kedd, december 18, 2018

Válts meg kitárd karoddal!


             
 Jeremiás próféta reményt akar önteni a választott népbe. Az eljövendő Messiásról így ír: „Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra... „ Annak ellenére, hogy idealizált királyként írja le a Messiást, arra azonban vigyáz a próféta, hogy ne legyen félreérthető. Ezért így pontosít: „Ez lesz a neve, amelyen szólítják: „Az Úr, a mi igazságunk,” A szentmise zsoltárában is így imádkozunk: „A Messiáskirály napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig! Az idézett szent szövegek alapján tehát a Messiásnak gondja lesz a jogra, igazságra és békét hoz. A mai napra előírt Ó-antifóna segít, hogy még jobban megértsük, hogy miről is van szó:
Ó, Urunk és népednek
vezérlő Fejedelme!
Te megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban,
és neki a Sínai-hegyen törvényt adtál:
Jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!
Vagyis a Messiás fejedelemként törvényt ad, amely segítségünkre van, de nem a törvény szövege vált meg minket, hanem Ő maga a mi Megváltónk.
            Az evangéliumi rész már a beteljesedésről szól. Szent Máté evangélista így is vezeti be a ma felolvasott szakaszt:  „Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek.” Az angyal pedig így oldja fel József kétségeit: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.”
….”Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.” Szent József Istenre figyelő, engedelmes lélekként úgy tett ahogyan az Úr parancsolat neki.
            Most az advent második felében, Karácsony közeledtével mi is igyekszünk felismerni lelki tennivalóinkat, hogy az szerint cselekedjünk. A Boldogságos Szűzanya és szent József példájából felismerjük, hogy Isten akkor mutatja meg jobban a nekünk szóló tervét, amikor egy-egy sajátos élethelyzetünkben szeretettel válaszolunk. Amikor ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a Te akaratod. Különféle szokások, vallásos törvények, előírások a segítségünkre lehetnek a keresésünkben. Azonban mindezekben és mindezek felett, a legfontosabb felismerés, hogy Jézus Krisztusban, már velünk az Isten!
Nagy szűkségünk van az Egyház évszázados  tapasztalatára és lelki irányítására. Erre támaszkodva tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megőrizzük advent egyre fokozódó várakozó hangulatát és lelkileg is felkészülve érkezzünk meg karácsony öröméhez.

Nincsenek megjegyzések: