szerda, december 31, 2008

Az idő

Nem csupán elszenvedői vagyunk annak, ami történik, hanem részesei-, sokszor megalkotói-, vagy éppen elindítói. Isten ajándékából pedig minden esemény, legyen jó vagy rossz, az mind alkalmas idő, kegyelmi idő, amelyet fel kell használnunk. Assisi szent Ferenc a Naphimnuszban így énekel: „Áldjon, Uram, tégedet… jó és rút idő.” És itt nem kizárólag az időjárásra gondol, hanem mindarra, ami velünk történik, vagy történhet. Szent Pál apostol szerint pedig: „az Isten szeretőknek minden a javukra válik.” Vagyis nem kizárólag a külső történések határozzák meg, hogy jó, vagy rossz ami történt. Ugyanennyire fontos, vagy még fontosabb a mi hozzáállásunk, az értelmezésünk, az értelem keresésünk, amely mindent átalakíthat. >>>> tovább

kedd, december 30, 2008

Jobbá lenni

Karácsony körül sok olyan filmet vetítenek, amely a karácsony hangulatáról szól. Ezek legtöbbször arról szólnak, hogy mennyire megváltoznak az emberek karácsonykor, sokkal jobbak lesznek egymáshoz a családtagok, kibékülnek egymással azok, akik addig ellenfelek voltak. És bizonyos fokig jól is van ez így. Mégis egy nagyon fontos dolog kimarad ezekből. Hisz sok esetben, alig történik utalás Jézus Krisztusra, a vallásos alapokra, vagy az is előfordul, hogy teljesen hiányzik. Pedig e-nélkül hamis az üzenet. Az ember a maga erejéből, a kegyelem segítsége nélkül aligha lesz képes arra, hogy jobbá legyen. >>>> tovább

vasárnap, december 28, 2008

Szent Család

Szent Család vasárnapja a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik. Ma nem csak azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus emberré lett, hanem k csak, kiemelt módon azt a tényt is, hogy családban testesült meg. Így az Egyház ezen a napon a család szerepének a fontosságára irányítja a figyelmünket. Ennek a napnak az üzenete kivétel nélkül, mindenkit érint. Ugyanis az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, hozzá tartozója vagyunk. Ezek a kapcsolatok életre szólak és nem lehet megszüntetni.
>>>>>> tovább

péntek, december 26, 2008

Szent István vértanú

Valamilyen formában mindenkit megérint Karácsonynak a melegsége. Annyira vágyunk megünnepelni Karácsonyt, hogy nem elég belőle egy nap. Karácsonynak nyolcada van, így több napon át tart Jézus Krisztus születésének az ünneplése. Mégis Karácsony másodnapján, amikor szent István vértanúságára emlékezünk, mintha ez a nap nem illene bele a karácsonyi ünnepkörbe. Mélyebbre tekintve azonban rádöbbenünk, hogy szent István áldozata a lényegre irányítja a figyelmünket. >>>>>> tovább

csütörtök, december 25, 2008

A közelség ünnepe

Karácsony, a közelség, a kapcsolat, a szeretet, a család és a közösség ünnepe.A karácsonyi ajándékozásban jó lenne, hogyha elsősorban az tudatosodna, hogy Isten Fia ajándékká lett értünk. Ezért, karácsonykor, de nem kizárólag csak most nekünk is ajándékká lennünk mások számára. Azonban ez nem lehet, csak egy karácsonyi jó feltétel, hanem egész életre szóló feladat is egyben.
>>>>>> tovább

Karácsony

szerda, december 24, 2008

Isten szeretete megelőz

Isten a világosságot adó, felkelő Napunk. Elsősorban arra készülünk, hogy megünnepeljük Isten nagylelkűségét, hogy ő meglátogatott-, meglátogat minket. Ő az, aki lábainkat a béke útjára igazítja. Ne engedjük, hogy a karácsonyi készülődés, - netán a tevékenykedés felfokozott izgalma elterelje a figyelmünket a lényegről. >>>>> tovább

kedd, december 23, 2008

Előkarácsony

A mai napon amolyan, elő karácsonyt ünneplünk. Nem csak azért, mert holnap, már szent este van, hanem a szentírási szakaszok is erre hangolnak. Ugyanis az evangéliumban Keresztelő János, az előfutár születéséről olvasunk. Benne teljesedett Malakiás próféta jövendölése: „Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek….. Lám, már jön is.” Már a Keresztelő János születése is csoda számba ment. Anyja Erzsébet idős kora ellenére hozta a világra, és az édesapja Zakariás nyelve is csak akkor oldódott meg, amikor a fia megszületett, mert nem hitt az angyali ígéretnek. A szomszédok és rokonok, „amikor meghallották, hogy milyen irgalmas volt az Úr együtt örült mindenki.”

hétfő, december 22, 2008

Újdonság

Hála és Szolgálat

Fontos a hálás lelkület. Észre kell vennünk azt a tényt, hogy Istentől megajándékozott emberek vagyunk, és ezt az örömet meg kell tudnunk osztani másokkal is. A Magnificat az Egyház hálaadó énekévé lett. Minden esti zsolozsmában elimádkozzuk. Ez juttassa eszünkbe naponta, mindazt, amit Istentől kaptunk, hogy érte hálát adjunk. Nekünk is Isten központú emberré kell válnunk.
>>>>> tovább

szombat, december 20, 2008

Advent IV vasárnapja

Itt az adventi idő vége, közel a karácsony. Részben a lelki számvetés ideje is, amikor meg kell kérdeznünk önmagunktól mennyit épültünk kegyelemben? Remélhetőleg megszilárdult bennünk az a hit, hogy Istennek velünk is terve van, és meghívott arra, hogy megszülessen bennünk a keresztény ember, amelyet szent Pál apostol új embernek nevez. >>>> tovább

kedd, december 16, 2008

Ki engedelmeskedett?

Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szűkség van arra, hogy újra és újra felülvizsgáljuk az életünket. A felkészülésünk szoros tartozéka a bűnbánat, az Isten kegyelme iránti nyitottság, odafigyelés, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben még meg kell megtennem. Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak bűnbánattal és a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg.
>>>>> tovább

vasárnap, december 14, 2008

A remény embere

Annak ellenére, hogy minden evangéliumi szakasz főszereplője Jézus, a mai adventi vasárnap evangéliumának központi személye Keresztelő szent János, de úgy, hogy Jézusra mutat. Ő az utolsó ószövetségi próféta. Színre lépése váratlanul tört be Izrael vallásos életébe. A nép már alig hitt abban, hogy Isten szól hozzájuk. Ekkor jelent meg János, mint Isten szóvivője. Azt mondhatjuk róla, hogy ő a remény embere. >>>>> tovább

szombat, december 13, 2008

A kegyelem ideje

Az adventi szent idő intenzitásában, tartalmában különbözik a többitől - ez a kegyelem ideje. Annyira meghatározó az Úr Jézus születése, hogy ennek megünneplésébe nem lehet csak úgy bele rohanni. Átmenetre van szükség. E nélkül csak hangulat, ajándékozás, pihenési lehetőség, kikapcsolódás szabadidő program lesz a Karácsony. Az advent egész életünk tükre. Amilyen az adventünk, olyan a karácsonyunk, és olyan az egész életünk.
>>>>>>>> tovább

péntek, december 12, 2008

Bella” – a film, amely ünnepli az életet"Bella” c. filmet, amely elnyerte a 2007-es Torontói Filmfesztivál közönségdíját, idén világszerte is bemutatták.

Ami javadra válik

Az Úr Jézus nyilvános tevékenysége idején gyakran találkozott a visszautasítás keserű élményével. A mai evangéliumban egy korabeli gyermekvers szövegét használta fel, hogy véleményt mondjon a hallgatóságáról. Akkor talán közismert lehetett ez a mondóka, amit a gyermekek az utcákon ismételgettek: „furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Jézus önmagára és Keresztelő Jánosra alkalmazza ezt.
Keresztelő János határozott, kemény szavakkal prédikált a pusztában, megtérésre intve az embereket. Azonban nem mindenki értett a megtérésre hívó szóból.
Jézus szelídebb hangon, de ugyanolyan határozottsággal hirdette Isten Országnak örömhírét, de neki sem hitt mindenki. Olyan ez, mint a sírás könnyek nélkül, vagy a zene, hallgatóság és tánc nélkül. Jézus szava bennünket is el akar érni.
Ma nekünk is azt mondja a prófétán keresztül: "arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell.".

