vasárnap, június 29, 2008

Szent Pál év megnyitásaXVI. Benedek pápa szombaton este a falakon kívüli Szent Pál bazilikában Szent Péter és Pál apostolok vasárnapi ünnepének első vesperása elimádkozásával I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka részvételével megnyitotta a páli szentévet.
A pátriárka kíséretében részt vett a szertartáson Gennadiosz olaszországi és máltai ortodox metropolita érsek, Johannisz pergamoni metropolita érsek, Antonij hierapoliszi ortodox metropolita.
A canterbury érseket Drexel Wellington Gomez, Nyugat-India anglikán érsek prímása képviselte. Az ortodox testvéregyházak részéről jelen volt még: a jeruzsálemi pátriárkátus képviseletében Theophanisz gerasza-i exarcha, a görögországi ortodox egyház részéről Ignatiosz Szotiriadisz archimandrita, a ciprusi ortodox egyház részéről Georgiosz páphosz-i metropolita, a moszkvai pátriárkátus részéről Valentin orenburg-buzuluk-i metropolita, az ukrán pátriárkátus részéről Filipp poltava-myrhorod-i ortodox érsek és az antióchiai szír ortodox pátriárkátus részéről Mor Philoxenus Mattias Nayis metropolita.
Benedek pápa a testvéregyházak képviselőivel együtt a falakon kívüli Szent Pál bazilika előcsarnokában álló Szent Pál szobor előtt meggyújtott egy mécsest, mely az egész emlékév során égve marad. A Szentatya a bazilikában az esti imádság megkezdése előtt a Szent Pál konfesszió sírjához lépett és rövid ideig csendes imába merült, majd kezdetét vette az ünnepélyes vesperás. (Vatikáni Rádió)

Szent Péter és Pál

XVI Benedek pápa a szent Pál évet meghirdető beszédében kifejtette, hogy: „az Egyház tevékenysége csak abban a mértékben lesz hatékony és hiteles, amennyiben az Egyház tagjai hajlandóak személyesen is megfizetni a Krisztushoz való hűségük árát minden helyzetben.”
Ezt kell szent Páltól és a többi apostoltól, eltanulunk. Ez fogalmazza meg a szent Pál évvel kapcsolatos keresztény feladatunkat. Mindegyikünket személyesen kötelez a Krisztus iránti szeretetből vállalt áldozat. >>>>>> tovább

péntek, június 27, 2008

Újra Itthon

Egy nekem rövidnek tűnő szünet után, újra jelentkezem. Elnézést kérek azoktól, akik netán új anyagot kerestek. Lelkigyakorlatos napokkal telt az utóbbi szűk két hetem. A helyszín a szentimrei Büdös volt, amely háromszöget ír le a Hargitával és Csíksomlyóval. Nagyon szép környezet. Alkalomadtán képekkel is szeretném igazolni a fenti állításomat. Egyelőre a mellékelt képen, az általunk kialakított "ideiglenes házi" oltár látható. Az a tervem, hogy újra rendszeresebben jelentkezzem, de most még a fejemet kapkodom, hogy vissza rázódjam az otthoniakba. Tehát legközelebb.....

vasárnap, június 15, 2008

11. Évközi Vasárnap

Jézus figyelmes ember volt. Ő másokért élt, tudott mások felé fordulva élni. Még olyan esetekben is oda tudott figyelni mások bajára, szenvedésére, amikor azt a másik nem mondta ki hangosan. Figyelmes szeretettel észrevette, hogy a kánai menyegzőn elfogyott a bor, hogy a Siloe tavánál fekvő bénának nincs embere, hogy a nép olyan, mint a pásztor nélküli nyáj. Jézusnak felénk megnyilvánuló, együtt érző és cselekvő szeretete, adjon erőt és indítson bennünket is arra, hogy figyelmes, és szeretetet sugárzó, emberekké váljunk.>>>> tovább

