szerda, szeptember 30, 2009

„Krisztus és a csíksomlyói Szűzanya az elkövetkező ezer évben is mellettünk áll”

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a vatikáni rádió számára röviden összefoglalja az ezeréves főegyházmegye történelmének kiemelkedő eseményeit, ismerteti jelenlegi helyzetét. A nehézségek ellenére bizalommal tekint a jelenbe, hangsúlyozva, hogy Krisztus a következő évezredben is hívei mellett áll.
Katt az ikonra a meghallgatáshoz, vagy itt.

kedd, szeptember 29, 2009

A pápa a Szent Vencel székesegyházbanXVI Benedek pápa Cseh országi látogatása alkalmával, Stará Boleslavban felkereste a szent Vencel székesegyházat.

"Védelmezz minket a küzdelemben!"

Nem csak a múltban volt szükség határozott Isten melletti kiállásra. A keresztény név mindenkor kötelez. Nekünk is angyali lelkekké kell válnunk, Isten szolgálatában a jó ügy oldalán. Lucifer birtokolni akartra önmagát, saját akaratát és ezzel igazi önmagát veszítette el. Ma az embereket akarja birtokolni, hogy elvonjon Isten szolgálatától. Szent Mihály mindent Istennek adott vissza: dicsőséget, tiszteletet. A nevében hordozza azt, hogy ki olyan, mint az Isten? ...... tovább


Fotó: Barátok temploma, Székelyudvarhely

vasárnap, szeptember 27, 2009

A pápa fogadása a reptéren

Csehország várja a Szentatyát - a prágai bíboros gondolataiSzeptember 26. és 28. között XVI. Benedek Európa szívébe látogat, a Cseh Köztársaság vendége. Utazása során felkeresi Prágát, Brnot és Stará Boleslavot, ahol részt vesz a nemzeti védőszent, Szent Vencel király ünnepén.

szombat, szeptember 26, 2009

Egy pohár vizben rejlő lehetőség

Az Úr Jézus már azt is értékeli, hogyha valaki útban van feléje. Az ilyent segíteni, támogatni kell, hogy rátalálhasson a krisztusi közösségre. Azonban mit tehetnek azok, akik úgy tapasztalják, hogy ők nem tudnak kiemelkedő, nagy tetteket végre hajtani? Életüket nem kísérik csodák, szavaikra nem figyelnek fel a hírközlő eszközök. Jézus hozzáállása egyértelmű: „ Aki inni ad…, akár csak egy pohár vizet is az én nevemben….bizony mondom nektek nem marad el jutalma.”..... tovább

szerda, szeptember 23, 2009

A "Vatikáni Jelentés"E hónapban van hetven éve, hogy kitört a II. világháború, amikor Németország lerohanta Lengyelországot. XVI. Benedek pápa és vatikáni munkatársai megemlékeztek arról a pusztításról, amelyet ez a háború okozott, s napjainkra vonatkozó tanulságot vontak le belőle.

vasárnap, szeptember 20, 2009

Ki a legnagyobb?

Jézus szelíd szava arra hív, hogy a fedezzük fel a lélek belülről fakadó erejét és értékét. Arra biztat, hogy ne rövid távú előnyök hajszolásában őröljük fel az életünket, ne a külvilág szemében nagynak és elsőnek számító helyek vonzásában éljünk.

A döntés, az életút megválasztása rajtunk áll. Ne engedjük felszínes csillogások bódításának. Válasszuk inkább az Úr Jézus által felkínált értékeket, hogy majd ne szégyenkezzünk azért, ami életutunkon vezetett, ami beszélgetéseink és céljaink tárgya volt....... tovább

csütörtök, szeptember 17, 2009

Szent Ferenc Stigmatizációja

Ma van szent Ferenc Stigmatizációjának az ünnepe. Szent Ferenc atyánk mindig is különös tisztelettel és áhítattal volt Urunk szenvedése iránt. 1224-ben, halála előtt két évvel, amikor Alverna hegyén negyven napos böjtöt tartott, a megfeszített Krisztus szeráf képében jelent meg előtte, miközben Ferencet a szent stigmákkal, sebhelyekkel ékesítette. Ő az első az Egyház történetében, akiről tudjuk, hogy Krisztus szent sebhelyeit hordta. .......predikáció
..............film

kedd, szeptember 15, 2009

Fájdalmas Szűzanya


Mária nekünk is példát mutat, mai Krisztus követőknek. Mi sem tehetünk másként. Krisztusra szegezett tekintettel kell megélnünk minden élethelyzetet, örömet és szenvedést egyaránt. Életünk történései, a mindennapok tapasztalata Krisztusban nyernek értelmet és értéket. Nem nézhetjük csak felületesen az eseményeket, nem állhatunk meg kizárólag annál, amit érzünk, hanem mélyebbre kell tekintenünk. ..... tovább

