péntek, február 27, 2009

Világi hívőnek lenni hivatásA Pápai Gergely Egyetem konferenciasorozatot szervezett a világiak hivatásáról és küldetéséről.

szerda, február 25, 2009

Hamvazószerda

Biztosan örömet szereznénk családtagjainknak, azoknak akik szeretnek, hogyha egészségesebb életmódot folytatnánk, ha több időnk lenne számukra, és nem más egyéb töltené ki teljesen az időnket. Milyen jól járnánk mi is, ha a rendszeresebb ima folytán nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lennénk. Jobban kialakulna bennünk az Istenre és egymásra való odafigyelés érzéke. ........ tovább

vasárnap, február 22, 2009

Gyógyúlásunk Lehetősége

A mai vasárnap evangéliuma is híradás Jézus nyilvános tevékenységéről. „Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó elôtti téren sem fértek eh ô pedig hirdette nekik az igét.” A béna meggyógyítása, fizikai gyógyítás, de egyben lelki gyógyítás is: bűneid bocsánatot nyertek.Jézus belelátott gondolataikba. (a farizeusokról van szó) „Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!''A tömeg bénaságát-, értetlenségét is meggyógyította: „Mindenki csodálkozott„ … Dicsőítették az Istent
Más vallásosnak lenni és más Isten irgalmáról konkrét személyes élménnyel rendelkezni. Aki megtapasztalta a béna ember kiszolgáltatottságát, az tudja, mint jelent neki emberileg a gyógyulás. Jézus gyógyító tevékenysége, a bénához való viszonyulása az ószövetségi prófétai szó megvalósulása:"Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne az elmúlt dolgokra figyeljetek. Íme, én valami újat viszek végbe…
Szent Pál életében már megvalósult ez az újdonság: „ Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az ,,Igen'' és a ,,Nem''……Isten az, aki minket veletek együtt megerôsít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul szívünkbe árasztotta a (Szent)lelket.”

Szent Pál életének volt egy iránya, volt tartalma. Krisztust tartotta követendő példaképnek és a Szentlélek erejében követte.
Számunkra a keresztény életforma milyen gyakorlati következményekkel jár?
Jézus a mi életünk bénaságát is meg akarja gyógyítani, ehhez pedig keresnünk kell az ő jelenlétét, az ő közelségét. Nekünk pedig engednünk kell, hogy konkrétan hozzá nyúlhasson életünk irányához, céljainkhoz, vágyainkhoz, hogy az evangéliumban ámuló tömeghez hasonlóan mi is dicsőítsük Istent, a bennünk és köztünk véghezvitt tetteiért.

hétfő, február 16, 2009

vasárnap, február 15, 2009

Évközi 6. vasárnap

Jézus egy szerencsétlen beteggel találkozott, akinek már nem lehettek emberi kapcsolatai, nem lehettek barátai. A leprás, kizárólag hasonló bajban szenvedőkkel találkozhatott. A leprás bátor lépésre határozta el magát. Hallott Jézusról és ezért megkereste: „Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.”A szigorú meghagyás ellenére minden fele híresztelni kezdte, hogy Jézus milyen nagy csodát művelt vele. Örvendett, mert újra lehettek barátai, újra emberek közé mehetett, akiket nem kellett messziről elkerülnie. >>>>> tovább

szombat, február 14, 2009

Szent ValentinA Szent Valentin testeként tisztelt ereklyét napjainkban a róla elnevezett, az olaszországi Terni városában található bazilikában őrzik.

Évközi 6. vasárnap

péntek, február 13, 2009

Lourdesi SzűzanyaMária a legkisebbeknek nyilatkoztatja ki magát. Ezt az üzenetet hordozzák a Lourdes-i Mária-jelenések. 1858. február 11. és július 16. között a Szűzanya 18 alkalommal jelent meg egy 14 éves gyermeknek, Bernadette Soubirousnak.

Ajánlom az itt látható videót is.

csütörtök, február 12, 2009

II. János Pál kommunikációteológiájaA Vatikáni hivatalok munkatársai szükségét érzik annak, hogy a fejlesszék az egyház kommunikációs stratégiáját. Ehhez segítséget nyújthat II. János Pál pápaságának tanulmányozása.

kedd, február 10, 2009

Szent Skolasztika

Szent Skolasztika az imádság és a lelki beszélgetés embere volt. A nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek (Piombariolában) egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Az életrajzírójától tudjuk, hogy amikor a két testvér évente egyszer találkozott az egész napot Isten dicséretében és jámbor beszélgetésben töltötték. >>>>>> tovább

hétfő, február 09, 2009

A böjtölés lelki fegyverKözzétették a pápa Nagyböjti Üzenetét. Az elmélkedés középpontjában a keresztény böjtölés jelentősége áll.

vasárnap, február 08, 2009

A gyógyitó Jézus

A házunkba kell fogadnunk Jézust… Be kell engednünk az életünkbe. Hogyha megtapasztaltuk gyógyító keze nyomát legyünk hálásak. A tőle nyert lelki, fizikai erőnket állítsuk mások szolgálatába. Nekünk nincs csodatevő hatalmunk, de lehetne csodával határos a bizalmunk, a hitünk, szeretetünk, gyakorlati keresztény életünk. >>>>>> tovább

csütörtök, február 05, 2009

A szerzetesekA Megszentelt Élet 13. Világnapján bemutatott szertartás végén a pápa arra hívta a szerzeteseket és szerzetesnőket, hogy Isten Szavát tegyék „minden cselekedetük mozgatójává és minden választásuk kritériumává”.

szerda, február 04, 2009

Egységet teremteni a megosztott világbanPápai beszéd az ortodox egyházak és a katolikus egyház közötti Teológiai Párbeszéd Bizottságához.

hétfő, február 02, 2009

Az államok támogassák a családokatA pápa beszéde Magyarország új szentszéki nagykövetéhez.