csütörtök, december 31, 2009

Akik befogadták !

" Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek." Jn, 1-18
Az év utolsó napján a napi evangéliumi részlet az Isten gyermekségünk tényére tereli a figyelmet. A legfontosabb az Istenhez való tartozásunk. Ez pedig összefogja a múltunkat, jelenünket és jövőnket.
Ma lezárjuk ezt a polgári évet. Isten segítségével holnap újat kezdünk. Mindebben Isten adja az állandóságot, de az örök újdonságot is.

A holnapi evangélium:

kedd, december 29, 2009

Ezredik


Magam sem hiszem, hogy az ezredik blog bejegyzésem. 2007 február 3-án kezdtem írni. Valójában egy olyan helyet kerestem, ahol a használt és kedvenc linkjeimet össze gyűjthetem. Így akadtam rá erre a lehetőségre. Kipróbáltam és megtetszett. Azóta írogatok, lelkipásztori célzattal. Naponta kb.ötvenen szoktak ráklikkelni a blogomra, szinte ugyanennyien iratkoztak fel, és levélben kapnak értesítést az újdonságokról. Időközben nem csak szöveget, hanem képeket és kis videókat is teszek fel. Különösen amióta sikerült magyar részleg is elindítani a Glória tvn. Ebben a jubileumi bejegyzésben szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az írásaim olvasói. És egyben köszönöm az érdeklődést és a visszajelzéseket. Hogyha Isten segít, továbbra is igyekszem írni, habár most már a három éves ciklussal nagyrészt a vasárnapi, ünnepi, és a keddi prédikációk felkerültek a blogra. Igy néha egy-egy korábbi irásom linkjével is jelentkezem, mint ebben a bejegyzésben is. A tavalyi prédikáció, erre a napra.
További kegyelmeket. Isten áldását mindenkinek.

hétfő, december 28, 2009

vasárnap, december 27, 2009

Istenről, vagy Istennek?


Sosem érhet véget az Isten-keresésünk. Amíg élünk sose mondhatjuk azt, hogy mi megérkezett keresztények vagyunk. Hogyha nem hagyjuk abba a keresést és nem fáradunk, megtapasztalhatjuk ott találjuk meg az Úr Jézust, ahol nem is számítottunk rá.
Ugyanakkor az élet dolgaiban senki nem mondhat jobbat és bölcsebbet, mint amire Jézus tanít bennünket. Így nála kell keresnünk az eligazítást, őt kell megkérdeznünk mindabban amiben tanácsra szorulunk.
A szülőknek, nevelőknek tudniuk kell, hogy a gyermek mindenek előtt Isten gyermeke. Kis korban sokat kell beszélnünk a gyermekeknek Istenről, de ezzel párhuzamosan, különösen, ahogy nőnek egyre inkább Istennek kell beszélnünk imádságunkban a gyerekekről, azokról, akik ránk, vannak bízva. Így jobban elősegíthetjük, hogy ők is megtalálják az Istentől kapott hivatásukat, azt a feladatot, amit nekik kell betölteniük.
A szent Család példája azt mutatja, hogy a legfontosabb rendező elv Isten szerető személye, az ő parancsai, Isten akaratának a keresése. Azonban minél több minden tolakszik Isten helyére, annál nehezebb megőrizni ezt a rendezettséget. ..... teljes egészében

péntek, december 25, 2009

Isten megtapintható szeretete


Karácsony napja van. Az ünnep csendje lepi be a várost. Egy-egy templom harangzúgása jelzi, hogy most épp ott hangzik fel az ünnepi ének és imádság. Örvendtem, hogy a mi ferences templomunkban már a tegnap esti szentmisén is olyan szép számban gyűltek össze a hívek. Családias volt a közösségünk ünnepi vacsorája. Ma újra sokan eljöttek a szentmisére. Ilyenkor mintegy megtapintható Isten közelséges és jósága. Hála, Isten irántunk megnyilvánuló szeretetéért, amely az emberek szeretetében is tapasztalható, különösen most Karácsony ünnepén. A karácsonyi prédikáció  itt olvasható. Az ünnepi evangélium, pedig itt tekinthető meg.

csütörtök, december 24, 2009

"Lépteinket pedig a béke útjára igazítsa !"

Elsősorban arra készülünk, hogy megünnepeljük Isten nagylelkűségét, hogy ő meglátogatott-, meglátogat minket. Ő az, aki lábainkat a béke útjára igazítja.
Ne engedjük, hogy a készülődés, - netán a tevékenykedés felfokozott izgalma elterelje a figyelmünket a lényegről.
-        Ilyenkor, sajnos könnyebben előfordulhat a szeretetlen megnyilatkozás, akár vitatkozás.
-        Könnyen el is csüggedhetünk, hogy még mindig nem vagyunk olyan jók, mint amilyenek lenni szeretnénk.
-        A magányosokat jobban megülheti az egyedüllét nyomasztó hangulata.
Vagy éppen abban csalódhatunk, hogy mások nem értékelik eléggé azt az igyekezetünket, amellyel széppé szeretnénk tenni Karácsony ünnepét.
A Karácsony a szeretet ünnepe, az ajándékozás napja. de ne felejtsük el, hogy mindez csak azért lehetséges, mert Isten megelőz-, megelőzött bennünket. ..... olvasd tovább

szerda, december 23, 2009

Mi változott?


Jézus születését nem olyan természeti jelenségek kísérték, mint amiről a próféták beszéltek. Mégis sokkal lényegesebb dolog történt, az emberi természetben. A felszínen, látszólag nem változott semmi, az isteni irgalom azonban csendben a valóság lényegét változtatta meg. Ajándékban a legtöbbet kaptuk, annak a lehetőségét, hogy Isten gyermekeivé lehetünk. Ennek a megvalósulásnak az ünnepét üljük, minden Karácsonykor. Ennek az örömnek a megülésére hív az Egyház, az idei Karácsonykor is. .... predikáció teljes egészében
"Ó Emánuel, törvényhozó Királyunk. Te üdvözíted a reád váró népeket: Jöjj és üdvözíts minket, Urunk Istenünk!" Ó-antifóna

kedd, december 22, 2009

Hálás lelkület


Fontos a hálás lelkület. Észre kell vennünk azt a tényt, hogy Istentől megajándékozott emberek vagyunk, és ezt az örömet meg kell tudnunk osztani másokkal is. A Magnificat az Egyház hálaadó énekévé lett. Minden esti zsolozsmában elimádkozzuk. Ez juttassa eszünkbe naponta, mindazt, amit Istentől kaptunk, hogy érte hálát adjunk. Nekünk is Isten központú emberré kell válnunk. .......... prédikáció
"Ó, nemzetek Királya és szívük Kívánsága, az Egyház Szegletköve! Te egybekapcsolod régi és új választott népedet: jöjj, üdvözítsd az embert, akit a föld anyagából alkottál!" Ó-antifóna

hétfő, december 21, 2009

Igazságosság Napja


Ó, szent Virradat!
Te az örök világosság
Fényessége és az
igazságosság Napja vagy:
jöjj, és világosítsd meg azokat,
akik sötétségben és a halál
árnyékában ülnek!

