vasárnap, szeptember 30, 2007

Lisieuxi Kis Szent Teréz

Október hónapja liturgikus szempontból Lisieuxi Kis Szent Teréz ünnepével kezdődik. 1873-ban született Franciaországban. Életszentségének sajátossága a "kis út" felfedezése. Ez mindenki számára a saját adottságainak, körülményeinek felhasználását jelenti. Azt a sajátosságot és személyest, ami éppen az övé. Ebben az egyszerűségben, a nyilvánvalóban áll a rendkívüli és a titok. A gyulafehérvári teológián ezen a napon Jakubinyi György érsek úr, még tanárként vetítéses előadást tartott. Sajátos hangulata és varázsa volt mindig ennek a napnak. Jól eső érzés, most ezt felidézni.

Szentírás Vasárnapja

Szentírás vasárnapján különös tisztelettel vesszük kézbe a Bibliát, Isten élő szavára figyelünk. A Szentírás eligazít az élet kérdéseiben. Mindennapi útmutatónk kereséseinkben. Az evangéliumban a dús gazdag és a szegény Lázár elbeszélését olvassuk. >>>>> tovább

szombat, szeptember 29, 2007

Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak.
Virtuális Plébánia

péntek, szeptember 28, 2007

Találkozó

A tegnap este a szent Miklós plébánián hetedik alkalommal gyűltek össze az udvarhelyi iskolák igazgatói és hitoktatói. Nekem első alkalom volt. Nagyon jó kezdeményezésnek találom ezt az ismerkedő, egyeztető találkozót. El is hangzott és én is úgy találom, hogy az élő Egyház tapasztalatát nyújtja egy ilyen alkalom. Ugyanis a középpontban a vallásos nevelés, a hitoktatás áll, ami közös erőfeszités nélkül, csak levegő verdesés lenne. Igy pedig "profi" munkának tűnik. Most ez a kifejezés jutott eszembe, de azt hiszem sokkal többről van szó. Jó látni az igyekezetet, a törődést a világi hitoktatók részéről és a készséget az iskolaigazgatók részéről. Isten áldásával remélünk a további jó folytatásban.

csütörtök, szeptember 27, 2007

Páli Szent Vince

1581-ben született Franciaországban. Életét őszinte Krisztus keresés jellemezte. A lazarista rend alapitója. Ennek célja a papság nevelése és a szegények segitése. Sokféle intézmény alakult körülötte. Foglalkozott a szegényekkel, betegekkel, gályarabokkal. Marilacc Szent Lujzával megszervezte a "Szeretet Leányai" (Irgalmas nővérek) társulatát.


szerda, szeptember 26, 2007

Gyógyítás

Jézus erőt és hatalmat adott apostolainak és így küldte el őket missziós útjukra. Fizikai eszközökre nem számíthattak, mint bot, ruha, tarisznya, kenyér, pénz. Azonban a Jézustól kapott erő segítette őket az evangélium hirdetésében és a betegek gyógyításában. Ma is szűksége van a világnak a gyógyító jelenlétre és az evangélium meghirdetésére. Jézus ma minket küld. Mi sem támaszkodhatunk hatékonyabbra, mint a Jézustól kapott erőre. Ez elég, ahhoz, hogy gyógyuljunk és gyógyítsunk.

kedd, szeptember 25, 2007

Hallgatni és Tettekre Váltani

„ Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják.” Számunkra is fontos kell hogy legyen, az Úr Jézus tanításának hallgatása, megértése és tettekre váltása. Mindennapi cselekedetünk, beszédünk megnyilatkozásaink tükrözik azt, hogy mennyire élünk az Úr Jézus tanítása szerint. Ez a próbája a meghallgatott és megértett isteni tanításnak. >>>>> tovább

szombat, szeptember 22, 2007

25. Évközi Vasárnap

A vasárnapi szentírási szakaszok tanításának homlok terében a ránk bízott javakkal való felelős bánásmód áll. Szó lehet itt anyagi javakról, szellemi értékekről, lelki gazdagságról, vagy egyszerűen a ránk bízott időről, amely oly sokszor kicsúszik a kezünkből. >>>>> tovább

csütörtök, szeptember 20, 2007

Koreai Vértanúk

1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Azt a 103 vértanút ünnepeljük, akiket II János Pál pápa avatott szentté és Korea földjén haltak vértanú halált. Papok, világiak, felnőttek és gyermekek vannak közöttük. Az evangéliumban Jézus dicséretben részesíti a bűnös asszony szeretetét. "Bűnei bocsánatot nyertek, mert nagyon szeretett." Hát még a vértanúk szeretete mekkora lehet, hogyha az életüket is készek voltak feláldozni Jézusért.

