hétfő, május 03, 2021

Ferences félóra 279

 

Assisi szent Ferenc élete 

2 Celano, XXI. fejezet - Hogyan ajándékozta ugyanannak a testvérnek habitusát úgy, amint az kívánta.

FVR. májusi képzési anyag.

péntek, április 30, 2021

Május

 1. szombat

(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
2. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(SZENT ATANÁZ)
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
3. hétfő: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. kedd
(Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino))
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
5. szerda
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
6. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
7. péntek
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
8. szombat
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
9. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
10. hétfő
(Szent Jób)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
11. kedd
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
12. szerda
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
13. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll

(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
14. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
15. szombat
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
16. vasárnap: Húsvét 7. vasárnapja
(Nepomuki Szent János)
17. hétfő
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
18. kedd
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
19. szerda
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
20. csütörtök
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
21. péntek
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
22. szombat
(Szent Rita)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
23. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
24. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
(Lerini Szent Vince)
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
25. kedd
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
26. szerda: NÉRI SZENT FÜLÖP
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
27. csütörtök: JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
(Canterbury-i Szent Ágoston)
Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Betelik az Úr dicsőségével az Ő alkotása
28. péntek
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
29. szombat
(Szent VI. Pál pápa)
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
30. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
31. hétfő
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202105.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 • szombat, április 10, 2021

  Ferences félóra 277

   

  2 Celano XX. fejezet 

  Egy testvér kísértéséről, aki mindenáron valami írást akart a szent kezéből

  csütörtök, április 01, 2021

  Április

   2021. április

  1. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
  Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
  Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
  2. péntek: NAGYPÉNTEK
  (Paolai Szent Ferenc)
  Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
  A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
  3. szombat: NAGYSZOMBAT

  4. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
  (Szevillai Szent Izidor)
  ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
  Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
  5. hétfő
  (Ferrer Szent Vince)
  ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
  Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
  6. kedd
  ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
  Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
  7. szerda
  (De la Salle Szent János)
  ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
  A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
  8. csütörtök
  ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
  Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
  9. péntek
  ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
  Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
  10. szombat
  (Szent Ezekiel)
  ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
  Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
  11. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  (Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Szaniszló)
  ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
  A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
  12. hétfő
  (Szent I.Gyula)
  ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
  Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
  13. kedd
  (Szent I.Márton)
  ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
  Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
  14. szerda
  (Szent Tibor)
  ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
  Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
  15. csütörtök
  ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
  Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
  16. péntek
  (Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
  ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
  Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
  17. szombat
  ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
  Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
  18. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
  Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
  19. hétfő
  ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
  Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
  20. kedd
  ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
  Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
  21. szerda
  (Szent Anzelm)
  ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
  Elmentek, és hirdették Isten igéjét
  22. csütörtök
  ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
  Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
  23. péntek: SZENT ADALBERT
  ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
  Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
  24. szombat
  (Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
  ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
  Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
  25. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
  (Szent Márk evangélista, Szent Ervin)
  ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
  A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
  26. hétfő
  (Szent Anaklét, Szent Radbert)
  ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
  A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
  27. kedd
  (Szent Zita)
  ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
  Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
  28. szerda
  (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
  ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
  Az Úr igéje növekedett és terjedt
  29. csütörtök: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
  1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
  Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
  30. péntek
  (Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
  ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
  Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust

 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202104.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/husvet_link_b.htm
 • kedd, március 16, 2021

  Kedd, nagyböjt 4. hete

   

  Kelj föl, és járj!

  A nagyböjt ideje számunkra Istentől felkínált lehetőség arra, hogy felszítsuk a keresztségben kapott kegyelmet. A mi esetünkben is az Úr Jézus a kezdeményező. Ugyanakkor sok esetben az Úr bennünket használ fel arra, hogy az ő segítsége, lelki támasza másokhoz eljusson, olyan emberekhez, akik erre rászorulnak. Ezek lehetnek családtagok, ismerősök, vagy olyanok, akiket a gondviselés hoz elénk. Különösen most, ezekben a rendkívüli időkben legyünk éberek és vegyük észre, hogy ki az, akinek nincs embere, nincs segítsége, és legyünk mi azok, akik segédkezet nyújtunk fizikai, vagy lelki szükségében..... Tovább

  hétfő, március 01, 2021

  Márciusi liturgikus naptár

   1. hétfő

  Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-38
  Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
  2. kedd
  Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-12
  Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
  3. szerda
  Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 20,17-28
  Emlékezz,Uram, hogy szót emeltem nálad ellenfeleimért
  4. csütörtök
  (Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
  Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-31
  Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik
  5. péntek
  Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46
  Jön az álomlátó, gyertek, öljük meg
  6. szombat
  Mik 7,14-15.18-20; Zs 102; Lk 15,1-3.11-32
  Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
  7. vasárnap: NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
  (Szent Perpétua és Felicitász)
  Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
  Irgalmasan bánik az Úr azokkal, akik szeretik őt
  8. hétfő
  (Istenes Szent János)
  2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 4,24-30
  Sok leprás közül nem tisztult meg más, mint a szíriai Naámán
  9. kedd
  (Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
  Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 18,21-35
  Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket
  10. szerda
  MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 5,17-19
  Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint
  11. csütörtök
  Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 11,14-23
  Hallgassatok az Úr szavára!
  12. péntek
  Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12,28b-34
  Egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk
  13. szombat
  Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-14
  Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
  14. vasárnap: NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
  2Krón 36,14-16.19-23; Zs 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
  A fogsággal és szabadítással mutatta meg irgalmát az Úr
  15. hétfő
  (Hofbauer Szent Kelemen)
  Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-54
  Örvendjetek és vigadjatok mindörökké
  16. kedd
  Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16
  Élni fog minden a templomból fakadó patakban
  17. szerda
  (Szent Patrik)
  Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
  Megőriz és megajándékoz az Úr a szabadulás napján
  18. csütörtök
  (Jeruzsálemi Szent Cirill)
  Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
  Múljék el, Uram, izzó haragod, szánd meg népedet!
  19. péntek: SZENT JÓZSEF (főünnep)
  2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
  Házad és királyságod örökre megmarad
  20. szombat
  Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 7,40-53
  Olyan voltam, mint a vágóhídra hurcolt gyanútlan bárány
  21. vasárnap: NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
  (Szent Benedek, Flüei Szent Miklós)
  Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
  Törvényét bennsőnkbe helyezi, szívünkbe írja az Úr
  22. hétfő
  Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Zs 22; Jn 8,1-11
  Szorongatás vesz körül, de Isten megmenti a benne bízókat
  23. kedd
  (Mongrovejói Szent Turibiusz)
  Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30
  Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
  24. szerda
  Dán 3,14-20.91-92.95; Dán 3,52-56; Jn 8,31-42
  Isten elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit
  25. csütörtök: URUNK MEGTESTESÜLÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (főünnep)
  (Szent Izsák)
  Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38
  Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
  26. péntek
  Jer 20,10-13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42
  Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok kezéből
  27. szombat
  (Szent Rupert)
  Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56
  Megszabadít az Úr, és egy néppé tesz
  28. vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP
  Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47
  Nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, mert az Úr megsegít
  29. hétfő
  Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11
  Benned ajándékozom meg világosságommal a nemzeteket
  30. kedd
  (Climacus Szent János)
  Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-33.36-38
  Szolgám vagy, hogy eljusson szabadításom a föld határáig
  31. szerda
  (Szent Ámosz, Szent Benjamin)
  Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 26,14-25
  Az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban

 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202103.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 • szombat, február 27, 2021

  Ferences félóra 274

   

  Cellájából kijőve szent Ferenc hogyan áldott meg két testvért, akiknek gondolatát a Lélek sugallatából kitalálta. 2 Celanoi Tamás XVI. fejezet

  hétfő, február 01, 2021

  Február

   1. hétfő

  Zsid 11,32-40; Zs 30; Mk 5,1-20
  Legyetek bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek!
  2. kedd: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
  Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18 Zs 23 Lk 2,22-40
  Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
  3. szerda
  (Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár, Szent Simeon és Anna)
  Zsid 12,4-7.11-15; Zs 102; Mk 6,1-6
  Megfenyíti azt az Úr, akit szeret
  4. csütörtök
  (Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
  Zsid 12,18-19.21-24; Zs 47; Mk 6,6-13
  Sion hegyéhez járultunk, az élő Isten városához
  5. péntek: SZENT ÁGOTA
  (Szent Adél)
  Zsid 13,1-8; Zs 26; Mk 6,14-29
  Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké
  6. szombat: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
  (Szent Dorottya)
  Zsid 13,15-17.20-21; Zs 22; Mk 6,30-34
  A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra
  7. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
  Jób 7,1-4.6-7; Zs 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
  Küzdelem a halandó sorsa a földön
  8. hétfő
  (Emiliáni Szent Jeromos)
  Ter 1,1-19; Zs 103,1-35; Mk 6,53-56
  Látta Isten , hogy mindaz jó, amit teremtett
  9. kedd
  Ter 1,20 - 2,4a; Zs 8; Mk 7,1-13
  Megteremtette Isten az embert a maga képmására
  10. szerda: SZENT SKOLASZTIKA
  Ter 2,4b-9.15-17; Zs 103,1-30; Mk 7,14-23
  Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjébe
  11. csütörtök
  (A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
  Ter 2,18-25; Zs 127; Mk 7,24-30
  A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez
  12. péntek
  Ter 3,1-8; Zs 31; Mk 7,31-37
  Olyanok lesztek, mint az Isten: tudjátok, mi a jó, és mi a rossz
  13. szombat
  Ter 3,9-24; Zs 89; Mk 8,1-10
  Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba
  14. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
  (Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)
  Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
  A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
  15. hétfő
  Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
  Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
  16. kedd
  (Szent Julianna)
  Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
  Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
  17. szerda: HAMVAZÓSZERDA
  (A szervita rend hét szent alapítója)
  Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
  Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
  18. csütörtök
  (Boldog Fra Angelico)
  MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
  Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
  19. péntek
  Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
  Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
  20. szombat
  (Szent Marto Ferenc és Jácinta)
  Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
  Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
  21. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
  (Damiáni Szent Péter)
  Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
  Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
  22. hétfő: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)
  1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
  Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
  23. kedd
  (Szent Polikárp)
  Iz 55,10-11; Zs 33; Mt 6,7-15
  Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
  24. szerda: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
  ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
  A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
  25. csütörtök
  Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
  Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
  26. péntek
  Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
  Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
  27. szombat
  MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
  Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte
  28. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
  Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zs 115; Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10
  Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel

   

  Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202102.html

  Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm

  szombat, január 16, 2021

  Ferences félóra 272

   

  Hogyan hívta meg ebédre orvosát, jóllehet a testvéreknek semmijük sem volt, és váratlanul milyen bőkezűen gondoskodott róluk az Úr; Isten gondviselése kiárad a testvérekre.

   2 Cel 44.

  péntek, január 01, 2021

  Január

   1. péntek: Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt főünnep)
  Szám 6,22-27   Zsolt 66  Gal 4,4-7   Lk 2,16-21

  2. szombat: Karácsonyi idő - január 2.
  1Jn 2,22-28   Zsolt 97     Jn 1,19-28
  Emléknap: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

  3. vasárnap: Karácsony utáni 2. vasárnap
  Sir 24,1-4.12-16   Zsolt 147 Ef 1,3-6.15-18     Jn 1,1-18

  4. hétfő: Karácsonyi idő - január 4.
  1Jn 3,7-10   Zsolt 97  Jn 1,35-42

  5. kedd: Karácsonyi idő - január 5.
  1Jn 3,11-21   Zsolt 99  Jn 1,43-51

  6. szerda: Urunk megjelenése, Vízkereszt (parancsolt főünnep)
  Iz 60,1-6   Zsolt 71  Ef 3,2-3a.5-6   Mt 2,1-12

  7. csütörtök: január 7.
  1Jn 3,22–4,6   Zsolt 2     Mt 4,12-17.23-25
  Választható emléknap: Penyaforti Szent Rajmund, áldozópap

  8. péntek: Január 8.
  1Jn 4,7-10   Zsolt 71     Mk 6,34-44

  9. szombat: Január 9.
  1Jn 4,11-18   Zsolt 71     Mk 6,45-52

  10. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap
  Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11   Zsolt 28 ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9     Mk 1,7-11

  11. hétfő: 1. évközi hét hétfő
  Zsid 1,1-6   Zsolt 96  Mk 1,14-20

  12. kedd: 1. évközi hét kedd
  Zsid 2,5-12   Zsolt 8  Mk 1,21-28

  13. szerda: 1. évközi hét szerda
  Zsid 2,14-18   Zsolt 104  Mk 1,29-39
  Választható emléknap: Szent Hiláriusz (Vidor), püspök és egyháztanító

  14. csütörtök: 1. évközi hét csütörtök
  Zsid 3,7-14   Zsolt 94  Mk 1,40-45

  15. péntek: 1. évközi hét péntek
  Zsid 4,1-5.11   Zsolt 77  Mk 2,1-12
  Választható emléknap: Remete Szent Pál

  16. szombat: 1. évközi hét szombat
  Zsid 4,12-16   Zsolt 18  Mk 2,13-17

  17. vasárnap: Évközi 2. vasárnap
  1Sám 3,3b-10.19   Zsolt 39 1Kor 6,13c-15a.17-20     Jn 1,35-42

  18. hétfő: Árpád-házi Szent Margit, szűz  – Ü
  2Kor 10,17–11,2   Zsolt 44  Mt 25,1-13

  19. kedd: 2. évközi hét kedd
  Zsid 6,10-20   Zsolt 110  Mk 2,23-28

  20. szerda: 2. évközi hét szerda
  Zsid 7,1-3.15-17   Zsolt 109  Mk 3,1-6
  Választható emléknap: Szent Fábián, pápa és vértanú
  Választható emléknap: Szent Sebestyén, vértanú
  Választható emléknap: Esztergomi Boldog Özséb, áldozópap, a Pálos Rend alapítója

  21. csütörtök: 2. évközi hét csütörtök
  Zsid 7,25–8,6   Zsolt 39  Mk 3,7-12
  Emléknap: Szent Ágnes, szűz és vértanú

  22. péntek: 2. évközi hét péntek
  Zsid 8,6-13   Zsolt 84  Mk 3,13-19
  Választható emléknap: Boldog Batthyány-Strattmann László, hitvalló
  Választható emléknap: Szent Vince, diakónus és vértanú

  23. szombat: 2. évközi hét szombat
  Zsid 9,2-3.11-14   Zsolt 46  Mk 3,20-21

  24. vasárnap: Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja
  Jón 3,1-5.10   Zsolt 24 1Kor 7,29-31     Mk 1,14-20

  25. hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Ü
  ApCsel 22,3-16   Zsolt 116  ApCsel 9,1-22   Mk 16,15-18

  26. kedd: 3. évközi hét kedd
  Zsid 10,1-10   Zsolt 39  Mk 3,31-35
  Emléknap: Szent Timóteus és Szent Titusz, püs­pö­kök

  27. szerda: 3. évközi hét szerda
  Zsid 10,11-18   Zsolt 109  Mk 4,1-20
  Választható emléknap: Merici Szent Angéla, szűz

  28. csütörtök: 3. évközi hét csütörtök
  Zsid 10,19-25   Zsolt 23  Mk 4,21-25
  Emléknap: Aquinói Szent Tamás, áldozópap és egyháztanító

  29. péntek: 3. évközi hét péntek
  Zsid 10,32-39   Zsolt 36  Mk 4,26-34

  30. szombat: 3. évközi hét szombat
  Zsid 11,1-2.8-19   Lk 1  Mk 4,35-41

  31. vasárnap: Évközi 4. vasárnap
  MTörv 18,15-20   Zsolt 94 1Kor 7,32-35     Mk 1,21-28

  Igenaptár: https://igenaptar.katolikus.hu

  Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm