vasárnap, február 19, 2017

Évközi 7. vasárnap

A mindennapi életben-, az embertársainkkal való kapcsoltainkban sajnos azt tapasztaljuk, hogy gyakran előfordul a félreértés, a kisebb nagyobb konfliktus. A mai vasárnap szentírási szakaszainak tanítása ilyen helyzetekre nyújtanak segítséget. Már az Ó-szövetségi olvasmány néhány gyakorlati tanáccsal szolgál, amely ma is nagyon időszerű. „Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. …..Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat.” Megalkuvást nem ismerő szavak ezek, amelyek eligazítást nyújtanak kisebb-nagyobb konfliktusaink rendezésében. Mennyire megrendítő: „Ne táplálj gyűlöletet szívedben.” Hogyha kioltanánk bensőnkből a harang lángolását, és nem táplálnánk azt, máris könnyebbé tennénk, saját életünket, és egyben a körülöttünk élők sorsát is. Ez pedig még az Ó-szövetség. Innen még tovább is van. Nézzük meg ennek a gondolatnak az evangéliumi folytatását. Az Úr Jézus szóhasználatát idézve: „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták…………….Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt,..” A többlet az Ó-szövetséghez képest, hogy nem csak azt kéri, hogy ne tápláljunk gyűlöletet, hanem, hogy a rosszat jóval győzzük le: „tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket..” Hogyha nem próbáltuk volna, próbáljuk ki, hogy mennyire hatásos az, hogy jót teszünk azzal, aki velünk szemben ellenséges. Ugyanakkor mennyire segít ilyen esetben az imádság, ahogyan az Úr Jézus tanácsolja: „imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” Az ilyen imádságban elsősorban mi változunk, mi alakulunk. Ezt a célt jelzi az Úr Jézus szava, amikor az ellenségért való imádság motivációját ebben fogalmazza meg: „hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak.” Mindezt Jézus nyomában járva megtapasztalta szent Pál apostol is, ezért figyelmezteti a korintusi híveket, és egyben bennünket is, amikor kérdésként teszi fel: „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” Azt is tudja szent Pál, amit mi is tapasztalunk, hogy mást mutat és tanít az úgy nevezett világ. Azonban erre a válasza: „E világ bölcsessége…. oktalanság Isten előtt.” Ma is érvényes, megnyugtató biztatásként írja le: „ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.” Így valósítható meg az, amit az Úr Jézus az evangélium végén mond, és szent Pál esetében meg is valósult: „legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” Ez számunkra előttünk álló feladat, de Isten kegyelmi segítségével megvalósítható, úgy hogy legalább úton vagyunk, és haladunk a kitűzött cél felé.