szombat, november 29, 2008

Advent Idején

Ma este kaptam ezt az adventi bemutatót. Nem tudom ki készítette, de annyira szépnek találtam, hogy arra gondoltam a tulajdonos feltételezett engedélyével megosztom.

Advent I Vasárnapja

Tervezzünk, gondolkodjunk, imádkozzunk, hogy az advent folyamán az Úr Jézust teljesen tudjuk beengedni az életünk árnyoldalaiba is, hogy ránk ragyogjon az ő fényessége – amely elvezet oda, hogy átértékelődjön az életünk. Bárcsak ilyen lélekkel, lelkülettel érkeznénk el adventi zarándok-utunk végén a Karácsony örök öröméhez.>>>>> tovább

szerda, november 26, 2008

Misekönyv III kiadása


Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa bemutatta a pápának a Római Misekönyv harmadik kiadását.

Porto Maurizioi szent Lénárd

Az Észak-Itáliai Porto Maurizioban született. A ferences rendbe belépve 40 évig járta Itáliát, mint népmisszionárius. A keresztúti ájtatosság nagy apostola, a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának buzgó hirdetője volt. 75 éves korában halt meg Rómában. Ő a népmisszionáriusok égi pártfogója.
Az életéről bővebben >>>>>

kedd, november 25, 2008

Eutanázia vagy emberséges ítélet?

A jelenleg 37 éves olasz Eluana Englaro egy közúti baleset következtében 16 éve visszafordíthatatlan kómában fekszik egy lombardiai kórházban, ahol alapvető élelem és folyadékszükségletét biztosítják. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a vatikáni rádiónak fr. Harsányi Ottó ferences erkölcsteológus. Ide kattintva az interjú meghallgatható.

hétfő, november 24, 2008

Istennek Szentelt Személyek

Szombaton, november 22.-én találkozót tartottunk, a környéken működő szerzetes közösségekkel. A nap középpontjában a Szentírás állt. >>>>> bővebben és még több képpel itt.

vasárnap, november 23, 2008

A Szentföldi kusztos

Pierbattista Pizzaballa atya, a Szentföld kusztosza a Ciprus szigetén tartott Vallásközi Találkozón azt mondta, hogy a párbeszéd eredményeként ledőlnek a határok: „Fontos a párbeszéd, de önmagáért, hanem azért, hogy találkozás szülessen belőle, hidak épüljenek és ledőljenek a tudatlanság határai azáltal, hogy megismerjük a másikat, aki így már nem fenyegetés vagy veszély, hanem segítség lesz számunkra.” A kusztosz a San Egidio Közösség által Cipruson a béke ügyéért szervezett Vallásközi Találkozón vett részt, ahol hangsúlyozta, hogy a béke minden vallás önmagában hordozott értéke. Másrészt Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke kiemelte, hogy a párbeszéd a békés együtt élés egyetlen útja: „A párbeszéd az egyetlen alternatíva az erőszakkal szemben, senki nem akarja az erőszakot, de az emberek különbözőek, más a történelmük és a hagyományuk, és a párbeszédhez szükségük van az együtt élésre, hogy kicseréljék ajándékaikat, így a párbeszéd gazdagságot jelent mindenkinek.”

Krisztus Király

Nem felejthetjük el, hogy Jézus arcát a mindennapokban is meg kell látnunk azokban, akik kicsinyek, akik szükséget szenvednek és kitaszítottak. A mai ünnepi evangélium indítson önvizsgálatra. Kérdezzük meg magunktól, hogy van-e szemünk arra, hogy felismerjük őt az élet minden körülményében? Vagy netán alakítanunk kell látásmódunkon, mindennapi magatartásunkon? >>>>> tovább

kedd, november 18, 2008

Meghivás

Jerikó a sokszínű nagyváros számunkra a mai világ jelképe is lehet. Sokféle ember jár kel benne, köztük vagyunk mi is. Nagyon különbözőek vagyunk. Jézus mellettünk is megáll, és ránk tekint. Találkozni akar velünk. Nekünk is szól, amit Zakeusnak mondott: „Ma a te házadba akarok megszállni” Ehhez nekem is akarnom kell meglátni őt. Nem kímélhetjük meg magunkat attól az erőfeszítéstől, amit nekünk kell megtennünk a találkozás érdekében. Hogyha elég kitartóan, és bizalommal keressük őt, hogyha valóban vágyunk a vele való találkozásra Jézus betér a házunkba, életünkbe. Azonban hozzá való tartozásunkat jóvátétellel, nagylelkűséggel, megbocsátással, azaz konkrét tettekkel kell bizonyítanunk. Jó, ha felfigyelünk arra, hogy az evangéliumi történet bennünk keresi folytatását. >>>>>> tovább (31 évközi vasárnapnak is ez az evangéliumi részlete)

hétfő, november 17, 2008

Mi legyen ?

Gondoltam most már ideje lezárni a "Mi legyen az oldalon" hozzászólásokat. Összesen 273-an fejezték ki, hogy mit szeretnének olvasni a lapon. Alább látható az összehasonlítás, százalékban a szavazatok és a fent levő anyagok között.