péntek, június 13, 2008

Páduai Szent Antal

A gyermekek jó nevelője lehet a közösség. Jó, ha a családok közösségeket alkotnak, ha a gyermekeik egymás jó barátai és így nőnek fel. Így sokkal nagyobb remény van arra, hogy kivédjük a társadalom rossz behatását. Ugyanakkor a gyermekek egymás nevelőivé is lesznek. Egymás jó példája, jó hatással lehet. A szülőnek pedig elégtétel az, hogy gyermeke jó környezetben van. Legyen még fontosabbá az egymással való törődés, amelyre nagy szükségünk van a lelki fejlődés szempontjából, mert valójában ez a jövőnk záloga és biztosítéka. >>>>> tovább

csütörtök, június 12, 2008

Kollégiumi Felvétel Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi ferences közösség 2000 őszétől azt a megbízatást kapta elöljáróitól, hogy folytassa elődeink nevelő munkáját. Ettől fogva minden tanévben, a volt Seraficum épületébe olyan fiukat fogadtunk be, akik udvarhelyen tanulnak, és katolikus környezetben szeretnének lakni. Az általunk fenntartott kollégium legfőbb nevelési célja a keresztény nevelés. A felvételekor különös tekintettel vagyunk azokra, akik érdeklődést mutatnak a papi, vagy szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányosabb fiatalokra (árva, félárva, elhagyott, sokgyermekes családból való, anyagilag hátrányos körülmények közt élő fiatalok). A kollégium, szállást, étkezést, az itt tartózkodáshoz szükséges ruhaneműk kimosását, a tanuláshoz megfelelő időt, lelki programokat kínál. A kiadásokat az erdélyi ferences rendtartomány, az udvarhelyi rendház, jó szándékú adakozók és a kollégisták havi hozzájárulása fedezi. A tanulmányi előmeneteltől- és jó magaviselettől függően az első három helyezettnek tanulmányi ösztöndíjat adunk. Az anyagi nehézséggel küzdőknek, a szükséghez mérten igyekszünk támogatást szerezni. A jelentkezéshez a következő iratok szükségesek:
ajánlás a lelkipásztor részéről, fénymásolat a személyazonosságiról, igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről, a jelentkezési adatlap, orvosi igazolás.
További részletekért, valamint jelentkezési űrlapért keressenek bennünket a székelyudvarhelyi ferences rendházban, Tamási Áron utca 2 szám alatt, e-mail: seraficum [kukac] gmail.comkedd, június 10, 2008

A Föld Sója

A só és a lámpa minősége változhat. A só lehet durva, földes, szennyezett, vagy ízetlen. A lámpa kanóca pedig lehet nedves, serceghet és füstölöghet. Ha mi vagyunk ezek, a bennünk lévő korlátok, bűneink akadályai lehetnek a rendeltetésszerű használatnak! Azonban életünk fénye elsősorban nem mi vagyunk egymásnak, nem a mi erőinkre hagyatkozunk, hanem Istenből táplálkozunk. A mai napon is figyelmünk irányuljon az Úr Jézus kegyelmére és erejére, hogy ízessé váljon az életünk és a tőle kapott fénnyel másoknak is világítani tudjunk. >>>> tovább

hétfő, június 09, 2008

szombat, június 07, 2008

Tizedik Évközi Vasárnap

10 évközi vasárnap

Jöjj kövess engem.” Nem egy régi elfelejtett Jézusi mondás ez. Ma is gyakran elhangzik, ma is hív Isten az ő követésére. Megszólít a lelkiismeret csendjében, az egyház szavában, társaink személyén keresztül, vagy éppen a rászorulókban. És nem kizárólag csak a papokra, szerzetesekre érvényes ez a felszólítás, hisz annyira szétágazó az egyház feladata, és tevékenysége, hogy kizárólag papok, szerzetesek ezt nem is tudnák ellátni. Valójában nem is kell mindent nekik elvégezniük, hisz sok feladatot világiakra lehet bízni, vagy épp nekik kell elvégezniük. >>>>>> tovább

péntek, június 06, 2008

Magyar mise MagyarfalubanCsíki Harangszó 2008. június. 1
magyar mise Magyarfaluban - magyar oktatás és bérmálkozás csángóföldön
Csúcs Mária és Csúcs Péter