csütörtök, május 31, 2007

Látásmód

Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Jézus meggyógyította a vak koldust, de a fizikai gyógyulásnál nagyobb a lelki épség: „menj hited megmentett téged.” A hit fényénél megváltozik a látásmódunk, világosabban látunk. Nekünk is szűkségünk van a lelki szemekre, a hittől táplált látásmódra. Csak így leszünk egészek, azaz egészségesek.

szerda, május 30, 2007

Elsőbbség

Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Jakab és János apostol kiváltságos helyet szeretne Jézus oldalán. Így adódott alkalom arra, hogy Jézus kifejtse Isten Országában a kiváltságokat nem emberi mércével mérik. Itt, az elsőbbséget a szenvedés és a szolgálat szerzi meg. Ez miként tükröződik a mi életünkben?

kedd, május 29, 2007

Követés

Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Szent Péter buzgó öntudattal járult Jézus elé: ” Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged.” Ennek jutalmaként, Jézus ígérete kettős. Egyik rész földi jutalomra vonatkozik, „bár üldözések közepette”, a másik távolabbra tekint, az örök életet kínálja fel. Szítsuk fel mi is magunkban Krisztus követésének buzgó vágyát, és kérjük az ehhez szükséges kegyelmeket.

péntek, május 25, 2007

Pünkösd

Életünkben az iskolaévek viszonylag nem tartanak sokáig, előbb - utóbb végzős lesz a diákból. Más a helyzet a keresztény életben, hitünk iskolájában. >>>>>> tovább

csütörtök, május 24, 2007

Templom

Szent Ferenc Atyánk Assisi Bazilikájának Felszentelése

Assisi szent Ferenc tiszteletére épitett templom alapkövét IX. Gergely pápa helyezte le, a szentéavatást követő napon, 1228-ban. IV. Ince pápa szentelte fel 1253. május 25-én. Ma üljük a felszentelésének ünnepnapját. Bárcsak a kőből épült templomaink ne csak turista látványosság lennének, hanem lelkiség - szellemiség örzői. Hely ahol rátalálunk Istenre, egymásra és igazibb önmagunkra. Itt található egy olasz nyelvű lap a bazilikáról.

hétfő, május 21, 2007

Győzelem

ApCsel 19,1-8; Zs 67,2-7; Jn 16,29-33
Biztató Jézus mondása a mai evangéliumi részben: "A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot." Íme nem kilátástalan a jó érdekében folytatott küzdelmünk, mert nem csak a magunk erejére kell hagyatkoznunk. Sőt Jézus, már a győzelmet is megelőlegezte.

szombat, május 19, 2007

Húsvét 7 Vasárnapja

Pünkösd előtti vasárnap a Tömegkommunikáció Világnapja. Erre az alkalomra XVI Benedek pápa üzenetet irt, amely a Magyar Kurír oldalán olvasható. Ez a nap ráirányítja a figyelmünket arra, hogy, a továbbadott hír, mindig igaz kell, hogy legyen, és hiteles forrásból kell merítenünk. Az sem közömbös, hogy milyen szándékkal közlünk egy hírt. Jézus Krisztus hozzánk intézett üzenete örömhír (evangélium), amely a leghitelesebb forrásból, Istentől származik. Mennyire bátorító, amikor azt mondja a búcsú beszédében: "nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem." >>>>>> tovább

péntek, május 18, 2007

Cantalicei Szent Félix


Vidámságával, mélységes evangéliumi bölcsességével tűnt ki. 1587-ben hunyt el Rómában. >>>>>> tovább

szerda, május 16, 2007

Urunk Mennybemenetele

Az emlékezés életünk fontos tartozéka. Amikor emlékezünk egy pillanatra visszatekintünk, hogy meghatározzuk, most hol tartunk és nekilendülünk az előttünk levőknek. Áldozó Csütörtökön Jézus mennybemenetelére emlékezünk.>>>>> tovább

Cortonai szent Margit

Ferences III. rendi, bünbánó. 1297-ben hunyt el. Bünbánata gyümölcsként az Úr Jézus igy biztatta: "Margit, a bűnösök tükrévé tettelek. Általad a legmegátalkadottabbak is megismerhetik az irgalmat.... Te tiszta lettél az tisztaság iránti szereteted miatt, ezért a szűzek közé helyezlek téged." >>>>> tovább

kedd, május 15, 2007

Szolgálat

ApCsel 16,22-34; Zs 137; Jn 16,5-11
Pál és Szilás még a börtönben is dicsőitették Istent és az őrt is hitre téritették. Nekünk is ott, és abban a kölülményben kell szolgálnunk Istent, ahol élünk, ahová a gondviselés állitott.

hétfő, május 14, 2007

Életige

A fokolare mozgalom által, havonként kiadott Életige, különféle formátumban, igényes kivitelezéssel: szöveg, kifestős, pdf, bemutató >>>> itt

Igéret

ApCsel 16,11-15; Zs 149; Jn 15,26 - 16,4
Jézus azt igéri övéinek, hogy elküldi az Igazság Lelkét, aki majd tanúságot tesz róla. Az ebből származó feladat, hogy a tanitványoknak is tanúságotgot kell tenniük Krisztusról. Az életük bizonyitja, hogy ezt meg is tették. Pünkösd előtt számunkra is ez az igéret. A mi életünk mennyire tanúságtevő? Jézus minden segitséget megad hozzá.

szombat, május 12, 2007

Húsvét 6 Vasárnapja

ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29
Szent Ferenc és követői jelszava: békesség és jóság, békét és minden jót! Ez Jézus tanítása nyomán született: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.” >>>>> tovább

péntek, május 11, 2007

Gyógyitó

Egyik könyvben "Gyógyitó Sebeink", rövidke és tarlamas imát találtam, amit bemásolok: " Ó, sebzett gyógyitónk. Megtört Egység. Felajánljuk Neked életünk széttöredezett darabjait, és kérünk, hogy illeszd össze azokat, hogy teljességre juthassunk! Ámen."

hétfő, május 07, 2007

Húsvét 5 hete Kedd

ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a
Az evangélium szerint Jézus békét hirdet, békét hagy tanítványaira. Viszont érdekes módon a szentleckében arról olvasunk, hogy a tanítványoknak békétlenségben van részük. >>>>> tovább

Hivatás Gondozás

Nagyon jó cikk olvasható a hivatásgondozásról, a Vatikáni Rádió Honlapján.

péntek, május 04, 2007

Húsvét 5 Vasárnapja

ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35
Emberi életünk, földi vonatkozásban fény és árnyék váltakozása.Van úgy, hogy több örömet és szeretetet tapasztalunk. Máskor csüggetegen számot kell vetnünk a rossz létezésével is, mert betegséggel, nehézségekkel találkozunk. Vagy épp értetlenségbe, rosszindulatba ütközünk, amely bűnre hajló természetünkből fakad. >>>>>>>> tovább

Hely

ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6
Búcsúbeszédében Jézus azzal biztatta ővéit, tehát bennünket is, hogy azért megy, hogy helyet készitsen az Atyánál. Kérjük a kegyelmet, hogy ez a valóság hatással legyen mindennapjainkra.

csütörtök, május 03, 2007

Szent Fülöp és Jakab apostol

1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A mai evangélium beszámolója szerint Fülöp egy alkalommal arra kérte az Úr Jézust, hogy mutassa meg az Atyát. Jézus türelmesen rávezeti őt és társait arra az igazságra, hogy benne az Istenség egész teljessége fellelhető. Ő az út, amelyen járnunk kell.

szerda, május 02, 2007

Szent Atanáz

ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50
Atanáz 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől.
Gyermekként még megélte Diocletianus borzalmas keresztényüldözését. Élete az igaz hit védelmében telt. >>>>> tovább

kedd, május 01, 2007