szombat, január 31, 2009

Évközi 4. vasárnap

Jézus tanításának az újdonsága nem szűnt meg, mindig időszerű, minden korhoz, minden emberhez van ösztönző üzenete. Gyakran vált ki ma is csodálkozást a tanítás mélysége, de az is előfordulhat, hogy már nagyon megszoktuk, mintegy megszelídítettük az evangélium üzenetét. Pedig sosem kérdezhetjük cinikusan azt, hogy mi közünk egymáshoz? Jézus tanítói hatalmával be akar lépni életünk „zsinagógájába”, hogy felszítsa bennünk tanításának erejét és újdonságát. Nem elég csodálkoznunk, még a megrendülés sem elég. Mindannyiunk feladata megtalálni a neki szóló személyes üzenetet. >>>> tovább

szerda, január 28, 2009

Házassági ígéretek megújítása GuadalupébanJanuár 18-án mód nyílt arra, hogy a guadalupei Szent Szűz bazilikában a jelenlévők megújítsák házasságkötési ígéreteiket, családjaikat pedig felajánlják Máriának.

kedd, január 27, 2009

Merici szent Angéla

Merici szent Angéla életében nyomon követhető, hogy miként kereste, találta meg, és teljesítette Isten akaratát. Érzékeny lélekkel észrevette korának szükségét, és felismerte, hogy mit tehet ennek enyhítésére. Isten akaratának keresése, az Úr Jézus tanításának hallgatása és tettekre váltása számunkra is feladat. Nem vér szerinti születéssel vagy származásunk révén válunk Isten nagy családjának a tagjává és Jézus barátaivá, hanem tanításának hallgatása és tettekre váltása révén. Senkinek sincsenek kiváltságai vagy előjogai, amelyekre hivatkozhat. És senki sincs kizárva e tanítványi, baráti közösségből. Jézussal való kapcsolatunk első lépése az ő szavainak a hallgatása. >>>>> tovább

hétfő, január 26, 2009

Az első televiziós szentmise 60 évesA francia televízió legrégebbi adása, a Jour de Seigneur alapításának 60. évfordulóját ünnepli. A nagy premierre 1948 karácsonyán, a párizsi Notre-Dame székesegyházban kerül sor.

szombat, január 24, 2009

Évközi 3. vasárnap

Isten hozzánk intézett üzenete abban az élethelyzetben, feladatkörben, hivatásban akar elérni, amelyben most vagyunk. Ma nekünk is követnünk kell az Úr Jézust. Az evangéliumban meghirdetett Isten országa nekünk is szól, és befolyásolja, egyenesen meghatározza az életünk irányát. Azonban az tőlünk függ, és hit kérdése, hogy Isten országának közelsége, az a valóság, hogy Isten országa közöttünk van, milyen hatással van ránk, az életvitelünkre, döntéseinkre, és értékvilágunkra. >>>>> tovább

A Pápa a YouToub-onBemutatták a Tömegtájékoztatási Világnapra írt pápai üzenetet és a Szentszék tevékenységét terjesztő szolgáltatásokat a YouTube-on.

csütörtök, január 22, 2009

Batthyány-Strattmann László

Jézus körül sokan tolongtak, hogy legalább megérinthessék. Sokakat meggyógyított. Batthyány-Strattmann László hűségesen követte Krisztust. Sok beteg felkereste. Akin tudott segített. Hires szemorvosként a rászorulókat ingyen gyógyította. Az ő példájára szítsuk fel mi is magunkban a jó szándékot és a segítő készséget.

szerda, január 21, 2009

Megölt Missziónáriusok 2008-banA Fides vatikáni missziós hírügynökség, amely a Népek Evangelizálása Kongregációjának felügyelete alatt dolgozik, minden esztendőben jelentést tesz közzé az elmúlt évben meggyilkolt misszionáriusokról. 2008-ban húszan haltak meg.

Szent Ágnes

Az ünnepi evangéliumban a földbe rejtett kincsről, és a drága gyöngyről olvasunk. Ez a két példabeszéd kiemeli, hogy Isten Országának az értéke mindent messze felülmúl, és minden áldozatot megér. Aki igazi értékre bukkan, az minden mást ehhez viszonyít. Szent Ágnes élete odaajándékozásával, élete árán is akarta a Mennyek Országát. Amelyet ki is érdemelt. Vajon bennünket milyen értékek mozgatnak? Milyen értékrend, milyen sorrend érvényesül az életemben?

kedd, január 20, 2009

Hit, Remény, Szeret

Az evangéliumban Jézus a farizeusoktól a feltétel nélküli hitet kéri számon. Egy nap, vetések között jártak, a tanítványok tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok ezen megütköztek. Ők úgy értelmezték, hogy az apostolok szombati napon, a nyugalom idején dolgoztak. Azonban az Úr Jézus saját tekintélyére hivatkozik, és azt mondja, ő ura a szombatnak is, tehát joga van felül bírálni az emberi törvényeket és szokásokat. A mindennapi élet eseményeit, nekünk is a hit fényénél kell értelmeznünk. >>>>>> tovább

hétfő, január 19, 2009

Vallások és a pénzügyi válságA vallások kapcsolódnak a válsághoz, mitöbb, biztosíthatják azt az etikai alapot, amely szükséges ahhoz, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a társadalmi igazságosság értékét és a szegénység botrányát.

vasárnap, január 18, 2009

Santiago de CompostellaSantiago de Compostellaban (régi zarándokhely, a hagyomány szerint itt található Szent Jakab apostol sírja) kerül megrendezésre a II. Ferences Ifjúsági Európai Találkozó. Ezzel kapcsolatosan részletek: http://www.tau2009.es/IAGO09es/portada/portada10.htm illetve magyarul is elég sok minden megvan itt: http://www.tau2009.es/IAGO09es/Iago2009hungarian/
Hogyha szeretnél részt venni, kérdezzél és szívesen válaszolunk.

szombat, január 17, 2009

Találkozások

Nyitott szívvel, nyitott lelki hallással kell keresnünk az Urat, és ha valahol felleljük időzzünk el ott. Szenteljünk időt, és energiát vallásos-lelki életünknek. Úgy ahogyan a testi tápláléknak is ahhoz, hogy beépüljön a szervezetünkbe emésztésre, van szűksége, a lelki táplálék is időt igényel. Például a szentáldozás utáni csend, a kitartóan olvasott Szentírás, lelki könyvek érlelik az Istennel való találkozásunkat. >>>>> tovább

szerda, január 14, 2009

Gazadasági VálságA váratlan világszintű gazdasági válság kapcsán egy neves XIX. századi katolikus teológus és filozófus, Antonio Rosmini ma is időszerű megoldással tud szolgálni.

kedd, január 13, 2009

Betlehem

Lelki Táplálékunk

Nyilvános tevékenysége idején Jézus figyelmét nem kerülte el az emberek szüksége. Annak ellenére, hogy a mai evangéliumban egy tisztátalan lélek így szólt hozzá mi közünk egymáshoz, ő igen is kifejezte, hogy neki mindenkihez köze van. Jézus ilyen szerető odafigyeléssel gondolt ránk, amikor megalapította az Oltáriszentséget. Ami az embernek lehetetlen volt, azt Isten lehetővé tette. A szentáldozásban magunkhoz vesszük Krisztust, úgy hogy ő birtokába vesz minket. >>>>> tovább

vasárnap, január 11, 2009

Urunk Megkeresztelkedése

Úgy, ahogyan Jézus nyilvános tevékenysége kezdetekor az Atya akaratának keresését és követését fontosnak tartotta, nekünk is az ő példájára fontos kell, hogy legyen az, hogy Isten parancsai szerint rendezzük be mindennapjainkat. Ne legyen az életünknek olyan területe, ahol Isten ne legyen jelen. A mai ünnep a keresztény élet folytatására biztat bennünket. Biztosan tervezgetünk egy-két dolgot erre az évre, van néhány megfogalmazott, vagy ki nem mondott vágyunk. Ezekből se hagyjuk ki Istent. Tervezgessük azt is, hogy miben szeretnénk fejlődni, jobbakká lenni, és kérjük hozzá Isten segítségét. >>>> tovább

