hétfő, december 17, 2018

Tanits meg okosan élni


Az adventnek hármas vonása van.
Emlékezünk az Ó-szövetség sóvárgó várakozására a Megváltóra.
 Készülünk Karácsonyra, hogy megünnepeljük a Megváltó születését.
 Az Úrra tekintünk, aki a világ végén ítélő bíróként jön vissza.
A mai naptól a karácsonyra készülés intenzívebb szakaszába léptünk.
Az Ó-szövetségi olvasmányban, amelyet a Teremtés könyvéből olvastunk elhangzott a jövendölés:  „Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, míg el nem jön az Eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak.”  Vagyis arról van szó, hogy a Megváltó Júda törzséből fog születni és az  Ő uralma örökké tartó uralom lesz, és minden  nép neki fog szolgálni. Minderre ráerősít a 7. zsoltár:  „A Messiáskirály  napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig.”
            Mi már Isten kegyelmi jóságából ezeknek az Ó-szövetségi jövendöléseknek a megvalósulását ünnepeljük Karácsonykor. A Megváltó születésének megünneplésére készülünk, akire az Ó-szövetségi nagyok még csak sóvárogva vágyakoztak.  Az evangéliumban ezért olvassuk fel Jézus Krisztus családfáját szent Mátétól, hogy követhető legyen Ábrahámtól kezdve, Júda törzsén és Dávid királyon keresztül egészen Máriáig a Megváltó emberi leszármazása.
Hány meg hány nemzedék sóvárgott a Megváltóra, akit mi naponként a szívünkbe fogadhatunk.
            A mai naptól minden szentmisében és a zsolozsmában elimádkozunk egy-egy un.  Ó-antifónát, amely beirányozza a napi adventi készülődésünket.  Nem a régisége miatt nevezzük ó antifónának, habár a VII-VIII. században keletkezett antifónasorozatról van szó. Azért hívjuk így, mert mindegyik ezzel a felkiáltással kezdődik, hogy Ó. Ez felsóhajtás, a lélek felkiáltása-, a várakozó keresztény ember óhajának kifejezője. A mai napi így szól:
Ó, Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán születtél,  erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!
Istennek az Örök Bölcsességnek a  műveiben, megvalósult ígéreteiben erő és szépség tündöklik. Mi is ezt kérjük, hogy tanítson meg okosan járni az élet útját., hogy felismerjük mi is a keresztény tennivalónk ott  ahol a mindennapjaink telnek.
Különösen is figyelni akarunk arra, hogy mit kell megtennünk, most az idei Karácsonyra készülőben, hogy törekvéseink-, szándékaink találkozzanak és összhangban legyenek Isten tervével és szándékával. A Karácsony tartalmát és üzenetét ugyanis nem nekünk kell kitalálnunk,  mer az már kétezer év óta megvan. Nekünk felfedeznünk-, elsajátítanunk-, elmélyítenünk kell és természetesen tovább kell adnunk azt amit megértettünk és megéltünk, hogy Isten Üdvözítő terve élő maradjon bennünk és közöttünk, Jézus Krisztus által.
Erős hittel és bizalommal kérjük tehát: Urunk, jöjj taníts meg minket okosan élni!

Nincsenek megjegyzések: