hétfő, március 24, 2008

Emmausz

Több hely is "pályázik" arra Jeruzsálem közelében, hogy ott ismerték fel az emmauszi tanítványok Jézust a kenyértörésben. A rövid videófilmen látható szentélyt a ferencesek gondozzák. Német szöveg kíséri a bemutatót, amely 2006 Húsvét hétfőjén készült. A Gloria TV honlapjáról másoltam be. Ugy gondolom, közérdeklődésre tarthat igényt, hisz nem sokan járhattak közülünk a Szentföldön. Akkor legalább így...:-)

kedd, március 18, 2008

Magatartások

A mai liturgia evangéliuma az utolsó vacsora eseményének néhány részletét közli. Nagyon jellemző lelkiállapotokat jelenít meg. Egészen sajátos és egymástól különböző hozzáállások. Ennek tükrében megvizsgálhatjuk saját magatartásunkat, Jézushoz való viszonyunkat. >>>>>> tovább

vasárnap, március 16, 2008

Virágvasárnap

Virágvasárnap a Nagyhét és Húsvét kapuja. Olyan, mintha egy nagy zenemű nyitányát hallgatnánk meg, amely összesűrítve minden fontos elemet tartalmaz már . Ünnepélyes esemény, amely kiemeli Jézus messiási nagyságát, és öröm forrása a tanítványok számára. Ezen a napon együtt van az öröm és a fájdalom. Két kép, két jelenet áll előttünk: a Jézust dicsőítve fogadó, hozsannázó tömeg és azok, akik keresztre kivájnák. Jeruzsálem kapujában Jézust királyként ünnepelték, örömrivalgásokkal fogatták, pálmaágakat lengettek. Azonban néhány nap múlva ugyanaz a tömeg, ugyan olyan egyöntetűleg azt kiáltotta: feszítsd meg őt. >>>>>> tovább

kedd, március 11, 2008

Változtatni

Az élet egyik jellemző kísérő jelensége a változás. Valamilyen fokban mindenkit foglalkoztat a változás vágya. Azért, hogy külső körülményeinket, lehetőségeinket megváltoztassuk néha komoly erőfeszítésekre, áldozatokra vállalkozunk. Azonban az is tapasztalatunk, hogy nem elégséges kizárólag csak a külső változással, változtatással foglalkoznunk. Szükségünk van arra, hogy a nagyböjt hátra levő idejében a benső változás vágyára, lehetőségére irányítsuk a figyelmünket.
>>>>>> tovább

vasárnap, március 09, 2008

Erdélyi Ferences Ifjúsági Találkozó

EFeri Tél 2008

Nagyböjt V vasárnap

Lázár feltámasztása kevés emberben ébresztett hitet, legfennebb a nővéreiben erősödött meg jobban az Úr Jézushoz való ragaszkodás. Ugyanis a zsidók, képtelen módon halálra keresték. A tanítványok is annyira megfeledkeztek erről a csodáról, hogy Húsvét vasárnap nem jut eszükbe lehetőségként Jézus esetében. Jézus feltámadása azonban már hitet eredményezett. Egy fontos üzenet és bizonyosság, hogy van átjárás ég és föld között, sőt életünk nem fejeződik be a halállal. Így a Húsvét ünnepére való készülés, maga az egész ünnep hit nélkül nem lehetséges. >>>>>>> tovább

szombat, március 08, 2008

Hála

Az erdélyi ferences ifjúsági találkozó (EFeri) délelőtti elmélkedése 2008. Március.8 Székelyudvarhely

Read this doc on Scribd: halaa

Jézus Mély Szeretete

szerda, március 05, 2008

San Damianoi Kereszt

Read this doc on Scribd: s damianoi k

kedd, március 04, 2008

Ami Igazán Fontos

Nincs emberem

A nagyböjt ideje számunkra Istentől felkínált lehetőség arra, hogy felszítsuk a keresztségben kapott kegyelmeket. Most a mi esetünkben is az Úr Jézus a kezdeményező. Ugyanakkor az Úr bennünket használ fel arra, hogy az ő segítsége, lelki támasza másokhoz eljusson, olyan emberekhez, akik erre rászorulnak. Ezek lehetnek családtagjaink, ismerősök, vagy olyanok, akiket a gondviselés hoz elénk. Legyünk éberek és vegyük észre, hogy ki az, akinek nincs embere, nincs segítsége, és legyünk mi azok, akik segédkezet nyújtunk fizikai, vagy lelki szükségében. >>>>>>> tovább

vasárnap, március 02, 2008

Nagyvöjt IV vasárnapja

Néha bennünket is megérint a kegyelem fénye és gyógyító ereje. Most a nagyböjti időben talán világosabban látjuk, hogy mit kíván tőlünk a vallásos élet, talán érthetőbb, hogy mit kell tennünk lelki haladásunk érdekében. Hogyha olyan környezetben élünk, mások támogatására is számíthatunk, de az is lehet, hogy sokkminden akadályoz az Isten fele vezető utunkon. Így könnyen találunk kibúvót, azt állítva, hogy az életkörülményeink nem kedveznek a lelki előrehaladásunknak.
>>>>>> tovább