szerda, december 10, 2008

Lélekben megújulni

Gyakran arra vágyunk, hogy megváltozzanak a körülményeink és a lehetőségeink, mert ettől a változástól azt reméljük, hogy könnyebbé lesz az élet terhe. Azonban azt is megtapasztalhattuk már, hogy megtörténik az annyira óhajtott külső változás, és mégsem eredményezett hosszú távon benső változást. Elsősorban belső döntés következménye, az hogy értelmessé válik mindaz, amit teszünk, amit meg kell oldanunk, amivel találkozunk. Vagyis azzal hogy terheinkkel, keresztény hozzáállással Jézushoz megyünk, a lelkület változik meg. Jézus igája édes és a terhe könnyű, mert önmagában hordja értelmét. Így fizikailag akár fáradtak is lehetünk, vagy akár kimerültek, mégis lesz olyan benső erőforrásunk, amelyek képessé tesznek az értelmes életre. >>>>> tovább

vasárnap, december 07, 2008

Advent II Vasárnapja

Izaiás próféta elsősorban a földi rabságból való szabadulást, és hazatérést hirdette. Keresztelő János már arról beszélhetett, hogy közel van Isten országa. Nekünk pedig arról kell tanúskodnunk, hogy Isten Országa már itt van közöttünk. Nem csak várunk és reménykedünk benne, hanem elő kell segítenünk a befogadását, a megváltás megvalósulását. >>>>>> tovább

szombat, december 06, 2008

Lectio Divina


Folytonos szentírásolvasásba kezdtek a gyulafehérvári kispapok.


Free live streaming by Ustream

Szent Miklós

HTML clipboard350 körül halt meg. Jó példája tovább élt. Emlékére halála estéjén szokássá lett egymás megajándékozása. Az adventi szentidő a lelki, kegyelmi ajándékok ideje. Isten ajándékozó szeretete keres bennünket. Szent Miklósban jó gyümölcsöt termett. Jó lenne, ha ez a mi esetünkben sem lenne másképp. >>>>> tovább

péntek, december 05, 2008

Az élet kultúrájáért

XVI. Benedek december hónapra két fő imaszándékot jelöl meg: az élet kultúrájáért és a missziós országokban élő keresztények testvéri egységéért hív imára a pápa.

Készitsétek az Úr Útját

szerda, december 03, 2008

Elég a kegyetlen és értelmetlen erőszakból!

XVI. Benedek a vasárnapi Angelus-imádságakor:

Ettek és jóllaktak

„…odaadta tanítványainak.” (Mt 15,36)


A csodálatos kenyérszaporításkor Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg kenyeret, hanem abból a hétből, ami a tanítványoknál van, majd nem közvetlenül az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek.

Mindebből két lelki gondolat következik. Egyrészt az Úr felhasználja mindazt, amink van, s amit átadunk neki, másrészt a segítségünket kéri, hogy jóságának közvetítői, szeretetének továbbadói legyünk. Csodáihoz nem nélkülözhetetlen szereplői vagyunk, mégis kéri közreműködésünket kegyelmeinek közvetítéséhez.Adventben és karácsonykor Jézus önmagát adja nekünk. Őt szeretnénk tovább adni az embereknek, hogy találkozzanak vele és átéljék az Isten-látás örömét. (Horváth István Sándor)

kedd, december 02, 2008

Mélyebb látás

Új egyházi időszakot kezdtünk. Advent első hetében vagyunk. Elkezdődött a karácsonyra való lelki felkészülés. Az Isten Igéje fényében azt vizsgáljuk, hogy milyen lelkületet kér tőlünk ez a felkészülés. Az evangélium Isten jobb, és helyesebb megismerésének a feltételéről szól: „magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.” Meglepő kijelentés ez, ugyanis a világ, a környezetünk mást sugall. A hírek, a televízió, az újságok minden területen a kimagasló teljesítményt ünneplik. Mindenütt az ügyesek, a bölcsek, az okosak részesülnek elismerésben. >>>> tovább