szerda, szeptember 30, 2020

Csiff, október

 

2 Cel. 48. fejezet 

A hallá változott alessandriai kappanhúsról 

78 Az alamizsnaadásban inkább a lelkek hasznát, semmint a testnek nyújtott segítséget tekintette a szent, és az adásban és elfogadásban egyaránt magát állította követendő példaként a többiek elé.

péntek, szeptember 04, 2020

Csiff Szeptember

 

Celano 47. fejezet 

Hogy bírt rá szent Ferenc bizonyos világi katonákat, hogy alamizsnát kéregessenek

szerda, szeptember 02, 2020

Szeptember

1. kedd
(Szent Egyed)
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is
2. szerda
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai
3. csütörtök: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
4. péntek
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
5. szombat
(Kalkuttai Szent Teréz)
1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
6. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Zakariás)
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
7. hétfő: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT (ünnep)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Reményük telve volt halhatatlansággal
8. kedd: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
(Szent Adorján)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. szerda
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
10. csütörtök
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
11. péntek
1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
12. szombat: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk
13. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(Aranyszájú Szent János: Krizosztomosz, Szent Tóbiás)
Sir 27,33 - 28,9; Zs 102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett
14. hétfő: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9 vagy Fil 2,6-11 Zs 77,1-38 Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. kedd: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. szerda: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
17. csütörtök: Assisi szent Ferenc Stigmatizációja
SZENT HILDEGÁRD
(Bellarmin Szent Róbert)
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
18. péntek
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
19. szombat
(Szent Januáriusz)
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
20. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI)
Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
A ti gondolataitok nem az én gondolataim
21. hétfő: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. kedd
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Péld 21,1-6.10-13; Zs 118,1-44; Lk 8,19-21
Az igaz cselekvést többre becsüli az Úr mint az áldozatot
23. szerda: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Péld 30,5-9; Zs 118,29-104.163; Lk 9,1-6
Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
24. csütörtök: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. péntek
Préd 3,1-11; Zs 143; Lk 9,18-22
Az ember nem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig
26. szombat
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Préd 11,9 - 12,8; Zs 89; Lk 9,43b-45
A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez
27. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Páli Szent Vince)
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
28. hétfő
(Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Jób 1,6-22; Zs 16; Lk 9,46-50
Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve!
29. kedd: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. szerda: SZENT JEROMOS
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
 
  • Forrás:
  • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/
  • Prédikációk: http://csiksomlyo.ro/bojtemihaly/a.htm