kedd, június 30, 2009

Hittel és bizakodással

Elsősorban a hitünk és bizakodásunk teszi lehetővé Istennek, hogy lecsendesítse életünk viharát, és így megtapasztalhatjuk azt az ajándékba kapott csendességet, amelyet csak ő adhat meg nekünk..... tovább

szombat, június 27, 2009

Személyes törődés

Jézus evangéliumi csodái, valamint az emberekkel való törődése számunkra is biztató. Ugyanis a mi világunk egyik szomorú jelensége az elszemélytelenedés, az arcnélküli tömeg ember. Pedig Isten előtt mindenki személyesen ismert. Istennek mindenkire személyesen gondja van. Egyben egy kérdés is megfogalmazódik bennünk: vajon ha Jézus most járna közöttünk ugyanúgy tolonganánk-e körülötte az emberek, mint nyilvános tevékenysége idején? Egészen biztos, hisz a világ ma talán még jobban felkapja a rendkívüliséget, és meg is vannak a szükséges eszközök ezek terjesztésére. Azonban nem feledhetjük el, hogy Jézus minden esetben hitet kért. A valódi és hiteles kapcsolathoz hitre volt szűkség akkor is, most erre van szűkség. .... tovább

szerda, június 24, 2009

"Nem született nagyobb"

Keresztelő szent János születése

Nyilvános fellépésében a legfontosabb cselekedete a bűnbánat hirdetése volt. Ennek legszebb megnyilvánulása pedig, amikor rámutatott az Úr Jézusra: Íme az Isten Báránya. Íme aki elveszi a világ bűneit. Őt hallgassátok.” Nincs ennél szebb és fontosabb feladat, mint másokat önzetlenül Krisztushoz vezetni. Valójában a keresztény ember hivatása és feladata hasonló ahhoz, amit Keresztelő Jánost tett. Minden megkeresztelt embernek feladata rámutatni az Úr Jézusra...... tovább

kedd, június 23, 2009

Ferences Ifjúsági Zarándoklat

Az Úr adjon nektek békességet!

Mostanában sokat hallunk a krízisről: gazdasági krízis, környezeti krízis, demográfiai krízis, hitkrízis … s talán még te is ki tudnád egészíteni a saját kríziseiddel. Mindenféle krízis úgy tűnik, hogy az élet ellensége … nem enged élni: gazdasági szinten, természetes körülmények között, nemzeti szinten, a lelkiéletben stb.

Mindannyian szeretünk élni … s ezért nem szeretjük a krízist, hisz az akadályozza az életet.

De vajon mi is a krízis? És csak a mi élünk krízisben? Ilyen modern dolog a krízis? Vagy máskor, korábban, mások életében is volt már krízis?

És ha volt, hogyan lehetett azon túllépni? Mi segít ki minket ebből a helyzetből? Mire lehet – esetleg – jó a krízis? Tud-e erre valaki példát mutatni? Mit kell tenni ehhez?

A VII. Ferences Ifjúsági Zarándoklatunkon – három napig Csíksomlyó felé gyalogolva – arra szeretnénk figyelni, ami segít bennünket …

élni.

Ezért megyünk néhány napra a természetbe, azért vállalkozunk együtt az útra, ezért vállaljuk a nehézségeket, ezért imádkozunk … de az életre próbálunk figyelni a beszélgetéseinkben, játékainkban, az együttlétben is. No meg mások példáján is szeretnénk látni azt, hogy a krízisből van kiút, van olyan érték, ami kiállja a krízis próbáját, s krízisek közepette is lehet

élni

Ha velünk tartanál, akkor nincs egyébre szükség mint,

  • egy kis élettapasztalatra – azaz betöltött 15 évre

  • egy kis időre az életedből – pontosabban: 2009. július 29-augusztus 3 közötti napokra

  • egy kis döntésre az életben – hogy kilépsz egy kicsit a megszokott életedből, elszakadsz a „civilizációtól”

  • az élettel járó kellemetlenségek vállalására – ami abból fakad, hogy cipeled a terhed, esetleg megver az eső, vagy nagyon fog sütni a nap, néhány éjszaka sátorban alszol,

  • egy kis odafigyelésre mások életére – azaz képesnek érzed magad, hogy néhány napig másokra – is – figyelj,

  • esetleg az élettel járó kudarc elviselésére – mert lehet, hogy a végén nem kapsz feleletet a benned lévő kérdésekre

Tarts velünk! Mi is az Életet ... keressük!

Jelentkezési határidő: 2009. július 19. (vasárnap)

Jelentkezni lehet: a feriza2009@gmail.com e-mail címen,

További részleteket,

illetve a korábbi zarándoklatokkal kapcsolatos információkat, képeket stb. az

www.ofm.ro/eferi

honlapon találhatsz

A kapcsolatok aranyszabálya

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik…”
Jézus az emberi kapcsolatok aranyszabályát fekteti le ebben a mondatban. Csupán természetes alapon állva, az emberi logika szerint is igaz és következetes kijelentése ez Jézusnak. Vallásos tartalommal még gazdagabb, hogyha egymásban meglátjuk és felfedezzük az Isten képére alkotott teremtményt, személyt, a maga megismételhetetlen és egyedi valóságában. A közeledésünk és kezdeményezésünk mércéje, hogy amit magunknak szeretnénk, azt tegyük másnak is. Néha azon akadnak el emberi kapcsolatok, vagy azért mérgesednek el, szomszédok, ismerősök, vagy akár házastársak között is, mert egy konfliktus után egyik részről sem történik kezdeményezés. Ebben az állapotban mindenki azt várja, hogy előbb a másik lépjen, legyen a másik a kezdeményező. Egy idő után pedig elhűl, elfásul a kapcsolat. Pedig, hogyha vennénk az erőt és a bátorságot, és megtennénk azt, amit mi magunk elvárunk másoktól, nagyon sok szenvedéstől megóvnánk magunkat, és sokkal több jól működő kapcsolat lenne. A keresztény szeretet lényege abban áll, hogy a másikat magunkhoz hasonlónak tekintjük, és ezért úgy szeretjük, mint saját magunkat. Jézus nem elméletet nyújt nekünk, hanem a helyes cselekvésre oktat bennünket. ...... tovább

hétfő, június 22, 2009

Kollégiumi felvétel


Olyan nevelést szeretnénk biztosítani, amely a Krisztus által ránk hagyott,- és Assisi szent Ferenc által megvalósított evangéliumi élet.

Felvételi űrlap letöltése.


vasárnap, június 21, 2009

Keltsük fel magunkban az Úrat

Hogyha nyitott szemmel járunk, megtapasztalhatjuk Isten hatalmát. Néha az a benyomásunk, hogy az Úr Jézus alszik, vagy passzív szereplője, mindannak ami körülöttünk és bennünk történik, vagy néha egyenesen viharzik. Alig vesszük észre és kevésbé tudatos, hogy emberi erőlködésünk közepette hagyjuk, hogy Ő távol legyen a mindennapi életünktől, a társadalom nagy kérdéseitől. Már-már krónikus módon elfeledkezünk róla. Még jó, ha vészhelyzetben, az utolsó pillanatokban eszünkbe jut, hogy hozzá forduljunk, hogy kérdést intézzünk hozzá, segítségét kérjük. ..... tovább

csütörtök, június 18, 2009

Lelkület

2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15
Jézus, miközben tanítványait megtanította a Miatyánk szavaira kifejtette az is, hogy mennyire fontos, hogy megfelelő lelkület kapcsolódjon az imádság szavaihoz. Az embertársainknak való megbocsájtás, az irgalom elengedhetetlenül hozzá tartozik. E-nélkül szószaporítás és üres fecsegés az imádságunk.

szerda, június 17, 2009

Három vallásos erény

2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18
A farizeusok a lelki életben nagyra értékelték az alamizsnát, az imát és a böjtöt. Ezek voltak az erény legfőbb gyakorlatai. Jézus is fontosnak tartotta e három klasszikus gyakorlat hangsúlyozását. Azonban a külső magatartás helyett, a bensőre, a lelkületre rányitotta a figyelmet. „Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt.” A képmutató, a hivalkodó már elvette a jutalmát az emberektől, ezért Istentől nem kap jutalmat.
A lelki élet nagyon fontos eszköze az ima, amely a lélek felemelése Istenhez. Jézus evangéliumi tanácsa, hogy ne a nyilvánosság előtt történjék. Jézus itt nem a nyilvános, közös imádságot helyteleníti, hanem a farizeusok feltűnést keltő módjait, melyeknek a célja nem az Isten dicsérete, hanem az emberek figyelmének a felkeltése. Legyenek számunkra is fontosak a lelki életnek ezek az eszközei, amelyek közelebb visznek Istenhez, egymáshoz, és egyensúlyban tartják mindennapi életünket.

kedd, június 16, 2009

A Szent Klárához Irt Végakarat

(1) Én, kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi magasságbeli, fölséges Urunknak, Jézus Krisztusnak és az ő szentséges Anyjának életét és szegénységét, s ebben a szándékomban végig ki akarok tartani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hivatalos formulát követ: ego Franciscus, mint pl. fogadalom tételkor. Ferenci vonások: Ferenc testvér, de hozzáteszi, hogy kicsiny, hogy ne tűnjön annyira egyháziasnak (kenetesnek). Más iratában is említi, hogy a Szűzanya szegény volt. ... tovább

hétfő, június 15, 2009

A ferences rend üzenete a G8 országok gazdasági minisztereihezA ferencesek, akik mindig is elöljárnak az igazságosság, a béke és a szolidaritás iránti elkötelezettség terén eljuttatták üzenetüket a G8 országok gazdasági minisztereihez, akik június 12-én és 13-án gyűltek össze Leccében. A ferences rend öt kontinens 113 országában 15 ezer taggal van jelen. Mindig közel áll azokhoz, akik szenvednek a konfliktusok, a különböző típusú visszaélések és egyenlőtlenségek miatt, amelyeket a különböző gazdasági rendszerek váltanak ki a társadalmon belül. Ehhez kapcsolódik a szüntelen elkötelezettség a Föld erőforrásainak rendezett felhasználása iránt. Az Assisiben zajló 187. nagykáptalan során megvitatott szöveg konkrét iránymutatást ajánl a közjó építése és a teremtett világot tiszteletben tartó gazdasági és termelési döntések előmozdítása érdekében.
A levélben a ferencesek hangsúlyozzák, hogy ismerik a társadalmi és környezeti problémákat, hiszen közeli kapcsolatban állnak a világ minden részén élő népekkel és osztoznak sorsukban. Ezért tanúsíthatják, hogy nem megfelelő a személy elidegeníthetetlen jogainak elismerése gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és politikai szinten. Ezek között felsorolják az élethez való jogot, a szabadságot számos megnyilvánulási formájában, a munkához, a tanuláshoz való jogot, a nők és a gyermekek jogait. Kiemelik a munkanélküliséget és a nehézségekkel küzdő családok támogatásának hiányát is.
Az ember és a teremtett világ Szent Ferenc és testvérei lelkiségében a Teremtő Isten lenyomata és szeretetének, valamint gondviselésének tükre. A G8 országok gazdasági minisztereinek küldött üzenet középpontjában ez a két szempont áll. Ezek köré kell csoportosulnia a politikai, gazdasági és környezetvédelmi döntéseknek. Ezért azt kérik, hogy a mai ember elvárásainak és szükségleteinek lehető legjobb megvalósítására törekedjenek a gazdasági miniszterek.

Isteni Sugallatra

f A SZENT KLÁRÁNAK ADOTT ÉLETFORMA
(FORMA VIVENDI S. CLARAE DATA)

(1) Mivel a szent evangélium szerinti tökéletes élet választásával isteni sugallatra a magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya leányaivá és szolgálóivá lettetek és eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel,
--------------------------------------------------------------------------------------------
A szent Ferencre jellemző elemek:
A szent evangélium megtartására vállalkoztak.
Isteni sugallatra (Divina inspiratio, ez mindenhol előfordul ahol az életformáról beszél.)
Magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya.
Eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel.
Állítják, hogy a Szűzanya jelzői közül, hogy a Szentlélek jegyese, szent Ferenc hozta be az Egyházba....... tovább

vasárnap, június 14, 2009

"Akár alszik, akár ébren van..."

Működjünk együtt Jézussal, az isteni magvetővel. Személyes életünkben, a ránk bízottak életében tegyük, meg ami ránk tartozik. Hosszú és türelmes munkára van szűkség, hogy az elvetett jó mag kicsirázzon, szárba szökkenjen és termést hozzon. Legyünk kitartóak a jóban, a kicsi dolgokban, és gyakoroljuk azt a türelmet, ami a példabeszédbeli magvetőt jellemezte. A magot elvetette: „Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan.” Ez a hozzáállás derűlátást, és bizalmat is ajándékoz, mert tudjuk, hogy bőven elég az, hogy Isten tudja, miként és hogyan hoz gyümölcsöt az elvetett jó mag. ...... tovább

péntek, június 12, 2009

Emberek HalászaiFilm a papi hivatásról. I rész.

Sienaban készült Végrendelet

(TESTAMENTUM SENIS FACTUM, VégrS)

(Szienában készült végrendelet)

1226 áprilisában Sienában Assisi Ferenc olyan beteg lett, hogy testvérei kérték, fogalmazza meg utolsó akaratát.


1) Írd, hogy megáldom összes testvéreimet, a szerzetben élőket és az ezután következőket, egészen a világ végéig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A testvérek úgy kértek végrendeletet, valamiféle utasítást, hogy le akarták írni. Hihetünk abban, hogy itt valóban szent Ferenc szavait hozzák, azt olvassuk. Nem csak emlékezésről van szó.

A szerzetben élőket: Szent Ferenc itt a regula prológusát idézi. Az első mondat az Ő áldása. Ez amit élete végén fontosnak tart. Öntudatosan, nagy meggyőződéssel mondja: a világ végéig. Így mindannyian benne vagyunk.

........ tovább