vasárnap, december 30, 2007

Szent Család Vasárnapja

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. >>>>> tovább

péntek, december 28, 2007

Aprószentek

"Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk." (A zsolozsma napi könyörgése)

csütörtök, december 27, 2007

Szent János apostol

Fontos, hogy szent Jánoshoz hasonlóan ma is legyenek meghatározó élményektől megjelölt emberek, akik örömmel tanúskodnak arról, hogy az Élet Igéje, Jézus Krisztus megjelent közöttünk. Ebbe a közvetlenségbe kaptunk mi is meghívást, hogy szent Jánoshoz, a szeretett tanítványhoz hasonlóan mi is ilyen eleven tanúk legyünk. >>>>>> tovább

szerda, december 26, 2007

Szent István

Ahogyan a szülőknek egy csecsemőt nem elég szemlélni, hanem feladataik vannak vele szemben – így az isteni kisdedre sem elég csupán elérzékenyülve gondolni, hanem kötelezettségeink vannak, amelyek keresztény voltunkból fakadnak. >>>> tovább

kedd, december 25, 2007

Karácsony Ünnepe

Az amerikai Frankenmutban van a világ legnagyobb karácsonyi boltja. Wally Bronner, üzletember alapította 1945-ben. Kezdetben egy kis raktárhelyiség volt, ma öt futballpálya nagyságú helyet foglal el. Évente 2 millió látogató fordul meg az üzletben. Az év 365 napjából 361 nap nyitva van. Egy meleg nyári, augusztusi nap jártam ott, és zsúfoltságig tele volt vásárlókkal, látógatókkal. >>>>>> tovább

hétfő, december 24, 2007

Karácsony estéje

Ma estére leegyszerűsödik az élet, bármennyire is elbonyolítanánk csillogó villogó fényekkel, mégiscsak a betlehemi csillag fénye érvényesül a legjobban. Bármennyire is tolakszik a világ kihívó gazdagságával, mégiscsak a szegényes jászolban fekvő kisded Jézus kerül középpontba. >>>> tovább

Eljön az Úr

Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr:
holnap pedig meglátjátok dicsőségét!

(Imádságra hivás, december 24)

szombat, december 22, 2007

Advent IV Vasárnapja

Figyelnünk kell, és olvasnunk kell azokból a jelekből, amelyeken keresztül Isten üzen. Lehet, hogy ez imádságban történik meg, vagy épp egy jó szentgyónásra van szükségünk. Az is lehet, hogy egy jóakarónk által szólít meg minket, vagy a szentírás-, vagy lelki olvasmány szavain keresztül hallatja a hangját. Nagyon sok módja és lehetősége van annak, hogy Isten üzenete elérkezzen hozzánk. >>>>> tovább

Ó Nemzetek Királya

hétfő, december 17, 2007

Advent III hete Kedd

Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásosos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szűkség van egy többlet nyitottságra, odafigyelésre, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben kell megtennem. Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg. >>>>> tovább

szombat, december 15, 2007

Advent III vasárnapja evangélium

Advent III vasárnapja

A történelem folyamán, különféle kultúrákban nagyon eltérő volt az, hogy az emberek miben reméltek. XVI Benedek pápa a Spes Salvi – a remény ment meg- enciklikájában sajnálattal állapítja meg, hogy a modern embernél a haladásba vetett hit vette át a keresztény reménység helyét.>>>>>>> tovább

péntek, december 14, 2007

Adventi elmélkedés

Visszautasítás

Isten parancsait, lelkiismeretünk ösztönzését előfordulhat, hogy úgy éljük meg, mintha Isten valamit elvenne tőlünk, olyan, ami pillanatnyilag jónak tűnik, és mégsem lehet részünk benne. Lehet, hogy időnként úgy találjuk, nekünk kevesebb jut abból az örömből, amiben részük van azoknak, akik másként gondolkodnak és élnek, vagyis nem Isten parancsai szerint rendezik be az életüket. Ma mégis próbáljuk meg ajándékként, szeretetből felajánlott lehetőségként felfogni azt, amiről tudjuk, hogy Istentől jön, és személyesen meg akar szólítani.>>>>> tovább

csütörtök, december 13, 2007

Szent Lúcia

Szent Lucia számára az Istenbe vetetett hite, bizalma a vértanúságra is erőt adott. "Ne félj, én megsegítelek! " Keresztény életünkben, adventi zarándoklásunkban legyünk bizalommal Krisztus iránt, hogy ad elég erőt a követéséhez, és a megfelelő időben megadja az ehhez szükséges kegyelmeket is. >>>> tovább

szerda, december 12, 2007

Kollégistákkal Medgyesen

A remény

Nincs olyan ember, aki élete folyamán a fáradságnak valamilyen formáját meg ne tapasztalta volna. Annyiféle fáradság, ellankadás lehetséges, kezdve a fizikai fáradságon át, egészen a lelki elernyedésig, vagy akár a fásultságig.
Ilyenkor a legnehezebb, hogyha elhalványul, vagy elfogy a remény arra, hogy hamarosan lehetőség lesz a pihenésre, – vagy nincs remény arra, hogy találkozni fogunk valakivel, aki erőt önt belénk, aki felvillantja előttünk a szabadulás lehetőségét.Jézus minden élethelyzetre felkínálja az ő segítségét, személyes támogatásáról biztosit. >>>>>> tovább

kedd, december 11, 2007

Jó pásztor

Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Adventben Jézus elindul felénk, az ő bárányai felé. Leereszkedik az életkörülményeinkbe, bűneink szakadékába, hogy ránk találjon, és magához vezessen.
Jó látni, hogy az adventi szentmiséken többen vesznek részt, mint szokásos. A szentmisékben, szentáldozásban, szentgyónásban, imában, találkozhatunk a bennünket kereső jó Pásztorral, ahol fel akar emelni magához. Megtapasztalhatjuk az Úr érkezését, aki irgalmaz, felemel, és magához ölel. >>>> tovább

hétfő, december 10, 2007

Advent II hete Hétfő

Az evangéliumi béna megtapasztalta, hogy valóra váltak a prófétai szavak, mert az élete kiaszott sivatagjába eljött, belépett Isten. Bátorsága, bizalma, de legfőként hite jutalmaként gyógyulást nyert. Nem csak fizikailag gyógyult meg, hanem lelkileg is: „bocsánatot nyertek bűneid" >>>>> tovább

vasárnap, december 09, 2007

Advent II Vasárnapja

Jézus kortársai folytonosan keresték, hol találják meg azt a személyt, akiben a próféták jövendölései beteljesednek, és ugyanakkor megfelel boldogság utáni vágyuknak is. A lelki kutatásnak ezt az útját ma is végig kell járnunk. >>>>> tovább

vasárnap, december 02, 2007

Advent I vasárnapja

A Biblia embere, a keresztény tele van sóvárgással, vágyakozással. Mi is a sóvárgás? Valahogy úgy fogalmazhatnánk, hogy: az ember benső világa, tetteivel összhangban, valamilyen célra, valamilyen óhajtott jóra irányul. Ez most a mai vasárnappal megkezdett adventi időben még kiemeltebben tapasztalható, még kiemeltebben valós. Advent, AD VENIO – latin kifejezés azt jelenti, hogy hozzád jövök, ünnepélyes megérkezés, ÚR JÖVET. >>>>>> tovább