szerda, szeptember 19, 2007

Kifogás

1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Az írástudók és farizeusok különféle kifogásra hivatkozva kerülték el, hogy szembesüljenek Jézus személyével. Inkább falánk és borissza embernek nevezték, mintsem önmagukban felfedezzék, hogy mi az ami homályosítja lelki látásukat. Szent Pál számára sokkal egyértelműbb, hogy "Jézus Krisztus, nyilvánvaló lett a testben, és igazolást nyert a Szentlélekben." Jó lenne felfedeznünk magunkban gyakran használt kifogásainkat, amelyek a Jézussal való találkozásunk akadályai.

kedd, szeptember 18, 2007

Copertinói szent József

Ferences szent. 1603-ban született. Gyermekkora óta vágyott a szerzetes életre. Gyönge szervezete és ügyetlensége miatt nehezen fogadták be, sőt hét évre el is bocsájtották. Idő elteltével előljárói mégis észrevették, hogy a jelentéktelennek tűnő testvér valójában Isten nagy választottja. Gyakran merült mély, misztikus imába, egészen az extázisig. 1663-ban halt meg. Utolsó szavai: "Keresztre feszített Jézusom, vedd magadhoz szívemet és gyújtsd föl benne szereteted tüzét." >>>> ferences szentek

hétfő, szeptember 17, 2007

Kollégiumi Évkezdés

Amint a mellékelt kép is igazolja, az új tanév ürügyén az udvarhelyi kollégiumunkban is elkezdődött az élet. Összesen 20 fiúval kezdünk. Ebből hat új, a többi a tavaly is itt lakott. A képen látható négy az újak közül van. Épp a napirendet, szabályzatot beszéljük meg. Láthatók, hogy erdeklődéssel követik... még egyelőre. :-) Minden érintettnek jó tanév kezdést kívánok.

Szent Ferenc Stigmatizációja

Assisi szent Ferenc halála előtt két évvel, 1224-ben Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, az Alverna hegyén megkapta az Úr Jézus szent sebhelyeit. Igy a szentek közül ő lett az első stigmatizált, hacsak szent Pál apostol is nem volt az, aki egyik levelében azt írja, hogy Krisztus sebeit viseli testében. >>>>> tovább

szombat, szeptember 15, 2007

24 Évközi Vasárnap

Számunkra Istentől kapott nagy ajándék a döntés képessége. Nagyon sok szép és jó fakad ebből, de sajnos ugyanakkor a rossz és a bűn forrása is lehet egyben. A Szentírás gyakran foglalkozik ezzel az emberi alap tapasztalattal. Ennek egyik példájáról olvasunk Mózes második könyvében. Amíg Mózes a Sinai hegyen tartózkodott, hogy átvegye Istentől a tízparancsot, a nép megunta a bizonytalan várakozást és fellázadt. >>>>> tovább

Fájdalmas Szűzanya

Mária Krisztusra szegezett tekintettel élt. Igy kísérte el Szent Fiát minden élethelyzetben. Akkor sem vette le róla a tekintetét, amikor a kereszten függve szenvedett és meghalt. Ebben példát mutat nekünk, mai keresztényeknek. Mi sem tehetünk másként. Krisztusra szegezett tekintettel kell megélnünk minden élethelyzetet, örömet és szenvedést egyaránt. >>>>> Az ünnepről a Virtuális Plébánia honlapján.

péntek, szeptember 14, 2007

Szent Kereszt Felmagasztalása

A kereszt mindennapi életűnk tudatos, vagy éppen véletlenszerű tartozéka. Ott van a szobánk falán, néha szeműnkbe ötlik egy egy hegytetőn, templomtornyon, nyakunkban hordjuk, vagy pedig éppen ima előtt magunkra rajzoljuk - keresztet vetünk. A mai ünnepen Szent Kereszt felmagasztalásának napján az Egyház tudatosan is ráirányítja a figyelmünket a kereszt fontosságára és üzenetére. >>>>> tovább

csütörtök, szeptember 13, 2007

Pasztorális napok befejezése

Most jutottam oda, hogy a csiksomlyói pasztorális napok befejezéséről is szót ejtsek. Szerdán, 12-én műhelymunkára gyűltünk össze. A papok külön csoportban találkoztunk. Élmény volt meghallgatni az idősebb paptestvérek rövid beszámolóit azokról az eseményekről amelyek valamilyen szempontból szenvedést jelentettek számukra. Büszke voltam az ott jelen levőkre, és meghatódva hallgattam a személyes beszámolókat. Volt aki arról beszélt, hogy utolsó menedékként, hogyan ment be a templomba és ott átölelte a tabernákulumot (oltárszekrény) és úgy imádkozott. Azonban ez csak egy a sok értékes megosztás közül, amelyek tényleg nagyon személyesek voltak. Sajna, hogy csak kevés időnk volt, de nagyon örvendtem, hogy részt vettem azon a csoport munkán. Utána a kegytemplomban ünnepélyes misével zárultak a lelkipásztori napok, amelyen a segéd püspök úr volt a fő celebráns.

kedd, szeptember 11, 2007

Pasztorális napok és Szeben

Folytatódnak a pasztorális napok Csiksomlyón. A tegnap Jitianu Liviu tartott lendületes előadást. Ma Bakó Hajnal korházlelkész tapasztalatokra támaszkodó előadását hallgattuk meg. A szünetekben a szebeni találkozoról érdeklődtem azoktól akik azon résztvettek. A beszamolóik alapján mondhatom, hogy azok aki a szavazásukkal amellett voksoltak, hogy inkább szereplés, önmutogatás volt, nem járnak messze az igazságtól. Nyilván a valóság jóval összetettebb, de ez eléggé általános benyomás. Alkalomadtán talán még visszatérek a témához. Most megyek, mert mindjárt szentmise következik, amelyen Tamás József segédpüspök úr is jelen lesz.

hétfő, szeptember 10, 2007

Szenvedés

Ma délelőtt 10 órakor szentmisevel nyitotta meg Jakubinyi érsek úr Csiksomlyon a 4. alkalommal megrendezett pasztorális napokat. A téma "Életünk A Szenvedő Jézus Krisztussal" A predikációban amit az érsek úr mondott elgondolkodtatott egy mondat: "aki a szenvedést el akarja kerülni az Krisztust akarja elkerülni." Vegül is nem előszor hallom, mégis most újra mellbevágott és a fülembe cseng. Jó lesz elgondolkodnom rajta, hogy én mikent is állok ezzel.

szombat, szeptember 08, 2007

23 Évközi Vasárnap

A vasárnapi evangéliumi rész a Krisztus -követés, a keresztény élet néhány feltételét gyűjti össze és tárja elénk, úgy ahogyan szent Lukács evangélista megőrizte, ahogyan Jézus oktatta az őt hallgató sokaságot. Néhány feltételt sorakoztat fel, amellyel mindenkinek szembesülnie kell, aki elszánja magát az Úr Jézus követésére. >>>>>> tovább

péntek, szeptember 07, 2007

Kisboldogasszony

A Szűzanya születés napját üljük. Születésnapokon hálával emlékezünk az élet ajándékára, mindarra, amit Istentől kapott az, akit ünneplünk. Mária a hivatástudattal megélt élet példája.
Szeptember 9-én fejeződik be Nagyszebenben az Európai Ökumenikus Nagygyűlés, amelynek ez a mottója: „Krisztus világossága ragyog mindannyiunkra. Reménység Európa megújulására és egységére” A Boldogságos Szűzanya volt az első, akire ráragyogott Krisztus világossága. >>>>>> tovább
Kassai Vértanúk

