szerda, december 21, 2011

kedd, december 13, 2011

szombat, december 10, 2011

Advent 3. vasárnapjaElmélkedés advent 3. vasárnapjára, olasz nyelven, a Jordán mellett, azon a helyen ahol Keresztelő szent János működött.

szombat, december 03, 2011

Jelek

Emberi természetünkből fakadóan érzékenyek vagyunk a bennünket körülvevő jelekre. Ami rendkívüli, ami eltér a szokványostól, az rögtön felhívja magár a figyelmet.
Jézus működését is külső jelek kisérték, amelyek Isten országának látható jelei voltak.
Arra, hogy melyek voltak az Úr Jézus által használt jelek, a mai evangélium nagyszerű össze-foglalást nyújt nekünk.
- Jézus mindenki által csodált, nagy hatású tanítóként lépett fel: „hirdette Isten országának örömhírét.”
- Csodái – pl. a gyógyítások hatásos, és figyelemfelkeltő jelek voltak. A mai evangélium megjegyzi, hogy Jézus „meggyógyított minden betegséget és minden bajt.” Azonban, nem a csoda volt a fő cél. Jézus csodái hitet kértek, és hitet ébresz-tettek az emberekben.
- Isten országának legnagyobb jele Jézus irgalmas szeretete a bűnösök iránt, a megfáradtakkal szemben: „megesett rajtuk a szíve.” Nyilvános tevékenysége idején sokaknak visszaadta a lélek benső szabadságát. Mindez a megváltásban lett teljessé. Jézus a keresztfán uralkodik igazából.
- Jézus küzdelme a gonosszal szemben, szintén Isten országának külső jele volt.
A tanítványoknak is „hatalmat adott, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket.”
Isten országának ma is meg vannak a külső jelei és ezek ugyanazok, mint Jézus idejében.

A jelek közé soroljuk, az Egyház sokrétű tevékenységét, missziós munkáját, az ige-hirdetést, tanítást, betegek-, szegények, kiszolgáltatottak felkarolását. A világ sok orszá-gában folyik missziós munka. Az egyház jelen van, azokon a vidékeke, ahol szegénységgel, természeti katasztrófával küzdenek az emberek. Tanít, oktat, nevel, ahol erre van szűkség.
Ma is Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját életünkben.
Ugyanúgy, mint Jézus idejében ma is hitre van szűkség. Mindezeket csak a hit segítségével értelmezhetjük Isten országának jeleiként. E nélkül az Egyház tevékenységében kizárólag csak az emberi oldalt fogjuk észrevenni.
Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai Krisztus-követők.
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” Isten, ma bennünk és rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban.
Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és legyünk mi is, azok között, akik különösen most az adventi szent időben Isten Országát építik.

péntek, december 02, 2011

"Könyörülj rajtunk"

A mai adventi szentmise első olvasmányban, Izaiás próféta jövendölése hang-zik el. Ebben, a messiási időkről többek között azt mondja:
„A vakok szeme látásra nyílik a sötét homály után.”
Az evangéliumban már ennek teljesedéséről hallunk.
„ Két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk Dávid fia.”
Kiszolgáltatott állapotában a két vak egymást támogatta lelkileg. Egymás terhét hordozták. Együtt indultak el Jézus felé. A fizikai látásuk hiányzott, de lelkileg látóak voltak. „Látták”, hogy együtt eljuthatnak Jézushoz. Jézusban meglátták szabadítójukat, a Megváltót. Ezért használják ezt a megszólítást, hogy Dávid fia.
A gyógyulásuk legfőbb feltétele a hit volt. „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajta-tok? Hisszük, Uram! – felelték.”
Mennyire boldogító volt számukra Jézus gyógyító érintése, amikor megnyílt a szemük. Ettől fogva más lett az életük. És milyen nagy ajándék elsőként Jézust láthatták, a gyógyítójukat. Valamint egymást, akik eddig együtt botorkáltak az úton, de most már világosságban járhatnak.
Minden meghagyás és tiltás ellenére, hogy ne beszéljenek a dologról, a történteket elhíresztelték az egész vidéken. Ilyen fontos eseményről, ami velük történt nem lehetett hallgatni.
Az adventi szentidőben a hajnali szentmise a mi lelki vakságunkra utal, amelyben a gyógyulás lehetősége és reménye is ott világit. A lelki világosságot, az élet dolgaiban való eligazodni tudást keressük. Ezért, egymást támogatva az Úr Jézushoz jövünk, Assisi szent Ferenc imájával:

„Fölséges és dicsőséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét.
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet.
Érzéket és értelmet Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

S, ha már tapasztaltunk lelki fényt, éreztük már hitünk gyógyító erejét, akkor az evangéliumi szereplők példájára, tegyünk tanúságot erről mások előtt is.

csütörtök, december 01, 2011

Adventi lelkinapAz adventi lelkinap szentmiséje a székelyudvarhelyi ferences kollégiumban.
Lelkivezető fr. Bakó Pál

kedd, november 29, 2011

Ferences félóra 45.Ferences Mindenszentek ünnepe.
Assisi: szent Ferenc bazilika altemplomának néhány festményéről.

szombat, november 26, 2011

Advent 1. vasárnapja

VirrasszatokP. Romano Penna, a jeruzsálemi Biblikus Intézet tanárának elmélkedése advent 1. vasárnapjára. A háttérben Jeruzsálem látható, az Olajfák hegyéről, Dominus Flevit templom udvaráról.

szombat, november 05, 2011

Szent Imre

Jó szülői háttere volt: Szent István, Boldog Gizella.
Szent István tudatosan készítette az uralkodásra, így születtek meg az Intelmek.
Jó nevelői háttere volt: szent Gellért. Elvégeztette vele az akkor lehetséges legmagasabb fokozatokat.
Egy velencei krónika szerint szent Imre "tudós és szent" volt, azaz a világi tudományokban is jeleskedett, valamint igyekezett az életszentség útján járni.
Ifjú kora ellenére feltehetően már csatában is részt vett, ugyanakkor mély vallásos élet jellemezte (szüzességi fogadalmat tett).
Élete és törekvései összhangban voltak az evangélium tanításával: „Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik.”
Éberség, Isten fele nyitott szív, döntésben készség az ő sugallatainak a befogadására.
Rövid volt az élete, mégis beteljesedett és kerek egész. „ Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál.”
Mire tanít bennünket szent Imre példája?
A keresztény család a társadalom és az Egyház legfontosabb alappillére. Mennyire fontos, hogy a gyermekek ma is szüleik jó példáján nevelődjenek. Persze a szülőknek, nevelőknek tudniuk kell, hogy a gyermek mindenekelőtt Isten gyermeke. Kis korban so-kat kell beszélnünk a gyermekeknek Istenről. Egyben ezzel párhuzamosan, különösen, ahogy nőnek egyre inkább imádságainkban Istennek kell beszélnünk a gyerekekről, azokról, akik ránk, vannak bízva. Így jobban elősegíthetjük, hogy ők is megtalálják az Istentől kapott hivatásukat, azt a feladatot, amit nekik kell betölteniük.
Továbbá szent Imrétől el kell tanulnunk a közösség építés fontosságát, arra készült, hogy a közjót szolgálja.
Megtanulhatjuk a harcos küzdelmet, hogy megvédjük azt, amit Istentől kaptunk ajándékba, ami értéket jelent. Azt, hogy döntéseinkben Istenhez forduljunk, tőle várjunk eligazítást.
Ezen az ünnepen valljuk meg mi is az Istenhez, az Egyházhoz való tartozásunkat.
Jellemezzen nemes szívűség. Tudjunk ajándékozni abból, ami számunkra is érték, szép és fontos. Figyeljünk a gyengébbekre, az elesettekre, akiket jobban súlyt az élet terhe, hogy bennünk nagylelkű támaszra találhassanak.
Mindennapjainkban legyen eligazítónk szent Imre példája és hozzá hasonlóan vezessen bennünket az Isten és embertárs iránti szeretet.

csütörtök, október 27, 2011

szombat, október 22, 2011

szerda, október 05, 2011

Ferences félóra 41.Szent Ferenc életének rádiós változata, az udvarhelyi ferences kollégisták előadásában.

kedd, október 04, 2011

Szent Ferenc életeA székelyudvarhelyi ferences kollégisták előadása szent Ferenc ünnepére.
Szent Ferenc élete, szent Bonaventúra nyomán.

hétfő, október 03, 2011

vasárnap, október 02, 2011

Ferences nővérek jubileumaSzékelyudvarhely, jubileumi mise. Mallersdorfi Ferences Nővérek újrakezdésének 20 éves jubileuma.
Főcelebráns Nm. Ft. dr. Jakubinyi György, érsek úr.

hétfő, szeptember 26, 2011

Segítség kérés

A szomszédunkban tevékenykedő ferences nővérek egy szociális célú pályázatot adtak be. Ennek elnyerését segíthetjük internetes szavazással..
Bemásolom a nővérek levelét, amiből kiderűl, hogy miről is van szó.

Kedves, ismerősök, barátok!
 
Segítségért fordulunk mindenkihez. Délutáni iskola utáni programunk már 1996 óta működik az I - IV osztály számára. Többnyire rászoruló szülők gyerekei járnak ide. Megpályáztunk egy programot, amely keretében pénz segítséget kaphatnánk a gyerekek 2 havi élelmezésére és a tanszerek megvásárolására. Pályázatunkat elfogadták, de az nyer aki a legtöbb szavazatot kapja.
Ezért kérlek segíts, szakíts 1O percet és szavazz ránk, az alábbi lépések szerint:
 
1. Az alábbi címre belépve regisztráltatnod kell magad: http://raiffeisencomunitati.ro/program-de-granturi/
 
2. A postaládádba érkező válaszlevélbe érkezik egy link, amellyel visszaigazoltatod magad, majd kövesd az alábbi lépéseket
3. Felicitari, contul dumneavostră a fost validat.
4. Log in pentru a accesa programul de granturi.
5. Nume utilizator
6. Parola
7. Proiecte propuse de ONG-uri
8. Harghita
9. Servicii sociale
Serviciu social pentru copii cu situaţie materială si familială dezavantajoasă detalii
850 voturi (2.47%)
-a karikat kijelőlőd
1O. Voteaza (szavazz)
 
Ha tudod, küld tovább ezt a levelet ismerőseidnek is. Szeptember 29.-ig lehet szavazni.
  Isten fizesse a segítséget! 

Ferences nővérek
 

szombat, szeptember 24, 2011

26. évközi vasárnap


Jézus azt mondta nekik: ,,Bizony, mondom nektek: a vámszedők és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint ti.

kedd, szeptember 20, 2011

Ferences félóra 40.Évnyitó: prédikáció
Fr.Lóránt nyelvkurzus Irországban,
Fogadalom: Tuzson Attila ofm, Tarsoly Mátyás ofm

péntek, szeptember 02, 2011

kedd, augusztus 23, 2011

Ferences félóra 38.Az Elszenderűlés temploma Jeruzsálemben, fr. Tibor predikációja.
A Kolozsváriak udvarhelyi tábora.

péntek, augusztus 19, 2011

Provinciai NagytalálkozóCsiksomlyó, provinciai találkozó.
Mise: Bakó Pál ofm,
prédikáció Sebestyén Albert ofm, diákónus.

kedd, augusztus 09, 2011

Ferences félóra 37.
Portiuncula ünnepe,
Színeváltozás, prédikáció a Tábor hegyén fr.Anaklét,
FVR. káptalan: interjú Doboly Beatrice

szombat, augusztus 06, 2011

Színeváltozás

A képen, kilátás a Tábor hegyéről.
A Szentföldről szóló blogomban még több kép és néhány bejegyzés is található a Tábor hegyéről. Például itt.

csütörtök, július 28, 2011

Ifjúsági Világtalkálkozók 26 éveA XXVI. Ifjúsági Világtalálkozót 2011. augusztus 16. és 21. között Spanyolország fővárosában Madridban rendezik meg. A téma ezúttal Szent Pál gondolata:
„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben." (Kol 2,7)
Spanyolország már másodszorra ad otthont a találkozónak: az első ilyen rendezvényre 1989-ben Santiago de Compostelában került sor.

szerda, július 27, 2011

szombat, július 23, 2011

szerda, július 13, 2011

Ferences Félóra 35.Assisi szent Ferenc Bazilika, altemplom.
Interjú Bakó Pál ferences atyával a római útjáról, amelynek a témája a cigány pasztoráció. (1. rész)

szombat, július 02, 2011

szerda, június 29, 2011

kedd, június 28, 2011

kedd, május 31, 2011

hétfő, május 30, 2011

Felvétel a Seraficumba

A székelyudvarhelyi ferences közösségünk, a 2011/12-es tanévre is szívesen fogad, olyan VIII. osztályt végzett fiukat, akik Udvarhelyen fognak tanulni, és katolikus környezetben szeretnének lakni. Az általunk működtetett kollégium legfőbb célja a keresztény nevelés. A felvételkor különös tekintettel vagyunk azokra, akik nyitottak a papi, vagy szerzetesi hivatásra, vagy szociálisan hátrányosak (árva, sokgyermekes családból valók, anyagilag hátrányos körülmények közt élők). A kollégium, szállást, étkezést, a tanuláshoz megfelelő időt, vallásos programokat kínál. A nevelési munkákban szorosan együttműködünk a szülőkkel, a helyi lelkipásztorral, a hitoktatókkal és az iskolával.

A kiadásokat a kollégisták mérsékelt havi hozzájárulása-, az erdélyi ferences rendtartomány-, az udvarhelyi rendház-, és jó szándékú adakozók adományai fedezik. A befizetendő havi díj nem nagyobb, mint amennyit más bentlakásban kellene fizetni. Tanulmányi eredményektől- és jó magaviselettől függően ösztöndíjat biztosítunk.

Itt bővebben  is lehet tájékozódni a kollégiumi életéről, különféle tevékenységekről. A jelentkezéshez szükséges iratok: - ajánlás a lelkipásztor részéről, - fénymásolat a jelentkező- és a szülők személyazonosságiáról, - fénymásolat a jelentkező keresztleveléről (állami). - fénymásolat szülők házassági kivonatáról (állami). - igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről, - jelentkezési adatlap (letölthető a fejlécben található web-címről) - házi orvos igazolása a jelentkező egészségi állapotáról, esetleges diétákról

További részletekért, valamint jelentkezési űrlapért, keressenek bennünket a székelyudvarhelyi ferences rendházban.

A székelyudvarhelyi ferences közösség

kedd, május 24, 2011

szombat, május 21, 2011

Húsvét 5. vasárnapja

husvetot
View more presentations or Upload your own.
Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek.

Barsi Balázs CsíksomlyónFerences Félóra Csíksomlyón. Barsi Balázs atya előadása a természet (Teremtés) szeretetéről !

szerda, május 18, 2011

Ferences Félóra 31.Mit köszönhetünk ferencesként II. János Pál pápának.
Szerzetes találkozó.
Interjú Szilveszter Éva hallgatóval.

kedd, május 17, 2011

Szent Paszkál

1540-1592
A spanyolországi Torre Hermosa faluban született egyszerû földmûves szülõktõl. Alig volt pár éves, amikor édesanyja elvitte a templomba s elmagyarázta neki, ki lakik ott az oltáron a kis szekrényben. Ettõl kezdve vonzotta a szentségi Úr Jézus. Ifjú korában elszegõdött juhászbojtárnak egy gazdához. Minden reggel misehallgatással kezdte napját, aztán legeltette a nyájat. Sokszor találták a réten térdre borulva imádkozva. 24 éves korában belépett Monfortban a ferencesekhez. Ettõl kezdve még nagyobb buzgósággal vette körül a szentségi Jézust. Minden szabadidejét nála töltötte.
Az Oltáriszentség volt számára az iskola, ahol égi bölcsességet tanult, olyannyira, hogy az egykori írástudatlan juhász mély tartalmú könyvet is írt s nagytudású emberek is jöttek hozzá tanácsért. Kész volt vállalni a vértanúságot is az Oltáriszentség hitéért. Gúnyt és bántalmazásokat viselt el az eretnekek részérõl Franciaországban, amikor egy megbízást teljesített. Élete utolsó éveit majdnem kizárólag a szentségi Úr Jézus imádásban töltötte. A villareali kolostorban hunyt el éppen ötvenharmadik születése napján, máj. 17-én. Mivel sírjánál sok csoda történt, V. Pál 1618-ban boldoggá, VIII. Sándor 1690-ben szentté avatta. XIII. Leó pápa pedig 1897-ben az összes eucharisztikus egyesület védõszentjévé nyilvánította.
 
Hálaadó ima Szent szentáldozás után Szent Paszkáltól:
„Dicséret és hála neked, Uram, amiért engem, szegény bûnöst szent lakomádban részesítettél.

Nagy alázattal kérem Fölségedet, hogy ez az áldozás adja meg nekem a hit és bizalom növekedését, szabadítson meg hibáimtól és a test kívánságaitól. Ûzzön el belõlem minden hiúságot, erõsítsen meg minden
jóban. Fõképp gyújtsa fel bennem a szent szeretetet és egyesítsen elválaszthatatlanul veled, Uram és Megváltóm.”

 
Imádság:
Istenünk, te Szent Paszkált Szent Fiad testének és vérének szentséges misztériuma iránt csodálatos szeretettel árasztottad el. Engedd kegyesen, hogy mi is méltók legyünk az isteni lakomában azt a gazdagságot megízlelni, melyet õ megízlelt. A mi Urunk Jézus Krisztus által.


Kovács Kalixt ofm: Ferences szentek és Boldogok

vasárnap, május 15, 2011

szombat, május 14, 2011

Jó Pásztor


Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára.

szombat, május 07, 2011

csütörtök, május 05, 2011

Himnusz II János Pál tiszteletéreA boldoggá avatáson elhangzott himnusz.
"Nyissátok ki a kapukat Krisztus előtt, ne féljetek, szíveteket tárjátok ki az Úr előtt, Krisztus szeretete előtt."

vasárnap, május 01, 2011