szerda, december 21, 2011

kedd, december 13, 2011

szombat, december 10, 2011

Advent 3. vasárnapjaElmélkedés advent 3. vasárnapjára, olasz nyelven, a Jordán mellett, azon a helyen ahol Keresztelő szent János működött.

szombat, december 03, 2011

Jelek

Emberi természetünkből fakadóan érzékenyek vagyunk a bennünket körülvevő jelekre. Ami rendkívüli, ami eltér a szokványostól, az rögtön felhívja magár a figyelmet.
Jézus működését is külső jelek kisérték, amelyek Isten országának látható jelei voltak.
Arra, hogy melyek voltak az Úr Jézus által használt jelek, a mai evangélium nagyszerű össze-foglalást nyújt nekünk.
- Jézus mindenki által csodált, nagy hatású tanítóként lépett fel: „hirdette Isten országának örömhírét.”
- Csodái – pl. a gyógyítások hatásos, és figyelemfelkeltő jelek voltak. A mai evangélium megjegyzi, hogy Jézus „meggyógyított minden betegséget és minden bajt.” Azonban, nem a csoda volt a fő cél. Jézus csodái hitet kértek, és hitet ébresz-tettek az emberekben.
- Isten országának legnagyobb jele Jézus irgalmas szeretete a bűnösök iránt, a megfáradtakkal szemben: „megesett rajtuk a szíve.” Nyilvános tevékenysége idején sokaknak visszaadta a lélek benső szabadságát. Mindez a megváltásban lett teljessé. Jézus a keresztfán uralkodik igazából.
- Jézus küzdelme a gonosszal szemben, szintén Isten országának külső jele volt.
A tanítványoknak is „hatalmat adott, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket.”
Isten országának ma is meg vannak a külső jelei és ezek ugyanazok, mint Jézus idejében.

A jelek közé soroljuk, az Egyház sokrétű tevékenységét, missziós munkáját, az ige-hirdetést, tanítást, betegek-, szegények, kiszolgáltatottak felkarolását. A világ sok orszá-gában folyik missziós munka. Az egyház jelen van, azokon a vidékeke, ahol szegénységgel, természeti katasztrófával küzdenek az emberek. Tanít, oktat, nevel, ahol erre van szűkség.
Ma is Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját életünkben.
Ugyanúgy, mint Jézus idejében ma is hitre van szűkség. Mindezeket csak a hit segítségével értelmezhetjük Isten országának jeleiként. E nélkül az Egyház tevékenységében kizárólag csak az emberi oldalt fogjuk észrevenni.
Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai Krisztus-követők.
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” Isten, ma bennünk és rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban.
Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és legyünk mi is, azok között, akik különösen most az adventi szent időben Isten Országát építik.

péntek, december 02, 2011

"Könyörülj rajtunk"

A mai adventi szentmise első olvasmányban, Izaiás próféta jövendölése hang-zik el. Ebben, a messiási időkről többek között azt mondja:
„A vakok szeme látásra nyílik a sötét homály után.”
Az evangéliumban már ennek teljesedéséről hallunk.
„ Két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk Dávid fia.”
Kiszolgáltatott állapotában a két vak egymást támogatta lelkileg. Egymás terhét hordozták. Együtt indultak el Jézus felé. A fizikai látásuk hiányzott, de lelkileg látóak voltak. „Látták”, hogy együtt eljuthatnak Jézushoz. Jézusban meglátták szabadítójukat, a Megváltót. Ezért használják ezt a megszólítást, hogy Dávid fia.
A gyógyulásuk legfőbb feltétele a hit volt. „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajta-tok? Hisszük, Uram! – felelték.”
Mennyire boldogító volt számukra Jézus gyógyító érintése, amikor megnyílt a szemük. Ettől fogva más lett az életük. És milyen nagy ajándék elsőként Jézust láthatták, a gyógyítójukat. Valamint egymást, akik eddig együtt botorkáltak az úton, de most már világosságban járhatnak.
Minden meghagyás és tiltás ellenére, hogy ne beszéljenek a dologról, a történteket elhíresztelték az egész vidéken. Ilyen fontos eseményről, ami velük történt nem lehetett hallgatni.
Az adventi szentidőben a hajnali szentmise a mi lelki vakságunkra utal, amelyben a gyógyulás lehetősége és reménye is ott világit. A lelki világosságot, az élet dolgaiban való eligazodni tudást keressük. Ezért, egymást támogatva az Úr Jézushoz jövünk, Assisi szent Ferenc imájával:

„Fölséges és dicsőséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét.
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet.
Érzéket és értelmet Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

S, ha már tapasztaltunk lelki fényt, éreztük már hitünk gyógyító erejét, akkor az evangéliumi szereplők példájára, tegyünk tanúságot erről mások előtt is.

csütörtök, december 01, 2011

Adventi lelkinapAz adventi lelkinap szentmiséje a székelyudvarhelyi ferences kollégiumban.
Lelkivezető fr. Bakó Pál