péntek, február 29, 2008

Keresztút

Válasz

Ma két kérdés is érkezett a bolgomon található bemutatókkal kapcsolatban.
- Egyik, hogy miként lehet elolvasni a bemutató szövegét, hogyha nem indul el az sáv szélesség miatt (pl.modem miatt.) A megoldás, hogy rá kell kattintani a bemutató alatt található linkre, ahol azt írja, hogy Wiew. Vagyis, hogy látni akarom. A művelet átvezet arra az oldalra, ahol a bemutató van (pl.http://www.slideshare.net/bojtemihaly/ferencima?src=embed) Ott hogyha a lapot alább görgetjük, megtaláljuk megszámozva a képekhez irt szöveget.
- A másik kérdés, hogy miként lehet letölteni a bemutatót saját gépre? A fentebb leirt művelet után, amikor a slideshare oldalán a szóban forgó bemutatóhoz érünk, az alatta látható download file linkre kattintva (letöltés) letölthetjük a kívánt bemutatót.
Remélem követhető, várom az érdekeltek visszajelzését.

csütörtök, február 28, 2008

Passió

Bay Area Classical Harmonies [J.S. Bach] - Passion According to Saint
Found at skreemr.com

vasárnap, február 24, 2008

Forrás

Vannak olyan események, és helyek, amelyek számunkra forrás erejűek. Jó lenne gyakran emlékezni lelki megújulásunknak ezekre a helyeire, ahol számunkra is forrásként buzgott fel a kegyelem. Például arra a templomra, ahol elsőáldozók voltunk, ahol megbérmálkoztunk, házasságot kötöttünk, fogadalmat tettünk.
>>>>> tovább

kedd, február 19, 2008

Szolgálat

A farizeusok és írástudók a nép tanítói voltak. Az lett volna az elsődleges feladatuk, hogy szóval és példájukkal irányt mutassanak másoknak. Mivel ezzel visszaéltek, nagyon elmarasztaló Jézus következtetése: „tegyetek meg és tartsatok meg mindent, amit mondnak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket…… Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek.
>>>>> tovább

vasárnap, február 17, 2008

Nagyböjt II Vasárnap

Az evangéliumi rész, hozzánk intézett üzenetén gondolkodva azt mondhatjuk, hogy nekünk is kell, hogy legyen „Tábor hegyünk” ahol átértékelődik és mélyül a hitünk, és az Úrhoz fűződő kapcsolatunk. Gyakran ilyen „Tábor hegy”-ként kínálja fel magát a mindennapok tapasztalata, valamilyen rendkívüli élmény, vagy egy –egy kegyelmi időszak, mint például a nagyböjti szentidő.
>>>>> tovább

kedd, február 12, 2008

Mi Atyánk

Még ha másként, is mint az Úr Jézus, de Isten gyermekeiként, mi is Atyának szólíthatjuk Istent. Assisi szent Ferenc egy magyarázatot irt a Miatyánk szövegéhez, amelyet gyakran imádkozott a zsolozsmában. >>>>>> tovább

vasárnap, február 10, 2008

Nagyböjt I vasárnapja

Hamvazószerda és Nagyböjt első vasárnapja olyan, mint a templom harangjai, amelyek szentmisére hívó hangjukkal tiszta időben nagyon messze elhallatszanak. A harangok a megszokott életkörülményeinkből, otthonainkból hívnak és mozdítanak ki. Arra ösztönöznek, hogy a hívek közösségében találkozzunk Istennel, és számára időt szenteljünk. A nagyböjt kezdete egy ilyen túlságoson megszokott és megállapodott életből egy elmélyültebb, imádságos időszakra hív bennünket. >>>>> tovább

péntek, február 08, 2008

Pápa Hamvazószerdán

Rövid videó a pápa hamvazószerdai szertartsásáról a római szent Szabina templomból, az Aventinus dombon.

kedd, február 05, 2008

Szent Ágota

Az evangéliumi történetek, valamint szent Ágota példája bennünket is ösztönöz. Holnaptól, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti szent idő. Ez számunkra is felkínált lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk az Úr Jézushoz, mintegy megérintsük őt. Az egyik nagyböjti prefációban így imádkozik a miséző pap: „most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit.”Az imádságban, a szentáldozásban, a jócselekedetekben mi is megérinthetjük az Úr Jézust. Minderre naponkint alkalom kínálkozik. >>>> tovább

vasárnap, február 03, 2008

Évközi negyedik vasárnap

Hogyha megkérdeznénk a körülöttünk élőket, hogy ki miben látja a boldogság titkát, nagyon sok fajta választ kapnánk, attól függően, hogy kiben milyen fajta éhség feszül. Az mégsem jutna eszünkbe, hogy boldognak mondjuk a szegényt, a sírót, az éhezőt. És valóban önmagában miért is lenne boldog a szegény, a síró, az irgalmas, vagy az, akit üldöznek. Ha nincs remény arra, hogy megszűnik az éhség, ha nincs kilátás a vigasztalásra, ha állandónak bizonyulna az üldözött állapot, akkor valóban, nem létezővé foszlik szét a boldogság. >>>>>> tovább

péntek, február 01, 2008

Istennek Szentelt Személyek Világnapja

Benső világunk önkéntelenül is biztonság után vágyik. Arra vágyunk, hogy valamiben, valakiben megkapaszkodjunk. Isten az ő személyében egy ilyen benső biztonságot kínál fel. Úgy éhezzük Isten jelenlétét, mint a mindennapi kenyeret. Vele való találkozásunk fizikai helye a templom. Ugyanakkor mindig voltak olyan személyek, akiknek az élete Istenre irányította a figyelmet.Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesek világ napján, a mi gondolataink is e körül forognak. Helyek és személyek, ahol és akikben Istennel találkozunk. >>>>> tovább