szombat, október 31, 2020

Szombat, évközi 30. hét

 Bennünk, emberekben nagy mozgató erő annak a vágya, hogy mások értékeljék munkánkat, a személyünket, hogy észrevegyenek bennünket.  Jézus idejében sem volt másként. Ennek nyújtott megnyilvánulási lehetőséget például egy vendégség, amiről a mai evangéliumi részlet is szól.

Az Úr Jézus részt vett egy vezető farizeus által rendezett lakomán.

A meghívottaknak … példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket.” Ugyanis pontos protokoll írta elő, hogy kinek hol a helye és azt senkinek nem volt szabad áthágnia.

Jézus tanítása szerint viszont helytelenül jár el az, aki kizárólag önmagában-, Istentől függetlenül keresi saját maga-, vagy mások értékét. „ Mert, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.’  Ez nem csak egyszeri alkalomra használható praktikus tanács, hanem életformára nevel. Jézus szándéka, hogy megfékezze, és visszájára fordítsa azt az ösztönt, amely ott él az ember szívében, hogy önmagát bármi áron érvényre juttassa. Ez a magatartás gyakran mérgezi meg a kapcsolatainkat a legszűkebb családi körben, a munkatársi viszonyban, a társadalmi élet különféle helyzeteiben. Általánosságban, ezekben a helyzetekben nem tartják kívánatos erénynek az alázatosságot, sőt szolgalelkűséget látnak benne.

Hol van itt a tévedés? Ott, hogy megfeledkezünk arról, hogy egyedül Istennek van joga és képessége arra, hogy helyesen és objektíven ítéljen meg bárkit. Ezért egyedül rá tartozik minden fajta végérvényes értékelés. Egyedül Isten tekinthető mindenki és mindenek gazdájának és vonatkozási pontnak. A betöltött évek számától függetlenül, csak az éretlen személy képzelheti azt magáról, hogy ő a világ közepe és minden körülötte forog. Vianney János, a szent életű lelkipásztor azt mondja, hogy „az alázat, az erények között azt a szerepet játszza, mint a lánc a fűzéren. Vegyétek el a láncot és minden szem szétgurul. Vessétek el az alázatot és minden erény eltűnik.” Igen, mert ha csak önmagamat látom, és kizárólag önös érdekeimet akarom érvényesíteni, ezzel elszakítom a kapcsolataim szálait és magamra maradok.

         

péntek, október 30, 2020

Péntek, évközi 30. hét

 A szombati munkavégzés tilalma, a nyugalom megtartása áll az evangéliumi történet középpontjában. Most nem a tanítványok, hanem Jézus magatartása az, ami vitára ad okot a farizeusok részéről. A helyszín egy vezető farizeus háza, ahová Jézus étkezni ment.

A jelenlévő farizeusok türelmetlenül figyelik Jézus mozdulatait, kíváncsian várják, hogy mit fog tenni. A vízkóros ember meggyógyítása szombati napon történt és a farizeusi értelmezés szerint a gyógyítás olyan tevékenység, amely munkának minősül, ezért szombaton, a nyugalom napján tilos.
Az előző részben megmutatkozott Jézus tekintélye, aki hitelesen értelmezi a törvényeket. A beteg meggyógyítása alkalmával, nem szavakkal, hanem cselekedetével mutatja meg ugyanezt. Az isteni törvények az ember javát, az életet szolgálják.

Jézus kérdése is, amelyet a jelenlévőkhöz intézett ezt húzta alá: Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?”

Amikor Jézus jót tesz egy emberrel, meggyógyítja őt, azaz az ember érdekében cselekszik, akkor cselekedete nem minősíthető törvényszegésnek. A gyógyításban ugyanis megmutatkozik Isten gondoskodó szeretete, az ember megmentésére irányuló irgalma. Erre irányulnak a törvények és ezt szolgálja az Úr cselekedete is.


Hiszek-e az Úr szavában, testet és lelket gyógyító erejében?

 

szombat, október 24, 2020

szombat, október 10, 2020

Ferences félóra 266

 

Assisi szent Ferenc 

A szentföldi megbízottak, a komisszáriusok. 

Fr. Lehel, a perui misszió.

csütörtök, október 01, 2020

Októberi liturgikus naptár

2020. október

1. csütörtök: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
2. péntek: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
3. szombat:
(Boldog Bogdánffy Szilárd, Boldog Columba Marmion)
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
Este: Assisi szent Ferenc Tranzitusa
4. vasárnap: Assisi szent Ferenc
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
A Seregek Urának szőlője: Izrael háza
5. hétfő
(Szent Attilánusz)
Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
6. kedd
(Szent Brúnó)
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak
7. szerda: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Gal 2,1-2.7-14; Zs 116; Lk 11,1-4
Jakab, Péter és János fölismerték a nekem adott kegyelmet
8. csütörtök: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. péntek
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
10. szombat
(Borgia Szent Ferenc )
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által
11. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent XXIII.János pápa)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
12. hétfő
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
13. kedd
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
14. szerda
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
15. csütörtök: AVILAI SZENT TERÉZ
(Szent Tekla)
Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
16. péntek
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
17. szombat: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Ef 1,15-23; Zs 8; Lk 12,8-12
Isten nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg
18. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Lukács evangélista)
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
19. hétfő
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
20. kedd
(Szent Vendel)
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
21. szerda
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion, Berecz Skolasztika)
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
22. csütörtök
(Szent II. János Pál)
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
23. péntek: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
24. szombat
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
25. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
(Pannonhalmi SZENT MÓR)
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
26. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
27. kedd
Ef 5,21-33; Zs 127; Lk 13,18-21
Nagy ez a titok: Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom
28. szerda: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. csütörtök
Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
30. péntek
Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára
31. szombat
(Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
Fil 1,18b-26; Zs 41; Lk 14,1.7-11
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség

  • Forrás:
  • Igenaptár: https://igenaptar.osb.hu/
  • Prédikációk: http://csiksomlyo.ro/bojtemihaly/a.htm
  •