hétfő, december 07, 2020

Hétfő, advent II. hete

 

width="460" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mz3AQrEUalI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

vasárnap, december 06, 2020

Advent II. vasárnapja

 

    

Az ó-szövetségi olvasmányában Izaiás próféta Isten szavának ad hangot:  ,, Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! '' Miért is volt szűkség vigasztalásra? Azért mert a választott nép rabszolgasorsban élt Babilonban. A próféta remény akar önteni az elcsüggedtekbe, hogy amint egykor volt hazatérés az egyiptomi fogságból, lesz visszatérés a Babilonból is – „Csak készítsétek elő az Úr útját.”  Ez az útkészítés teljes átalakulásról szól: „Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége..”    

Szent Márk evangéliumának bevezető sorai: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.”  Ez a kezdet a Teremtés könyvének első sorát idézi: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Szent Márk arról ír, hogyan alkotta újjá Isten a világot szent Fia, Jézus Krisztus megváltói tevékenységével. Ez az örömhír, vagyis az evangélium, görög szóval. A továbbiakban a bevezető Keresztelő szent Jánosról beszél, aki a Megváltó útjának előkészítője volt a választott nép körében. „A pusztában keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.” Életével, öltözékével és prédikációjával a Megváltóra mutatott rá. ,,Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Keresztelő János tevékenysége magyarázza, hogy miként is teljesedett be Izaiás jövendölése. A nagy útkészítésnek és az átalakulásnak a szívekben kell megtörténnie. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

 Isten útkészítő munkát szánt nekünk is. Ezt emeli ki szent Péter apostol levele is, amikor így biztat „az Úr nem késik”. Egyben a tennivalót is meghatározza: „türelemmel viseltetik.., mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.”

          Most, amikor még az advent kezdetén vagyunk nagyon időszerű megvizsgálni magunkban azt, hogy mi miként készítjük az Úr útját a lelkünkben és a ránk bízottak életében?

  Izaiás próféta elsősorban a földi rabságból való szabadulást, és hazatérést hirdette.

Keresztelő János már arról beszélhetett, hogy közel van Isten országa.

      Nekünk arról kell tanúskodnunk, hogy Isten Országa már itt van közöttünk. Nem csak várunk és reménykedünk benne, hanem elő kell segítenünk a befogadását, a megváltás megvalósulását.

         

szerda, december 02, 2020

Ferences félóra 269

Egy emberről, aki posztót ajánlott fel úgy, ahogyan a szent előzőleg kérte.

 2. Cel 14. fejezet

kedd, december 01, 2020

Decemberi liturgikus naptár

 1. kedd

(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
2. szerda
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
3. csütörtök: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
4. péntek
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
5. szombat
(Szent Szabbás apát)
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
6. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Miklós)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
7. hétfő: SZENT AMBRUS
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. szerda
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
10. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
11. péntek
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
12. szombat
(Guadalupei Szűz Mária)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Lúcia)
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
14. hétfő: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
15. kedd
(Boldog Brenner János)
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
16. szerda
(Szent Adelhaid-Etelka)
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből
17. csütörtök
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. péntek
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. szombat
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Teofil)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad
21. hétfő
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. kedd
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. szerda
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. csütörtök
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. szombat: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(Szent János apostol)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt
28. hétfő: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. kedd
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. szerda
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. csütörtök
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!
 
        Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/adv_vasarnapb.htm 
        Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202012.html