szombat, december 21, 2013

péntek, december 20, 2013

Csíksomlyó Üzenete

Megjelent a Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap karácsonyi száma!

A tartalomból:
Urbán Erik OFM: Közösség a jászol körül
Sárközi Sándor SP: Éhségek és angyalok
Ft. Jitianu Liviu: Mária – a beteljesedett várakozás
Takács Éva: Lepjük meg mi is a kis Jézust ajándékkal
Juhász-András Réka: „Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon”
Borsodi L. László: A szereplés szolgálattá alakult
Lázár Csilla: Márton Áron adventi és karácsonyi üzenete
Ft. Tempfli Imre: Egyházközség – virágos kert...
Molnár Izabella: A plébánia éve, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve
Borsodi L. László: Európai Máriás Háló: Málta után Csíksomlyó
Böjte Mihály OFM: A csíksomlyói ferences közösség
A csíksomlyói kegyhely ünnepi programja a 2014-es évre

A Csíksomlyó Üzenete példányonként megrendelőknek 2,50 lej. Megvásárolható a csíksomlyói kegyhelyen, illetve 10 példány fölött megrendelhető az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E -mail: uzenete@gmail.com

Postacím:
Csíksomlyói Ferences Kolostor
Csíksomlyó Üzenete
530 203 Miercurea-Ciuc
str. Szék nr. 148.
Jud. Harghita

csütörtök, december 19, 2013

December 19

A mai napra az ó antifóna és a zsoltár sorait választottam elmélkedésünk témájául. A karácsonyt megelőző intenzív készületi szakaszban, napi kísérőink az Ó antifónák, amely a bevezető sóhajból, felkiáltásból kaptál a megnevezésüket. A mai napi így hangzik: „Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted, és epedve várnak a nemzetek: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!” A Megváltót, Izaiás próféta jövendölése alapján Jessze gyökeréből támadt Sarjnak nevezi. Azt mondja róla, hogy: jel … a népek számára; elnémulnak a királyok előtte, és epedve várnak a nemzetek. Arra kéri, hogy cselekedjen értünk: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra! A szentmise zsoltára, segít abban, hogy gyakorlati módon alkalmazni tudjuk, magunkra-, élethelyzetünkre az antifónának ezt a sürgető kérését: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra! Így imádkoztunk a zsoltárossal: Légy oltalmam sziklája, és erős váram, hogy megszabadíts engem, mert te vagy az én erősségem és menedékem! A zsoltáros Istenben bizakodik, aki képes őt megszabadítani, aki számára erős vár és menedék. Számára ez már nem csak kérés, hanem megtapasztalt bizonyosság, mert az mondja: „ ..Te vagy az én reménységem, Uram; Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam. - Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazóm.” A zsoltáros visszagondol egész életére és felfedezi, hogy Isten óvta, segítette az élet különféle helyzetében, kora ifjúságától, egészen idős koráig. Az adventi idő számunkra is az életünk tükre. A mögöttünk levő időszak annak a megfogható és biztos jele, hogy Isten kísér és óv kegyelmével. Remélhetőleg Isten most az adventi készülődésben, imádságban, egy jó lelkiismeret vizsgálatban megláttat olyan összefüggéseket az életünk eseményeiben, amelyből kiderül, hogy a megváltás kegyelme ma is élő, működik és személyesen értünk is cselekszik. Ezért a kérésünk most már hálaadássá és dicséretté módosul, ahogyan a zsoltárban imádkoztuk: Dicséretedet szüntelenül zengje ajkam, téged magasztaljon az ének!

szombat, december 07, 2013

Mária köszöntő


Elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntő
Csíksomlyó, 2013. december 7. 18,00 órától

csütörtök, december 05, 2013

Uram, Uram! „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.”
A vallásos életben nem elég a szóval való megvallás, a tettek jelzik, hogy milyen is a hitünk.
Szent Ferenc:
         Szóbeli megvallás:
Különös buzgalommal kereste a magányos helyeket, és minden földi gondtól mentesen huzamosabb időt töltött ott Krisztus sebeiben. Legbiztosabb kikötője az imádság volt. Imádsága nem volt rövid lélegzetű, hanem ellenkezőleg, hosszú és buzgósággal és szelíd alázattal teljes”. 1 Cel 27
         Tettek:
„Egy időben... bejárta az Assisi környékbeli falvakat és templomokat... és magával vitt egy seprűt, hogy a templomokat kitakarítsa.” (Perugiai legenda, 18.)
Az adventi idő jó lehetőség, hogy a vallásosságunk tettekben is megnyilvánuljon.

„A mi Urunk nem annyira tettek nagyságát nézi, hanem a szeretetet, amivel véghezvittük őket.”  Avilai Szent Teréz
Nem feltétlenül kell rendkívüli és nagy tettekre gondolnunk. Fontosabb az, hogy gyakorlatiasak legyünk és megvalósítható dolgokra gondoljunk.
Próbáld minden tevékenységedet szeretettel megtölteni. Ugyanazt tedd, mint máskor, látszólag ugyanúgy, mint máskor, csak tudatosítsd a szívedben a szeretetet.

hétfő, december 02, 2013

Csiff műsor adventben


Celanoi Tamás 29 fejezet A szeretetről, mellyel a Teremtő kedvéért valamennyi teremtmény iránt viseltetett; a külső és belső ember leírása

csütörtök, november 28, 2013

Érdekek és a szent ügy

A csíksomlyói kegyhely azok közé a búcsújáró helyek közé tartozik, amelynek van szent hegye. Ez számunkra Somlyó hegye: ősi, kultikus, szent hely mind a helyiek (egy része), mind a csíksomlyói kegyhelyre zarándoklók számára. Ezért amikor a kegyhely körzetében változtatásokat akarunk véghezvinni, azt a kérdést kellene szem előtt tartanunk, hogy mit szeretnénk megvalósítani: megőrizni a kegyhely méltóságát vagy a kegyhely környezetét turistaparadicsommá alakítani. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ha már megvannak a hosszú távú tervek, akkor lehet a területrendezéssel kapcsolatos döntéseket hozni.
Emlékeztetni szeretnénk a sípálya létrehozásában érintetteket arra, ami a Hargita Népe napilap 2004. április 23-ai számában megjelent (XVI. évfolyam 93. szám): „ A két Somlyó-hegy közti rész nem kirándulóhely, hanem az egész magyarság szentélye, ahol lelki felépülést keresnek az emberek.” A csíksomlyói plébánián 2004. április 22-én zajlott tanácskozáson jelen voltak a terület birtokosai, a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia, valamint a közbirtokosság vezetői, továbbá a csíksomlyói ferences zárda elöljárói és a csíkszeredai polgármesteri hivatal képviselői. Megállapodásuk, mely szerint meg kell őrizni a két Somlyó-hegy közötti nyereg kegyhely jellegét, a Kissomlyó hegyére mint szent hegyre is vonatkozott.
Most, közel egy évtized után azonban újabb tárgyalásra nem került sor: feltételezhetően a tulajdonos jóváhagyásával a bérlő úgy változtatta meg a Kissomlyó-hegy látványát, hogy bennünket, ferenceseket senki nem keresett meg, s bár a szóban forgó terület nem képezi tulajdonunkat, csupán a szomszédságunkban van (és valószínűnek tartjuk, éppen ezért gondolják úgy, hogy nem is vagyunk illetékesek a kérdésben), senki nem kérdezett meg, mi a véleményünk a Kissomlyó rendezési tervével kapcsolatban.
Az említett körülmények ellenére világossá szeretnénk tenni, hogy a csíksomlyói ferencesek nem sportellenesek. Tudjuk, hogy a ma emberének mindennél nagyobb szüksége van a mozgásra, és azt is, hogy erre teret kell biztosítani, de – a kialakult és részben megváltoztathatatlan helyzet tudatában is – úgy véljük, hangsúlyoznunk kell, hogy kinek-kinek lehetőségeihez mérten meg kellene őriznie a Teremtőtől ajándékba kapott világ szépségét, és azoknak, akik környezeti változtatásokat eszközölnek, tudatosítaniuk kellene, hogy nem a természet urai, hanem gondnokai, sáfárai vagyunk, és mindent meg kellene tenniük azért, hogy a készülőben lévő sípálya beleilleszkedjen a környezetbe azért, hogy a hely méltó hely maradjon a búcsúra érkező zarándokok fogadására, és megfelelő legyen a téli sportot művelők számára is. Jelenleg ugyanis úgy néz ki a Kissomlyó hegye, mint amikor valakinek, aki a hagyományos frizurát szereti, akarata ellenére modernet vágnak.
Bízunk abban, hogy a szent hegynek mint az egész magyarság zarándokhelyének ügye most és a jövőben nyitottá teszi a különböző álláspontokat képviselő feleket a tárgyalásra, és meglesz bennük a szándék, hogy terveik elgondolásában és kivitelezésében a helyi, egy szűkebb közösség érdekeit alárendeljék a szélesebb, a vallásos tömegeket érintő ügynek.
A csíksomlyói ferencesek