A bizalom olyan alapvető emberi erény, amely nélkül lehetetlenné lesz az élet. Azt hogy bízzanak bennünk és, hogy mi is bízhassunk másokban annyira igényeljük, mint a mindennapi kenyeret. A bizalom szárnyakat ad, a félelem megbénít, gúzsba köt. A kassai vértanuk ünnepén Jézus egy ilyen Isten iránti, feltétel nélküli bizalomra ösztönöz bennünket. >>>>> tovább

csütörtök, szeptember 06, 2007

Evezz a mélyre

Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
A csodálatos halfogás alkalmával Jézus így biztatta Pétert: "evezz a mélyre és vessétek ki a hálót"
Imádkozzunk, hogy a Nagyszebeni Ökumenikus Naggyűlésnek legyen tartalmi hozadéka is és legyen erőnk újra és újra kivetni a hálót, az Úr szándéka szerint. XVI Benedek pápa is köszöntötte a Naggyűlést. A Magyar Kurirban olvasható egy idézet és egy rövid összefoglaló. Örömmel tölt el az a törekvésük – írja a Szentatya a Nagygyűlés mottójára utalva –, hogy új fényt ismerjenek fel a megfeszített és feltámadt Krisztusban, az európai keresztények megbékélése érdekében.”

szerda, szeptember 05, 2007

Nagyszebeni Ökumenikus Naggyűlés

A tegnap kezdődött az Ökumenikus Naggyűlés. Néhány napja szavazást indítottam, hogy miként értékeljük ezt a nagyszabású rendezvényt. Eddig öt szavazat érkezett. A közeledés jele 1; Kirakat, önmutogatás 1; Rendezvény a többi között 1; Tartalom nélküli fecsegés 1; Nem tudom mi az 1; Jakubinyi érsek úr is nyilatkozott a vatikáni rádiónak és azt mondotta, hogy szerinte az előítéletek lebontásában segít ez a találkozó. Mivel ez nem szerepelt a szavazási lehetőségek között, gondoltam, hogy újra indítom a szavazást és ezt is beteszem, hisz érdekel, ki hogyan látja ezt a rendezvényt. Elnézést azoktól, akik már szavaztak, vigasztalásul írom, hogy a szavazatokat számon tartom, és köszönöm. :-)

Calcuttai Teréz anya

Tíz éve hunyt el. II. János Pál pápa a missziós világnapon, 2003. október 19-én Rómában zarándok jelenlétében avatta boldoggá . Nagy szeretettel és odaadással követte az Úr Jézust. Jó példa erre a napi evangéliumi részlet. Jézus miután betegeket gyógyított, visszavonult csendben, hogy az imából erőt meritsen a másnapi tevékenység folytatásához. Teréz anya és követői életének két fontos alappillére az ima és a szegények, betegek gondozása. Meg kell keresnünk nekünk is életünkben az ima és tevékenység, a szeretetből vállalt cselekedet helyes egyensulyát, amely egymásra támaszkodik, egymást kiegészíti.

hétfő, szeptember 03, 2007

22 évközi hét Kedd

Elcsodálkozunkaz evangéliumi részlet kapcsán, hogy az elismerés, amit Jézus nem kapott meg a választott nép hivatalos vallási vezetőitől, egy tisztátalan lélektől megszállott ajkán hangzik el: „Tudom ki vagy, Isten szentje.” Hogyha ezt vallásos meggyőződés táplálta volna, akár így is hangozhatott volna, hogy te vagy a Messiás, te vagy Isten Fia. >>> > tovább

Nagy szent Gergely

540 körül született Rómában. Az evangélium szellemében szolgálta az Egyházat. Kolostorokat épített. Pápaként megreformálta a liturgiát, hittérítőket küldött az angolok megtérítésére. Sokat irt erkölcsi, hittudományi kérdésekről. Az ő példájára, az evangélium ösztönzésére feladatainkat végezzük mi is keresztény lelkülettel. Minden amit teszünk legyen szeretetből vállalt szolgálat.

vasárnap, szeptember 02, 2007

szombat, szeptember 01, 2007

22. Évközi Vasárnap

Egy egyszerű, és mégis mély értelmű, életből vett tanítást olvasható a vasárnapi evangéliumi részben. Mögötte ott lüktet Jézus személye, és tanítása. Híres tanítóként Jézus sokszor volt a különféle lakomák díszvendége. Itt figyelt fel egy olyan visszásságra, amelyet arra használt fel, hogy helyes magatartásra vezesse a hallgatóságát. >>>>> tovább