szombat, augusztus 30, 2008

22. évközi vasárnap

Az evangéliumban Jézus szenvedéséről jövendöl: „Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad.” Szent Péter apostolban ellenkezést váltottak ki ezek a szavak. „Isten ments. Ez nem történhet veled!” És biztosan tágra nyílt szemekkel hallgatta végig Jézus kemény szavú korholását. „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére.” Nem tehetjük meg, hogy ne emlékezzünk a múlt vasárnapi evangéliumra, amelyben, Péter dicséretben részesült, mert isteni sugallatra megvallotta a Jézus Krisztusba vetett hitét. Most azonban nagyon emberi módon gondolkodott, és ezzel akadályozta Isten tervének kibontakozását. Szent Péternek ez a botlása viszont alkalmat adott arra, hogy Jézus felvillantson néhány mozaikot, abból a magatartás formából, amely követőit kell hogy jellemezze. >>>>>>> tovább

hétfő, augusztus 25, 2008

Képmutatás

Jézus szándéka arra irányult, hogy ne elégedjünk meg kizárólag a külsőségekkel, hanem belülről változzunk meg, és ez a benső változás jó tetteinkben hozzon gyümölcsöket.Azonban mit tegyünk, hogyha úgy találjuk, hogy bensőleg még nem vagyunk teljesen készek egy jó cselekedetre? Várnunk kellene addig, amíg bensőleg teljesen megváltozunk, hogy ne legyünk képmutatók? A lelki élet mesterei már rég kitapasztalták, hogy a tetteink nem csak másokra vannak hatással, hanem visszahatnak ránk is, befolyásolják érzésvilágunkat, benső hozzáállásunkat. >>>> tovább

vasárnap, augusztus 24, 2008

21. évközi vasárnap

A mai evangélium kapcsán, nem tekinthetjük úgy, hogy csak Péternek, meg az apostoli közösségnek szólt a kérdés. Amikor az evangéliumban felolvassuk, újra és újra Jézus hangja szólít meg bennünket. „Hát ti kinek tartotok engem?” A mai szentmise jó alkalom, arra hogy személyest választ adjunk erre. Olyan feleletet, amely a mienk, személyes és mégis összecseng szent Péter válaszával és millió más keresztény válaszával: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. >>>> tovább
HTML clipboard

hétfő, augusztus 18, 2008

Ferences Világi Rendi Káptalan

Augusztus 15-17 között került sor a FVR Kelet Erdélyi Régiójának választó káptalanjára, Csíksomlyón. Nagyboldogasszony napján, a délelőtti ünnepi szentmisével vette kezdetét a káptalan. A szentmise végén felolvasták az alapító okiratot. Penu Szilárd leköszönő és újraválasztott regionális miniszter nagyon jól megszervezte a káptalant, ami testvéri hangulatban és imádságos légkörben zajlott le. Most már földrajzilag is könnyebben átfogható régióról van szó, amelynek az előnyeit máris megtapasztalhatták a résztvevők. Ugyanakkor nagyon sok előítélet megszűnt, és az országos FVR megszervezésével oka fogyott lett sok dolog, amitől eddig többen tartottak. A választások eredményei: Penu Szilárd miniszter, Bara Bacsó Magda miniszter helyettes és képzési felelős, Vákár Katalin titkár, Lászlóffy Árpád gazdasági felelős, Kádár Olivér ifjúsági felelős. A káptalanon résztvevők hálásak voltak a Csiksomlyói közösségnek, hogy helyet adtak a megrendezéshez. Jó visszhangja volt annak, hogy többen is tartottunk elmélkedést a káptalani tagoknak, ezért külön köszönet fr. Arthúrnak, fr. Anaklétnak, fr. Ferencnek. A káptalan ideje alatt volt közös szentségimádás, rekreáció. A világi rendi testvérek a felszólalásokban kifejezték, hogy mennyire fontosnak tartják az első renddel való kapcsolatot. Ötletként felmerült, hogy szükség lenne, egy olyan szerény kivitelű hírlevélre, ami ünnepek körül jelenhetne meg és a helyi közösségekkel való kommunikációt szolgálná. Összegezésképpen elmondhatom, hogy egy sikeres káptalant tudhatunk magunk mögött, így bizalommal tekinthetünk a jövő feladataira.

kedd, augusztus 12, 2008

Szent Franciska

Szent Franciska kezdetben családos élethivatásban élt. Férje elvesztése után, özvegységében is megtalálta, hogy mit tehet Isten ügyéért. Bármiféle élethivatásban élünk is a szolgálat szellemében kell élnünk. Keresnünk kell azt, hogy mit tehetünk Isten Országának az építéséért. Például azzal, hogy a mindennapokban segítünk, ahol tudunk, akin tudunk. Ez a lehetőség mindenkinek adott. A mindennapi élet számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy néha észrevétlen, és mégis értékes tettekkel építsük Isten országát.>>>>>>> tovább

vasárnap, augusztus 10, 2008

XIX évközi vasárnap

Keressük mi is Illésként az Urat. Próbáljuk meg nyitott szívvel, nyitott kézzel fogadni őt. Kiáltsunk hozzá imáinkban. A hit szemével vegyük észre őt életünk hátterében, mert amíg rajta a szemünk nem süllyedhetünk el.
Mindegyik apostol nem indult el Jézus felé a vizen, de beengedték, befogadták a csónakba és akkor a szél elállt. Engedjük be mi is Jézust életünk csónakjába és ismerjük el: Valóban Isten Fia vagy!

szombat, augusztus 09, 2008

Szent Teréz Benedikta

Korunk nagy szentjének az életpéldája arra ösztönöz, hogy mi is gyümölcsöt teremjünk. HTML clipboardJézus evangéliumi igéi ránk is vonatkoznak: „én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.” Keresnünk kell Istent, az ő igazságait. Volt időszak, amikor nem juthattunk hozzá egyházi sajtótermékekhez, könyvekhez, imakönyvhöz. Ma már bő választék áll rendelkezésünkre. Olvassuk, tanulmányozzuk a hitünkkel kapcsolatos tanítást, igazságokat Amit megismertünk váltsuk is tettekre. A mai kornak, kortársainknak szűksége van a tettek tanúságtételére. „ Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt.” >>>> tovább

kedd, augusztus 05, 2008

Imádkozó Gyerekek

Havas Boldogasszony

A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulóját ünnepeljük ma, ugyanakkor ferences templomunk búcsú ünnepe. A legenda szerint a IV. sz.-ban Liberius pápa idejében az örök városban egy János nevű gazdag particius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát III. Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

vasárnap, augusztus 03, 2008

XVIII évközi vasárnap

A ti adjatok nekik enni felszólítás, a kenyérszaporítás csodája óta kötelezi a Krisztus-követőket. Ezt a feladatot teljesíti az Egyház, amikor az intézményein és tagjain keresztül felkeresi és támogatja a szegényeket, akkor, amikor tanít, nevel, és vigasztal. Ez a segítő készség mindenkit személyesen is kötelez. Azt kell megosztanunk és tovább adnunk, amink van és amit mi magunk is kaptunk. Hogyha valaki anyagi szűkségben van és tudomásunkra jut, ne zárkózzunk el előle. Másnak lelki erőre, biztatásra, jó szóra van szűksége. Álljunk azok mellé, akik lelki támaszra vágynak. >>>>>> tovább

szombat, augusztus 02, 2008

A csodálatos kenyérszaporitás

Porciunkula

Nem is olyan könnyű ráhagyatkoznunk Isten irgalmára. Ugyan olyan nehéz az is, hogy irgalommal közelítsünk embertársainkhoz. Nem hiába akarta szent Ferenc, hogy a Porciunkulában mindig a legpéldaadóbb testvérek éljenek, amelynek valódiságáról személyesen is megtapasztalhattam, amikor néhány alkalommal Assisibe látogattam. >>>>>> tovább