hétfő, november 30, 2009

Meghatározó pillanat


Jó látni, hogy az általunk tisztelt nagy apostol,szent András sok mindenben hozzánk hasonló élethelyzetben élt. A ma emberét is nagyon lefoglalja a megélhetésért folytatott küzdelem, hisz a gazdasági krízis világ méreteket öltött. Vagy épp a természet mostohasága késztet másokkal szemben nagyobb erőfeszítésre.Szent András azonban azzal, hogy találkozott az Úr Jézussal megtalálta az értelmes élet lehetőségét, és ezzel nekünk is irányt mutat. Az evangélium azt az ünnepi pillanatot idézi, amikor Jézus megszólította Andrást és társait: „gyertek, kövessetek, én emberek halászává teszlek titeket” Életük meghatározó pillanatává vált ez az esemény, .. teljes egészében

vasárnap, november 29, 2009

"Gyarapitson és gazdagitson..."

Az advent eljövetelt jelent, az emlékezés és a felkészülés ideje.
Emlékezünk arra a több évszázados várakozásra, amellyel a választott nép a Messiást várta. Ezt az ígéretet eleveníti fel a Jeremiás prófétától olvasott Ó-szövetségi olvasmány: „Íme, jönnek napok, -- mondja az Úr, -- amikor valóra váltom azt a jó igét, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam.” Isten valóban valóra váltotta ígéretét, a Megváltó Júda házából származik.
Felkészülés: - Jézus második eljövetelére. '' Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.'' Jézus újra eljön, azonban a világban tapasztalható jelek, természeti katasztrófák, a bűn nem rettenthetnek meg, hanem tevékeny várakozásra kell, hogy ösztönözzenek. Vagyis arra kell, hogy ösztönözzenek, hogy a jó, a szeretet győzzön bennünk és közöttünk.
A második olvasmány segítségével ebben fogalmazhatjuk meg az adventi jó feltételünket. Még egész fiatal volt a Tesszaloniki egyházközség amelynek szent Pál ezt a levelet írta. Félő volt, hogy a megpróbáltatások, az üldözés vihara kioltja a kezdeti lelkesedést. Ezért imádkozik így szent Pál: „gyarapítson, és gazdagítson szeretetben egymás és mindenki iránt” Szent Ferenc is így imádkozott: „adj igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet.” Ez a lelkület kell, hogy jellemezze a Karácsonyra való közvetlenebb előkészületünket.
Az adventi koszorún fellobbanó első gyertya ezt a tökéletes szeretet juttatja eszünkbe. Éberségre, odaadásra, önfeláldozó szeretetre emlékeztet. Miközben önmagát emészti fényt, és meleget áraszt a környezetének. Ez a keresztény ember feladata is, ez a mi hivatásunk. Legyen a most kezdődő adventi idő újabb lehetőség arra, hogy gyarapodjunk szeretetben egymás és mindenki iránt.

szerda, november 25, 2009

Laicitás és egyház viszonyaMely pontig lehet különválasztani az egyházat és az államot? Az olaszországi iskolai keresztek kapcsán kirobbant vita veti fel ezt a kérdést. Patrick Valdrini prelátus kifejti, hogy a laicitás fogalma teljesen francia:

kedd, november 24, 2009

Rendkivűli, vagy megszokott jelek

Jézus kíséretét büszkeséggel töltötte el a jeruzsálemi templom nagyszerű látványa(Lk 21,5-11) Jézus ezt használta ki, hogy a maradandó értékek fontosságáról beszéljen és felhívja a figyelmet minden emberi alkotás, valamint a látható világ mulandó voltára. Sőt az érdeklődőknek a kísérő jelekről is szól: háborúk, lázadások, természeti katasztrófák, égi jelenségek, mind-mind a mulandóság előjelei. Mindezek olyan általános jelek, amelyek minden korban többé- kevésbé megvoltak. Nem is a rendkívüliségükön van a hangsúly, hanem azon, hogy tudunk-e olvasni belőlük. ......tovább itt olvashatod

vasárnap, november 22, 2009

Hogyan tartozom Jézushoz?

Jézus nem emberi elképzeléseink szerinti király. Nekünk is személyesen állást kell foglalnunk, elfogadva Krisztus fölöttünk való uralmát. Krisztus királynak nincs földi értelemben vett trónja, ő a keresztről uralkodik. Olyan Király, aki nem önmagát akarta megszabadítani, megmenteni, hanem értünk áldozta az életét. A családban, közösségekben nagy szükség van az olyan önzetlen emberekre, akik a Krisztustól nyert kegyelem erejével tudnak önzetlenek lenni, és nem a maguk kizárólagos javát keresik, hanem tudnak másokért élni, cselekedni. Jézus nagyon fontos királyi tulajdonsága, hogy az Atya akaratát kereste és a kereszt trónján, nagy önuralomról tanúskodott. Nem akart leszállni a keresztről. Mi sem szállhatunk le feladataink, hivatásunk, vállalt kötelességünk keresztjéről, hanem Isten akarata szerint kell teljesítenünk azokat. ...... Elolvashatod az egész prédikációt.

csütörtök, november 19, 2009

Kenyér és Rózsa


2005-ben Szent Erzsébet ünnepén Rómában voltam rendünk központjában és kellemes szép élmény volt, hogy ez alkalomból kiemelten köszöntöttek bennünket, magyarokat, és a rendünk részéről megbízott FVR asszisztenst fr.Ivan  Maticot. Jó volt látni, hogy szent Erzsébetet világ szerte ismerik és milyen nagy tiszteletnek örvend.
Hogyha a példabeszédek könyvével tesszük fel a kérdést: „derék asszonyt ki talál”, büszkén mondhatjuk, hogy mi találtunk.Ő bármilyen életkorban lévőnek, és bármilyen élethivatású embernek példaképe lehet....... A prédikáció teljes egészében itt olvasható.

hétfő, november 16, 2009

Vatikáni jelentésA Vatikán kommunikációs szakemberei egybegyűltek Rómában, hogy előkészítsenek egy dokumentumot az egyházról és az új médiáról. Azonban különös dolog történt: az első tervezetek kapcsán annyi kritika hangzott el, hogy újra kezdeték a munkát.

péntek, november 13, 2009

Ég és föld elmúlnak

33b
View more presentations or Upload your own.

"Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya."

kedd, november 10, 2009

Mi mozgat?


Gyakori tapasztalat, hogy a fáradozásunkat nem becsülik, hogy a legjobb szándékunkat is félreértik. Ilyenkor, hogyha kizárólag emberi elismerés vezet, könnyen bele fáradunk, vagy abba hagyjuk a törekvést. Ezért mélyebbről kell táplálkoznunk. Tetteink legfőbb ösztönzője az Isten iránti szeretet kell, hogy legyen. Ilyen háttérrel talán másként hangzik a példabeszéd következtetőse: „amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettünk, ami a kötelességünk volt!”

hétfő, november 09, 2009

Róma imádkozó arca

A latetáni bazilika felszentelésének ünnepe van.
A szentély apszisának mozaik képe egy hatalmas Krisztus arc. A legenda szerint az a Krisztus arcot mintázza, amely a szenteléskor jelent meg. Ez a legenda szépet rávezet arra, hogy, a mai napon nem kizárólag a kőből épült templomot ünnepeljük, hanem valójában az Egyházat, Krisztus testét, amelynek ez a római templom fizikai megjelenítője. Olvasd el személyes élményeimet (2007-ben irt bejegyzés), vagy a tavaly,az ünnepre irt prédikációmat.

szombat, november 07, 2009

Bedobta egész megélhetését

32b
View more presentations or Upload your own.

"Azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését.'" Márk 12,38-44

péntek, november 06, 2009

Boldoggá avatták a kommunista diktatúra első magyar vértanújátBátor pap, a magyar kommunista rezsim vértanúja, 1951. március 4-én hunyt el a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzásokat követően. Meszlényi Zoltán Lajos, az esztergomi egyházmegye 1937 és 1950 közötti segédpüspöke...teljes írás

csütörtök, november 05, 2009

Megjegyzés - Törődjünk egymással

A "Törődjünk egymással" című prédikációmhoz irt bejegyzést, a "szerző" engedélyével itt a főoldalon is megjelentetem. Örvendek, hogy az írásom ilyen szép gondolatokat csalt elő, és még szebb a mögötte levő tapasztalat. Ezért gondoltam a megosztásra, íme:

"Vigyáznom kell magamra, a lelki állapotomra, az élelemre, a kiadásokra, az öltözetemre, ... .
Ebben a feladatfáradtságban egy kedves vendéggel távolibb vidékre utaztam egy napra.
Utazás, csend és imádság, egy kis beszélgetés, a vörös-barna-sárga, kék egű őszi környezet volt velünk.
Kirándulás, lufikkal játszó gyerekek a szüleikkel, helyi nevezetesség , a piac sokszínűsége a látvány.

A mai reggelt kalács íze puhította, a még megmaradt, gondosan csomagolt szendvicset úgy ettem ma a munkahelyen, mint gyerekkori kirándulás gondosan csomagolt eledelét.
Élő kezek, élő gondolatok, élő törődés figyelt rám még ma is, egy nappal a találkozás után. Kölcsönös volt ez a figyelmesség, azért is jó. Megosztottuk, amink volt.
Már messzibb a gyermek-, és ifjúkortól, ami egykor természetes és magától értetődő volt, most ajándékká lett. Az ételnek nem az én fáradozásom íze volt. A szendvicshez nem én mostam meg és vágtam zöldséget, nem én számoltam ki, hogy milyen szalámit vehetek közé, nem kentem a margarinos kenyeret, csak volt egy szépen összeillesztett, alufóliába csomagolt étel, amit gondok nélkül lehetett enni.
A beszélgetés nem volt hétköznapi, mert sok csendes hallgatás előzte meg, sok hét, hogy kimondhassam most a gondolatot egy halló fülnek, figyelő szívnek.

Megéreztem a gondosság ízét egy napra. Úgy érzem magam, mint aki helyet kapott a tegnapi prédikáció asztalánál, mert vigyáztak rám. ... Azért is, mert imádkozunk egymásért. Azért is, mert én is tudtam adni.
Csak egy kis hétköznapiságot adtam ennek a szép prédikációnak :-). Egészen egyszerű, hétköznapi cselekedettel, a hétköznap ünnepével."

Az állam és az egyházEgyház és állam, 20 évvel a berlini fal leomlása után” – ez a téma állt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) plenáris ülésének középpontjában, amely október 1-4. között zajlott Párizsban.

szerda, november 04, 2009

Törődjünk egymással

Így, vagy úgy közösséghez tartozunk. Meg kell ismernünk a közösségünk gondját-baját. Törődnünk kell egymással, a lehetőségünkhöz mérten segítenünk kell egymást. Keresztény lelkülettel kell ellátnunk feladatunkat. Az első idők keresztényeiről azt mondták a pogányok: nézzétek mennyire szeretik egymást. De jó lenne, ha ma is ez lenne a keresztény életünk legfőbb ismertető jele..... Borromeo szent Károly ünnepe

kedd, november 03, 2009

Boldog, aki asztalhoz ülhet

Isten Országában mindannyian hivatalosak vagyunk. Ez a meghívás az Istennel való barátságra, közösségre, bensőséges kapcsolatra szól. Lehet, hogy részünkről nem ütközik nyílt ellenállásba, vagy visszautasításba ez a meghívás, mégis azt tapasztaljuk, hogy gyakran háttérbe szorulnak a lelki dolgaink, mindaz, ami az Istennel való kapcsolatunkat építené. Sok mindenre szoktunk hivatkozni, munkára, otthoni elfoglaltságra, feledékenységre, és sok egyéb másra. Azonban az Úr Jézusnak a hozzánk lehajló szeretete arra kellene, hogy ösztönözzön, hogy újra és újra térjünk vissza az Istennel való közösséghez, hogy semmi ne akadályozza bennünk az Istentől kapott kegyelem munkáját. .... itt olvashatod tovább

hétfő, november 02, 2009

Éltető érintésekA Székesfehérvár-Öreghegyi Rk. egyházközség által készített kisfilmsorozat novemberi része, amelyben Tornyai Gábor plébános elmélkedik a szentekkel közös örökségünkről Isten szerető érintéséről.

vasárnap, november 01, 2009

A boldogság útja

A nyolc boldogság, nyolc felkínált lehetőség arra, hogy befogadjuk Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Ez rögtön már az első boldogság titkánál felismerhető, ha megértjük igazi jelentését. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” A lelki szegénység szentírási jelentéséből kiindulva, az ilyen lélek érzi saját gyengeségét, kiszolgáltatottságát, erőtlenségét, és ezért szíve nyitott annak befogadására, aki őt gazdaggá, erőssé teszi. A lelki szegény azt az embert jelenti, aki Isten "szegénye". Ilyen értelemben és ilyen lelkülettel mindent Istentől vár, Ő teszi az embert gazdaggá, erőssé azzal, hogy befogadja Isten országába. „Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.” Az, aki szomorú, Istenben lelheti igazi vigaszát, ezért boldog. Akit üldöznek az igazság miatt, annak egyedül Isten nyújthat biztos menedéket, és ott van számára az örök élet ígérete is......... a predikácó teljes szövege