hétfő, szeptember 14, 2009

Szent Kereszt Felmagasztalása


Az idei iskolai évnyitó Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére esett, amely jelzés értékű számunkra. A mai szentmisében mi is oda tehetjük az oltárra jó szándékunkat, küzdelmeinket, szenvedéseinket, kéréseinket és biztosak lehetünk abban, hogy Jézus Krisztus azokat átalakítja, és értékessé teszi, hogyha bizalommal és hittel járulunk hozzá. A mai nap, ez az ünnep jó alkalom arra, hogy újra felszítsuk a jó szándékot, a tettrekészséget. Tekintsünk hát az Úr Jézus keresztjére, hogy erőt és kegyelmet nyerjünk mi is az üdvösséges kereszthordozáshoz.
....... tovább

vasárnap, szeptember 13, 2009

Ki Ő számomra?

A hitem szavát, az életem és tettem hitvallását várja az Úr. És itt nem lehet mellébeszélni, nem lehet kitérni a válasz elől. Olyan választ kell adnom, amelyet csak én adhatok és senki más, mélyről jövőt és személyeset. Nem körülcsomagolt, kidíszített szóvirágokat, hanem olyat, ami mögött tartalom van. Nyilvánvaló az evangélium következtetése: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.”Ma lehetőségem van megfogalmazni önmagam előtt is, hogy merre fele tart az életem, hogy milyen a hitem. Milyen az én kapcsolatom az Úr Jézussal. Ma álljak lelkiismeretem tükre elé és fogalmazzam meg személyes hitvallásomat. ..... tovább

szombat, szeptember 12, 2009

Mária Neve

Ezt az ünnepet boldog XI. Ince pápa rendelte el. 1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére rendelte a pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is megvolt a nyoma itt-ott.
Mária, az egész életében Isten szavára hallgató, Isten és az emberek felé nyitott Szűz.
„Mária mindig Isten szolgálóleánya marad, aki soha nem saját magát állítja középpontba, aki Istenhez akar vezetni bennünket, s aki olyan életvitelre tanít bennünket, amely Istent állítja mindenek középpontjába.” Mindannyian élet feladatul kaptuk a keresztény életet, amelyben segítőnk és példaképünk a Szűzanya. Máriát az Isten és ember iránti nagy szeretet arra képesítette, hogy magáévá tegye a nagy isteni akaratot, és egészen átadja magát. Tudott engedelmeskedni......... tovább

szerda, szeptember 09, 2009

Krisztus egy párbeszédet folytató emberiséget akarA süketnéma meggyógyításában látjuk Jézus „égő vágyát arra, hogy legyőzze az emberben a magányt és a kommunikáció hiányát, amelyek az egoizmusból születtek.....

kedd, szeptember 08, 2009

Kisboldogasszony

Keresztény élethivatásunkban, a Szűzanyához hasonlóan, nekünk is azt az üzenetet kell közvetítenünk környezetünk fele, hogy velünk az Isten. Természetesen ez először mindannyiunk személyes tapasztalata kell, hogy legyen. Ezt a kegyelmi ajándékot kínálja fel Isten számunkra az imádságban, az elmélkedésben, a szentmisében, a szentírás olvasásában és sok más kegyelmi lehetőségben és eszközben. Így valamelyes tapasztalatot szerezhetünk arról, hogy Isten velünk van. Mindezekben kegyelmi erőt nyerve a tetteink, életvitelünk élő üzenetté válhat mások számára is. Ahogyan szent Pál apostol írja a mai szentleckében: „az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.” ...... tovább

hétfő, szeptember 07, 2009

vasárnap, szeptember 06, 2009

Gyógyitó Jelenlét

Nyíljunk meg Jézus gyógyító kegyelme előtt, mert csak így lesz részünk valódi és mély vigasztalásban, bátorításban, betöltött feladatunkban és élethivatásunkban. Bátorítsanak bennünk szent lecke szavai: „Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek.”......... tovább


péntek, szeptember 04, 2009

Az Erdélyi Ferences ProvinciaP. Márk József előadása augusztus 22-én, a Szent István királyról nevezett Ferences Provincia történetéről.

szerda, szeptember 02, 2009

kedd, szeptember 01, 2009

"Tudom ki vagy"

Mindannyiunk számára feladatként kínálkozik, hogy elismerjük, hogy van közünk Jézushoz. Engednünk kell, hogy visszavonhatatlanul, és kitartóan legyen hatalma az életünk, a döntéseink, mindennapjaink felett. Még ha szembe is kell néznünk a gonosz kísértővel, vagy netán időnként földre is sújt, mint az evangéliumi megszállottat, mégis reményünk van abban és erősen hisszük, hogy Jézus hatalma és ereje, bármilyen ártó hatalomnál nagyobb és erősebb. Így az Úr Jézus kegyelméből nem maradunk végérvényesen a földre sújtva, hanem az ő ereje győzedelmeskedik bennünk és rajtunk keresztül. ..... tovább