szombat, december 21, 2013

péntek, december 20, 2013

Csíksomlyó Üzenete

Megjelent a Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap karácsonyi száma!

A tartalomból:
Urbán Erik OFM: Közösség a jászol körül
Sárközi Sándor SP: Éhségek és angyalok
Ft. Jitianu Liviu: Mária – a beteljesedett várakozás
Takács Éva: Lepjük meg mi is a kis Jézust ajándékkal
Juhász-András Réka: „Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon”
Borsodi L. László: A szereplés szolgálattá alakult
Lázár Csilla: Márton Áron adventi és karácsonyi üzenete
Ft. Tempfli Imre: Egyházközség – virágos kert...
Molnár Izabella: A plébánia éve, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve
Borsodi L. László: Európai Máriás Háló: Málta után Csíksomlyó
Böjte Mihály OFM: A csíksomlyói ferences közösség
A csíksomlyói kegyhely ünnepi programja a 2014-es évre

A Csíksomlyó Üzenete példányonként megrendelőknek 2,50 lej. Megvásárolható a csíksomlyói kegyhelyen, illetve 10 példány fölött megrendelhető az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E -mail: uzenete@gmail.com

Postacím:
Csíksomlyói Ferences Kolostor
Csíksomlyó Üzenete
530 203 Miercurea-Ciuc
str. Szék nr. 148.
Jud. Harghita

csütörtök, december 19, 2013

December 19

A mai napra az ó antifóna és a zsoltár sorait választottam elmélkedésünk témájául. A karácsonyt megelőző intenzív készületi szakaszban, napi kísérőink az Ó antifónák, amely a bevezető sóhajból, felkiáltásból kaptál a megnevezésüket. A mai napi így hangzik: „Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted, és epedve várnak a nemzetek: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!” A Megváltót, Izaiás próféta jövendölése alapján Jessze gyökeréből támadt Sarjnak nevezi. Azt mondja róla, hogy: jel … a népek számára; elnémulnak a királyok előtte, és epedve várnak a nemzetek. Arra kéri, hogy cselekedjen értünk: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra! A szentmise zsoltára, segít abban, hogy gyakorlati módon alkalmazni tudjuk, magunkra-, élethelyzetünkre az antifónának ezt a sürgető kérését: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra! Így imádkoztunk a zsoltárossal: Légy oltalmam sziklája, és erős váram, hogy megszabadíts engem, mert te vagy az én erősségem és menedékem! A zsoltáros Istenben bizakodik, aki képes őt megszabadítani, aki számára erős vár és menedék. Számára ez már nem csak kérés, hanem megtapasztalt bizonyosság, mert az mondja: „ ..Te vagy az én reménységem, Uram; Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam. - Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazóm.” A zsoltáros visszagondol egész életére és felfedezi, hogy Isten óvta, segítette az élet különféle helyzetében, kora ifjúságától, egészen idős koráig. Az adventi idő számunkra is az életünk tükre. A mögöttünk levő időszak annak a megfogható és biztos jele, hogy Isten kísér és óv kegyelmével. Remélhetőleg Isten most az adventi készülődésben, imádságban, egy jó lelkiismeret vizsgálatban megláttat olyan összefüggéseket az életünk eseményeiben, amelyből kiderül, hogy a megváltás kegyelme ma is élő, működik és személyesen értünk is cselekszik. Ezért a kérésünk most már hálaadássá és dicséretté módosul, ahogyan a zsoltárban imádkoztuk: Dicséretedet szüntelenül zengje ajkam, téged magasztaljon az ének!

szombat, december 07, 2013

Mária köszöntő


Elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő
Csíksomlyó, 2013. december 7. 18,00 órától

csütörtök, december 05, 2013

Uram, Uram! „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.”
A vallásos életben nem elég a szóval való megvallás, a tettek jelzik, hogy milyen is a hitünk.
Szent Ferenc:
         Szóbeli megvallás:
Különös buzgalommal kereste a magányos helyeket, és minden földi gondtól mentesen huzamosabb időt töltött ott Krisztus sebeiben. Legbiztosabb kikötője az imádság volt. Imádsága nem volt rövid lélegzetű, hanem ellenkezőleg, hosszú és buzgósággal és szelíd alázattal teljes”. 1 Cel 27
         Tettek:
„Egy időben... bejárta az Assisi környékbeli falvakat és templomokat... és magával vitt egy seprűt, hogy a templomokat kitakarítsa.” (Perugiai legenda, 18.)
Az adventi idő jó lehetőség, hogy a vallásosságunk tettekben is megnyilvánuljon.

„A mi Urunk nem annyira tettek nagyságát nézi, hanem a szeretetet, amivel véghezvittük őket.”  Avilai Szent Teréz
Nem feltétlenül kell rendkívüli és nagy tettekre gondolnunk. Fontosabb az, hogy gyakorlatiasak legyünk és megvalósítható dolgokra gondoljunk.
Próbáld minden tevékenységedet szeretettel megtölteni. Ugyanazt tedd, mint máskor, látszólag ugyanúgy, mint máskor, csak tudatosítsd a szívedben a szeretetet.

hétfő, december 02, 2013

Csiff műsor adventben


Celanoi Tamás 29 fejezet A szeretetről, mellyel a Teremtő kedvéért valamennyi teremtmény iránt viseltetett; a külső és belső ember leírása