csütörtök, július 31, 2008

Loyolai Szent Ignác

1622-ben avatták szentté, ünnepét a következő évben felvették a római naptárba. Loyolai szent Ignác élete és szolgálata bő termést hozott. Valóra váltotta tanítását: ,,Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik.'' >>>>> tovább

hétfő, július 28, 2008

Szent Márta

Jézus szívesen látott vendég volt Márta, Mária és Lázár házában. Szent Mártával kapcsolatban az evangélium két fontos találkozásról számol be. Egyik, amikor sürögve-forogva szolgálta Jézust. A másik, amikor Lázár feltámasztásakor az Úrral beszélget. >>>> tovább

szombat, július 26, 2008

XVII évközi vasárnap

Ahhoz, hogy felismerjük Isten országának-, a vallásos életnek az értékességét és értékeit bölcsességre, benső-, lelki látásra van szűkség. Ennek kifejtésére Jézus három példabeszédet mond el. Egyik a földbe rejtett kincsről szól, a másik az értékes igazgyöngyről, a harmadik a hálóba fogott halakról. >>>> tovább

csütörtök, július 24, 2008

Szent Kinga

A lengyel nép királynőként szerette és tisztelte, mégis távol állott tőle az uralkodói stílus. Egy percig nem uralkodott, viszont élete utolsó pillanatáig szolgált. Az ő példájára el kell gondolkodnunk, hogy mi áll törekvéseink mögött, mi a tetteink mozgató rugója, Isten milyen helyet foglal el az életünkben? >>>>>> tovább

kedd, július 22, 2008

Mária-Magdolna

A Szentírás három Mária Magdolnát ismer: Betániai Mária, Lázár testvére, Márta nővére, akit Jézus megdicsért, mert a jobbik részt választotta.
A bűnös asszony, aki könnyeivel öntözte Jézus lábát, és hajával törölgette. Magdalai Mária, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki, és aki néhány asszonnyal közösen követte őt tanító körútján. >>>>> tovább

vasárnap, július 20, 2008

Sydney-Keresztút


80 fiatal előadásában, mintegy 500 000 néző követte, élő adásban a keresztútat. Jézust egy 27 éves ifjú Alfio Stuto alakitotta. Az előadás nagyon valóság hű volt, hisz "Jézust" tövissel koronázták, egy 3,5 m keresztet hordozott, amelyre fel is függesztették. A hiradások és képek szerint a résztvevők nagy benső megrendűléssel követték a keresztútat.

szombat, július 19, 2008

16. évközi vasárnap

A jó és a rossz problémája, az emberiség örökös gyötrő kérdése - honnan van a rossz, miként keveredik a jó és a rossz a világban, az életűnkben, közöttünk. Olyan kérdések, amelyek gyakran felötlenek, és választ várnak. Irodalmi művek, regények filmalkotások foglalkoznak a kérdéssel. Találkozunk is kűlömbnél különb feleletekkel, viszont nekünk elsősorban Isten szava az eligaító fényűnk, ezért ennek a világánál vizsgálódunk. >>>>> tovább

csütörtök, július 17, 2008

Sydney - papamobilA pápa első útja Sydneyben. Lelkes fogadtatás.

SydneyA szentatyának tipikus ausztráliai állatokat mutatnak be. A pápának láthatóan tetszenek a kis állatok, mindegyik fejét kedvesen megsimogatta.

kedd, július 15, 2008

SydneyA pápa elindult a 9. lelkipásztori útjára, a sydneyi világ ifjúsági találkozóra.

Szent Bonaventúra

1218-ban született. Gyermekkorában egyszer súlyosan megbetegedett, ekkor anyja szent Ferencnek ajánlotta, ha felépül. Csodás gyógyulásának emlékére kapta a Jó szerencse nevet. Erre a gyerekkori gyógyulásra mindig megrendülten és hálásan emlékezett. Tudása és bölcsessége mély vallásossággal és alázattal párosult. Habár 27 évesen a párizsi egyetem tanárává lett, egyik ferences tanártársa Halesi Sándor így nyilatkozott róla: „Ez az igazi Izraelita, kiben mintha Ádám nem is vétkezett volna.” Tudását és keresztény bölcsességét, két olyan könyvből merítette, amely mindenki számára elérhető. >>>>> tovább

vasárnap, július 13, 2008

15 évközi vasárnap

Az én szavam amely ajkamról fakad: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” Az úr Jézus példabeszéde már árnyaltabban fogalmaz, és mintha ellentmondás lenne az Ó-szövetségi olvasmány és az evangélium mondanivalója között. Izaiás még arról beszél, hogy Isten igéje bármilyen körülményben kifejti hatását, az evangélium esetenként részleges termésről szól. Valójában az Úr Jézus nem kizárólag Isten oldaláról nézi, az ő tanításának-, igéjének hatékonyságát, hanem figyelembe veszi a befogadó készséget, a lelki-talaj minőségét, amelyben a hatását kifejti. >>>> tovább

szombat, július 12, 2008

Nagy CsendRészlet a Nagy Csend című filmből, amely a karthauzi szerzetesek életét mutatja be. Az első olyan film, amely a kolostor falain belül készült. Nincs zenei aláfestés, interjú, és hatás eszközök. Kizárólag a valós élet. Érdemes az egész filmet megnézni. Ami itt látható, csak egy kis izelitő.
http://www.diegrossestille.de/
http://www.chartreux.org/

szerda, július 09, 2008

Szent Pál évA Csíki Harangszó adása, Szent Péter és Pál ünnepére. Kiemelten a szent Pál év megnyitása, és az erre meghirdetett búcsú elnyerésének feltételeiről.

kedd, július 08, 2008

Jelek

Isten országának legnagyobb jele a bűnök bocsánata, a megtérésünk naponkénti lehetősége, Isten kegyelmi jelenléte, győzelme a saját életünkben. Isten szándéka, hogy az Ő működésének jeleivé legyünk mi is, mai Krisztus-követők. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” Isten, ma bennünk és rajtunk keresztül akar jelen lenni a világban. Jó lenne, ha meg tudnánk felelni annak a hivatásnak, hogy mások számára, Isten közöttünk való működésének a jeleivé váljunk.>>>>> tovább

vasárnap, július 06, 2008

XIV Évközi Vasárnap

Jézus kitörő, ujjongó örömmel fordul az Atyához és azért magasztalja, mert nem azoknak nyilatkoztatta ki magát, akik magukat hatalmasnak, és bölcsnek tartották, hanem a kicsinyeknek és egyszerűeknek. Azokat hívogatja, szelídséggel akik fáradtak, terhek alatt görnyednek és felüdülést kínál. Ő maga a követendő példakép: „vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.”
>>>> tovább

csütörtök, július 03, 2008

kedd, július 01, 2008

Mit féltek kicsinyhitüek

Az imában, a vallásos élet cselekedeteiben a gondviselő-, a velünk törődő Istenbe vetett hitünket, bizalmunkat nyilvánítjuk ki. Sőt megerősítjük azt. Jó, ha megtanuljuk: elsősorban a hitünk és bizakodásunk teszi lehetővé Istennek, hogy lecsendesítse életünk viharát, és így megtapasztalhatjuk azt az ajándékba kapott csendességet, amelyet csak ő adhat meg nekünk. >>>>>> tovább