vasárnap, december 20, 2009

Sietség


Gyakran elcsodálkozunk a prófétákon, akik Isten szemével nézték mindazt, ami körülöttük történik és így olyan dolgokról is szólhattak, amelyet még csak csirájában láthattak.
Az Ószövetségi olvasmányban Mikeás próféta jövendöléséről hallhattunk, amely Betlehemről és a benne születendő Megváltóról szól.
Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett.”
Mind a próféta korában, mind napjainkban Betlehem kis jelentéktelen város a nagy világvárosok mellett. Neve mégis nagyon sokak előtt ismert lett.
Ismerik a zsidók és muzulmánok, mert innen származott Dávid király. Azonban leginkább a Megváltó születése tette ismerté Betlehem városát. Így karácsony körül kicsi és nagy egyaránt emlegeti Betlehem nevét, már csak azért is, mert a karácsonyi ünnepkör legfőbb tartozéka lett a Betlehem-készítés és látogatás.
Mikeás próféciájában sok nyilvánvaló tény szól amellett, hogy a jövendölés Jézus Krisztusban teljesedett be: „származása az ősidőkre nyúlik vissza.”
Ez mégsem hat ránk a kényszer elsöprő erejével, hanem teret engednek a hitnek, a szabad döntésnek.
Az evangéliumban Erzsébet is ezért nevezi boldognak Máriát, mert hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Ugyanis Mária nem csupán azért boldog, mert édesanya lesz. Boldogságának legfőbb forrása, hogy hitt mindabban, amit az Úr mondott neki.
Milyen szép, hogy meg akarta osztani Erzsébettel a hitnek, ezt a boldogító örömét, ugyanakkor segíteni akart idősebb rokonának. „Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett… és köszöntötte Erzsébetet” 
Elérkezett a negyedik adventi vasárnap és közel van Karácsony ünnepe.
Az ünnepi készületekben sokféle sietést tapasztalunk. Egyre jobban eluralkodik bennünk és közöttünk az ünnep előtti feszültség, rohangálás.
Milyen jó lenne, hogyha ebben a sietségben túllátnák önző önmagunkon és másokat is, észrevennénk, akik segítségre szorulnak, vagy csak megértésre, egy jó szóra várnak.
Sietnünk kell, hogy rendbe hozzuk lelki dolgainkat. Azonban ez a sietség nem felgyorsulást jelent, hanem ellenkezőleg megállást, elcsendesedést, önmagunkba tekintést és bűnbánatot.
Igyekeznünk kell, hogy Isten dolgairól, velünk kapcsolatos terveiről beszéljünk elsősorban gyóntatónkkal, lelki vezetőnkkel, de ugyanakkor családtagjainkkal, barátainkkal is. Ezen az úton járva, Máriához hasonlóan mi is jobban megismerhetjük hivatásunkat, feladatainkat.
Hogyha van bennünk lelki készség, külső és benső igyekezet, akkor mi is meg fogjuk tapasztalni azt a boldogságot, amellyel Isten azokat ajándékozza meg, akik hisznek annak a beteljesedésében, amit ő mond.

szombat, december 19, 2009

Hogyan történhet?


"Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.''

péntek, december 18, 2009

"Velünk az Isten"

Szent Máté evangélista a mai szentmise evangéliumi részében (Mt 1,18-24), szent József oldaláról megközelítve beszél Jézus születésének titkáról. József "igaz ember" volt, így beleillett Isten tervébe, mert közreműködött abban, hogy megvalósuláson az angyal híradása és egyben jövendölése: "Velünk az Isten." A mi feladatunk is hasonló. Elő kell segítenünk, hogy tapasztalattá váljon bennünk és közöttünk ez a  tény, hogy velünk az Isten.
"Ó, Urunk és népednek vezérlő Fejedelme! Te megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban, és neki a Sínai-hegyen törvényt adtál: Jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!" Ó-antifóna dec.18

csütörtök, december 17, 2009

Intenzivebb időszak !

Mától elkezdődött az adventi idő második, intenzívebb szakasza, a közvetlen karácsonyi előkészület. Az időszak fő jellegzetessége az ó-antifónák imádkozása, éneklése: "Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!" A tavaly, adventben már feltettem a blogra a vetítéses összeállitást. Itt tekinthető meg a mai rész Mindenkinek további üdvösséges adventet.

kedd, december 15, 2009

A cselekedet, a szándék tükre (!?)

A szó, Isten nagy adománya az ember számára. Mégis mintha a sok beszéd mára elveszítette volna az értékét. Mennyi mindent ígértek már nekünk és mennyi mindent ígértünk már életünkben mi magunk is. A mai nap evangéliumában különféle magatartásokról hallunk. Beváltott és be nem váltott ígéretek hangzanak el. Egy kérdéssel indul az evangéliumi részlet: „mi a véleményetek?” Jézus ezzel lehetőséget akar teremteni, hogy hallgatói, mi magunk is felülvizsgáljuk a magatartásunkat.
-     Az első fiú: „Nincs kedvem!”, de aztán mégis kiment. Kezdetben megtagadta az engedelmességet, de utólag mégis engedelmeskedett.
-      A második fiú: ”Szívesen Uram!”, de nem ment ki. Szavával, látszólag engedelmeskedett, de tettek nem követték.
Valójában az evangéliumban szereplő két fiú közül egyik sem lehet példakép, mert egyikük sem volt következetesen engedelmes. A harsogva kimondott ígéretek mögött, sok tagadás rejtőzhet. Az sem igazán tökéletes, hogyha első szóra nem engedelmeskedünk. Azonban bármelyik helyzet kijavítható. Az evangéliumban az a fiú javította ki helytelen magatartását, amelyik kezdetben nem engedelmeskedett, de utólag mégis meggondolta magát. Valójában a másiknak is lehetősége lett volna a javításra, de nem élt vele. Ennek okát nem ismerjük, erről nem szól az evangélium.
Jézus hallgatóiról viszont tudjuk a kevélységük akadályozta a megtérésben. Többre tartották magukat, mint Zakeus a vámos, mint a bűnös asszony, mint a házasságtörő nő, és így tovább. Ezek a bűnösök találkoztak Jézussal és a Vele való találkozás nem múlt el nyomtalanul az életükből, hanem megtértek, és megváltoztatták az életvitelüket. A főpapok és a nép vénei megütköztek azon, hogy Jézus szóba állt ezekkel a bűnösökkel, és nem ismerték fel, hogy ők maguk mennyire helytelen úton járnak. Ezért kiérdemelték Jézus feddését: „ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek”
 A számunkra levonható tanulság, hogy Isten újra és újra felkínálja a javulás lehetőségét. Míg életben vagyunk bármikor, visszatérhetünk az általa felkínált helyes útra. A jelen döntése a fontos és mérvadó, amely Isten kegyelmi segítségével képes a múlt hibáit is helyre hozni.
A vallásos életben, az üdvösségre vezető úton nagyon fontos erény az alázat, hogy belássuk hibáinkat és készek legyünk azok kijavítására. Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásosos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szűkség van arra, hogy újra és újra felülvizsgáljuk az életünket. A felkészülésünk szoros tartozéka a bűnbánat, az Isten kegyelme iránti nyitottság, odafigyelés, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben még meg kell megtennem.  Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak bűnbánattal és a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg. Nyitott és alázatos magatartásról kell tehát tanúskodnunk, úgy hogy nem habozunk megtenni a felismert jót. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy Isten segítséget nyújtó keze mindig támogat.

péntek, december 11, 2009

Ami javadra válik

Jézus szava bennünket is el akar érni. Ma nekünk is azt mondja a prófétán keresztül: arra tanítalak, ami javadra válik. Igaz, hogy Isten parancsait, lelkiismeretünk ösztönzését előfordulhat, hogy úgy éljük meg, mintha Isten valamit elvenne tőlünk, olyan, ami pillanatnyilag jónak tűnik, és mégsem lehet részünk benne. Lehet, hogy időnként úgy találjuk, nekünk kevesebb jut abból az örömből, amiben részük van azoknak, akik másként gondolkodnak és élnek, vagyis nem Isten parancsai szerint rendezik be az életüket. Ma mégis próbáljuk meg ajándékként, szeretetből felajánlott lehetőségként felfogni azt, amiről tudjuk, hogy Istentől jön, és személyesen meg akar szólítani....... a teljes prédikáció

csütörtök, december 10, 2009

Erőszak (?)

"Asszonyok szülöttei között nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál.". Az Ó-szövetség utolsó prófétájaként, még csak az Újszövetség küszöbén áll. Ezért, "aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb mint ő." Az üdvösség rendjében nagyobbak vagyunk, de ebből nem következik, hogy nincs semmi tennivalónk. "A mennyek országa... erőszakot szenved." Erőfeszítést igényel. A meghívás ajándék, a kegyelem is ingyenes, azonban ennek felhasználása nem mentes az erőfeszítéstől. Aki elindult az úton az már tapasztalhatta ennek igazságát. 

szerda, december 09, 2009

Erőforrásunk


Gyakran arra vágyunk, hogy változzanak a körülményeink és a lehetőségeink, mert ettől a változástól azt reméljük, hogy könnyebbé lesz az élet terhe. Azonban azt is megtapasztalhattuk már, hogy megtörténik az annyira óhajtott külső változás, és mégsem eredményezett hosszú távon benső változást. Ugyanis elsősorban belső döntés következménye, az hogy értelmessé váljon mindaz, amit teszünk, amit meg kell oldanunk, amivel találkozunk. Vagyis azzal hogy terheinkkel, keresztény hozzáállással Jézushoz megyünk, a lelkület változik meg. Jézus igája édes és a terhe könnyű, mert önmagában hordja értelmét. Így fizikailag akár fáradtak is lehetünk, vagy akár kimerültek, mégis lesz olyan benső erőforrásunk, amelyek képessé tesznek az értelmes életre. Nem az életkor, nem a testi erőnlét, hanem az odaadás, a törekvés, és a célba érés biztos tudata tesz igazán erőssé és kitartóvá. ...... A teljes szöveg

kedd, december 08, 2009

Fény az úton


Szeplőtelen Fogantatás ünnepe jól beleillik az adventi várakozásunkba. Mintegy fényként mutatja az irányt, hogy merre fele kell, hogy tartson a mi emberségünk és keresztény életünk.Isten hozzánk is elküldi az ő hírnökeit. Van úgy, hogy valamilyen olvasmányunkon keresztül szól hozzánk, vagy épp egy művészi alkotás, film érint meg lelkileg. Lehet, hogy a Szentírásban találunk személyünkhöz intézett üzenetet, vagy az imádságban lesz világossá valamilyen lelki teendő....... A prédikáció...

hétfő, december 07, 2009

Hatékony jelek


Jézus rejtett-, és nyilvános életében egyaránt kimondott szavai és végrehajtott tettei üdvösségszerzőek voltak. Semmi nem volt céltalan abból, amit mondott és tett, mindig megvalósította amit akart, és mély üzenetet hordozott minden kor embere számára. Benne megtapasztalták Isten működését az emberek között. Csodáit mindig tettek, gesztusok kisérték. Meg akarta értetni, hogy milyen a láthatatlan kegyelem világa.  Egy nagyobb valóságra mutatott rá külső jelekkel, ezért minden tette szentségi jel volt. Az Atya jele volt az emberek között. Előkészítette, hirdette azt amit Isten adni akart az embereknek Egyházán keresztül.
Mindaz, ami Jézusban látható, és megtapasztalható volt, az fellelhető a szentségekben. Mennybemenetele által Egyházára bízta, hogy közvetítse igéjét, és folytassa üdvözítő tevékenységét a szentségekben. A szentségekben építi Isten országát. Tevékenyen jelen akar lenni közöttünk.
            „A Lélek által, aki elvezet a teljes igazságra!” Az Egyház lassanként felismerte azt a kincstárat, amelyet Krisztustól kapott. Felismerte azt a feladatát, hogy meg kell határoznia a szentségek kiszolgáltatásának módját.
Van, aki arra gondol, hogy milyen szerencsés volt az aki Jézus életében láthatta, tapasztalhatta őt, hallgathatta az ő tanítását. Viszont a szentségekben valóságos kapcsolatba kerülünk Krisztussal, az ő életében részesülünk.
Szent Ferenc. 1 int.(8)” Mindazok tehát, akik a mi Urunkat Jézust csak embersége szerint látták és nem látták őt lelke és istensége szerint, és nem hitték róla, hogy Isten valóságos Fia, elkárhoztak. (9) Hasonlóan azok is, akik látják ugyan a szentséget, mely az oltáron a pap kezében az Úr szavai által a kenyér és bor színében megszentelődik, de nem látják lelke és istensége szerint és nem hiszik róla, hogy az valósággal a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges teste és vére, elkárhoznak”. Lélek szerinti látásra van szükség.
            A szentségek Krisztus által alapított külső jelek, amelyek láthatatlan kegyelmet közvetítnek, a mi üdvözítésünkre. Bennük Krisztus személyesen cselekszik az ember javára. Azokban, akik a megkívánt feltételek mellett felveszik, meghozza a gyümölcsöket.
A hét szentség érinti a keresztény élet minden fontos állomását. A keresztségben új tagok születnek az Egyház számára, növekszik, gyarapszik az Egyház. A bérmálásban lelkileg felnőttekké válunk. Földi életünk zarándokútján az Oltáriszentség táplálékunk. Ha bocsánatra, irgalomra szorulunk, a bűnbánat fürdőjében tisztulunk meg. A házasság, az egyházi rend egy- egy életállapotot szentel meg, és megadja a hozzá szükséges kegyelmeket. A szenvedő tagokat pedig a betegek szentsége erősíti. A szentségekben tehát a Szentlélek által a keresztény hitélethez születést, növekedést, gyógyulást és küldetést kapunk.
            „A szentségeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszenteljék, Krisztus Testét felépítsék és az Istennek kijáró tiszteletet megadják; mint jelek pedig a tanítást is szolgálják. A hitet nem csak feltételezik, de szavakkal és anyagai valósággal táplálják, erősítik és kifejezik, ezért joggal mondható, hogy a hit szentségei.” KEK 1123
            Nagyon fontos feladat a szentségekről szóló ismereteknek és a szentségi életnek az elmélyítése. Ma tegyük fel a kérdést, hogy számunkra mit jelentenek a szentségek, hogy valóban személyes találkozási alkalmak-e az élő Krisztussal, az isteni kegyelemmel? Ha pedig nem eléggé, mit kell tennem annak érdekében, hogy ez jobbá legyen, különösen most az adventi időben?

vasárnap, december 06, 2009

Útkészítés


Szent Lukács evangélista, Izaiást idézve,a fizikai útkészítést használja szimbólumként, hogy lelki feladatokra figyelmeztessen.
Minden völgyet töltsetek fel: lelki értelemben azt mondhatjuk, hogy az üres lelkűség, a közöny völgyéről van szó. – Ezt kellene feltöltenünk több buzgósággal, nagyobb lelkesedéssel.Sok hiány, űr van bennünk, ami betöltésre vár. Ehhez van szűkség Isten kegyelmére, egymás segítségére
Minden hegyet hordjatok le – sok hegy, válaszfal magasodik közénk – amit le kell hordanunk. Ezt kellene szerénységgel, alázattal alacsonyabbá tennünk.........A mai vasárnapi prédikáció

szombat, december 05, 2009

A szeretet alakítsa emberi kapcsolatainkat!Mennyire megváltozna a világ, hogyha az emberi kapcsolatokat a szentháromságos szeretet modellje inspirálná, amelyben mindhárom isteni személy „nem csak a másikkal, hanem a másikért és a másikban él”! XVI. Benedek a szerdai általános kihallgatáson mondott katekézisében fogalmazott így.

péntek, december 04, 2009

csütörtök, december 03, 2009

Az igaz(i) ajándékTornyai Gábor: Székesfehérvár-Öreghegyi Rk. Egyházközség, decemberi gondolatok.

szerda, december 02, 2009

Esély a találkozásra

A tegnap megnéztem a Teljesen idegen c. filmet. Egy nő, aki ügyvédként dolgozik, meghívót kap egy drága étterembe. Aláírás: Jézus Krisztus. Hitetlenkedve, de elmegy. Eléggé utópisztikusnak és merésznek tűnt a film, habár Szentírási alapon áll. Nem mindenhol tudok teljesen egyetérteni a film (rendező) háttér gondolkodásával, módszereivel, és egy adott ponton már túl hosszúnak is tűnt a párbeszéd Jézus és az ügyvédnő között. Mégis valahogy a film hatására is, így fogalmazódott meg ma bennem a szentmiséhez kapcsolódó bevezető gondolat: Jézus csodákkal igazolta isteni hatalmát, de ez egyben az Ő szerető gondoskodásának is a jele. Ma is felkínálja a jelenlétét, gondoskodásának szerető tapasztalatát. Vajon van-e érzékünk, nyitottságunk, hogy ezt észre vegyük és éljünk a lehetőséggel?

kedd, december 01, 2009

A kicsinyek esélye

A hírek, a televízió, az újságok minden területen a kimagasló teljesítményt ünneplik. Mindenütt az ügyesek, a bölcsek, az okosak részesülnek elismerésben. Ezért nagyon feltűnő az, hogy Jézus azt mondja, a mennyei Atya a kicsinyeknek nyilatkoztatta ki magát. Azonban Ő rá akarta vezetni tanítványait, és bennünket is arra az igazságra, hogy Isten megismeréséhez, a vallásos életben nem elég az értelem kimagasló teljesítménye, nem elég az ész okossága. Itt a szív bölcsességére, a lélek befogadó készségére is szűkség van, ahhoz, hogy a szeretet útján közelebb kerüljünk Istenhez. ...... Egészében itt olvasható.

hétfő, november 30, 2009

Meghatározó pillanat


Jó látni, hogy az általunk tisztelt nagy apostol,szent András sok mindenben hozzánk hasonló élethelyzetben élt. A ma emberét is nagyon lefoglalja a megélhetésért folytatott küzdelem, hisz a gazdasági krízis világ méreteket öltött. Vagy épp a természet mostohasága késztet másokkal szemben nagyobb erőfeszítésre.Szent András azonban azzal, hogy találkozott az Úr Jézussal megtalálta az értelmes élet lehetőségét, és ezzel nekünk is irányt mutat. Az evangélium azt az ünnepi pillanatot idézi, amikor Jézus megszólította Andrást és társait: „gyertek, kövessetek, én emberek halászává teszlek titeket” Életük meghatározó pillanatává vált ez az esemény, .. teljes egészében

vasárnap, november 29, 2009

"Gyarapitson és gazdagitson..."

