kedd, május 31, 2011

hétfő, május 30, 2011

Felvétel a Seraficumba

A székelyudvarhelyi ferences közösségünk, a 2011/12-es tanévre is szívesen fogad, olyan VIII. osztályt végzett fiukat, akik Udvarhelyen fognak tanulni, és katolikus környezetben szeretnének lakni. Az általunk működtetett kollégium legfőbb célja a keresztény nevelés. A felvételkor különös tekintettel vagyunk azokra, akik nyitottak a papi, vagy szerzetesi hivatásra, vagy szociálisan hátrányosak (árva, sokgyermekes családból valók, anyagilag hátrányos körülmények közt élők). A kollégium, szállást, étkezést, a tanuláshoz megfelelő időt, vallásos programokat kínál. A nevelési munkákban szorosan együttműködünk a szülőkkel, a helyi lelkipásztorral, a hitoktatókkal és az iskolával.

A kiadásokat a kollégisták mérsékelt havi hozzájárulása-, az erdélyi ferences rendtartomány-, az udvarhelyi rendház-, és jó szándékú adakozók adományai fedezik. A befizetendő havi díj nem nagyobb, mint amennyit más bentlakásban kellene fizetni. Tanulmányi eredményektől- és jó magaviselettől függően ösztöndíjat biztosítunk.

Itt bővebben  is lehet tájékozódni a kollégiumi életéről, különféle tevékenységekről. A jelentkezéshez szükséges iratok: - ajánlás a lelkipásztor részéről, - fénymásolat a jelentkező- és a szülők személyazonosságiáról, - fénymásolat a jelentkező keresztleveléről (állami). - fénymásolat szülők házassági kivonatáról (állami). - igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről, - jelentkezési adatlap (letölthető a fejlécben található web-címről) - házi orvos igazolása a jelentkező egészségi állapotáról, esetleges diétákról

További részletekért, valamint jelentkezési űrlapért, keressenek bennünket a székelyudvarhelyi ferences rendházban.

A székelyudvarhelyi ferences közösség

kedd, május 24, 2011

szombat, május 21, 2011

Húsvét 5. vasárnapja

husvetot
View more presentations or Upload your own.
Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek.

Barsi Balázs CsíksomlyónFerences Félóra Csíksomlyón. Barsi Balázs atya előadása a természet (Teremtés) szeretetéről !

szerda, május 18, 2011

Ferences Félóra 31.Mit köszönhetünk ferencesként II. János Pál pápának.
Szerzetes találkozó.
Interjú Szilveszter Éva hallgatóval.

kedd, május 17, 2011

Szent Paszkál

1540-1592
A spanyolországi Torre Hermosa faluban született egyszerû földmûves szülõktõl. Alig volt pár éves, amikor édesanyja elvitte a templomba s elmagyarázta neki, ki lakik ott az oltáron a kis szekrényben. Ettõl kezdve vonzotta a szentségi Úr Jézus. Ifjú korában elszegõdött juhászbojtárnak egy gazdához. Minden reggel misehallgatással kezdte napját, aztán legeltette a nyájat. Sokszor találták a réten térdre borulva imádkozva. 24 éves korában belépett Monfortban a ferencesekhez. Ettõl kezdve még nagyobb buzgósággal vette körül a szentségi Jézust. Minden szabadidejét nála töltötte.
Az Oltáriszentség volt számára az iskola, ahol égi bölcsességet tanult, olyannyira, hogy az egykori írástudatlan juhász mély tartalmú könyvet is írt s nagytudású emberek is jöttek hozzá tanácsért. Kész volt vállalni a vértanúságot is az Oltáriszentség hitéért. Gúnyt és bántalmazásokat viselt el az eretnekek részérõl Franciaországban, amikor egy megbízást teljesített. Élete utolsó éveit majdnem kizárólag a szentségi Úr Jézus imádásban töltötte. A villareali kolostorban hunyt el éppen ötvenharmadik születése napján, máj. 17-én. Mivel sírjánál sok csoda történt, V. Pál 1618-ban boldoggá, VIII. Sándor 1690-ben szentté avatta. XIII. Leó pápa pedig 1897-ben az összes eucharisztikus egyesület védõszentjévé nyilvánította.
 
Hálaadó ima Szent szentáldozás után Szent Paszkáltól:
„Dicséret és hála neked, Uram, amiért engem, szegény bûnöst szent lakomádban részesítettél.

Nagy alázattal kérem Fölségedet, hogy ez az áldozás adja meg nekem a hit és bizalom növekedését, szabadítson meg hibáimtól és a test kívánságaitól. Ûzzön el belõlem minden hiúságot, erõsítsen meg minden
jóban. Fõképp gyújtsa fel bennem a szent szeretetet és egyesítsen elválaszthatatlanul veled, Uram és Megváltóm.”

 
Imádság:
Istenünk, te Szent Paszkált Szent Fiad testének és vérének szentséges misztériuma iránt csodálatos szeretettel árasztottad el. Engedd kegyesen, hogy mi is méltók legyünk az isteni lakomában azt a gazdagságot megízlelni, melyet õ megízlelt. A mi Urunk Jézus Krisztus által.


Kovács Kalixt ofm: Ferences szentek és Boldogok

vasárnap, május 15, 2011

szombat, május 14, 2011

Jó Pásztor


Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára.

szombat, május 07, 2011

csütörtök, május 05, 2011

Himnusz II János Pál tiszteletéreA boldoggá avatáson elhangzott himnusz.
"Nyissátok ki a kapukat Krisztus előtt, ne féljetek, szíveteket tárjátok ki az Úr előtt, Krisztus szeretete előtt."

vasárnap, május 01, 2011