péntek, december 21, 2018

Íme jön !         
Az Énekek énekéből vett olvasmány sorai a vőlegényére váró menyasszony öröméről szólnak. A szentírás magyarázók ezt az örvendező várakozást az Egyházra alkalmazták. Az egyház örvend, mert Krisztusra vár. Sőt, most az adventi idő vége fele, számunkra a Karácsony ünnepének közeledtét jelzi: „íme, itt jön!... Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácson át.” Közel van hozzánk Krisztus és hogyha ablakot-, ajtót nyitunk számára nem csak benéz hozzánk, hanem szállást is vesz nálunk. Maga Isten keres bennünket, az ő szeretetével és irgalmával. Keresésének célja, hogy ránk találjon és  örömmel ajándékozzon meg bennünket. Ebbe a lelkületbe és gondolat körbe illeszkedik az evangéliumi részlet is, amelyben Máriának, a rokonánál Erzsébetnél tett látogatásáról olvasunk. Azt is mondhatjuk, hogy ez a látogatás az út fáradalmaival, a vállalt áldozatokkal, és a találkozás örömével a Szűzanya adventjének a része volt. A találkozás pillanatáról pedig ezt hallottuk: „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet.”Örömteli találkozásról hallunk, amely már az Úr Jézus jelenlétének közeleségében zajlott. „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Mária arra fordította szabad akaratát, hogy elérhetővé tegye magát Isten terve számára és készségesen együttműködjön vele. Nekünk is keresnünk kell-, rá kell találnunk az Úr közelségére. Munkálkodnunk kell a vele való találkozás érdekében a saját életünkben és a ránk bízottak érdekében. Miközben Krisztus, életünk ablakán  át ránk tekint arra kér, és arra vár, hogy osszuk meg vele a mindennapjainkat.  Fontos lenn, hogy úgy készüljünk az idei Karácsonyra, hogy az ünnep valóban  Istennek szentelt idő legyen, amelyet a családdal, a közösséggel, szeretteinkkel töltünk.
A mai napi ó-antifóna szavaival imádkozunk:
Ó, szent Virradat!
Te az örök világosság
Fényessége és az
igazságosság Napja vagy:
jöjj, és világosítsd meg azokat,
akik sötétségben és a halál
árnyékában ülnek!


Nincsenek megjegyzések: