szombat, február 27, 2021

Ferences félóra 274

 

Cellájából kijőve szent Ferenc hogyan áldott meg két testvért, akiknek gondolatát a Lélek sugallatából kitalálta. 2 Celanoi Tamás XVI. fejezet

hétfő, február 01, 2021

Február

 1. hétfő

Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1-20
Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!
2. kedd: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szerda
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár, Szent Simeon és Anna)
Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
4. csütörtök
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
5. péntek: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
6. szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
7. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Küzdelem a halandó sorsa a földön
8. hétfő
(Emiliáni Szent Jeromos)
Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
9. kedd
Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
Megteremtette Isten az embert a maga képmására
10. szerda: SZENT SKOLASZTIKA
Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
11. csütörtök
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
12. péntek
Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
13. szombat
Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba
14. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
15. hétfő
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
16. kedd
(Szent Julianna)
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
17. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(A szervita rend hét szent alapítója)
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
18. csütörtök
(Boldog Fra Angelico)
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
19. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
20. szombat
(Szent Marto Ferenc és Jácinta)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
21. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Damiáni Szent Péter)
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
22. hétfő: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. kedd
(Szent Polikárp)
Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
24. szerda: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
26. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
27. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
28. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel

 

Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202102.html

Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm