péntek, április 30, 2021

Május

 1. szombat

(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 13,44-52; Zs 97; Jn 14,7-14
Az Úr igéje elterjedt az egész vidéken
2. vasárnap: HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
(SZENT ATANÁZ)
ApCsel 9,26-31; Zs 21,26-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Saul látta az Urat az úton, és beszélt vele
3. hétfő: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
4. kedd
(Szent Flórián, Szent Guidó, Boldog Ceferino))
ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába
5. szerda
ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 15,1-8
Elbeszélték: milyen nagy dolgokat tett velük az Isten
6. csütörtök
ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 15,9-11
A pogányok közül akar magának népet választani az Isten
7. péntek
(Boldog Gizella, Szent Notker)
ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 15,12-17
A szükséges dolgokon kívül semmi más terhet nem rakunk rátok
8. szombat
(Az algériai Szent vértanúk)
ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21
Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére
9. vasárnap: HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
(Boldog Gerhardinger Mária Terézia)
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zs 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
A Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt
10. hétfő
(Szent Jób)
ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen Pál szavaira
11. kedd
(Szent Odó, Majolusz, Odiló és Hugó cluny-i apátok, Boldog Salkaházi Sára)
ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind házad népe!
12. szerda
(Szent Néreusz és Szent Achilleusz, Szent Pongrác)
ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15
Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek
13. csütörtök: URUNK MENNYBEMENETELE
ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll

(Fatimai Szűz Mária, Szent Szerváciusz, Bogner Mária Margit)
ApCsel 18,1-8; Zs 97; Jn 16,16-20
Pál bizonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus
14. péntek
ApCsel 18,9-18; Zs 46; Jn 16,20-23a
Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok
15. szombat
(Szent Pachómiusz apát, Szent Zsófia)
ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28
Apolló nagy segítségükre volt azoknak, akik hívőkké lettek
16. vasárnap: Húsvét 7. vasárnapja
(Nepomuki Szent János)
17. hétfő
(Baylon Szent Paszkál, Boldog Scheffler János)
ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?
18. kedd
(Szent I.János pápa, Szent Erik)
ApCsel 20,17-27; Zs 67,10-21; Jn 17,1-11a
Feladatom: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetése
19. szerda
(Szent Orbán, Szent Celesztin pápa majd remete, Szent Alkuin)
ApCsel 20,28-38; Zs 67,29-36; Jn 17,11b-19
Az Úrnak ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket
20. csütörtök
(Sziénai Szent Bernardin)
ApCsel 22,30; 23,6-11; Zs 15; Jn 17,20-26
Tanúságot kell tenned Rómában is az Úrról
21. péntek
(Magellanes Szent Kristóf és vértanútársai)
ApCsel 25,13-21; Zs 102; Jn 21,15-19
A meghalt Jézusról Pál azt állította, hogy él!
22. szombat
(Szent Rita)
ApCsel 28,16-20.30-31; Zs 10; Jn 21,20-25
Pál hirdette Isten országát, és teljes bátorsággal tanított
23. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
(Boldog Apor Vilmos, Szent Dezső)
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
24. hétfő: SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ ANYJA
(Lerini Szent Vince)
Ter 3,9-15.20 vagy ApCsel 1,12-14 Zs 112 Jn 19,25-27
Az apostolok állhatatosan együtt imádkoztak Jézus anyjával, Máriával
25. kedd
(Tiszteletreméltó Szent Béda, Szent VII.Gergely, Bara Szent Magdolna Zsófia)
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
26. szerda: NÉRI SZENT FÜLÖP
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
27. csütörtök: JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
(Canterbury-i Szent Ágoston)
Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Betelik az Úr dicsőségével az Ő alkotása
28. péntek
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
29. szombat
(Szent VI. Pál pápa)
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne
30. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
(Szent István Jobbja, Szent Johanna)
MTörv 4,32-34.39-40; Zs 32; Róm 8,14-17; Mt 28,16-20
Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más
31. hétfő
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12
Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202105.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/predikaciok.htm
 • szombat, április 10, 2021

  Ferences félóra 277

   

  2 Celano XX. fejezet 

  Egy testvér kísértéséről, aki mindenáron valami írást akart a szent kezéből

  csütörtök, április 01, 2021

  Április

   2021. április

  1. csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK
  Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
  Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!
  2. péntek: NAGYPÉNTEK
  (Paolai Szent Ferenc)
  Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42
  A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze
  3. szombat: NAGYSZOMBAT

  4. vasárnap: HÚSVÉTVASÁRNAP
  (Szevillai Szent Izidor)
  ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9
  Jézust megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt
  5. hétfő
  (Ferrer Szent Vince)
  ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15
  Jézust feltámasztotta Isten, aminek mi tanúi vagyunk
  6. kedd
  ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 20,11-18
  Jézust, akit keresztre feszítettek, Krisztussá tette Isten
  7. szerda
  (De la Salle Szent János)
  ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35
  A názáreti Jézus nevében kelj föl, és járj!
  8. csütörtök
  ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48
  Az élet fejedelmét megöltétek, Isten azonban föltámasztotta
  9. péntek
  ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14
  Nincsen üdvösség senki másban, mint Jézus Krisztusban
  10. szombat
  (Szent Ezekiel)
  ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15
  Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, amit láttunk és hallottunk
  11. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  (Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Szaniszló)
  ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
  A hívők összessége szívében és lelkében egy volt
  12. hétfő
  (Szent I.Gyula)
  ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
  Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
  13. kedd
  (Szent I.Márton)
  ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15
  Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról
  14. szerda
  (Szent Tibor)
  ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
  Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
  15. csütörtök
  ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
  Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
  16. péntek
  (Soubirous Szent Mária Bernadett, Szent Labre Benedek)
  ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
  Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
  17. szombat
  ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21
  Kiválasztották azokat, akik telve voltak Lélekkel és bölcsességgel
  18. vasárnap: HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48
  Isten megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok
  19. hétfő
  ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29
  Isten nagy csodákat és jeleket tett a nép között
  20. kedd
  ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35
  Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!
  21. szerda
  (Szent Anzelm)
  ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40
  Elmentek, és hirdették Isten igéjét
  22. csütörtök
  ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 6,44-51
  Ha teljes szívedből hiszel, megkeresztelkedhetsz
  23. péntek: SZENT ADALBERT
  ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 6,52-59
  Választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek elé vigye
  24. szombat
  (Szent György, Sigmaringeni Szent Fidél)
  ApCsel 9,31-42; Zs 115; Jn 6,60-69
  Az egyház a Szentlélek vigaszával telt el
  25. vasárnap: HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
  (Szent Márk evangélista, Szent Ervin)
  ApCsel 4,8-12; Zs 117; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
  A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett
  26. hétfő
  (Szent Anaklét, Szent Radbert)
  ApCsel 11,1-18; Zs 41-42; Jn 10,1-10
  A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre
  27. kedd
  (Szent Zita)
  ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 10,22-30
  Az Úr volt velük, ezért sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz
  28. szerda
  (Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
  ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
  Az Úr igéje növekedett és terjedt
  29. csütörtök: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
  1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
  Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
  30. péntek
  (Szent V.Piusz, Takashi Nagai)
  ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
  Ígéretét teljesítette Isten, amikor feltámasztotta Jézust

 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202104.html
 • Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/husvet_link_b.htm