kedd, augusztus 31, 2010

szerda, augusztus 25, 2010

Ferences Félóra 12


San Damiano kolostora: dormitorium, quadrum

San Damianoi kereszt: Jézus szeme

Interjú Déva Telepen, Sebestyén Máriával
Interjú fr. István Imrével, a ferences biciklitúráról

kedd, augusztus 24, 2010

Szent Bertalan


Szent Bertalan életéről nem tudunk túl sok részletet. Leginkább a mai szentmise evangéliumi részletére támaszkodhatunk, amely eligazító és egyben ösztönző is számunkra. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz, aki örömmel mesélte el, hogy: "Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát."  Bertalan, vagy ahogyan az evangélium nevezi Natanael, kezdetben kételkedett. Nem illett bele addigi ismereteibe, tapasztalatába az, amit a társa mesélt neki. Találkoznia kellett a mesterrel, hogy egyik legszebb hitvallás születhessen meg az ajkán: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!"  Ennek a találkozásnak az élménye, ez a hitvallás egész életében elkísérte, úgy, hogy képes volt életét áldoznia érte.  Úgy tudjuk, hogy Örményországban hirdette az evangéliumot, majd vértanúhalált halt. Legtöbbünk keresztény életének alakulása hasonlít Bertalan hivatásához. Mi is közvetítők által kaptuk a hitet, a keresztény életet. Legjobb esetben, szüleink, egy lelkipásztor, jó hitoktató segített, hogy a hitismeretek átadása mellett a vallásos élet tapasztalatára is szert tegyünk. Innen már a személyes törekvésünkön múlik, hogy a keresztény életünk tanúságtevő legyen. Sőt, nekünk magunknak is tovább kell adnunk másoknak ezt a megtapasztalást, a keresztény hitet.

vasárnap, augusztus 22, 2010

szombat, augusztus 21, 2010

Évközi 21. Vasárnap


,,Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.

szerda, augusztus 18, 2010

Találkozó CsiksomlyónAugusztus 17-19 között a provinciánk Csiksomlyóra gyült össze, a szokásos nyári folyamatos képzési programunkra. Kedves látogató, izelitőül a napközi imaóra meghallgatásával "betekinthetsz" a találkozó hangulatába.

vasárnap, augusztus 15, 2010

szombat, augusztus 14, 2010

FogadalomSzőcs Adél, M.Beáta nővér fogadalma az udvarhelyi ferences nővéreknél, 2010. aug. 14

szerda, augusztus 11, 2010

Ferences Félóra (11)A tartalomból:
- Elmélkedés Portiuncula ünnepéről
- A kolozsvári ferences csoport nyári tábora, Székelyudvarhelyen

vasárnap, augusztus 08, 2010

VárakozásA Balázs Ferenc vegyes kar fellépése a székelyudvarhelyi ferences templomban.
Szentmise és prédikáció P. Papp Leonárd ofm
Koncelebrál: Ft. Kiss György, Szombathely

A hitÉvközi 19. vasárnap Székelyudvarhelyen, a Barátok templomában.

szombat, augusztus 07, 2010

19 Évközi Vasárnap


Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt.

péntek, augusztus 06, 2010

Urunk Színeváltozása


Az apostolok jól érezték magukat Jézus közösségében. Rendkívüli kegyelmeknek örvendhettek. A Táborhegy azonban csak jel volt a teljességhez hozzá tartozott Jézus halála és feltámadása. Csak ennek fényében értelmezhették helyesen mind azt, amit a Tábor hegyen tapasztaltak.
A táborhegyi jelenet rávezet bennünket arra az igazságra, hogy életünk kiemelkedő pillanataiban, de fájdalmas mélységeiben is velünk van az Isten. Mind az örömeink, mind a fájdalmaink fontosak neki. Ahhoz, azonban hogy ez megélt valóság legyen, számunkra is irányadó, amit az Atya az apostoloknak mondott: ,,Ez az én szeretett Fiam, ôt hallgassátok!''
 A prédikáció, teljes egészében.

szerda, augusztus 04, 2010

Vianney szent János


1786. május 8-án született Dardilly kis falujában, szegény földművescsaládban. Gyermek- és ifjúkorát földműves munkával töltötte, állatokat őrzött, így 17 éves koráig írástudatlan maradt; de megtanulta és emlékezetbe véste az édesanyjától tanult imákat. Már fiatalon a papságra készült; ám sok nehézség árán jutott el a felszentelésig. 1815-ben, 29 évesen járulhatott újmisésként az Úr oltárához, káplán lett, majd Ars plébánosa.
Az arsi plébános Isten ajándékának tekintette papságát. Az egyszerű plébános Franciaország egy eldugott falujában betöltve hivatását valóban alter Christus, a Jó Pásztor mása. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Vianney Szent János papi szolgálata élő katekézis volt, főként a szentmise bemutatásakor. Életének középpontjában az Eucharisztia állt. Rendkívüli módon szolgálta a bűnbánat szentségét: fáradhatatlanul gyóntatott, és buzgó lelki vezető volt. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé.

kedd, augusztus 03, 2010

Ments Meg!
18. Évközi hét, kedd Székelyudvarhelyen, a Barátok templomában. Mise: Ft. Vass Ince, prédikáció fr. Mihály ofm

hétfő, augusztus 02, 2010

PortiunculaSzentmise Udvarrhelyen, a Barátok templomában Portiuncula ünnepén.
Bejegyzések és képek  Portiuncularól, a Ferences zarándok blogon: katt ide!

vasárnap, augusztus 01, 2010