Római Riport

A pápa 150 ezer dollárt ajánlott fel a Fülöp-szigeteki tájfun áldozatainak, Costa Rica elnöke örül II. János Pál papa szentté avatásának, Pápai mise: Bűnösök igen, de korruptak nem, Ferenc pápát meglepetés érte a pápai audiencia alatt: zászlósok jelentek meg A Vatikán a Hit Éve végén először állítja ki Szent Péter ereklyéit

kedd, november 12, 2013

Római Riport

1. A menekült családok megpróbáltatásai és nehézségei meghatották a pápát 2. A Ratzinger-díj átadásán Ferenc pápa szempontokat adott XVI. Benedek legújabb könyvének értelmezéséhez 3. Panama elnöke Antigua-i Szent Mária szobrot adományozott a Vatikánnak 4. Ferenc pápa Aung San Suu Kyi-vel, a mianmari aktvistával találkozott 5. A Szentföld őrizői gondját viselik a szíriai polgárháború áldozatainak 6. Mit tesz a Pápai Spanyol Kollégium Rómában? Az új rektor elmondja 7. A fatimai Szűzanya egyetemes tisztelete 8. Ferenc pápa autói 9. A művészetek támogatói: 30 év támogatás 10. A Vatikán saját krikett csapatot indít

vasárnap, november 03, 2013

31. évközi vasárnap

A világ vatikáni szemmel

Tartalom 1. Imavirrasztás a Mária-ünnep előestéjén: A hit képes feloldani a bűn csomóit a lélekben 2. Egészségügyi okok nem tudta letenni hivatali esküjét Pietro Parolin, a Vatikán újonnan kinevezett államtitkára 3. A pápa egy meggyilkolt nő családjával imádkozik 4. A jó prédikáció titka -- többek között ezt is megtanulhatták az USA püspökei vatikáni konferenciájukon 5. "A Római Birodalom után a legjelentősebb keresztényüldözés Spanyolországban volt" 6. Vallási türelmetlenség Pakisztánban: az amerikai drónoktól a tálib támadásokig 7. India legmagasabb Jézus szobra vonzza a különböző felekezetű zarándokokat 8. A Vatikán felhasználói fiókjának egyre nő a népszerűsége az Instagramon 9. Ez Ferenc pápa? A Vatikán egyedi érmét bocsát ki A magyar változat a Jezsuita Stúdió közreműködésével készült. romairiport.jezsuita.hu

szerda, október 16, 2013

Ferences félóra 91

Ferenc pápa Asisiben
Szent Ferenc jóváhagyást kér a regulára
Boros Fortunát befejező rész

hétfő, október 14, 2013

Római riportok

A Római Riport 2013. október 13-i adása. A tartalomból: II. János Pál és XXIII. János szentté avatása, 30 éves a Családjogi Charta, Bergoglio bíboros embereket mentett, Musical II. János Pál pápa életéről.

péntek, október 04, 2013

Tranzitus Csiksomlyón

Assisi Szent Ferenc égbe költözésének ünnepén, október 3-án, csütörtökön az esti szentmise keretében a rendalapítóra emlékeztek a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmise után tranzitus szertartást végeztek a ferencesek.

kedd, szeptember 17, 2013

kedd, szeptember 03, 2013

A ferences hivatásról


Ez az egyszerű, házilag készített kis videó megpróbál bepillantást engedni az erdélyi ferences szerzetesek életébe.
Természetesen ebben a pár percben csak, néhány, számunkra fontos dolgot emeltünk ki. Amennyiben többet szeretnél megtudni rólunk, életformánkról, keresd fel ezt a honlapot: www.ofm.ro/ferenceshivatas

szombat, augusztus 31, 2013

Ferences identitás

A provinciai nyári találkozónkat 2013. augusztus 20-án az esti szentmisével fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök nyitotta meg. Miközben Szent István királyt méltatta, arra buzdított, hogy alapjaiban kell megújulnia az életünknek. A sziklaalap, amire építkezhetünk: Jézus Krisztus......... tovább

szerda, augusztus 28, 2013

Szent Ágoston

Szent Ágoston, a nap szentje a farizeusokkal ellentétben evangéliumi embernek bizonyult. Igaz, hogy az ő  keresése is kezdetben külső volt, csak később jutott el a benső felismerésre. Ifjú korában nem sokat törődött  Istennel, a vallásos élet dolgaival. Azonban életének ebben a szakaszában is egy benső szomjúság, az  igazság  keresése ösztönözte.................. tovább

péntek, július 26, 2013

Szent Anna és JoakimA szent hagyomány úgy tartja, hogy a Boldogságos Szűzanya szülei szent Anna és Joakim volt. Van is Jeruzsálemben egy templom, amelyet szent Anna tiszteletére emeltek a keresztesek. A hagyomány szerint azon a helyen állott az Úr Jézus nagyszüleinek a háza.
            A mai ünnepet a kapcsolat ünnepének is nevezhetnénk, amikor arról elmélkedünk, hogy milyen is lehetett a Szűzanya kapcsolata az ő szüleivel, vagy az Úr Jézus kapcsolata a nagyszüleivel és fordítva. Ennek a mintája, ahogyan maga Isten közeledik az emberhez.
            A Kivonulás könyvében ezt olvassuk:  az Úr úgy beszélt Mózessel szemtől szembe, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni.” Tehát itt nem hűvös egyezkedésről van szó, nem is távolságtartó udvariaskodásról, hanem Isten és Mózes között baráti párbeszéd folyt. Egy ilyen beszélgetésben már nem csak a kimondott szavak számítanak, hanem a mozdulatok, a gesztusok, a nézés stb. Mózes ilyen légkörben vitte Isten elé népe sorsát, így esdekelt irgalomért és kapta meg a tíz parancsot.
            Isten irántunk való szeretetének a jele, hogy Jézus Krisztusban, még szorosabb kapcsolatot keresett velünk, emberekkel. Ez kezdődött el, amikor Joakimot és szent Annát megajándékozta Máriával. Ez folytatódott a Szűzanyával, aki a kimondott igen szavával vállalta, hogy Isten Fiának az édesanyja legyen. Ez lett megfoghatóvá Jézus Krisztusnak üdvösségszerző művében.
            Ennek tükre a mai evangéliumi részlet is. „A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.” Az Úr Jézus boldognak nevezi azokat, akik láthatták őt, akik hallhatták a tanítását. Jézus kortársai kiváltságosak voltak, mert személyes kapcsolatba kerülhettek  Jézussal.
A kegyelem világában nekünk is megadja ezt a lehetőséget. Nekünk is baráti kapcsolatot kínál, azt akarja, hogy szoros szálak fűzzenek hozzá és egymáshoz. Ehhez nekünk is olyan bizalmasan kell közelednünk hozzá, ahogyan Mózes közeledett Istenhez, ahogyan a tanítványok fordultak Jézushoz. Erre jó lehetőség az imádság, a szentmise, szentáldozás. Így lesz az életünk olyan alkalmas szántóföld, amelyben gyökeret verhet és termést hozhat Jézus kegyelme és tanítása. Innen erőt meríthetünk, hogy az egymáshoz való viszonyunk is építő jellegű legyen, és mindannyiunk életében megvalósuljon Isten velünk kapcsolatos terve és szándéka, ahogyan szent Annában is megvalósult.

kedd, július 23, 2013

kedd, május 28, 2013

Ferences félóra 82


Szent Ferenc bazilika felszentelése,
Ádám teremtése,
Noé bárkája, interjú Tibor testvérrel

szerda, május 15, 2013

Ferences félóra 81

Szent Ferenc odaajándékozza köpenyét egy szegény lovagnak.
Interjú, befejező rész.

