szombat, június 30, 2007

13. Évközi Vasárnap

Az evangélium a meghívásnak és követésnek többféle formáját rajzolja elénk.
Már a bevezető rész tisztázza, hogy nem mindegy milyen lelkület lakik azokban, akik Krisztushoz tartoznak és az ő tanítványainak vallják magukat. >>>>>> tovább

csütörtök, június 28, 2007

Szent Péter és Pál

Szent Pétert és Pált apostol fejedelmeknek hívjuk, mert az apostoli közösség oszlopos tagjai. Ezt életük, és az Úr Jézusért vállalt áldozatuk koronázta meg. A Krisztus u.-i 60 években életüket áldozták, azért amit hittek és tanítottak, azért amire egész életűket föltették. >>>>>> tovább

szerda, június 27, 2007

KollégiumSzent László

Egyik énekünk "sziklahitűnek" nevezi szent Lászlót. Egyház szervező munkájával érdemelte ki ezt a jelzőt. Erdély egyik fő védőszentje. Ma az ő közbenjáró imáját kérjük, hogy szolgálatunkban, feladatainkban a hitünk legyen sziklaszilárd támaszunk.

kedd, június 26, 2007

Tegyétek

Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 7,6.12-14
"Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik."
Csupán természetes alapon állva, az emberi logika szerint is igaz és következetes kijelentése Jézusnak. Vallásos tartalommal még gazdagabb, hogyha egymásban meglátjuk és felfedezzük az Isten képére alkotott teremtményt, személyt, a maga megismételhetetlen és egyedi valóságában.

péntek, június 22, 2007

Keresztelő Szent János Születése

Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Keresztelő János nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vértanúsága napját, hanem a születését is megünnepeljük. >>>> tovább

csütörtök, június 21, 2007

Miatyánk

2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
A mai nap evangéliuma, amelyben Jézus a Miatyánkra tanítja meg az apostolokat, aktuálissá teszi szent Ferenc, Miatyánk kifejtését. Érdekes, hogy Jézus az apostoloknak azt mondta: „Ti így imádkozzatok.” Vagyis kiemeli, hogy Isten Fiaként, Ő másként szólítja Atyának az Istent, mint mi emberek. >>>> tovább

szerda, június 20, 2007

Hivalkodás

2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
Jézus határozottan lépett fel a hivalkodás ellen. Azonban ma sincs kevesebb gond ezzel, mint az ő korában. Gyakran a szabadságra, személyi jogra, öntudatra, vagy éppen a szakértelemre hivatkozva egyenesen erényként tüntetik fel, hogyha valaki ügyesen megalkotja – alkottatja a látszatot (image), amit mások fele mutat. Aztán egy óvatlan pillanatban kiderül, hogy mekkora hazugság volt ez, és milyen üresség van mögötte. Érdemesebb lenne Jézusra, a lelkiismeretünkre, a józan eszünkre hallgatni: „ne hivalkodjatok az emberek előtt

hétfő, június 18, 2007

Szent Romuáld

Azokra a kegyelmekre szeretnénk felfigyelni, amelyekben szent Romuáld rendalapító részesült, és egyben azt keressük, hogy a vallásos életünkben hol és miben kellene alakulnunk.
>>>>> tovább

szombat, június 16, 2007

11. Évközi Vasárnap

A vasárnapi evangéliumi részletében Jézus irgalmas, megbocsátó szíve tárul fel azzal, hogy megbocsátotta a bűnös asszony vétkeit. Mennyire ellentétes az evangélium két szereplője Simon a farizeus, és a bűnös asszony. >>>>>> tovább

péntek, június 15, 2007

Ferences Ifjúság

Szentháromság vasárnapja. Ezt a vasárnapot választotta tíz fiatal, hogy a szentmise keretében hitet valljon amellett, hogy ők egy más életformát választanak. >>>>>> tovább

szerda, június 13, 2007

Páduai szent Antal

A keresztény életnek vannak kegyelmi időszakai, kegyelmi helyei és kegyelmi emberei. Páduai szent Antal a XIII század egyik nagy, kegyelmi embere volt. Azt jegyezték fel róla, hogy amikor valahová megérkezett: „Minden oldalról özönlött feléje a nép. Az utakon férfiak és nők fáklyás csoportja látható. Még éjjel útra keltek, hogy kora reggel a szentbeszédre oda érjenek. >>>>> tovább

Kollégium

A tegnap lezártuk az iskolai évet az általunk működtetett ferences kollégiumban. Jó és hasznos volt meghallgatni egymást, a ránk bízott fiúkat. Elsoroltuk a gondjainkat, szó esett a pozitív élményekről is. Nem látványos, amit teszünk, nem is merném sikertörténetnek nevezni, azonban biztatónak találom azt, amit elértünk és egyben elgondolkodtat az, ami helyben topogás volt. Ősszel, ha Isten is úgy akarja, majd újra lendülünk. Addig is várjuk az olyan nyolcadikat végzett fiúk jelentkezését, akik Udvarhelyen fognak tanulni. Előreláthatólag 6-7 helyünk lesz. Azt szeretnénk, ha olyan jelentkezések lennének, akiknél valóban számit az általunk felkínált vallásos nevelés.

kedd, június 12, 2007

Áldozati Kút

Benső világunkról, az emberi lélekről azt mondhatjuk, hogy olyan, mint egy áldozati kút, amely sok értékes kincset rejt magában. Isten sok széppel és jóval ajándékozott meg bennünket. >>>>>>>> tovább

hétfő, június 11, 2007

Szent Barnabás

Barnabásról azt írja a Szentírás: hogy "derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel" Ap. csel 11,24." Ma az ünnepén kérjük az ő közbenjáró imáját, hogy a Szentlélek kegyelmével derekasan elláthassuk azt a feladatot, amelyet a gondviselés bízott ránk.

szombat, június 09, 2007

Évközi 10 vasárnap

Valószínű, hogy amikor szent Lukács az evangéliumban összefoglalta a naimi ifjú esetét, akkor óhatatlanul szeme előtt lebegett az ó-szövetségi előkép is. Nagyon sok hasonlóságot, de sok lényeges különbséget is találunk a két történet között.>>>> tovább

péntek, június 08, 2007

Áldás

Ma reggel "betévedt" egy érettségi előtt álló, végzős osztály a misére és áldást kértek. Székelyruhában voltak, szép volt ez a színfolt, üde és egyben várakozó hangulatot árasztott. Megelepődtem, hogy mennyire találóak voltak az Ószövetségi olvasmány szavai erre az alkalomra:
" Isten hozott..! Legyen áldott a te Istened, aki hozzánk vezetett téged... légy áldott te is! Lépj be otthonodba, (legyen részed) egészségben, áldásban és örömben." Áldjon meg Isten minden végzős növendéket. Segítse hozzá őket álmaik teljesedéséhez.

szerda, június 06, 2007

Úrnapja

Mindennapjaink elfoglaltsága közepette igényünk van az olyan pillanatokra amikor lelkileg töltekezhetünk, szükségünk van az olyan helyekre ahol rátalálhatunk igazibb önmagunkra és testvérként élhetünk együtt másokkal. Úrnapjával az Egyház minden évben ilyen lehetőséget kínál fel. >>>>>> tovább

hétfő, június 04, 2007

Szent Bonifác

Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Hogyan maradhatunk meg a mai kor körülményei között vallásosnak, Krisztus tanítványának? Mindebben segítségünkre siet a Szentírás, ugyanakkor a szentek is példaképként állnak előttünk. >>>>>> tovább

szombat, június 02, 2007

Szent Háromság Vasárnapja

Egyházunk jó anyaként kísér vallásos életünkben. A Húsvéti idõ lezárásaként az elmúlt vasárnap megünnepeltük a Szentlélek kiáradását.
Szentháromság vasárnapján egyben szemléljük a háromságos egy Istent. >>>>> tovább

péntek, június 01, 2007

Szent Jusztinusz Vértanú

100 körül született, a szamariai Szichemben (ma Nablus). Szülei görög származású pogányok voltak. A művelt Jusztínusz a filozófusoknál kereste az igazságot, de végül is a kereszténységben találta meg. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Példája ösztönözzön, hogy a megtalált igazságot másokkal is osszuk meg.