hétfő, december 17, 2012

Jöjj, taníts ......

A mai naptól, december 17.-től elkezdődött az adventi szent idő második, intenzívebb szakasza, a közvetlen karácsonyi előkészület. Az időszak fő jellegzetessége az ó-antifónák imádkozása, éneklése, amely a szentmisében allelujás versként szerepel. A mai napra előírt antifóna így hangzik:

"Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!"

Nem a régiségük miatt nevezzük ó antifónának, habár a VII-VIII. században keletkezett antifónasorozatról van szó. Azért hívjuk így, mert mindegyik ezzel a felkiáltással kezdődik, hogy Ó. Ez felsóhajtás, a lélek felkiáltása a magasba, a várakozó keresztény ember óhajának kifejezője. Ezt követően egy Szentírási címet tulajdonit a Messiásnak, amely Izaiás prófétától jövendölésére utal. "Ó, Bölcsesség!"
A következő sorok költői szavakkal ecsetelik a Messiás fenségét:
"Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget:" És arra kéri, mintegy sürgeti hogy jöjjön és cselekedjen értünk:
"jöjj, taníts meg minket okosan élni!"
Az Úr Jézus messiási hatalma egyetemes, mindenre kiterjedő, mégis tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. Ez felkínált lehetőség a szabad döntésre és cselekvésre. Mégis mindezen belül felszabadító és biztató az antifóna utolsó sora, amely a mai nap és a hátra levő adventi idő imája lehet:
"jöjj, taníts meg minket okosan élni!"

kedd, december 11, 2012