péntek, október 31, 2008

Út a boldogsághoz

Az evangéliumban nyolc boldogságról hallottunk. Nyolc magyarázat, nyolc felkínált lehetőség arra, hogy befogadjuk Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Ez rögtön már az első boldogság titkánál felismerhető, ha megértjük igazi jelentését. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”
>>>>>> tovább

szerda, október 29, 2008

Hivatásunkról - Somlyón

Ma Csíksomlyón volt a rendi továbbképzőnk, hivatás témában. Itt is tartalmas és szép délelőttöt töltöttünk együtt a somlyói, brassói és udvarhelyi testvérekkel.
Hálás vagyok a részvételért, az őszinte megosztásokért. Talán itt sikerült a legnagyobb füstöt produkálni. A gyakorlati tanulság, hogy a füstölőt nem szabad műanyag terítőre tenni, mert a terítő megolvad-hat, és oda ragad-hat az asztalhoz.:-)
A táblára felkerült, általunk fontosnak tartott dolgok a mellékelt képen is láthatóak: közösség, testvéri biztatás, ima, "reklám" (önmagunk reklámozása pl. újságban), habitus viselés, célok, lelkigyakorlatok, közvetlenség, szegénység, Isten fele nyitottság, alázat.

vasárnap, október 26, 2008

Boldog Louis és Zélie Martin

Lisieux-i Szent Teréz szüleit október 19-én, a missziók világnapján a Lisieux-i bazilikában avatták boldoggá.

szombat, október 25, 2008

Főparancs

Krisztus eljövetele előtt az embereket az foglalkoztatta, hogy miként mutathatják meg az Isten iránti szeretetüket. Jézus megtanított bennünket arra, hogy van egy biztos út, amelyen járva ezt kimutathatjuk: az embertárs iránti szeretet útja. Ez az embertárs, pedig akit szeretnünk kell családtagként ott él velünk egy fedél alatt, vagy épp a szomszédunk, rokon, vagy ismeretlen. Ott dolgozunk vele együtt a munkahelyen, egy helyiségben, vagy éppen távolabb. Azonban mindenképp elérhető módon, láthatóan, anélkül hogy emberfeletti áldozatokat kellene vállalnunk ahhoz, hogy a közelébe jussunk. >>>>> tovább

péntek, október 24, 2008

A Hivatásunkról Déván

Ma délelőtt a folyamatos képzésünk dévai szakasza is lezajlott. Köszönet a testvéreknek az aktív részvételt. Azt tapasztalom egész jó hatással van ránk, ha szentségimádással kezdjük az ilyen napot. Így sokkal bensőségesebb, tartalmasabb és remélem maradandóbb is egyben. Itt is tartalmas, és személyes hozásszólásokat hallhattunk egymástól. Most már a tábláról készített képét is mellékelhetem. Mivel a méret miatt nem olvasható bemásolom, hogy mit is irtunk rá:
- Kedvesség egymás iránt
- A múlt megbecsülése
- Ima
- Közösség
- Kegyelem
- Példa
- Gondviselés
- Derű, jókedv
- Termeszét szeretet
- Szent Ferenc példája
Szeretnénk, hogyha ezek jellemeznének bennünket, ma élő ferenceseket. Remélem mindebből, legalább egy morzsányi jelen van az életünkben.

szerda, október 22, 2008

Hivatásunk

Ma delelőtt a dési rendházban folyamatos kepzes cimén találkozót szerveztünk. Itt voltak a ferences testvérek Kaplonyból, kepviseltette magat Kolozsvár, és itthon voltak a háziak, na meg jómagam.:-) Szép és tartalmas délelőtt volt. A tervezet szerint szentségimádással inditottunk. Ennek egyik gyakorlati tanulsága, hogy az égő szenet nem szabad üveg tálba tenni, mert szétpattan.-:) Mi ugyanis igy jártunk, azonban ez nem befolyásolta az ima bensőségességét. Utána a közösségi beszélgetésünk is jól sikerült. Arra a következtésre jutttunk, hogy az életvitelünkre nézve számunkra nagyon fontos többek között, a közös ima, a szeretet parancsa, a személyes ima, a munka, a kommunikációs bizalom, a közösség és a fogadalmaink gyakori megújitása. Hála a ferences hivatásunkról elhangzott tanuságokért, amit szivem szerint rögzitettem volna, hogy mások is hallják, de ehhez tul személyesek voltak, és az sem lett volna amivel felvennem. :-) Tehát hang nincs, de képek majd lesznek. A következő hasonló találkozó szinhelye Déva lesz.

kedd, október 21, 2008

Éberség

Hogyha van elég kitartás bennünk, hogyha kitárt szívvel imádkozunk, akkor eljön az Úr, és bele tekint a szívünkbe és mintegy azt mondja ennyi minden? Van-e kifogásod, hogy valamit kivegyek? Természetes bármit kivehetsz, hisz te vagy az Úr. Hogyha továbbra is kitartunk – megkérdi bele tehetek-e valamit? Igen, hisz te vagy az Úr. Ez a kapcsolat Istennel életünk biztos alapja lesz. Alkalmanként a szolga készségével, és éberségével állunk Isten elé, de megtapasztaljuk, hogy az ő gyermekei, Jézus barátai vagyunk. Így teljesül az evangélium szava: „boldogok azok a szolgák, akiket Uruk érkezése ébren talál.” >>>> tovább

hétfő, október 20, 2008

Gazdagodás

Lk 12,13-21
,
,Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?'' Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék.''
A gazdagodás, gyarapodás vágya többé-kevésbé az életünk minden területén jelen van. Sajnos az gyakoribb, hogy az anyagiak vonatkozásában érvényesül jobban. Pedig ugyan ilyen fontos, hogy a lelkiekben-, Istenben is gazdagodjunk. Ugyanakkor követelmény, hogy amiből több van abból másoknak is juttassunk. Nyissuk meg lelki tarsolyunkat is, hogy mások is részesüljenek abból, amit ajándékba kaptunk.

vasárnap, október 19, 2008

XXIX évközi vasárnap

Elsősorban Istennek vagyunk adósai. Az Ő hívására, irántunk való szeretetére viszont szeretettel kell válaszolnunk. Egyben ez a szeretet lesz a forrása, az embertársaink iránti szeretetnek, tiszteletnek és megbecsülésnek. Benne átértékelődnek a kapcsolataink. Más lesz a munkánk, a törődésünk, a kötelességteljesítésünk, a szabadidőnk. Istennel másképp kezdődik, és másképp fejeződik be a napunk, más szemmel és más lelkülettel nézünk a nehézségekre, a szenvedésre. A mai vasárnapi olvasmányok ösztönzésére vizsgáljuk felül, hogy Isten, a vallásos élet milyen helyet foglal el az életünkben. Nézzük meg, hogy mire áldozunk a legtöbb időt, figyelmet, és pénzt – és ez a legfontosabb számunkra. Ha netán azt látjuk, hogy javítanunk kellene, kérjünk segítséget, hogy azt minél hamarabb és minél eredményesebben megtehessük. >>>>>>>tovább

szombat, október 18, 2008

Tartozásunk

Szent Lukács

Szent Lukács Jézus missziós parancsát úgy teljesítette, hogy megírta az evangéliumot, és az apostolok cselekedetét. Engedelmeskedett a Szentlélek sugallatának, és maradandót alkotott. Éber lélekkel nekünk is keresnünk kell, hogy miként teljesíthetjük a küldetésünket, hisz Isten országában továbbra is sok az aratni való, de a munkás kevés. Kérnünk kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Mi is megtapasztalhatjuk, amit Szent Lukács megtapasztalt, amikor a mai szent leckében így fogalmaz: „az Úr mellém állt és erőt öntött belém.” Biztosak lehetünk abban, hogy keresztény feladat teljesítésünkben az Úr mellettünk áll és erőt önt belénk. Így bátran járhatunk az Ő útján. >>>>>> tovább
HTML clipboard

csütörtök, október 16, 2008

Kérdések

Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54"Az írástudók és a farizeusok ....... sok mindenről kezdték őt faggatni, leskelődtek utána, hogy szavaiban megfogják." Jézus korabeli hallgatói rosszindulatú kérdéseket tettek fel, mert nem az életükre vonatkozóan vártak válaszokat, hanem ürügyet kerestek, hogy vádolhassák. A kérdések valójában Jézus oldaláról érkeznek felénk, nekünk pedig nyitott szívvel, készségesen kell válaszolnunk mindarra, ami az életünket érinti. A másik irány téves, és könnyen zsákutcába vezethet.


szerda, október 15, 2008

Avilai Nagy szent Teréz

Avila, 1515. március 28. +Alba de Torres, 1582. október 4.
Evangéliumi alapokon állva Krisztusból, mint szőlőtőből táplálkozott, és minden körülmény között benne maradt. Számunkra is legyen ösztönző a példája. Mindennapi elfoglaltságunk közepette keressük, és találjuk meg azokat az alkalmakat, helyeket és lehetőségeket, ahol Krisztusból táplálkozhatunk és maradjunk meg Benne.

kedd, október 14, 2008

Millenniumi megnyitó

Az Erdélyi főegyházmegye Millenniumi esztendő hivatalos megnyitója, Csíksomlyón.
Csíki Harangszó 2008. szeptember 21. - 15 min
Csúcs Mária és Csúcs Péter

A benső elsőbbsége

Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A bensőt a külső mutatja, de nem biztos hogy mindig a valóságot tükrözi. Jézus megbélyegezte azokat a farizeusokat, akik kizárólag a külsővel törődtek, miközben a bensőt elhanyagolták. Adjunk elsőbbséget a bensőnknek, nem feledve, hogy "a hit a szeretet által tevékeny." Gal.

hétfő, október 13, 2008

Tranzitus

Udvarhelyi Híradó 2008 Október 12. Hétfő
Mi ferencesek, október 3-án este emlékezünk meg rendalapítónk, As­sisi szent Ferenc haláláról. Ilyenkor azt mondjuk, hogy „tranzitust” ün­nep­lünk. Bizonyos értelemben itt is átmenetről van szó: élete annyira beteljesült élet volt, hogy számára a halál átme­netté lett. Az általa költött Naphimnuszban a ha­lált nővérének nevezte. A nővérünktől, jó esetben, nem szoktunk félni. Ünnepünkbe a környékbeli pap­tes­tvérek közül többen is bekapcsolódtak, >>>>> tovább

Emberi szempontok

Lk 11,29-32 "Amikor a tömeg összesereglett, Jézus így kezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét." Jézus sose tett megrendelésre csodát. Ez alkalommal sem, mert Ő maga a csoda. Sosem elégséges az emberi szempont a Jézushoz való közeledéshez. Hitből fakadó látás kell ehhez, és akkor megtörténik a csoda. Megváltozik a látásmódunk. Ugyanis Jézus mindent és mindenkit felülmúl. Még a mi szűklátókörűségünket is, vagy azt a leginkább.

vasárnap, október 12, 2008

Évközi XXVIII vasárnap

A lakoma képe, gyakori és kedvelt bibliai téma. Annak a lelki bőségnek a jele, amellyel Isten ajándékozza meg övéit. Ugyanakkor annak az üdvösségnek a szimbóluma, amit Isten minden ember számára készít Izaiás próféta is erről, bőségről szól. Ezt Isten mindenkinek felkínálja: „minden nemzet” hivatalos, az Istennel való közösségre. Isten nagylelkű a lelki javak ajándékozásában. Ennek kapcsán gondoljunk mi is hálás lelkülettel mindarra, amit Isten értünk tett életünk folyamán. Ugyanakkor ne hagyjuk kihasználatlanul a kegyelemből felkínálkozó lehetőségeket. >>>>> tovább

csütörtök, október 09, 2008

Püspöki Szinódus a Szentírásról

Hétfőtől megkezdődött a Szentírással foglalkozó püspöki szinódus. Összesen 253 a szinódusi atyák száma: a legtöbben – 90-en – Európát képviselik, míg mindössze 9-en érkeztek Óceániából. 41 a szakértők száma, 37-en vannak az ún. auditorok.

szerda, október 08, 2008

Magyarok Nagyasszonya

Szent István halála előtt, 1038 Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. A krónikák szerint így imádkozott: „Egek Királyné Asszonya! A te oltalmadba ajánlom népemet és nemzetemet. Vigyázz reá, mint a te országodra!Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. A magyar költészet, ima- és énekvilág, számtalan Mária-kegyhelyünk és zarándoklataink, a nép áhítata beszél róla. A Mária tiszteletnek a nemzeti jellegét a szentszék is elismerte. A Magyarok Nagyasszonya ünnepet XIII Leó pápa rendelte el 1896-ban >>>>> tovább

kedd, október 07, 2008

Rózsafűzér Királynője

Az ünnep eredete 1571-re nyúlik vissza. Miközben a keresztes hadak Lepantónál a török hatalommal küzdöttek, V szent Piusz pápa a rózsafűzért imádkozta. Az ima idején látomásban meglátta a győzelmet, ami valóban be is következett. A szél megfordulása a kereszteseknek kedvezett, így legyőzték a törököket és 12 000 keresztény gályarabot szabadítottak ki. A pápa a győzelem emlékére hirdette meg a Rózsafüzér királynője ünnepet, amelyet XI Kelemen az egész egyházra kiterjesztett. A rózsafüzér elmélkedő ima. >>>>> tovább

hétfő, október 06, 2008

Előadás Szent Ferencre

A kollégistáink ügyesen szerepeltek szent Ferenckor.
A téma, hogy miként lett kisebb testvér a leprásból.

vasárnap, október 05, 2008

XXVII évközi Vasárnap

Az Ó-szövetségi példabeszédbeli szőlő csak kapni akart, de semmit nem adott. Ahhoz, hogy béke költözzék a lelkünkbe szükséges adnunk. Istennek és embereknek odaajándékozott életet kell élnünk. Nem élhetünk kizárólag önmagunknak. Nem vezethetnek csupán önző vágyaink. Csak akkor találjuk meg igazi önmagunkat, hogyha oda tudjuk ajándékozni. >>>> tovább

szombat, október 04, 2008

Isten Türelme

A lelki élet mestere

Mi az, ami 800 év távlatából is időszerűvé teszi Assisi szent Ferenc személyét, mi az, amit vonzónak és követendőnek találunk benne? Ma talán azt emelhetjük ki, hogy a vallásos életben vezetőnk és segítőnk, a lelki élet mestere. Ez így volt az ő korában, és ma is így van. >>>>> tovább

csütörtök, október 02, 2008

Szent ŐrzőangyalokA Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen.Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért.A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak. (Virtuális Plébánia)