péntek, július 31, 2015

Kiállítás

A csíksomlyói kegyszobor megalkotásának 500. évfordulója alkalmából az erdélyi ferencesek Mária-évet hirdettek, amely ráirányítja a figyelmet a Szűzanyára. Az emlékév részeként a Csíki Székely Múzeumban nagyszabású emlékkiállítás nyílt csütörtök délután.A kiállítás 2015. július 30-tól szeptember 20-ig tekinthető meg a Csíki Székely Múzeumban (Csíkszereda, Vár tér 2. szám).

szerda, július 29, 2015

Csiff Augusztus

Egy szegény katonáról, akit felruházott és látomásáról, melyet még a világban látott hivatásáról
5 Miután nemsokára visszanyerte szabadságát, még nagyobb részvétet kezdett érezni a szűkölködők iránt. Fel is tette magában, hogy semmiféle szegénytől, aki – Isten szerelmére hivatkozva – kéréssel fordul hozzá, nem fordítja el orcáját . Történt, hogy egy napon egy szegény, félig meztelen katona jött vele szembe; megesett rajta a szíve, és Krisztus szerelméért azonnal odaadta neki jól szabott ruháját, amelyet éppen viselt. Mennyivel művelt kisebbet, mint Szent Márton? Semennyivel......