kedd, április 30, 2013

Ferences félóra 80


Szent Ferenc bazilika, egy szegény ember Ferenc lába elé teríti köpenyét.
Interjú

hétfő, április 08, 2013

Merjünk messzebre tekinteni

Kérdezett: Borsodi L. László ferences sajtóreferens   
Fr. dr. Orbán Szabolccsal, az erdélyi ferencesek tartományfőnökével a közelgő rendi káptalanról beszélgettünk, amelyet Csíksomlyón tartanak április 9–12. között.
Miért „káptalan”, miért nem „gyűlés”, „tanácskozás”?
A káptalan megnevezés ősi szerzetesi hagyományban gyökerező fogalom: a bencés szerzetesek gyakorlatában (valamikor a 8. századtól kezdődően) az első napközi imaóra után összegyűlt az egész közösség, hogy egy fejezetet (caput, capitis) és annak magyarázatát meghallgassák a Regulából, és azt saját életükre alkalmazzák. Ebből fakadóan káptalan megnevezéssel illették magát az eseményt, az együttlétet, illetve a helyet is, ahol mindez történt. Ezekből a helyi kezdeményezésekből nőttek ki később a nagyobb szintű káptalanok, amelyeket a IV. lateráni zsinat kötelezővé tett minden szerzetesközösség számára.
Már ezt megelőzően Szent Ferenc és első testvérei számára a kezdetektől fontos volt a közösségi együttlét, a rendszeres találkozás, az egymás örömeiről, kudarcairól szóló beszámoló, valamint a közösségi élettel kapcsolatos problémák megtárgyalása. A kisebb testvérek életéről, életmódjáról szóló első beszámolókban már jelen vannak olyan utalások, amelyek szerint a ferencesek rendszeresen összejönnek, hogy „együtt örvendezzenek az Úrban, és közösen étkezzenek”, valamint hogy életükre vonatkozó „szent törvényeket fogalmazzanak meg, amelyeket majd a pápa úr elé tárnak jóváhagyásra”. Ezeket a rendszeres találkozásokat maga Szent Ferenc is káptalanoknak nevezi, és a Regulában rendelkezik is ezek idejéről, helyéről stb. Ahogy az első ferences találkozások mutatják, nem csupán törvényhozó, esetleg tanácskozó jellegű összejövetelek voltak, hanem minden olyat cselekményt magukban foglaltak, amelyek a közösségi élet, az összetartozás szempontjából fontosak lehettek. Ezért szerencsés ez kifejezés, mert tartalmazza mindazt, amit a „gyűlés”, „tanácskozás” kifejezések korlátozottabban fejeznének ki............................
Tovább.................

Ferences nővérek a pápáról

                                                    Riport készült Takács M. Klarissza Ferences Szegény-gondozó Nővérrel a Magyar Katolikus Rádióban 2013. 04 05-én. A riport témája Ferenc pápa megválasztása.

szombat, április 06, 2013

Pünkösdi búcsús szónok

 „Boldog vagy, mert hittél!” (Lk 1, 45) – ez a mottója az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúnak, amelyre május 17–20 között kerül sor.
A zarándoklat liturgikus programja
Május 17-én, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.
Május 18-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Az ünnepi búcsús szentmise, amelyet a Duna Televízió és a Mária Rádió élő adásban közvetít, fél 1-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben a Hármashalom oltárnál. A 2013-as pünkösdi búcsú ünnepi szónoka nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke.
A kegytemplomban este 7 órakor kezdődik a pünkösdelőesti szentmise, utána reggelig tartó virrasztás lesz.
Május 19-én, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Május 20-án, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor.
A pünkösdi búcsú szónoka
A búcsú egyetlen meghívottja, az ünnepi szentmise szónoka nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke lesz.
Az Egri Főegyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmányait a Győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust szerzett.
1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektoraként tevékenykedett. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki. A Püspöki Kongregáció konzultora, a Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint a Kultúra Pápai Tanácsának volt a tagja.
XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatására az egri főszékesegyházban került sor 2007. június 9-én.
2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke.
Jelmondata: „Ipsi gloria in saecula!” („Dicsőség Neki mindörökké!”)
Összeállította:
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

péntek, március 29, 2013

Ferenc pápa lábat mos a fogvatartottaknak

„Aki a legnagyobb közöttünk, annak szolgálnia kell a többieket. A lábmosás egy jelkép, egy jel. Azt jelenti: szolgálok nektek. S mi is egymásnak. Persze nem kell mindennap megmosnunk egymás lábát. Akkor mit jelent ez? Azt, hogy segítenünk kell egymásnak” – magyarázta a szertartás jelentését a Szentatya a részben muzulmán, illetve ateista fiataloknak.