kedd, november 29, 2011

Ferences félóra 45.Ferences Mindenszentek ünnepe.
Assisi: szent Ferenc bazilika altemplomának néhány festményéről.

szombat, november 26, 2011

Advent 1. vasárnapja

VirrasszatokP. Romano Penna, a jeruzsálemi Biblikus Intézet tanárának elmélkedése advent 1. vasárnapjára. A háttérben Jeruzsálem látható, az Olajfák hegyéről, Dominus Flevit templom udvaráról.

szombat, november 05, 2011

Szent Imre

Jó szülői háttere volt: Szent István, Boldog Gizella.
Szent István tudatosan készítette az uralkodásra, így születtek meg az Intelmek.
Jó nevelői háttere volt: szent Gellért. Elvégeztette vele az akkor lehetséges legmagasabb fokozatokat.
Egy velencei krónika szerint szent Imre "tudós és szent" volt, azaz a világi tudományokban is jeleskedett, valamint igyekezett az életszentség útján járni.
Ifjú kora ellenére feltehetően már csatában is részt vett, ugyanakkor mély vallásos élet jellemezte (szüzességi fogadalmat tett).
Élete és törekvései összhangban voltak az evangélium tanításával: „Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik.”
Éberség, Isten fele nyitott szív, döntésben készség az ő sugallatainak a befogadására.
Rövid volt az élete, mégis beteljesedett és kerek egész. „ Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál.”
Mire tanít bennünket szent Imre példája?
A keresztény család a társadalom és az Egyház legfontosabb alappillére. Mennyire fontos, hogy a gyermekek ma is szüleik jó példáján nevelődjenek. Persze a szülőknek, nevelőknek tudniuk kell, hogy a gyermek mindenekelőtt Isten gyermeke. Kis korban so-kat kell beszélnünk a gyermekeknek Istenről. Egyben ezzel párhuzamosan, különösen, ahogy nőnek egyre inkább imádságainkban Istennek kell beszélnünk a gyerekekről, azokról, akik ránk, vannak bízva. Így jobban elősegíthetjük, hogy ők is megtalálják az Istentől kapott hivatásukat, azt a feladatot, amit nekik kell betölteniük.
Továbbá szent Imrétől el kell tanulnunk a közösség építés fontosságát, arra készült, hogy a közjót szolgálja.
Megtanulhatjuk a harcos küzdelmet, hogy megvédjük azt, amit Istentől kaptunk ajándékba, ami értéket jelent. Azt, hogy döntéseinkben Istenhez forduljunk, tőle várjunk eligazítást.
Ezen az ünnepen valljuk meg mi is az Istenhez, az Egyházhoz való tartozásunkat.
Jellemezzen nemes szívűség. Tudjunk ajándékozni abból, ami számunkra is érték, szép és fontos. Figyeljünk a gyengébbekre, az elesettekre, akiket jobban súlyt az élet terhe, hogy bennünk nagylelkű támaszra találhassanak.
Mindennapjainkban legyen eligazítónk szent Imre példája és hozzá hasonlóan vezessen bennünket az Isten és embertárs iránti szeretet.