Hírek szavazat 13% aktuális 15%
Prédika szavazat 45% aktuális 37%
Személyes szavazat 16% aktuális 1%
Képek szavazat 28% aktuális
Zene szavazat 26% aktuális 7%
Hitoktatás szavazat 20% aktuális 3%
Könyv szavazat 15%
Szentek szavazat 24% aktuális 22%
Ferences szavazat 22% aktuális 12%
Más szavazat 5% aktuális 3%

Nyilván sokkal többféle az anyag, mint amire rákérdeztem. Szinte mindegyik szöveghez van kép, a bemutatókhoz pedig zene. Örvendek, hogy a prédikációkat, a szavazatok alapján sokan igénylik. Mivel lelkipásztori céllal írom a blogot a legtöbb anyag a hitoktatásban is felhasználható. Személyes jellegű dolgokból, valamint a könyvismertetőből, a szavazók igénye szerint több kellene. Igyekeszem figyelembe venni a kérést. Köszönöm mindenkinek a szavazatát és várom a hozzászólásokat. Mihamarabb, egy másik témában új szavazást kezdeményezek.

szombat, november 15, 2008

33 évközi vasárnap

Számunkra a vasárnapi szentmise első olvasmányának kérdése: „derék asszonyt ki talál?” – nem üresen hangzó, költői kérdés. Ugyanis mi Árpádházi szent Erzsébetben derék asszonyra találunk. Az ünnepe a jövő hét folyamán, november 19-én van a napja. Az ő élete nagyon szépen gyakorlatba ülteti a 33 évközi vasárnap evangéliumát, amely az ajándékba kapott talentumokról szól.
>>>>> tovább

hétfő, november 10, 2008

Kollégiumi Hétvége

deva_2008_osz
A hétvégén az udvarhelyi kollégiumunk lakóival Déván vendégszerepeltünk. A fiuk előadták a Szent Ferencre betanult darabot. Az előadás végi tapsból ítélve sikerrel jártunk. Élményekben gazdag hétvége volt. Köszönet a dévai ferences testvéreknek, és a cserkészeknek a tartalmas programokért. A képre kattintva ízelítőt láthatsz az eseményekből.

vasárnap, november 09, 2008

Lateráni Bazilika

A mai vasárnap egy római templom felszentelésének az ünnepe kerül előtérbe. Azonban nem egy akármilyen templomról van szó. A homlokzatán található felirat megérteti ennek kiemelt fontosságát. Ezt olvassuk: a Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje. Róma főtemplomai közül a Lateráni bazilika az első, mert a pápa székesegyháza.>>>>> tovább

csütörtök, november 06, 2008

Kereső Szeretet

"Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja?" Lk 15,1-10
A ma reggeli szentmise bevezető gondolata Isten kereső szeretetére irányította a figyelmemet. Isten nem szűnik meg kitartó, kereső szeretettel közeledni felénk. Ez bátorítás és ösztönzés, hogy bízzunk Isten szeretetében és mi is hasonló, kereső szeretettel forduljunk mások felé.
Nem is olyan könnyű feladat. :-)
Azt szívesen vesszük, hogy Isten ránk talál, az is kellemes, ha más szeretettel fordul felénk, de az már nehezebb, hogy a mi szeretetünk is feltétel nélküli, jó akaró és kereső legyen. De ilyen az igazi szeretet, hogyha ez hiányzik, akkor valami másról van szó.

kedd, november 04, 2008

Borromeo szent Károly

Azok számára, akik hozzánk tartoznak, mi is jó pásztorok kell, hogy legyünk. Természetesen leginkább családtagjaink vannak ránk bízva, de nem kizárólag. Családosoknak tartott lelkigyakorlaton mondta egyik házastárs: „életemet adnám családomért.” Ez valóban így van. Mindenkit foglalkoztat, izgat családtagjainak a helyzete, a megélhetés. Azonban ugyanilyen fontos a lelkiekről való gondoskodás is, hogy lelkileg se szűkölködjenek azok, akiket szeretünk.
>>>> tovább

hétfő, november 03, 2008

Miatyánk

Jótettek

Lk 14,12-14

"Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat."

A jótettek maradandó nyomot hagynak annak a lelkében akivel jót tettünk, és annak a lelkében, is aki a jót cselekedte. A legszebb az önzetlen jótett, amely amúgy is magában hordozza az örök jutalmat, de már a földi körülményekben felszabaditó ereje van.

szombat, november 01, 2008

Halottak Napja

Mikor volt nagyobb távolság köztünk és elhunyt szeretteink között? Most vagy amikor még a földi, látható világunk lakói voltak? Hisz a földi élet körülményei, a fizikai élet törvényei, a földrajzi távolságok oly messze sodorhatnak egymástól. Évek, akár évtizedek is eltelhetnek, hogy a távolság miatt nem látjuk egymást, esetleg egy-egy levél, vagy telefonhívás ad hírt létezésünkről. Szeretteink elhunytával minden átértékelődik, egy másfajta kapocs születik meg, vagy mélyül el - a lelkek összetartozása - síron innen és túl - amely a Teremtő Istenben élő - Megváltó Krisztusunk érdemeiből. Most már nem szükséges se a levél, se a telefon, nincs mit kezdenünk földi eszközökkel, még szabadkoznunk sem kell, hogy nem volt időnk egymásra, most már a lényegre terelődik a figyelem, nevezetesen arra, hogy milyen volt és jelen pillanatban milyen az Istenhez és egymáshoz való tartozásunk. Amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk világossá lesz számunkra, hogy csak a legfontosabb számíthat. És ez nem más, mint az ima, az értűk bemutatott szentmise áldozat, az értűk vállalt jótettek, és áldozatok. >>>>>> tovább