Az advent eljövetelt jelent, az emlékezés és a felkészülés ideje.
Emlékezünk arra a több évszázados várakozásra, amellyel a választott nép a Messiást várta. Ezt az ígéretet eleveníti fel a Jeremiás prófétától olvasott Ó-szövetségi olvasmány: „Íme, jönnek napok, -- mondja az Úr, -- amikor valóra váltom azt a jó igét, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam.” Isten valóban valóra váltotta ígéretét, a Megváltó Júda házából származik.
Felkészülés: - Jézus második eljövetelére. '' Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.'' Jézus újra eljön, azonban a világban tapasztalható jelek, természeti katasztrófák, a bűn nem rettenthetnek meg, hanem tevékeny várakozásra kell, hogy ösztönözzenek. Vagyis arra kell, hogy ösztönözzenek, hogy a jó, a szeretet győzzön bennünk és közöttünk.
A második olvasmány segítségével ebben fogalmazhatjuk meg az adventi jó feltételünket. Még egész fiatal volt a Tesszaloniki egyházközség amelynek szent Pál ezt a levelet írta. Félő volt, hogy a megpróbáltatások, az üldözés vihara kioltja a kezdeti lelkesedést. Ezért imádkozik így szent Pál: „gyarapítson, és gazdagítson szeretetben egymás és mindenki iránt” Szent Ferenc is így imádkozott: „adj igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet.” Ez a lelkület kell, hogy jellemezze a Karácsonyra való közvetlenebb előkészületünket.
Az adventi koszorún fellobbanó első gyertya ezt a tökéletes szeretet juttatja eszünkbe. Éberségre, odaadásra, önfeláldozó szeretetre emlékeztet. Miközben önmagát emészti fényt, és meleget áraszt a környezetének. Ez a keresztény ember feladata is, ez a mi hivatásunk. Legyen a most kezdődő adventi idő újabb lehetőség arra, hogy gyarapodjunk szeretetben egymás és mindenki iránt.

szerda, november 25, 2009

Laicitás és egyház viszonyaMely pontig lehet különválasztani az egyházat és az államot? Az olaszországi iskolai keresztek kapcsán kirobbant vita veti fel ezt a kérdést. Patrick Valdrini prelátus kifejti, hogy a laicitás fogalma teljesen francia:

kedd, november 24, 2009

Rendkivűli, vagy megszokott jelek

Jézus kíséretét büszkeséggel töltötte el a jeruzsálemi templom nagyszerű látványa(Lk 21,5-11) Jézus ezt használta ki, hogy a maradandó értékek fontosságáról beszéljen és felhívja a figyelmet minden emberi alkotás, valamint a látható világ mulandó voltára. Sőt az érdeklődőknek a kísérő jelekről is szól: háborúk, lázadások, természeti katasztrófák, égi jelenségek, mind-mind a mulandóság előjelei. Mindezek olyan általános jelek, amelyek minden korban többé- kevésbé megvoltak. Nem is a rendkívüliségükön van a hangsúly, hanem azon, hogy tudunk-e olvasni belőlük. ......tovább itt olvashatod

vasárnap, november 22, 2009

Hogyan tartozom Jézushoz?

Jézus nem emberi elképzeléseink szerinti király. Nekünk is személyesen állást kell foglalnunk, elfogadva Krisztus fölöttünk való uralmát. Krisztus királynak nincs földi értelemben vett trónja, ő a keresztről uralkodik. Olyan Király, aki nem önmagát akarta megszabadítani, megmenteni, hanem értünk áldozta az életét. A családban, közösségekben nagy szükség van az olyan önzetlen emberekre, akik a Krisztustól nyert kegyelem erejével tudnak önzetlenek lenni, és nem a maguk kizárólagos javát keresik, hanem tudnak másokért élni, cselekedni. Jézus nagyon fontos királyi tulajdonsága, hogy az Atya akaratát kereste és a kereszt trónján, nagy önuralomról tanúskodott. Nem akart leszállni a keresztről. Mi sem szállhatunk le feladataink, hivatásunk, vállalt kötelességünk keresztjéről, hanem Isten akarata szerint kell teljesítenünk azokat. ...... Elolvashatod az egész prédikációt.

csütörtök, november 19, 2009

Kenyér és Rózsa


2005-ben Szent Erzsébet ünnepén Rómában voltam rendünk központjában és kellemes szép élmény volt, hogy ez alkalomból kiemelten köszöntöttek bennünket, magyarokat, és a rendünk részéről megbízott FVR asszisztenst fr.Ivan  Maticot. Jó volt látni, hogy szent Erzsébetet világ szerte ismerik és milyen nagy tiszteletnek örvend.
Hogyha a példabeszédek könyvével tesszük fel a kérdést: „derék asszonyt ki talál”, büszkén mondhatjuk, hogy mi találtunk.Ő bármilyen életkorban lévőnek, és bármilyen élethivatású embernek példaképe lehet....... A prédikáció teljes egészében itt olvasható.

hétfő, november 16, 2009

Vatikáni jelentésA Vatikán kommunikációs szakemberei egybegyűltek Rómában, hogy előkészítsenek egy dokumentumot az egyházról és az új médiáról. Azonban különös dolog történt: az első tervezetek kapcsán annyi kritika hangzott el, hogy újra kezdeték a munkát.

péntek, november 13, 2009

Ég és föld elmúlnak

33b
View more presentations or Upload your own.

"Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya."

kedd, november 10, 2009

Mi mozgat?


Gyakori tapasztalat, hogy a fáradozásunkat nem becsülik, hogy a legjobb szándékunkat is félreértik. Ilyenkor, hogyha kizárólag emberi elismerés vezet, könnyen bele fáradunk, vagy abba hagyjuk a törekvést. Ezért mélyebbről kell táplálkoznunk. Tetteink legfőbb ösztönzője az Isten iránti szeretet kell, hogy legyen. Ilyen háttérrel talán másként hangzik a példabeszéd következtetőse: „amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettünk, ami a kötelességünk volt!”

hétfő, november 09, 2009

Róma imádkozó arca

A latetáni bazilika felszentelésének ünnepe van.
A szentély apszisának mozaik képe egy hatalmas Krisztus arc. A legenda szerint az a Krisztus arcot mintázza, amely a szenteléskor jelent meg. Ez a legenda szépet rávezet arra, hogy, a mai napon nem kizárólag a kőből épült templomot ünnepeljük, hanem valójában az Egyházat, Krisztus testét, amelynek ez a római templom fizikai megjelenítője. Olvasd el személyes élményeimet (2007-ben irt bejegyzés), vagy a tavaly,az ünnepre irt prédikációmat.

szombat, november 07, 2009

Bedobta egész megélhetését

32b
View more presentations or Upload your own.

"Azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését.'" Márk 12,38-44

péntek, november 06, 2009

Boldoggá avatták a kommunista diktatúra első magyar vértanújátBátor pap, a magyar kommunista rezsim vértanúja, 1951. március 4-én hunyt el a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzásokat követően. Meszlényi Zoltán Lajos, az esztergomi egyházmegye 1937 és 1950 közötti segédpüspöke...teljes írás

csütörtök, november 05, 2009

Megjegyzés - Törődjünk egymással

A "Törődjünk egymással" című prédikációmhoz irt bejegyzést, a "szerző" engedélyével itt a főoldalon is megjelentetem. Örvendek, hogy az írásom ilyen szép gondolatokat csalt elő, és még szebb a mögötte levő tapasztalat. Ezért gondoltam a megosztásra, íme:

"Vigyáznom kell magamra, a lelki állapotomra, az élelemre, a kiadásokra, az öltözetemre, ... .
Ebben a feladatfáradtságban egy kedves vendéggel távolibb vidékre utaztam egy napra.
Utazás, csend és imádság, egy kis beszélgetés, a vörös-barna-sárga, kék egű őszi környezet volt velünk.
Kirándulás, lufikkal játszó gyerekek a szüleikkel, helyi nevezetesség , a piac sokszínűsége a látvány.

A mai reggelt kalács íze puhította, a még megmaradt, gondosan csomagolt szendvicset úgy ettem ma a munkahelyen, mint gyerekkori kirándulás gondosan csomagolt eledelét.
Élő kezek, élő gondolatok, élő törődés figyelt rám még ma is, egy nappal a találkozás után. Kölcsönös volt ez a figyelmesség, azért is jó. Megosztottuk, amink volt.
Már messzibb a gyermek-, és ifjúkortól, ami egykor természetes és magától értetődő volt, most ajándékká lett. Az ételnek nem az én fáradozásom íze volt. A szendvicshez nem én mostam meg és vágtam zöldséget, nem én számoltam ki, hogy milyen szalámit vehetek közé, nem kentem a margarinos kenyeret, csak volt egy szépen összeillesztett, alufóliába csomagolt étel, amit gondok nélkül lehetett enni.
A beszélgetés nem volt hétköznapi, mert sok csendes hallgatás előzte meg, sok hét, hogy kimondhassam most a gondolatot egy halló fülnek, figyelő szívnek.

Megéreztem a gondosság ízét egy napra. Úgy érzem magam, mint aki helyet kapott a tegnapi prédikáció asztalánál, mert vigyáztak rám. ... Azért is, mert imádkozunk egymásért. Azért is, mert én is tudtam adni.
Csak egy kis hétköznapiságot adtam ennek a szép prédikációnak :-). Egészen egyszerű, hétköznapi cselekedettel, a hétköznap ünnepével."

Az állam és az egyházEgyház és állam, 20 évvel a berlini fal leomlása után” – ez a téma állt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) plenáris ülésének középpontjában, amely október 1-4. között zajlott Párizsban.

szerda, november 04, 2009

Törődjünk egymással

Így, vagy úgy közösséghez tartozunk. Meg kell ismernünk a közösségünk gondját-baját. Törődnünk kell egymással, a lehetőségünkhöz mérten segítenünk kell egymást. Keresztény lelkülettel kell ellátnunk feladatunkat. Az első idők keresztényeiről azt mondták a pogányok: nézzétek mennyire szeretik egymást. De jó lenne, ha ma is ez lenne a keresztény életünk legfőbb ismertető jele..... Borromeo szent Károly ünnepe

kedd, november 03, 2009

Boldog, aki asztalhoz ülhet

Isten Országában mindannyian hivatalosak vagyunk. Ez a meghívás az Istennel való barátságra, közösségre, bensőséges kapcsolatra szól. Lehet, hogy részünkről nem ütközik nyílt ellenállásba, vagy visszautasításba ez a meghívás, mégis azt tapasztaljuk, hogy gyakran háttérbe szorulnak a lelki dolgaink, mindaz, ami az Istennel való kapcsolatunkat építené. Sok mindenre szoktunk hivatkozni, munkára, otthoni elfoglaltságra, feledékenységre, és sok egyéb másra. Azonban az Úr Jézusnak a hozzánk lehajló szeretete arra kellene, hogy ösztönözzön, hogy újra és újra térjünk vissza az Istennel való közösséghez, hogy semmi ne akadályozza bennünk az Istentől kapott kegyelem munkáját. .... itt olvashatod tovább

hétfő, november 02, 2009

Éltető érintésekA Székesfehérvár-Öreghegyi Rk. egyházközség által készített kisfilmsorozat novemberi része, amelyben Tornyai Gábor plébános elmélkedik a szentekkel közös örökségünkről Isten szerető érintéséről.

vasárnap, november 01, 2009

A boldogság útja

A nyolc boldogság, nyolc felkínált lehetőség arra, hogy befogadjuk Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Ez rögtön már az első boldogság titkánál felismerhető, ha megértjük igazi jelentését. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” A lelki szegénység szentírási jelentéséből kiindulva, az ilyen lélek érzi saját gyengeségét, kiszolgáltatottságát, erőtlenségét, és ezért szíve nyitott annak befogadására, aki őt gazdaggá, erőssé teszi. A lelki szegény azt az embert jelenti, aki Isten "szegénye". Ilyen értelemben és ilyen lelkülettel mindent Istentől vár, Ő teszi az embert gazdaggá, erőssé azzal, hogy befogadja Isten országába. „Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.” Az, aki szomorú, Istenben lelheti igazi vigaszát, ezért boldog. Akit üldöznek az igazság miatt, annak egyedül Isten nyújthat biztos menedéket, és ott van számára az örök élet ígérete is......... a predikácó teljes szövege

szombat, október 31, 2009

Boldogságok


"Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben;"

péntek, október 30, 2009

Evangelizálni a médiávalEvangelizálni a digitális kontinenst – ezt kérte XVI. Benedek a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőitől.

szerda, október 28, 2009

Küldetésünk vanEzen a Csíksomlyón bemutatott szentmisén a kollégistáinkkal együtt mi is részt vettünk. Ezt követően adtuk elő a Naphimnuszról szóló darabot.

kedd, október 27, 2009

Rejtetten és nélkűlözhetetlenül

Az Úr Jézus által meghirdetett Isten országa annyira fontos a világnak,- az egész emberiségnek mind a kis mustármag, mind a kovász. Olyan értek rendet hozott, és olyan távlatokat nyitott meg a történelemben, amelyre az ember a maga erejéből nem lett volna képes. Csak Isten Fia tudta ezt megtenni. Így nélkülözhetetlen, nem lehet és nem is szabad megkerülni. Igaz, hogy Isten országának a rejtettség is jellemző vonása. Nem hivalkodik, nem tolakszik, nem erőlteti rá magát senkire. Mégis a jelenléte a megfelelő időben látható jel a világ számára. ..... olvasd tovább

hétfő, október 26, 2009

A SzabadítóFiatalok számára keresgéltem egy kifejező kis filmet a m e g v á l t á s r ó l, és ezt találtam. Gondoltam itt is megosztom!!

vasárnap, október 25, 2009

Gyógyító Erő

Valószínű, hogy sok minden el akarja hallgattatni, csitítgatja a Jézushoz való kiáltásunkat. Befolyásol környezetünk életvitele, - rossz hatása, esetleges hitetlensége. Visszahúz saját lustaságunk, beidegződött rossz szokásaink, kényelmességünk: minek változtatni eddigi életmódunkon amikor eddig így is jó volt. Ugyanakkor remélhetőleg bátorítást is érzünk – „bátorság téged hív” – Jézus minket is meg akar gyógyítani, hitünkben, hogy helyes belátásra jussunk. ..... a teljes predikáció.

szombat, október 24, 2009

"Hogy lássak!"

30b
View more presentations or Upload your own.

,,Mit akarsz, mit cselekedjek neked?'' A vak azt felelte neki: ,,Mester! Hogy lássak!''

péntek, október 23, 2009

A pap és a digitális világA pap áll XVI. Benedeknek a következő Tömegtájékoztatási Világnapra írt üzenete középpontjában.

csütörtök, október 22, 2009

szerda, október 21, 2009

kedd, október 20, 2009

Éberség

„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukra várnak…… Boldogok azok a szolgák, akiket Uruk érkezése ébren talál.” Az éber várakozás nagyon szép leírása. Az aludni vágyó ember eloltja a gyertyát és nyugovóra tér. A virrasztónak égő gyertyára van szűksége. A hűséges szolga égő gyertyával a kezében várja Ura megérkezését. Az Úr ugyanis az éjszaka bármelyik órájában, akár hajnaltájt is érkezhet, és fogadni kell őt. A szolgának ilyen szokatlan helyzetben is bizonyítani kell Ura iránti hűségét. Szokatlan és rendkívüli, amit a szolgának meg kell tennie. Az áldozat nagynak látszik, de ugyan ilyen szokatlanul nagy a jutalom is: az Úr felövezi magát, asztalhoz ülteti, és ő maga szolgálja ki hűséges béresét. Mintha felcserélődnének a szerepek. Az Úrból szolga lesz, és a szolga az Úr asztaltársává, barátjává válik. .... tovább

hétfő, október 19, 2009

szerda, október 14, 2009

Ferences Kollégium - SzékelyudvarhelyenInterjú a székelyudvarhelyi ferences kollégiummal kapcsolatban, amelyet a Mária Rádió 2009 október 13-án sugárzott.

kedd, október 13, 2009

NaphimnuszMeghallgatható Szent Ferenc Naphimnusza, az udvarhelyi kollégisták elődadásában, amelyet a Mária Rádió 2009 október 13.-i adásában sugárzott.

Vallásos előirások

Ha lenne olyan előírás az Egyházban, amit nem értünk vagy valami miatt elhanyagoltuk, próbáljuk meg megérteni, olvassunk utána, vagy kérdezzünk meg valaki hozzáértőt, hogy tisztábban lássuk az értelmét.
Ugyanakkor a mai evangélium kapcsán újra megerősítést nyer, hogy a szeretet parancsa mindent megelőz. Jézus ezzel fejezte be a tanítását: „adjátok inkább a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor mindjárt tiszták lesztek egészen.” Tisztítsuk meg mi is a lelkünket és szándékunkat, legfőképpen pedig gyakoroljuk a szeretet parancsát, hogy így a cselekedeteink, és egész életünk kedves legyen Isten előtt...... tovább

vasárnap, október 11, 2009

Mi szűkséges az üdvösséghez?


Úgy tűnik ma sem különb a helyzet, mint Jézus korában, vagy a nagy szentek idejében volt. Kizárólag a mélyen vallásos emberek szívében és ajkán fogalmazódik meg a kérdés, mit kell tennem, hogy eljussak az üdvösségre? Felmérések igazolják, hogy a világhoz való alkalmazkodás, a túlélés, még a templomba járó emberek életét is alapvetően meghatározza, csak ezután következnek szóban vagy tettben vallásos szempontok. A vallás tanítását, az evangéliumi igazságokat a legtöbb ember inkább csak szépnek, de nem feltétlenül jónak tekinti. Még kevesebben vannak, akik mindezt a mindennapi élethez szükségesnek is tartják..... tovább

péntek, október 09, 2009

Szent Ferenc személye mint "formáló erő"


Kedden, október 6-án a Mária Rádióban elhangzott egy interjú a ferences lelkiségről. A beszélgetésen jelen volt Kórodi M. Antonetta nővér, Máté Gyöngyvér FVR és jómagam. Az interjút Balázs Erzsébet, a rádió munkatársa készítette. Alább az én válaszaim olvashatók. Próbálkozom az egész interjú megszerzésével és ha sikerül azt is megosztom.

1.  A Kisebb testvérek rendjének (Ordo Fratrum Minorum) rövid bemutatása

Kisebb Testvérek Rendje, a hivatalos nevűnk. A latin megnevezés rövidítése OFM. 15 ezren vagyunk, a világ 113 országában működűnk, 146 rendi egységben. Ebből kettő magyar: a magyarországi és az erdélyi rendtartomány. Erdélyben egy ideje 50 körül mozog a létszámunk, jelenleg 11 kolostorban élünk. Kolozsváron van a rendtartomány székhelye. Legismertebb kolostorunk Csíksomlyó, de a szórványban is jelen vagyunk, mint Dés. Még Erdély viszonylatában is nagy távolságra vannak egymástól a kolostoraink pl. Brassó, Kaplony, Déva nem kis rugaszkodás egymástól.
2. Tevékenységükben miként van jelen szent Ferenc szellemisége?
Rendünk a szent Ferenctől ránk hagyott életformát öt fontos pont köré csoportosítja – ez öt prioritás. Ezek köré szerveződik az életünk, a tevékenységünk, ez alapján szoktuk megvizsgálni a megtett utat.
a.      Imádság és áhítat szelleme. Szent Ferenc életében mindent megelőzött az Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolat. A közösségeinkben rendezett ima program van, ez átszövi a napjainkat. Ehhez kapcsolódóan a személyes imára is igyekszünk időt szakítani. Akikkel foglalkozunk, akik hozzánk jönnek azokkal is vannak ima alkalmaink.
b.     Testvéri közösség. Szent Ferenc a végrendeletében így fogalmaz: „testvéreket adott nekem az Úr” Mi is testvéri közösségben élünk, tevékenykedünk.
c.      Szegénység, kisebb testvérség, szolidaritás. Szent Ferenc szándéka az volt, hogy a testvérek szívesen forgolódjanak az egyszerűk a kicsinyek között. Így lettünk mi a nép barátai. Szívesen foglalkozunk rászorulókkal, egyszerű emberekkel: kollégiumokat működtetünk, gyerekekkel foglalkozunk, szegényeket támogatunk.
d.     Evangelizáció – igehirdetés. Szent Ferenc a Nagy Király Hírnökének nevezte önmagát. Missziós útján eljutott a Szentföldre is. Ma is fontos tevékenységünk az igehirdetés, misszió. Az idei Nagykáptalan fő témája volt.
      e.      Képzés – Folyamatos és kezdeti nevelés. Ez inkább lelki képzést fejlődést jelent, aminek része a szellemi képzés is. Mi is ezért képezzük itthon a növendékeinket, a novíciusok kivételével. Ugyanakkor a rendtagok folyamatos képzésére is gondot fordítunk.
3. Hogyan lehet Assisi szent Ferenc ma egy szerzetes számára formáló erő és értelmet adó személyiség.
Ahogyan Krisztus állandóan időszerű és fiatal, így élem meg, hogy az Ő hű követője szent Ferenc is ilyen. Ifjú korunkban néhány társammal, barátommal sokat kísérleteztünk, a hivatáson belüli hivatást keresve (Bőjte Csaba, Páll Leó) Szegényekhez jártunk, öreg otthonba, elmegyógyintézetbe. Színdarabot tanultunk be többekkel szent Ferenc életéről és több templomban is előadtuk. Így döbbentünk rá, hogy ezt szervezett formában, kiegyensúlyozottan – rendi keretek között is lehet tenni. Így lett szent Ferenc életformája számunkra – számomra is életprogram, és ma is az. Ide kívánkozik, amit Rendünk legfőbb elöljárója írta szent Ferenc ünnepére: „Térjünk vissza az Evangéliumhoz és akkor az életünk visszanyeri a kezdetek költészetét, szépségét, varázsát ... Szabadítsuk fel az Evangéliumot és az Evangélium felszabadít bennünket.' Engedjük, hogy szabadítson fel a lelki tompaságból, a száraz megszokásból, a fáradságból és a beletörődésből, hogy Krisztussal és az Ő igéjével, s szent Ferenctől kísérve, újra útra kelhessünk, azzal az erős vággyal, hogy a mai világban és a mai világért Jézusnak igazi tanítványai lehessünk"  Hát valahogy ez a kihívás, a mindennapi sürgetés, és megvalósítandó feladat.
 4. A ferences rend idén aug. 22-én 800 éves születésnapját ünnepelte, mely nagy jelentőséggel bír
Igen, megemlékeztünk arról, hogy 800 éve hagyta jóvá, III Ince pápa a szent Ferenc által adott életformát. A rend keretében, világviszonylatban egész éves program volt, sőt három éves előkészület előzte meg. 2007-ben ott voltam Assisiben az egyik ilyen jubileumi rendezvényen. Sajátos volt, megtapasztalni a rend nemzetköziségét, az összetartozásunkat mondjuk a japán, vagy épp az afrikai ferences testvérrel.
A rendtartományunk idén, augusztus 20-22 között ünnepelte meg a jubileumi évfordulót. Szent István a tartományunk védőszentje, ezért a közösségünk benső ünnepét ekkorra időzítettük. 22-ére hívtuk meg Csíksomlyóra a különféle ferences közösségeket, de a szüleink rokonaink is hivatalosak voltak erre az ünnepre. Otthonossági érzést adott együtt ünnepelni Csíksomlyón a szüleimmel, rendtársaink szüleivel, sok-sok ismerőssel, különféle ferences közősségek és világi rendiek tagjaival.
Jól sikerült kezdeményezés volt a nagy közös étkezés a templom előtti téren, a kolostor udvarán. Az egész ünnepségnek gyökere, tartása és jövőbe mutató iránya is volt. Ez tetszett nekem.