kedd, szeptember 30, 2008

Szent Jeromos

Szent Jeromos egyháztanító, a Biblia fordító. Neki köszönhetjük a mai fordítások alapját képező latin (vulgáta) fordítást. 349 tájékán született Dalmáciában, Stridon helységben. Vallásos szülői alapnevelést kapott, nagy világi műveltsége volt: latin, görög. Rómában a katakombákban elmélkedett, majd érett korában megkeresztelkedett, maga Liberiusz pápa keresztelte meg. A mai Németország területén, Trier környékén ismerkedett meg a remete élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos beteg lett, utána két évig igen szigorú remete életet élt, és görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382-ben Rómába ment, már mint pap Damazusz pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, ezenkívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Női szerzetesi közösséget is igyekezett keleti mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak, áskálódások, vádaskodások céltáblája volt. Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt, tovább tanulta a hébert, éjszakánként egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírás fordítást készített, fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Sokat olvasott (Szent Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!) Kemény küzdelmet folytatott a tévtanitókkal: szerzetesi életről, papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymásután meghaltak körülötte. Mindezek ellenére töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420. szeptember 30-án. A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négy egyházatya egyike.

hétfő, szeptember 29, 2008

Főangyalok

Szent Mihály főangyal szerepel Dániel próféta könyvében, ahol arról olvasunk hogy vezérként megvédi a választott népet az ellenségtől. A Jelenések könyvében végső győzelemre vezeti Isten seregét. Tisztelete keleten már a IV században elterjedt. Nyugaton az V században külön ünnepe volt. Gábor angyal nevével az Ó-szövetségben szintén Dániel látomásaiban találkozunk. Az Új-szövetségben ő adta hírül a Megváltó születését. Rafael Tóbiás könyvében szerepel, mint Tóbiás hűséges útitársa, és Tobit gyógyítója. Az 1970-es naptárreform előtt Gábor angyalt március 24-én ünnepeltük, Rafaelt pedig október 24-én. A szentírásban e három név szerint ismert főangyalnak, rendkívüli küldetés jutott. Mihály védelmező, Gábor hírvivő, Rafael gyógyító. Ma amikor a racionalitás egyre inkább háttérbe szorítja a hétköznapi hitet, az angyalokba vetett hitre is hatással van. Azonban az Istenben bízó lélek megtapasztalja Isten védelmét, irányítását és gyógyító kegyelmét.

"Annak a kérdése, hogy hány angyal férne el egy gombostű fején, a molekuláris fizikában már nem tűnik abszurdnak . Ugyanis itt már foglalkozni lehet azzal, hogy az a pont milyen széles ténylegesen, és mi választja szét a láthatatlan elektronikus hírvivők játékát az élet táncában." (Lewis Mumford).


vasárnap, szeptember 28, 2008

Szent Mihály Főangyal

XXVI Évközi Vasárnap

A harsogva kimondott ígéretek mögött, sok tagadás rejtőzhet. Olykor, az is előfordul, hogy nem riadunk vissza kimondani azt, amit Ezekiel prófétánál olvasunk: „Nem igazságosak az Úr útjai.” Azonban Isten szavai vádként hullnak vissza ránk: „Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?” >>>>> tovább

kedd, szeptember 23, 2008

Pió atya

Ma szent Pió atya ünnepe van. Róla is elmondható, hogy engedelmes hallgatója és tettekre váltója volt Jézus tanításának. Rendkívüli kegyelemként részesült az Úr Jézus szent sebhelyeiben. Orvosilag többször is kivizsgálták nála ezt a jelenséget, de nem találtak rá természetes magyarázatot. Életével, szentmiséiével újra és újra elérhetővé tette Jézus értünk hozott keresztáldozatának ajándékát. Lelkiatyának írt levelében ezt olvassuk: „Amikor oltárhoz lépek, egész lényem oly tűzben ég, hogy nem tudom leírni. Főleg azt érzem, hogy arcom, tekintetem egészen áttüzesedik.” Az életrajz írója azt írja ezzel kapcsolatban: „Amikor az oltár lépcsőjénél keresztet vetett, arca megváltozott. Egész lényén Jézus szenvedése tükröződött. Arcán az Úr fájdalma. Teste megroppant a szenvedés súlya alatt. A térdelésből csak rendkívüli fáradsággal tudott felegyenesedni. Véres kezével az oltárra támaszkodott, mintha vállán a nehéz keresztet cipelné.” >>> tovább

Honlap Pió atya életéről: http://pio.freeweb.hu/


péntek, szeptember 19, 2008

25 évközi vasárnap

Van, akit Isten közülünk kora reggel, azaz gyerekkorában hívott meg a vallásos életre. Olyan családban nőhetett fel, olyan környezetben, hogy mintegy bele nőtt a vallásos életbe is. És ez milyen nagy ajándék.Másokat Isten talán délben, mondjuk élete delén fogadott fel az ő munkájára. Az ilyen embert valamilyen esemény, egy jó lelki gyakorlat, vagy gyóntató kimozdított élete megszokott kerékvágásából és ráléphetett a lelki élet útjára. Olyan is akad, aki az utolsó órában érkezett. Idős korban érintette meg Isten kegyelme, és ekkor sikerült fordítania élete eddigi helytelen irányán. Azonban Isten előtt senki nem számít későn jöttnek. A megtérés sosem késő, de mindig időszerű. Azt viszont nem nekünk kell eldöntenünk, hogy kinek milyen jutalom jár. Még azt sem, hogy a mi fizetésünk milyen arányban van mások jutalmával, netán azokéval, akik utoljára érkeztek. >>>> tovább

Isten Nagylelkűsége

szerda, szeptember 17, 2008

kedd, szeptember 16, 2008

Kollégiumi Évkezdés

Származási hely: Kollégium 2008 őszi kezdés
Újra benépesült diákokkal az udvarhelyi kollégiumunk. Összesen 19 bentlakóval kezdünk, ebből 7 új diák. A címre (vagy a képre) kattintva néhány felvétel látható a kollégiumi első napról. Három fontos helyen a kápolnában, a stúdium teremben és az ebédlőben készültek képek. Szerda este ünnepélyes megnyitó szentmisét tartunk a templomban. Így lassan belendül a 2008/09-es tanév is.

Betegek Szentsége - LourdesSzeptember 15-én, Benedek pápa szentmise keretében néhány betegnek
kiszolgáltatta a betegek kenetét.

hétfő, szeptember 15, 2008

Áll a gyötrött Isten Anyja


Stabat Mater (Marco Frisina)
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cujus animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

kedd, szeptember 09, 2008

Claver Szent Péter

Claver Peter saját korában megtalálta, hogy miként kell apostollá lennie, és miként szolgálhatja Krisztust. Ez a feladat bennünket is kötelez. Egyénileg és közösségileg keresnünk kell és meg kell találnunk, hogy mire hív az Úr Jézus. Ma is szűkség van arra, hogy a béke munkásai legyünk ott, ahol élünk. Vagy épp a szegények ügyének felpártolása vár ránk. Azt minden keresztény megteheti és meg is kell tennünk, hogy mindennapi keresztünk felajánlásával, imáinkkal legyünk Isten Országának mai építői és apostolai. >>>>> tovább

szombat, szeptember 06, 2008

23 évközi vasárnap

A 23. évközi vasárnap olvasmányainak vezérfonalát, talán tömören így fogalmazhatnánk meg: felelősek vagyunk egymásért. Ezekiel prófétában ez úgy tudatosult, hogy az Istentől jövő szózatban ezt hallja: „őrállónak rendeltelek Izrael háza mellé:” Az őr mindig valakinek a szolgálatában áll, hogy a rábízott értékre vigyázzon. Ebben az esetben Isten a megbízó, hogy a próféta, a nép körében Isten üzeneteinek közvetítője legyen. Egyben a próféta számára sem közömbös, hogy miként látja el ezt a felelősségteljes feladatot, mert Isten rajta kéri számon a bűnösök megtérését. Az evangélium a testvéri kapcsolat jegyében taglalja a felelősség témakörét. >>>> tovább