kedd, január 06, 2009

Urunk Megjelenése

A betlehemi csillag fénye vezet. Azok számára mindig van betlehemi csillag az égen, akik bíznak Istenben. Nekünk is gyakran világosságra, eligazításra van szűkségünk.Minden nap vár ránk „Urunk megjelenése”, amelyre szükségünk van; legyen ez a szentmisében, az imádságban, vagy az isteni gondviselés megnyilvánulásaiban. Sokszor nem látványos az eligazítás, mert csupán a lelkiismeretünk szava szólal meg. Máskor egész nyilvánvaló mert Isten parancsáról, az Egyház szaváról van szó. Ezek után pedig tőlünk függ, hogy követjük-e a kigyúlt fényt, lelkiismeretünk hangját, hallgatunk-e az egyház eligazító tanítására. De akár süket fülekre is találhat mindez. Máskor pedig éppen hozzánk fordulnak felvilágosításért, tanácsért. Szülőként, nagyszülőként, keresztszülőként, nevelőként, vagy hitoktatóként, vagy egyszerűen csak barátságból felelősséggel tartozunk egymásért. Vajon mi milyen eligazítást nyújtunk másoknak? >>>> tovább

vasárnap, január 04, 2009

Karácsony utáni II vasárnap

Mára még fontosabbá lett itt a tanúságtevő keresztény élet. Sajnos ma sem a vallási értékek irányítják a munkaadókat, a munkásokat. Lépten nyomon kizárólag csak piacgazdaságról beszélnek mindenhol. Maga az ember, az emberi értékek háttérbe szorulnak és mindenekfelett, egyedül a nyereség érvényesül. Talán leegyszerűsítve így hangzik a mai pragmatista álláspont, akkor vagy jó, hogyha hasznos vagy. Ez nagyon eltorzult, és távolról sem keresztény elv. A gazdasági krízis sokakat nyugtalanít, annál kevésbé foglalkoztatja az elemzőket, kutatókat az értékek krízise, vagy éppen a szeretet hiánya. >>>>>> tovább

szombat, január 03, 2009

Karácsony utáni II vasárnap

Jézus nevének ünnepe

Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név, amelyben üdvözülhetünk” Ap, csel 4,12 Szent Ferencről írja szent Bonaventúra: „Midőn Jézus nevét kiejtette, vagy hallotta, vidámság ömlött el keblén, s külsejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlelt volna, vagy szép zenét hallott volna.” Sziénai szent Bernardin is ezeken a nyomokon járt. Nagy hatású népszónok volt. Prédikációinak Jézus nevének tisztelete volt a témája. Táblára íratta Jézus nevének monogramját, és körbe hordozta. Így terjedt el az ismerős IHS. Veronában pl. ferences kolostor és a templom is Sziénai szent Bernardin tiszteletére épült, a szent prédikációink emlékére. Mindenhol ott látható a jelvénye,Jézus nevének a monogramja. Sok mindent szeretnénk megoldani, naponta több mindennel küszködünk, azonban nem fejthetjük el – hogy nem cselekedhetünk kizárólag a magunk nevében, nem elégséges az emberi okosság, az emberi erőfeszítés, csak Jézus nevében van megoldás, az ő nevében van üdvösség. Így Jézus nevében kell elkezdenünk napi tevékenységünket. Rá kell irányulnia egész napunknak, és Ő vele kell befejeznünk. Ez ad keretet egy igazi keresztény, Krisztus-követő életnek. >>>> tovább

péntek, január 02, 2009

Úrangyala-imádság Szűz Mária, Isten Anyja ünnepénA szentföldi béke és a szegénység megosztást erősítő formáinak legyőzése álltak XVI. Benedek gondolatainak középpontjában Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, a 42. Béke Világnapon.