szerda, június 30, 2010

Ferences Félóra (8)A műsor bemutatása
San Damiano 6
S. Damiano kereszt: fátyol Jézus arca előtt
Ferences Nevelés 1. rész, beszélgetés Antonetta nővérrel és Tarzicia nővérrel.

kedd, június 29, 2010

Az Apostol FejedelmekAz igeliturgia Péter és Pál ünnepi miséjében Székelyudvarhelyen a Barátok templomában.

Szent Péter és Pál


Szent Pétert és Pált apostol fejedelmeknek hívjuk, mert az apostoli közösség oszlopos tagjai.  Ezt életük, és az Úr Jézusért vállalt áldozatuk koronázta meg. A Krisztus u.-i 60-as években életüket áldozták, azért amit hittek és tanítottak, azért amire egész életüket föltették.
Vajon honnan fakadt ez a bátor kiállásuk, hősies magatartásuk, amelyet kétezer év távlatából is ünneplünk a mai napon? A ma felolvasott szentírási részek megfelelő választ adnak erre a kérdésre.
Nagyon találó az evangéliumi rész. Annak ellenére, hogy a Jézussal folytatott párbeszédnek szent Péter a főszereplője, annak tartalma és tanulsága szent Pára is érvényes. Az evangéliumban Jézus egy nagyon lényeges kérdést tesz fel: „Kinek tartják az emberek az emberfiát” Ártatlannak tűnő kérdés volt. Mások véleményét kellett elmondani. Hogyha valaki figyelmesen járt kelt az emberek között, akkor könnyen megfelelhetett. Érkeztek is különféle válaszok: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, vagy valamelyik prófétának tartotta Jézust. Viszont ennek a kérdésnek volt egy nagyon személyes vonatkozása is, amire válaszolni kellett: „Ti kinek tartotok engem? ” Szent Péter válasza „te vagy Krisztus az élő Isten fia” olyan felelet volt, amellyel kivívta az Úr Jézus dicséretét. Olyan válasz, amely meghatározta szent Péter egész életét, tetteit, irányultságát.
            Ez egy olyan felelt, amelyet Szent Pál is kimondott egész életével. Számára is Krisztus az élő Isten Fia volt, őt hirdette, akár alkalmas-, akár alkalmatlan volt.
Igaz ő maga bevallja, hogy sokszor nagyon tehetségtelennek tűnt az igehirdetése, missziós munkája, mégis maradandót alkotott, mert a Krisztus iránti buzgó szeretet hajtotta és ösztönözte, minden élethelyzetben. Fáradságot és áldozatot nem kímélve terjesztette az evangélium örömhírét.
Ahogy a Timóteushoz irt, levélben fogalmaz: „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.”
Ez a hozzáállás, törekvés érlelte be azt a hozzáállást, amely a vértanúság pálmáját szerezte meg mindkét apostol számára.
            Ennek az apostoli megbízatásnak és lelkületnek kiváló őrzője a szentatya, a római pápa. Az apostoli buzgóság, a Krisztus iránti szeretet ösztönzi mindabban, amit tesz. A különféle országokban tett látogatásai, beszédei, megnyilatkozásai, törekvései, mind - mind hitvallás élete Krisztus központúságáról.
A mai nap fontos tudatosítanunk, hogy a Krisztus iránti szeretetből vállalt áldozat mindegyikünket kötelez.
            Az ünnepi evangélium kapcsán Jézus nekünk is felteszi a kérdést: „Ti kinek tartotok engem” Nem elég elmondanunk azt, hogy szent Péter, szent Pál, a szentek, vagy a pápa kinek tartja Krisztust. Szűkség van mindannyiunk személyes válaszára, amelyet csak mi magunk adhatunk meg.

szombat, június 26, 2010

13. Évközi Vasárnap


Jézus azt felelte neki: ,,Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.'

péntek, június 25, 2010

Elrabolt műkincsek


A Makariosz Érsek Alapítvány által fenntartott Nicosiai Bizánci Múzeum a legnagyobb ciprusi ikongyűjteményt mutatja be, de tanúságot tesz arról a kulturális drámáról is, amely az elmúlt évtizedekben a mediterrán szigeten lejátszódott.

szerda, június 23, 2010

Az értelem és a szív szemeivelMűvészeti és sport fesztivál látássérült és vak gyermekek részére. Fedezzük fel a jeruzsálemi Helen Keller iskolát!

hétfő, június 21, 2010

Az igazságtalanság erőszakot szülCsöndes cserkészek vesznek részt a hagyományos május 31-i körmeneten, amely a jeruzsálemi óváros utcáin kígyózik végig a máriás hónap lezárásaként. Mária Erzsébetnél tett látogatásának ünnepét a ferencesek reggel Ein Karemben, Szent Erzsébet házának a helyén ünnepelték meg, ezt követte a délutáni körmenet a Szent Szűz tiszteletére.

péntek, június 18, 2010

12. Évközi Vasárnap


,,Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.'

csütörtök, június 17, 2010

Az Eucharisztia képessé tesz a szeretetreKedden este a lateráni Szt. János bazilikában a pápa megnyitotta a Római Főegyházmegye összejövetelét, amelynek témája a vasárnapi szentmise, az Eucharisztia és a szeretetről való tanúságtétel.

szerda, június 16, 2010

Ferences Félóra (7)A tartalomból:
• Szent Antal
• Interjú Antonetta nővérrel
• Interjú a Seraficum végzős kollégistáival

kedd, június 15, 2010

A papság tisztuljon meg! XVI Benedek pápaA Papok Éve az öröm esztendeje volt, amikor a papság szentségét ünnepeltük, mégis ebben az évben került napvilágra sok pap számos bűne – mindenekelőtt a kiskorúak megrontása, amikor a papság feladata, Isten gondoskodása az ember javára, önnön ellentétébe fordult. Isten bocsánatát kérjük ezekért a bűnökért – mondta a pápa

vasárnap, június 13, 2010

péntek, június 11, 2010

Pünkösd a CönákulumbanA ferencesek vezetik a vesperás imádságát a Cönákulumban, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint sor került mindarra, amiről az Apostolok Cselekedeteinek könyve beszámol.

kedd, június 08, 2010

szombat, június 05, 2010

szerda, június 02, 2010

Úrnapja


Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, ami utánuk megmaradt: tizenkét kosár maradékot.

kedd, június 01, 2010

Ferences Félóra (6)Assisi, San Damiano Temploma 4,5
Jézus a Szentháromság temploma.
Interjú fr. Zoltánnal ofm
Szent Antal kilenced története – prédikáció