hétfő, november 30, 2020

Csiff december

 

2. Celano 50. fejezet Egy látomásról, melyet szent Ferenc a szegénységgel kapcsolatban látott

kedd, november 17, 2020

Ferences félóra 268

 

2. Cel. 11. fejezet. Szent Ferencnek a pápa úr előtt mondott példázatáról.

A FVR novemberi képzési anyaga.

hétfő, november 02, 2020

Halottak napja, November 2.

 

Novemberi liturgikus naptár

2020. november

1. vasárnap: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. hétfő: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. kedd
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt
4. szerda: BORROMEO SZENT KÁROLY
Fil 2,12-18; Zs 26; Lk 14,25-33
Isten maga műveli bennetek a szándékot és a végrehajtást is
5. csütörtök: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. péntek
(Szent Lénárd)
Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
7. szombat
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad
8. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
9. hétfő: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. kedd: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
11. szerda: SZENT MÁRTON
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
12. csütörtök: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Szent Anasztáz-Asztrik)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
13. péntek
(Magyar szentek és boldogok)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
 •          Szent Didák
 • 14. szombat
  (Szent Hypatiusz-Huba)
  3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
  Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
  15. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
  (Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
  Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
  16. hétfő
  (Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
  Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43
  Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet
  17. kedd
  (Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
  Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
  Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
  18. szerda
  (Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
  Jel 4,1-11; Zs 150; Lk 19,11-28
  Szent az Úr, aki volt és aki van és aki eljövendő!
  19. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
  (Szent Abdiás, Szent Geláz)
  Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
  Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
  20. péntek
  (Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
  Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
  Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
  21. szombat: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
  Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
  A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
  22. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
  (Szent Cecília)
  Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
  Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
  23. hétfő
  (Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
  Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
  Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
  24. kedd: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
  (Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
  Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
  Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
  25. szerda
  (Alexandriai Szent Katalin)
  Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
  Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
  26. csütörtök
  (Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
  Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
  Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
  27. péntek
  (Szent Virgil)
  Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33
  Új eget és új földte láttam!
  28. szombat
  (Marchiai Szent Jakab)
  Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
  Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
  29. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
  Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
  Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian
  30. hétfő: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
  Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
  A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből

  vasárnap, november 01, 2020

  Csiff November

   

   

  2 Celano 49. fejezet 

  Egy testvér példája, aki javait a szegények helyett rokonainak adta, s akit a szent emiatt megfeddett

  Mindenszentek

   

  Mindenszentek ünnepén Isten szentségét ünnepeljük, amely a történelem folyamán oly sok hívőember életben visszatükröződött.  A szentség egyedül és kizárólag Isten tulajdonsága. Istenen kívül valójában senkit nem nevezhetünk szentnek, csak annyiban amennyiben részesül Isten szentségében.

  Vannak, akik az idők folyamán többet visszatükröztek Isten szentségéből, mások szerényebben adták tükrözték Isten szentségét. Vannak, akiknek ragyogóbb a szentsége, másoké rejtettebb. Azonban mind-mind Istenből, mint kútfőből merítettek. Mindenszentek ünnepén az egyház a szentek sokaságára és a sokféleségére tereli a figyelmünket.

   Szent János apostol a Jelenések könyvében akkora seregről beszél, hogy meg sem lehetett számlálni. Azt olvastuk, hogy „minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Magából az olvasmányból kiderül, hogy: Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.” A fehér ruha, a keresztségi kegyelmet jelképezi. A keresztségben kapott kegyelemmel indulunk el a Krisztus-követés útján, amelynek végső célja, az üdvösség.  A mai ünnepen tehát azokra a férfiakra és nőkre emlékezünk, akik a hitben és Isten szeretetben előttünk jártak és életpéldájukkal számunkra is megmutatták az életszentségre és egyben az igazi boldogságra vezető utat.

  Azért olvastuk az evangéliumban a nyolc boldogságról szóló szakaszt, hogy ízelítőt kapjunk abból, hogy Isten milyen boldogságra  hív bennünket.

  „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
  Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
  Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
  Látjuk, hogy az evangéliumi boldogságok nem az emberi elképzelések szerinti-, szokványos boldogság utat rajzolják fel elénk, hanem az Istennel való közösség útjára hívnak. Isten szándéka, hogy részesüljünk az ő életéből, az ő boldogságából..

            Bármilyen életformával is ajándékozott meg bennünket a gondviselő Isten a mi életfeladatunk és élethivatásunk is az, hogy saját élethelyzetünkben és életkörülményeinkben visszatükrözzünk valamit Isten szentségéből. Arra vagyunk hívatva, hogy Istennek és Istennel éljünk. A mai ünnep a bizonyíték arra, hogy a szentek jól döntöttek, amikor az úr Jézus által mutatott és tanított boldogságok útját járták.

  A Szentleckében ezt olvastuk: „Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket és azok is vagyunk.”  Szent János apostol rámutat Isten szeretetére, amely az élet minden körülményében elkísér, hogy megmaradhassunk Isten gyermekeinek. Isten szeretete a jelen élet kegyelme, boldogságra vezető út. Ehhez adjon nekünk kegyelmet az Úr, hogy részünk legyen abban a boldogságban, amelyben a ma ünnepelt szenteknek már része van.