szombat, augusztus 08, 2020

Csiff Augusztus

 

Hogyan ment eléje az alamizsnát hozó testvérnek, és hogyan csókolta meg a vállát. 2 Cel 46

péntek, augusztus 07, 2020

Csiff Augusztus


Hogyan ment eléje az alamizsnát hozó testvérnek, és hogyan csókolta meg a vállát. 2 Cel 46

szombat, augusztus 01, 2020

Elsőszombat


Agusztusi igeliturgikus naptár

2020. augusztus

1. szombat: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket
2. vasárnap:
(Vercelli Szent Özséb)
Iz 55,1-3; Zs 144; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, vegyetek és egyetek!
 
3. hétfő
Jer 28,1-17; Zs 118,29-102; Mt 14,22-36
Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség volt az Úrral szemben
4. kedd: VIANNEY SZENT JÁNOS
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Zs 101; Mt 15,1-2.10-14
Mivel sok a bűnöd, ezért bántam így veled
5. szerda
(Szűz Mária római főtemploma - Havas Boldogasszony)
Jer 31,1-7; Jer 31,10-13; Mt 15,21-28
Örök szeretettel szerettelek
6. csütörtök:
Dán 7,9-10.13-14; Zs 96; 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9
Ruhája fehér volt mint a hó
7. péntek
(Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; MTörv 32,35-41; Mt 16,24-28
Hol találok olyanokat, akik részvéttel vannak Ninive iránt?
8. szombat:
Hab 1,12 - 2,4; Zs 9A; Mt 17,14-20
Az igaz ember a hite által él
9. vasárnap:
1Kir 19,9a.11-13a; Zs 84; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33
Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!
10. hétfő:
2Kor 9,6-10; Zs 111; Jn 12,24-26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. kedd:
(Szent Zsuzsanna)
Ez 2,8 - 3,4; Zs 118,14-131; Mt 18,1-5.10.12-14
Emberfia, menj el, és hirdetsd igéimet!
12. szerda
(
Ez 9,1-7; 10,18-22; Zs 112; Mt 18,15-20
Tégy jelt azoknak a homlokára, akik nyögnek bűneik miatt!
13. csütörtök: BOLDOG XI.INCE PÁPA
(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Berchmans Szent János, Boldog Avianói Márk)
Ez 12,1-12; Zs 77, 56-62; Mt 18,21 - 19,1
Én intő jel vagyok számotokra
14. péntek:
Ez 16,1-15.60.63; Iz 12, 2-6; Mt 19,3-12
Emlékszem szövetségemre, melyet ifjúkorodban kötöttem veled
15. szombat:
(Szent Tarzíciusz)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(Szent Rókus)
Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Házam minden nép számára az imádság háza lesz
17. hétfő
Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
18. kedd
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
19. szerda: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Ez 34,1-11; Zs 22; Mt 20,1-16a
Szétszóródott a nyájam, és nincs, aki utána járjon
20. csütörtök:
(Szent Sámuel próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. péntek: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
22. szombat: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
Az Úr dicsősége bement a templomba
23. vasárnap:
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Iz 22,19-23; Zs 137; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20
Vállára teszem Dávid palotájának kulcsát
24. hétfő:
Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 1,45-51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. kedd
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
2Tessz 2,1-3a.14-17; Zs 95; Mt 23,23-26
Isten kezdettől fogva kiválasztott titeket az üdvösségre
26. szerda
2Tessz 3,6-10.16-18; Zs 127; Mt 23,27-32
Aki nem akar dolgozni, ne is egyék!
27. csütörtök:
1Kor 1,1-9; Zs 144; Mt 24,42-51
A Krisztusról szóló tanítás megerősödött köztetek
28. péntek:
1Kor 1,18-25; Zs 32; Mt 25,1-13
Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje
29. szombat:
(Szent Szabina)
Jer 1,17-19; Zs 70,1-17; Mk 6,17-29
Megerősített várossá, vasoszloppá és ércfallá teszlek téged
30. vasárnap:
(Boldog Ildefonso Schuster)
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
31. hétfő
1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről

 

Forrás:https://igenaptar.osb.hu/202008.html

Predikaciók:  fr. Mihály ofm