kedd, december 25, 2018

Az Ige testté lett


Az Ó-szövetségi olvasmány Izaiás prófétának ezzel a felkiáltásával kezdődik, hogy: „milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást,..” A próféta a nép fizikai rabságából való szabadulásról jövendöl, és mindenkit arról biztosít, hogy: „meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.” A mai napon mi is a prófétával mondjuk, énekeljük és imádkozzuk, hogy milyen szép Karácsony ünnepe, karácsony ünnepének az üzenete. Ennek az üzenetnek a kibontásában segítségünkre van a szent lecke. „Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk..” Isten a prófétákon keresztül folyamatosan közölte az emberiséggel az ő szeretet tervét, de nem talált halló fülekre.  Azért, hogy érthetőbbé tegye magát Fia által szólt hozzánk. Jézus Krisztus Istennek hozzánk intézett szava. Erről tanúskodik szent János apostol az általa irt evangéliumban: „az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” Isten Fia emberré lett, emberi testet öltött, emberi körülményeket vállat és közöttünk lakott. Ez a kereszténység szíve-, lelke. Bennünket nem egy tanítás, nem egy ideológia gyűjt közösségbe, hanem a megtestesült élő Isten Fia, Jézus Krisztus, aki hús-vér ember lett.
Szent János szintén saját tapasztalatára hivatkozva írja, hogy:„mi láttuk az ő dicsőségét."  János számára a Krisztus arcáról sugárzó isteni dicsőség nem a távolságtartás dicsősége, hanem a szeretet ragyogó dicsősége.  Az Ő karácsonyi dicsősége abban rejlik, hogy olyan alázatossá vált, hogy a mi szeretetünktől függő kisgyermekké lett. Később pedig a dicsősége lett az is, hogy tudatosan vállalta értünk a kereszthalált. Értékelem-e ezt a dicsőséges szeretetet? Készen vagyok arra, hogy belépjek ebbe a titokba? Kész vagyok arra, hogy szívemet ezzel a szeretettel tegyem ragyogóvá?
Szent János azt is elmondja, hogy a közöttünk testté lett Ige"telve volt kegyelemmel..”  A kegyelem ingyenes ajándék. Jézus Krisztus az Atya ingyenes ajándéka számunkra. Ezért lett a karácsony az ajándékozás ünnepévé.
Nem elég az, hogyha mások mondják el a papír szagú tanácsaikat, hogy mitől lesz széppé, vagy maradandóvá a karácsony ünnepe. Egyedül az élő Krisztussal való találkozásunk teheti tartalmassá, ünneppé, széppé a mai napot és az egész karácsonyi ünnepkört.
Erre hív meg az egyház, hogy  egy jó karácsonyi szentgyónásban, szentáldozásban, a hívek közösségében, a karácsonyi szentmisében tárjuk ki a lelkünket, az életünket Isten előtt, hogy Krisztus ránk találjon, és így vissza fogunk találni önmagunkhoz, egymáshoz és így újra széppé és tartalmassá lesz a karácsonyi ünneplésünk.
                                                                              


Nincsenek megjegyzések: