szerda, december 19, 2018

Szabadíts meg !


A Megváltó születését az Ó-szövetségben, több csodálatos születés és Istennek szentelt küldetés jelezte és készítette elő. A mai szentírási szakaszokban kettőt is hallottunk ezekből.
Az egyik Sámsonnak a  születése, és Istentől kapott hivatása.
Egészen meglepőek a párhuzamok.  Sámson édesanyjának is angyal jelent meg és hírül vitte, hogy fiút fog szülni. A születendő  gyermek már anyja méhétől fogva Istennek szentelt személy volt. Az angyal jövendölése be is teljesült. Fiút szült, akit Sámsonnak nevezett el.  Ifjú koráról ezt hallottuk, hogy:  „felnőtt, és az Úr megáldotta. Az Úr Lelkének ösztönzésére elkezdte működését a választott nép körében.”
A másik előhírnök Keresztelő János, akinek a születését szintén angyal vitte hírül. Milyen szép a szentírás dicsérete Keresztelő János szüleiről:  „Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint.”  Amikor Zakariásnak megjelent az Úr angyala a templomban: „Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás!”  A születendő gyermekről azt mondja az angyal, hogy: „már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Keresztelő János Istentől kapott feladata pedig az lett: „hogy az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet.”
Ezek az előképek készítik elő a mai napra előírt Ó-antifóna szavait és főleg lelkületét: „Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted, és epedve várnak a nemzetek: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!„
Az adventi szent idő ébren tartja bennünk a vágyat az Üdvözítő után. Ugyanakkor az imént idézett Ó-antifóna az adventi feladatunkat is megfogalmazza:
imáinkkal, keresztény hitből fakadó cselekedeteinkkel nekünk is hozzá kell járulnunk, hogy az Úr Jézus megváltó kegyelme elérje a célját, és megteremje méltó gyümölcseit.
            Ahogyan a szentírási szereplők együtt működtek Isten hírnökével és magával a gondviselő Istennel, úgy kell nekünk is együtt működnünk és elvégeznünk a  feladatunkat Isten országában a magunk és mások üdvössége érdekében. Nekünk is tennünk kell annak érdekében, hogy az Úr Jézus megváltó kegyelme élő és hatékony legyen bennünk és közöttünk.
Remélhetőleg Isten most az adventi készülődésben, imádságban, egy jó lelkiismeret vizsgálatban megláttat olyan összefüggéseket az életünk eseményeiben, amelyből kiderül, hogy a megváltás kegyelme ma is élő, működik és személyesen értünk is cselekszik.


Nincsenek megjegyzések: