szombat, október 31, 2009

Boldogságok


"Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben;"

péntek, október 30, 2009

Evangelizálni a médiávalEvangelizálni a digitális kontinenst – ezt kérte XVI. Benedek a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőitől.

szerda, október 28, 2009

Küldetésünk vanEzen a Csíksomlyón bemutatott szentmisén a kollégistáinkkal együtt mi is részt vettünk. Ezt követően adtuk elő a Naphimnuszról szóló darabot.

kedd, október 27, 2009

Rejtetten és nélkűlözhetetlenül

Az Úr Jézus által meghirdetett Isten országa annyira fontos a világnak,- az egész emberiségnek mind a kis mustármag, mind a kovász. Olyan értek rendet hozott, és olyan távlatokat nyitott meg a történelemben, amelyre az ember a maga erejéből nem lett volna képes. Csak Isten Fia tudta ezt megtenni. Így nélkülözhetetlen, nem lehet és nem is szabad megkerülni. Igaz, hogy Isten országának a rejtettség is jellemző vonása. Nem hivalkodik, nem tolakszik, nem erőlteti rá magát senkire. Mégis a jelenléte a megfelelő időben látható jel a világ számára. ..... olvasd tovább

hétfő, október 26, 2009

A SzabadítóFiatalok számára keresgéltem egy kifejező kis filmet a m e g v á l t á s r ó l, és ezt találtam. Gondoltam itt is megosztom!!

vasárnap, október 25, 2009

Gyógyító Erő

Valószínű, hogy sok minden el akarja hallgattatni, csitítgatja a Jézushoz való kiáltásunkat. Befolyásol környezetünk életvitele, - rossz hatása, esetleges hitetlensége. Visszahúz saját lustaságunk, beidegződött rossz szokásaink, kényelmességünk: minek változtatni eddigi életmódunkon amikor eddig így is jó volt. Ugyanakkor remélhetőleg bátorítást is érzünk – „bátorság téged hív” – Jézus minket is meg akar gyógyítani, hitünkben, hogy helyes belátásra jussunk. ..... a teljes predikáció.

szombat, október 24, 2009

"Hogy lássak!"

30b
View more presentations or Upload your own.

,,Mit akarsz, mit cselekedjek neked?'' A vak azt felelte neki: ,,Mester! Hogy lássak!''

péntek, október 23, 2009

A pap és a digitális világA pap áll XVI. Benedeknek a következő Tömegtájékoztatási Világnapra írt üzenete középpontjában.

csütörtök, október 22, 2009

szerda, október 21, 2009

kedd, október 20, 2009

Éberség

„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukra várnak…… Boldogok azok a szolgák, akiket Uruk érkezése ébren talál.” Az éber várakozás nagyon szép leírása. Az aludni vágyó ember eloltja a gyertyát és nyugovóra tér. A virrasztónak égő gyertyára van szűksége. A hűséges szolga égő gyertyával a kezében várja Ura megérkezését. Az Úr ugyanis az éjszaka bármelyik órájában, akár hajnaltájt is érkezhet, és fogadni kell őt. A szolgának ilyen szokatlan helyzetben is bizonyítani kell Ura iránti hűségét. Szokatlan és rendkívüli, amit a szolgának meg kell tennie. Az áldozat nagynak látszik, de ugyan ilyen szokatlanul nagy a jutalom is: az Úr felövezi magát, asztalhoz ülteti, és ő maga szolgálja ki hűséges béresét. Mintha felcserélődnének a szerepek. Az Úrból szolga lesz, és a szolga az Úr asztaltársává, barátjává válik. .... tovább

hétfő, október 19, 2009

szerda, október 14, 2009

Ferences Kollégium - SzékelyudvarhelyenInterjú a székelyudvarhelyi ferences kollégiummal kapcsolatban, amelyet a Mária Rádió 2009 október 13-án sugárzott.

kedd, október 13, 2009

NaphimnuszMeghallgatható Szent Ferenc Naphimnusza, az udvarhelyi kollégisták elődadásában, amelyet a Mária Rádió 2009 október 13.-i adásában sugárzott.

Vallásos előirások

Ha lenne olyan előírás az Egyházban, amit nem értünk vagy valami miatt elhanyagoltuk, próbáljuk meg megérteni, olvassunk utána, vagy kérdezzünk meg valaki hozzáértőt, hogy tisztábban lássuk az értelmét.
Ugyanakkor a mai evangélium kapcsán újra megerősítést nyer, hogy a szeretet parancsa mindent megelőz. Jézus ezzel fejezte be a tanítását: „adjátok inkább a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor mindjárt tiszták lesztek egészen.” Tisztítsuk meg mi is a lelkünket és szándékunkat, legfőképpen pedig gyakoroljuk a szeretet parancsát, hogy így a cselekedeteink, és egész életünk kedves legyen Isten előtt...... tovább

vasárnap, október 11, 2009

Mi szűkséges az üdvösséghez?


Úgy tűnik ma sem különb a helyzet, mint Jézus korában, vagy a nagy szentek idejében volt. Kizárólag a mélyen vallásos emberek szívében és ajkán fogalmazódik meg a kérdés, mit kell tennem, hogy eljussak az üdvösségre? Felmérések igazolják, hogy a világhoz való alkalmazkodás, a túlélés, még a templomba járó emberek életét is alapvetően meghatározza, csak ezután következnek szóban vagy tettben vallásos szempontok. A vallás tanítását, az evangéliumi igazságokat a legtöbb ember inkább csak szépnek, de nem feltétlenül jónak tekinti. Még kevesebben vannak, akik mindezt a mindennapi élethez szükségesnek is tartják..... tovább

péntek, október 09, 2009

Szent Ferenc személye mint "formáló erő"


Kedden, október 6-án a Mária Rádióban elhangzott egy interjú a ferences lelkiségről. A beszélgetésen jelen volt Kórodi M. Antonetta nővér, Máté Gyöngyvér FVR és jómagam. Az interjút Balázs Erzsébet, a rádió munkatársa készítette. Alább az én válaszaim olvashatók. Próbálkozom az egész interjú megszerzésével és ha sikerül azt is megosztom.

1.  A Kisebb testvérek rendjének (Ordo Fratrum Minorum) rövid bemutatása

Kisebb Testvérek Rendje, a hivatalos nevűnk. A latin megnevezés rövidítése OFM. 15 ezren vagyunk, a világ 113 országában működűnk, 146 rendi egységben. Ebből kettő magyar: a magyarországi és az erdélyi rendtartomány. Erdélyben egy ideje 50 körül mozog a létszámunk, jelenleg 11 kolostorban élünk. Kolozsváron van a rendtartomány székhelye. Legismertebb kolostorunk Csíksomlyó, de a szórványban is jelen vagyunk, mint Dés. Még Erdély viszonylatában is nagy távolságra vannak egymástól a kolostoraink pl. Brassó, Kaplony, Déva nem kis rugaszkodás egymástól.
2. Tevékenységükben miként van jelen szent Ferenc szellemisége?
Rendünk a szent Ferenctől ránk hagyott életformát öt fontos pont köré csoportosítja – ez öt prioritás. Ezek köré szerveződik az életünk, a tevékenységünk, ez alapján szoktuk megvizsgálni a megtett utat.
a.      Imádság és áhítat szelleme. Szent Ferenc életében mindent megelőzött az Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolat. A közösségeinkben rendezett ima program van, ez átszövi a napjainkat. Ehhez kapcsolódóan a személyes imára is igyekszünk időt szakítani. Akikkel foglalkozunk, akik hozzánk jönnek azokkal is vannak ima alkalmaink.
b.     Testvéri közösség. Szent Ferenc a végrendeletében így fogalmaz: „testvéreket adott nekem az Úr” Mi is testvéri közösségben élünk, tevékenykedünk.
c.      Szegénység, kisebb testvérség, szolidaritás. Szent Ferenc szándéka az volt, hogy a testvérek szívesen forgolódjanak az egyszerűk a kicsinyek között. Így lettünk mi a nép barátai. Szívesen foglalkozunk rászorulókkal, egyszerű emberekkel: kollégiumokat működtetünk, gyerekekkel foglalkozunk, szegényeket támogatunk.
d.     Evangelizáció – igehirdetés. Szent Ferenc a Nagy Király Hírnökének nevezte önmagát. Missziós útján eljutott a Szentföldre is. Ma is fontos tevékenységünk az igehirdetés, misszió. Az idei Nagykáptalan fő témája volt.
      e.      Képzés – Folyamatos és kezdeti nevelés. Ez inkább lelki képzést fejlődést jelent, aminek része a szellemi képzés is. Mi is ezért képezzük itthon a növendékeinket, a novíciusok kivételével. Ugyanakkor a rendtagok folyamatos képzésére is gondot fordítunk.
3. Hogyan lehet Assisi szent Ferenc ma egy szerzetes számára formáló erő és értelmet adó személyiség.
Ahogyan Krisztus állandóan időszerű és fiatal, így élem meg, hogy az Ő hű követője szent Ferenc is ilyen. Ifjú korunkban néhány társammal, barátommal sokat kísérleteztünk, a hivatáson belüli hivatást keresve (Bőjte Csaba, Páll Leó) Szegényekhez jártunk, öreg otthonba, elmegyógyintézetbe. Színdarabot tanultunk be többekkel szent Ferenc életéről és több templomban is előadtuk. Így döbbentünk rá, hogy ezt szervezett formában, kiegyensúlyozottan – rendi keretek között is lehet tenni. Így lett szent Ferenc életformája számunkra – számomra is életprogram, és ma is az. Ide kívánkozik, amit Rendünk legfőbb elöljárója írta szent Ferenc ünnepére: „Térjünk vissza az Evangéliumhoz és akkor az életünk visszanyeri a kezdetek költészetét, szépségét, varázsát ... Szabadítsuk fel az Evangéliumot és az Evangélium felszabadít bennünket.' Engedjük, hogy szabadítson fel a lelki tompaságból, a száraz megszokásból, a fáradságból és a beletörődésből, hogy Krisztussal és az Ő igéjével, s szent Ferenctől kísérve, újra útra kelhessünk, azzal az erős vággyal, hogy a mai világban és a mai világért Jézusnak igazi tanítványai lehessünk"  Hát valahogy ez a kihívás, a mindennapi sürgetés, és megvalósítandó feladat.
 4. A ferences rend idén aug. 22-én 800 éves születésnapját ünnepelte, mely nagy jelentőséggel bír
Igen, megemlékeztünk arról, hogy 800 éve hagyta jóvá, III Ince pápa a szent Ferenc által adott életformát. A rend keretében, világviszonylatban egész éves program volt, sőt három éves előkészület előzte meg. 2007-ben ott voltam Assisiben az egyik ilyen jubileumi rendezvényen. Sajátos volt, megtapasztalni a rend nemzetköziségét, az összetartozásunkat mondjuk a japán, vagy épp az afrikai ferences testvérrel.
A rendtartományunk idén, augusztus 20-22 között ünnepelte meg a jubileumi évfordulót. Szent István a tartományunk védőszentje, ezért a közösségünk benső ünnepét ekkorra időzítettük. 22-ére hívtuk meg Csíksomlyóra a különféle ferences közösségeket, de a szüleink rokonaink is hivatalosak voltak erre az ünnepre. Otthonossági érzést adott együtt ünnepelni Csíksomlyón a szüleimmel, rendtársaink szüleivel, sok-sok ismerőssel, különféle ferences közősségek és világi rendiek tagjaival.
Jól sikerült kezdeményezés volt a nagy közös étkezés a templom előtti téren, a kolostor udvarán. Az egész ünnepségnek gyökere, tartása és jövőbe mutató iránya is volt. Ez tetszett nekem.


szerda, október 07, 2009

Tranzitus-égi szűletés

Meghitt ünnepet ültek a barátok templomában a „lelki rokonok”, akik Assisi Szent Ferencen keresztül kötődnek Jézushoz és egymáshoz.
KepA székelyudvarhelyi rendház tagjai, paptestvérek, a mallersdorfi ferences nővérek, a ferences világi rend tagjai és a kolostortemplom hívő közössége együtt élte meg a kollégistákkal a Naphimnusz születésének megjelenítését, és emlékezett a rendalapítónak a mennyei hazába költözésére. Életrajzíróját, Szent Bonaventúrát idézte P. Böjte Mihály atya: „Ő valóban a legkeresztényibb férfi volt, aki élve az élő Krisztushoz, haldokolva a haldoklóhoz és halálában a halotthoz akart tökéletesen hasonló lenni, amely külső hasonlósággal fel is ékesíttetett.”
Míg hallgattuk a „próbálj meg egyszer testvérként tekinteni rájuk” biztatást, elénk idéződött „nap bátyánk, hold nénénk, szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, víz húgunk, tűz bátyánk; földanya nénénk”…
A 141. zsoltár a neki ajánlott oltár előtt hangzott fel. A félhomályos templomban, gyertyafénynél, az életből az örök életbe távozás misztériumát idézte az emlékező- és hálaének. A csendes imádság és szerzetesi áldás köszönet a nagy tanítóért, hálaadás a 800 éves Reguláért, és hozzá szóló fohász is. A mély értelmű, felemelő szertartás során egymás mellett is megéreztük: „Az emberek jók és szelídek, csak fel kell ébreszteni a bennük levő jóságot”.
(molnár)

A ferences rend alapítója 1226. október 3-án, az assisi Porciunkulában adta vissza lelkét a Teremtőnek. Követői azóta megemlékeznek tranzitusáról, vagyis az átköltözéséről a földi életből a mennyei hazába. A szép és ősi tranzitus szertartása után mindannyiunkat megajándékoztak a ferences atyák képét, áldását és a ferences szimbólumot tartalmazó emlékkel. 

Molnár Melinda cikke az Udvarhelyi Híradó, Október 7.-i számában

kedd, október 06, 2009

"Egy a fontos..!"

Mi is az egy fontos?
Az emberek lényeglátásával mindig is akadtak problémák. Vannak aprólékos emberek, és vannak nagyon felületesek is. Az sem jó, ha mindig elveszünk a részletekben, az sem vezetne sehová, ha nagyvonalúan épp a lényeg fölött siklunk el. Ma talán így fogalmazhatnánk: Életünk tevékenykedése közepette se feledkezzünk meg Krisztusra függeszteni tekintetünket. Ez a jobbik rész. Lehet bármi ez a tevékenykedés: a munkánk, hivatásunk, szabadságunk, szórakozásunk, vendégfogadás, mindezekben a jobbik rész a lelkület, a Krisztusra szegezett tekintet. Nélküle minden üres lesz, Vele bármi értelmet nyer......... tovább

vasárnap, október 04, 2009

"Imádunk Téged!"


Szent Ferenc csak tisztelettel és imádással képes találkozni azzal, aki számára ennyire jelenvaló és kedves. Az Úr Jézus iránti szeretete a tiszteletben, imádásban mutatkozott meg.Hiszen nem akárki Ô, hanem az Atya Igéje, és így az élethez egyedül szükséges kenyér az ember számára. Az Eucharisztia egyszerre emlékezés és emlékvacsora, egyesülés és áldozás, imádás és tisztelet. Ferenc nem tartotta veszteségnek azt, hogy a Názáreti Jézustól hatalmas történelmi távolság választja el, hiszen Jézus kortársaival azonos feltételek és esélyek vannak adva számára is. Erős hittel vallotta, hogy az igében és a szentségekben, különösen az Oltáriszentségben találkozhat az élő Krisztussal. Tudatában volt annak, hogy Jézus kortársainak is és azoknak is, akik „már csak” az igében és a szentségekben találkozhatnak vele, egyformán szükségük van Isten Lelkére, a hitre. Ennek az új szemléletnek fontossága nyilvánvaló Ferenc életében. Az első Intelemben legalább kilencszer beszél Isten Lelkéről....... tovább
 Fotó: Ferences Templom, Székelyudvarhely: Templom aug.

szombat, október 03, 2009

Krisztusra emlékeztet

Szent Ferenc egész életét egészen átszőtte Krisztus követése, és ezzel nekünk is példát adott. Utolsó szavai ezek voltak: „Én megtettem, amit tennem kellett, amit nektek kell tennetek arra tanítson meg Krisztus.” Engedjük, hogy valóban tanítson Krisztus, és hasson ránk szent Ferenc példája, úgy hogy az életünk, minden tevékenységünk és majdan halálunk is legyen olyan, mint Krisztusé volt....... tovább

"Menj Ferenc!"


Szent Ferenc élete (1182-1226)

péntek, október 02, 2009

Lisieuxi Kis Szent TerézKészítette: Apulchra
Zene : Edvin Marton.

Teljes értékű emberi nevelésA szabadság az igazságot keresi. XVI. Benedek egykori professzorként szólt a Cseh Köztársaság egyetemi rektoraihoz, tanáraihoz és diákjaihoz. Beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a megismerés igazi kihívása nem más, mint az, hogy a teljes értékű, valódi emberi nevelést szolgálja, amely szembeszáll a tudás széttöredezésével.

csütörtök, október 01, 2009

Ferences Fogadalomtétel KaplonybanA nagykárolyi születésű Hugó testvér, a noviciátus utáni első ünnepélyes fogadalmát Kaplonyban tette le szeptember 19-én. A fenti videón fr. Szabolcs provinciális beszéde hallgatható meg.
Folytatás II, és III