vasárnap, december 02, 2018

Advent I vasárnapja


 A mai vasárnappal új liturgikus idő vette kezdetét. Elkezdődött az advent.
A szent szövegek vezetésével bejárjuk azt az utat, amely Isten üdvözítő-, szeretet  terve készített számunkra, és az Ő szent Fiának, Jézus Krisztusnak születésével csúcsosodott ki.
Az evangéliumi részt szent Lukács evangéliumából olvastuk, aki az öröm és a találkozás evangélistája. A felolvasott evangéliumi rész fő üzenete és mondanivalója, hogy Isten közel van hozzánk, és nem hagy el bennünket. A világ végén láthatóvá lesz az, ami már most valóság, hogy Isten jelen van: „Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.”
Az evangéliumi rész a feladatunkról is szól:  „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az e világi gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap.” Egyénileg és közösségileg mindenkinek magának kell kibontania és alkalmaznia, hogy ez mit jelent a számunkra. Nagyon szép és mellbevágó figyelmeztetés: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek..”  Még a mindennapi beszédben is szoktuk használni, hogy valamit nehéz szívvel teszünk meg, vagyis valahogy nem akarjuk megtenni, nem szívesen, vagy kedvetlenül tesszük meg. Sajnos előfordulhat, hogy akarva-akaratlanul olyan életvitelt folyatunk, ami elnehezíti a szívünket és ellankad a figyelmességünk, a törekvésünk az érzékenységünk és ennek következtében nem vesszük észre Isten jelenlétét az életünkben. A súlyosabb, hogyha mindez bűnök-, vagy bűnös élet következménye. De sajnos a túlzott és aggodalmas törődés az evilági dolgokkal rongálhatja a hitünket és tompíthatja a lelki látásunkat.
            Az adventi idő a lelki élesítésnek az alkalmas ideje. Ehhez alkalmas eszközöket is kínál az Egyház. Ehhez tartozik a roráté szentmise, amely a korai órákban van, így még jelkép szerűen is arra utal, hogy a sötétségből a világosság fele tartunk. Ennek eszköze a rendszeres szentírás olvasás, lelki könyveknek az olvasása, amely segít, hogy világosabban láthassuk önmagunkat feladatainkat, Istennel és embertársainkkal való kapcsolatainkat.
Figyelemkeltő, hasznos és nagyon ötletes a magyarországi ferencesek legújabb kezdeményezése. Mivel egyre elterjedtebb a kereskedelemben az un. fekete péntek, a black friday, amely vásárlásra, fogyasztásra ösztönöz, a magyar ferences provincia elindított egy barna péntek, brown friday elnevezésű akciót. Ez arra ösztönzi, azokat akik bekapcsolódnak, hogy az advent folyamán tegyenek valami jót a szegényekért. A fogyasztás helyett, figyeljenek az ajándékozásra, az önzés helyett az önzetlenségre. Íme, hogy a keresztény találékonyság okosan a lelke javára és mások hasznára fordíthatja a divatot, a közgondolkodást.
Az advent szent ideje bennünket is arra hív, hogy az életünk sötét oldalait vigyük Isten elé, hogy Karácsony közeledtével, az ő kegyelmi segítségével azok egyre világosabbá váljanak.

Nincsenek megjegyzések: