hétfő, december 07, 2020

Hétfő, advent II. hete

 

width="460" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mz3AQrEUalI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

vasárnap, december 06, 2020

Advent II. vasárnapja

 

    

Az ó-szövetségi olvasmányában Izaiás próféta Isten szavának ad hangot:  ,, Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! '' Miért is volt szűkség vigasztalásra? Azért mert a választott nép rabszolgasorsban élt Babilonban. A próféta remény akar önteni az elcsüggedtekbe, hogy amint egykor volt hazatérés az egyiptomi fogságból, lesz visszatérés a Babilonból is – „Csak készítsétek elő az Úr útját.”  Ez az útkészítés teljes átalakulásról szól: „Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége..”    

Szent Márk evangéliumának bevezető sorai: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.”  Ez a kezdet a Teremtés könyvének első sorát idézi: kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Szent Márk arról ír, hogyan alkotta újjá Isten a világot szent Fia, Jézus Krisztus megváltói tevékenységével. Ez az örömhír, vagyis az evangélium, görög szóval. A továbbiakban a bevezető Keresztelő szent Jánosról beszél, aki a Megváltó útjának előkészítője volt a választott nép körében. „A pusztában keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.” Életével, öltözékével és prédikációjával a Megváltóra mutatott rá. ,,Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Keresztelő János tevékenysége magyarázza, hogy miként is teljesedett be Izaiás jövendölése. A nagy útkészítésnek és az átalakulásnak a szívekben kell megtörténnie. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

 Isten útkészítő munkát szánt nekünk is. Ezt emeli ki szent Péter apostol levele is, amikor így biztat „az Úr nem késik”. Egyben a tennivalót is meghatározza: „türelemmel viseltetik.., mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.”

          Most, amikor még az advent kezdetén vagyunk nagyon időszerű megvizsgálni magunkban azt, hogy mi miként készítjük az Úr útját a lelkünkben és a ránk bízottak életében?

  Izaiás próféta elsősorban a földi rabságból való szabadulást, és hazatérést hirdette.

Keresztelő János már arról beszélhetett, hogy közel van Isten országa.

      Nekünk arról kell tanúskodnunk, hogy Isten Országa már itt van közöttünk. Nem csak várunk és reménykedünk benne, hanem elő kell segítenünk a befogadását, a megváltás megvalósulását.

         

szerda, december 02, 2020

Ferences félóra 269

Egy emberről, aki posztót ajánlott fel úgy, ahogyan a szent előzőleg kérte.

 2. Cel 14. fejezet

kedd, december 01, 2020

Decemberi liturgikus naptár

 1. kedd

(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
2. szerda
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
3. csütörtök: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
4. péntek
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
5. szombat
(Szent Szabbás apát)
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
6. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Miklós)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
7. hétfő: SZENT AMBRUS
Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-26
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. szerda
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
10. csütörtök
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
11. péntek
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
12. szombat
(Guadalupei Szűz Mária)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Szent Lúcia)
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
14. hétfő: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
15. kedd
(Boldog Brenner János)
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
16. szerda
(Szent Adelhaid-Etelka)
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Zs 84; Lk 7,18b-23
Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből
17. csütörtök
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. péntek
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. szombat
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
(Szent Teofil)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88,2-29; Róm 16,25-27; Lk 1,26-38
A te házad és királyságod örökre megmarad
21. hétfő
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
22. kedd
1Sám 1,24-28; 1Sám 2,1.4-8; Lk 1,46-56
Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle
23. szerda
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. csütörtök
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. szombat: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(Szent János apostol)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt
28. hétfő: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
29. kedd
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. szerda
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. csütörtök
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!
 
        Prédikációk: http://mihaly.csiksomlyo.ro/adv_vasarnapb.htm 
        Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/202012.html

hétfő, november 30, 2020

Csiff december

 

2. Celano 50. fejezet Egy látomásról, melyet szent Ferenc a szegénységgel kapcsolatban látott

kedd, november 17, 2020

Ferences félóra 268

 

2. Cel. 11. fejezet. Szent Ferencnek a pápa úr előtt mondott példázatáról.

A FVR novemberi képzési anyaga.

hétfő, november 02, 2020

Halottak napja, November 2.

 

Novemberi liturgikus naptár

2020. november

1. vasárnap: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. hétfő: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. kedd
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
4. szerda: BORROMEO SZENT KÁROLY
Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25-33
Isten maga műveli bennetek a szándékot és a végrehajtást is
5. csütörtök: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. péntek
(Szent Lénárd)
Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
7. szombat
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
8. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
9. hétfő: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. kedd: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
11. szerda: SZENT MÁRTON
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
12. csütörtök: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Szent Anasztáz-Asztrik)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
13. péntek
(Magyar szentek és boldogok)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
 •          Szent Didák
 • 14. szombat
  (Szent Hypatiusz-Huba)
  3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
  Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
  15. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
  (Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
  Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
  16. hétfő
  (Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
  Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43
  Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet
  17. kedd
  (Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
  Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
  Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
  18. szerda
  (Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
  Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19,11-28
  Szent az Úr, aki volt és aki van és aki eljövendő!
  19. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
  (Szent Abdiás, Szent Geláz)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
  Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
  20. péntek
  (Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
  Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
  Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
  21. szombat: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
  Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
  A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
  22. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
  (Szent Cecília)
  Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
  Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
  23. hétfő
  (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
  Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
  Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
  24. kedd: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
  (Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
  Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
  Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
  25. szerda
  (Alexandriai Szent Katalin)
  Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
  Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
  26. csütörtök
  (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
  Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
  Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
  27. péntek
  (Szent Virgil)
  Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33
  Új eget és új földte láttam!
  28. szombat
  (Marchiai Szent Jakab)
  Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
  Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
  29. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
  Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
  Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian
  30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
  Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
  A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

  vasárnap, november 01, 2020

  Csiff November

   

   

  2 Celano 49. fejezet 

  Egy testvér példája, aki javait a szegények helyett rokonainak adta, s akit a szent emiatt megfeddett

  Mindenszentek

   

  Mindenszentek ünnepén Isten szentségét ünnepeljük, amely a történelem folyamán oly sok hívőember életben visszatükröződött.  A szentség egyedül és kizárólag Isten tulajdonsága. Istenen kívül valójában senkit nem nevezhetünk szentnek, csak annyiban amennyiben részesül Isten szentségében.

  Vannak, akik az idők folyamán többet visszatükröztek Isten szentségéből, mások szerényebben adták tükrözték Isten szentségét. Vannak, akiknek ragyogóbb a szentsége, másoké rejtettebb. Azonban mind-mind Istenből, mint kútfőből merítettek. Mindenszentek ünnepén az egyház a szentek sokaságára és a sokféleségére tereli a figyelmünket.

   Szent János apostol a Jelenések könyvében akkora seregről beszél, hogy meg sem lehetett számlálni. Azt olvastuk, hogy „minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Magából az olvasmányból kiderül, hogy: Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.” A fehér ruha, a keresztségi kegyelmet jelképezi. A keresztségben kapott kegyelemmel indulunk el a Krisztus-követés útján, amelynek végső célja, az üdvösség.  A mai ünnepen tehát azokra a férfiakra és nőkre emlékezünk, akik a hitben és Isten szeretetben előttünk jártak és életpéldájukkal számunkra is megmutatták az életszentségre és egyben az igazi boldogságra vezető utat.

  Azért olvastuk az evangéliumban a nyolc boldogságról szóló szakaszt, hogy ízelítőt kapjunk abból, hogy Isten milyen boldogságra  hív bennünket.

  „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
  Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
  Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
  Látjuk, hogy az evangéliumi boldogságok nem az emberi elképzelések szerinti-, szokványos boldogság utat rajzolják fel elénk, hanem az Istennel való közösség útjára hívnak. Isten szándéka, hogy részesüljünk az ő életéből, az ő boldogságából..

            Bármilyen életformával is ajándékozott meg bennünket a gondviselő Isten a mi életfeladatunk és élethivatásunk is az, hogy saját élethelyzetünkben és életkörülményeinkben visszatükrözzünk valamit Isten szentségéből. Arra vagyunk hívatva, hogy Istennek és Istennel éljünk. A mai ünnep a bizonyíték arra, hogy a szentek jól döntöttek, amikor az úr Jézus által mutatott és tanított boldogságok útját járták.

  A Szentleckében ezt olvastuk: „Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket és azok is vagyunk.”  Szent János apostol rámutat Isten szeretetére, amely az élet minden körülményében elkísér, hogy megmaradhassunk Isten gyermekeinek. Isten szeretete a jelen élet kegyelme, boldogságra vezető út. Ehhez adjon nekünk kegyelmet az Úr, hogy részünk legyen abban a boldogságban, amelyben a ma ünnepelt szenteknek már része van.

   

  szombat, október 31, 2020

  Szombat, évközi 30. hét

   Bennünk, emberekben nagy mozgató erő annak a vágya, hogy mások értékeljék munkánkat, a személyünket, hogy észrevegyenek bennünket.  Jézus idejében sem volt másként. Ennek nyújtott megnyilvánulási lehetőséget például egy vendégség, amiről a mai evangéliumi részlet is szól.

  Az Úr Jézus részt vett egy vezető farizeus által rendezett lakomán.

  A meghívottaknak … példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket.” Ugyanis pontos protokoll írta elő, hogy kinek hol a helye és azt senkinek nem volt szabad áthágnia.

  Jézus tanítása szerint viszont helytelenül jár el az, aki kizárólag önmagában-, Istentől függetlenül keresi saját maga-, vagy mások értékét. „ Mert, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.’  Ez nem csak egyszeri alkalomra használható praktikus tanács, hanem életformára nevel. Jézus szándéka, hogy megfékezze, és visszájára fordítsa azt az ösztönt, amely ott él az ember szívében, hogy önmagát bármi áron érvényre juttassa. Ez a magatartás gyakran mérgezi meg a kapcsolatainkat a legszűkebb családi körben, a munkatársi viszonyban, a társadalmi élet különféle helyzeteiben. Általánosságban, ezekben a helyzetekben nem tartják kívánatos erénynek az alázatosságot, sőt szolgalelkűséget látnak benne.

  Hol van itt a tévedés? Ott, hogy megfeledkezünk arról, hogy egyedül Istennek van joga és képessége arra, hogy helyesen és objektíven ítéljen meg bárkit. Ezért egyedül rá tartozik minden fajta végérvényes értékelés. Egyedül Isten tekinthető mindenki és mindenek gazdájának és vonatkozási pontnak. A betöltött évek számától függetlenül, csak az éretlen személy képzelheti azt magáról, hogy ő a világ közepe és minden körülötte forog. Vianney János, a szent életű lelkipásztor azt mondja, hogy „az alázat, az erények között azt a szerepet játszza, mint a lánc a fűzéren. Vegyétek el a láncot és minden szem szétgurul. Vessétek el az alázatot és minden erény eltűnik.” Igen, mert ha csak önmagamat látom, és kizárólag önös érdekeimet akarom érvényesíteni, ezzel elszakítom a kapcsolataim szálait és magamra maradok.

           

  péntek, október 30, 2020

  Péntek, évközi 30. hét

   A szombati munkavégzés tilalma, a nyugalom megtartása áll az evangéliumi történet középpontjában. Most nem a tanítványok, hanem Jézus magatartása az, ami vitára ad okot a farizeusok részéről. A helyszín egy vezető farizeus háza, ahová Jézus étkezni ment.

  A jelenlévő farizeusok türelmetlenül figyelik Jézus mozdulatait, kíváncsian várják, hogy mit fog tenni. A vízkóros ember meggyógyítása szombati napon történt és a farizeusi értelmezés szerint a gyógyítás olyan tevékenység, amely munkának minősül, ezért szombaton, a nyugalom napján tilos.
  Az előző részben megmutatkozott Jézus tekintélye, aki hitelesen értelmezi a törvényeket. A beteg meggyógyítása alkalmával, nem szavakkal, hanem cselekedetével mutatja meg ugyanezt. Az isteni törvények az ember javát, az életet szolgálják.

  Jézus kérdése is, amelyet a jelenlévőkhöz intézett ezt húzta alá: Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?”

  Amikor Jézus jót tesz egy emberrel, meggyógyítja őt, azaz az ember érdekében cselekszik, akkor cselekedete nem minősíthető törvényszegésnek. A gyógyításban ugyanis megmutatkozik Isten gondoskodó szeretete, az ember megmentésére irányuló irgalma. Erre irányulnak a törvények és ezt szolgálja az Úr cselekedete is.


  Hiszek-e az Úr szavában, testet és lelket gyógyító erejében?

   

  szombat, október 24, 2020

  szombat, október 10, 2020

  Ferences félóra 266

   

  Assisi szent Ferenc 

  A szentföldi megbízottak, a komisszáriusok. 

  Fr. Lehel, a perui misszió.

  csütörtök, október 01, 2020

  Októberi liturgikus naptár

  2020. október

  1. csütörtök: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
  (Szent Remig)
  Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
  Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
  2. péntek: SZENT ŐRZŐANGYALOK
  Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
  Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
  3. szombat:
  (Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
  Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
  Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
  Este: Assisi szent Ferenc Tranzitusa
  4. vasárnap: Assisi szent Ferenc
  ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
  Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
  A Seregek Urának szőlője: Izrael háza
  5. hétfő
  (Szent Attilánusz)
  Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
  Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
  6. kedd
  (Szent Brúnó)
  Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
  Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
  7. szerda: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
  Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
  Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
  8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
  Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
  Anyja vagyok én a szép szeretetnek
  9. péntek
  (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
  Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
  Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
  10. szombat
  (Borgia Szent Ferenc )
  Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
  Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
  11. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
  (Szent XXIII.János pápa)
  Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
  Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
  12. hétfő
  (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
  Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
  A szabadságra Krisztus vezetett minket
  13. kedd
  (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
  Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
  A hit a szeretet által tevékeny
  14. szerda
  (Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
  Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
  A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
  15. csütörtök: AVILAI SZENT TERÉZ
  (Szent Tekla)
  Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
  Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
  16. péntek
  (Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
  Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
  Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
  17. szombat: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
  Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
  Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
  18. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
  (Szent Lukács evangélista)
  Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
  Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
  19. hétfő
  (Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
  Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
  Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
  20. kedd
  (Szent Vendel)
  Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
  Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
  21. szerda
  (Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
  Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
  Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
  22. csütörtök
  (Szent II. János Pál)
  Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
  Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
  23. péntek: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
  (Szent Szeverin)
  Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
  Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
  24. szombat
  (Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
  Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
  Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
  25. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
  (Pannonhalmi SZENT MÓR)
  Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
  Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
  26. hétfő
  Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
  Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
  27. kedd
  Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
  Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
  28. szerda: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
  Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
  Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
  29. csütörtök
  Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
  Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
  30. péntek
  Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
  Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára
  31. szombat
  (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
  Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
  Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség

 • Forrás:
 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/
 • Prédikációk: http://csiksomlyo.ro/bojtemihaly/a.htm
 •  

  szerda, szeptember 30, 2020

  Csiff, október

   

  2 Cel. 48. fejezet 

  A hallá változott alessandriai kappanhúsról 

  78 Az alamizsnaadásban inkább a lelkek hasznát, semmint a testnek nyújtott segítséget tekintette a szent, és az adásban és elfogadásban egyaránt magát állította követendő példaként a többiek elé.

  péntek, szeptember 04, 2020

  Csiff Szeptember

   

  Celano 47. fejezet 

  Hogy bírt rá szent Ferenc bizonyos világi katonákat, hogy alamizsnát kéregessenek

  szerda, szeptember 02, 2020

  Szeptember

  1. kedd
  (Szent Egyed)
  1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
  A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is
  2. szerda
  1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
  Istennek vagyunk munkatársai
  3. csütörtök: NAGY SZENT GERGELY
  1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
  Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
  4. péntek
  (Szent Rozália, Szent Mózes)
  1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
  Az Úr a szívek szándékait is felderíti
  5. szombat
  (Kalkuttai Szent Teréz)
  1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
  Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
  6. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
  (Szent Zakariás)
  Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
  Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
  7. hétfő: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT (ünnep)
  Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
  Reményük telve volt halhatatlansággal
  8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
  (Szent Adorján)
  Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
  A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
  9. szerda
  (Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
  1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
  Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
  10. csütörtök
  1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
  Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
  11. péntek
  1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
  Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
  12. szombat: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
  1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
  Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk
  13. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
  (Aranyszájú Szent János: Krizosztomosz, Szent Tóbiás)
  Sir 27,33 - 28,9; Zs 102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
  Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett
  14. hétfő: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
  Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
  Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
  15. kedd: A FÁJDALMAS SZŰZ
  Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
  A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
  16. szerda: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
  (Szent Edit)
  1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
  Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
  17. csütörtök: Assisi szent Ferenc Stigmatizációja
  SZENT HILDEGÁRD
  (Bellarmin Szent Róbert)
  1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
  Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
  18. péntek
  (Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
  1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
  Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
  19. szombat
  (Szent Januáriusz)
  1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
  Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
  20. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
  (KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI)
  Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
  A ti gondolataitok nem az én gondolataim
  21. hétfő: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
  Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
  Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
  22. kedd
  (Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
  Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
  Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr mint az áldozatot
  23. szerda: PIETRELCINAI SZENT PIO
  (Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
  Péld 30,5-9; Zs 118,29-104.163; Lk 9,1-6
  Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
  24. csütörtök: SZENT GELLÉRT (ünnep)
  (Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
  Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
  Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
  25. péntek
  Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
  Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
  26. szombat
  (Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
  Préd 11,9 - 12,8; Zs 89; Lk 9,43b-45
  A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez
  27. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
  (Páli Szent Vince)
  Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
  Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
  28. hétfő
  (Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
  Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
  Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
  29. kedd: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
  Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
  Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
  30. szerda: SZENT JEROMOS
  Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
  Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
   
 • Forrás:
 • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/
 • Prédikációk: http://csiksomlyo.ro/bojtemihaly/a.htm