kedd, március 31, 2009

hétfő, március 30, 2009

Gazdasági válságA gazdasági világválság megfékezéséhez arra van szükség, hogy keresztény szemmel vizsgáljuk meg a piac jelenségét a maga mélységeiben. Ennek a szemléletnek az elemei találhatók meg „A piac szociális gazdaságtana” című könyvben, amelyet Rómában mutattak be.

vasárnap, március 29, 2009

Orgonakoncert Csíksomlyón


Ursula Philippi orgonakoncertje a Csíksomlyói kegytemplomban!

Ha a búzaszem...

Ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. ” Nem tudjuk, hogy azok a görögök, akik Jézust kérdezték mennyit érthettek ezekből a szavakból, de Jézusnak alkalmat adtak arra, hogy saját kereszthaláláról szóljon. Amit mondott nem csupán elhangzott szavak voltak, hanem egész személyét, létét érintették „ most megrendült a lelkem. Ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. ” És elsősorban nem önmagáért mondotta ezeket, hanem hogy tanítson, bennünket is. „ Aki nekem szolgál engem kövesen, és ahol én vagyok ott lesz az én szolgám is. ” .... tovább

csütörtök, március 26, 2009

A közbenjáró ima

Kiv 32,7-14
A mai Ó-szövetségi olvasmány a közbenjáró ima fontosságára és szükségességére irányítja rá a figyelmünket. Mózes buzgó könyörgéssel és hittel járult az Úr elé, hogy közbenjárjon a népért.
Ma vigyük Isten elé azokat, akikért imádkozni tartozunk, vagy akik közbenjáró imánkat kérték.

szerda, március 25, 2009

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Mária erénye a hit és az engedelmesség volt. Nyitott volt az isteni kegyelemre, befogadta azt és együttműködött vele. Erre a bűntelen, kegyelmi állapota tette képessé. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meghozhassa élete legnagyobb döntését. Gyümölcsoltó a kegyelem ünnepe: "Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes." Isten ránk árasztott kegyelme, Mária közbenjárására, ne legyen hiába való. Különösen most a nagyböjti időben. ..... tovább

kedd, március 24, 2009

Nincs emberem

Amikor Jézus a templomban találkozott a Bethesda fürdőnél meggyógyított emberrel ezt mondta neki: ,,Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.'' Jézus tehát sokkal többet tett, mind egy emberbaráti gesztus, amely segít a bajban lévőn. Gyökerében orvosolta a bajt, és olyan tanácsot adott, amely hosszabb távra is segítségére volt. És felkínálta, az örök boldogság lehetőségét. Számunka ez utalás a keresztség vizére, amelyben mindannyian lelki gyógyulásban részesültünk. Ugyanakkor a keresztségben kapott kegyelem egész életünkben elkísér........ tovább

hétfő, március 23, 2009

A gyógyúlás lehetősége

Jézus meggyógyította a királyi tisztségviselő beteg fiát. "Azt mondta neki: ,,Menj, a fiad él!'' Hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment." Jn 4,43-54
A nagyböjti kegyelmek a lelki gyógyulás felkínált lehetősége. Hinnünk kell Jézus szavának.

vasárnap, március 22, 2009

Nagyböjt 4. Vasárnapja

Most a nagyböjtben, legyen számunkra is fontos, hogy Krisztus keresztjéhez csatlakozzunk a vasárnapi szentmisében, a keresztút-, rózsafűzés végzésével, egy-egy szentségimádásban. Legyenek hitből fakadó cselekedeteink, olyan látható jelek, amelyek világosan mutatják életünk irányultságát. Tekintsünk fel Jézus keresztjére és kérjünk erőt, kegyelmet keresztény életünkre. .... tovább

szombat, március 21, 2009

A pápa vigasztalJogaink és kötelességeink az életvédelem terén. A pápa Yaoundéban találkozott a betegekkel és a szenvedőkkel, és közelségéről biztosította őket.

csütörtök, március 19, 2009

Szent József

Erdélyi Ferences Nyomdák

Március 16-án mutatták be Székelyudvarhelyen, Papp Leonárd atya könyvét: Erdélyi Ferences Nyomdák és Kiadványok. A Pallas-Akadémia könyvkiadó jelentette meg, Sas Péter művelődés történész szerkesztéseben. "Meglepetés" könyvnek készült Leonárd atya 80.-ik születésnapjára. Jó hangulatú, családias bemutató volt a Haaz Rezső múzeumban. Ízelítőül egy képet is csatolok. 17-én este Csíksomlyón mutatták be a könyvet.

szerda, március 18, 2009

A pápa AfrikábanMegkezdődött XVI. Benedek afrikai apostoli útja, amelynek során Kamerunt és Angolát keresi fel.

kedd, március 17, 2009

A megbocsátás

A mai nap evangéliuma nagyon jó nagyböjti témát kínál elmélkedési témául: a megbocsátást. Az Istennel- és embertásainkkal való viszonyunkban megkerülhetetlenül fontos az irgalmas lelkület, a nyíltszívűség. .... tovább

szombat, március 14, 2009

Nagyböjt 3. vasárnapja

A mi számunkra a templom az Istennel való találkozás helye, de nem a díszítés, a festés miatt szép egy templom – még ha fontos is az ízlésesség - egy templom értékei mindig azok a hívek, akik megtöltik, akik vigaszt és enyhülést keresnek, erõt és támaszt várnak Istentõl és ezt egyéni és közös imában kérik. Ha összegyûlünk Isten házába ezért igyekszünk csendben ülni, összeszedettnek lenni, hogy hozzájáruljunk a templom áhítatához.
Azonban a kõbõl épített templomon kívül létezik és él a lélek temploma. Az is feladatunk, hogy a köböl épített templomunk mellett a lélek templomát is gondozzuk, díszítsük, és berendezzük Isten számára. Ezért is kell idõnként rendet teremtenünk lelkünk templomában, különösen most a nagyböjt idején. ...... tovább

Tudta mi lakik az emberben

péntek, március 13, 2009

Kongresszus Rómában DarwinrólRómában a Pápai Gergely Egyetemen kongresszust tartottak a biológiai evolúcióról, amelyen fizikusok, biológusok, teológusok, bíborosok vettek részt, sőt még egy Nobel díjas is felszólalt.

szerda, március 04, 2009

Az aventinus-dombi szertartásokXVI. Benedek vezette a Nagyböjtöt megnyitó szertartásokat.

vasárnap, március 01, 2009

Jézus Megkisértése


Egy komolyan átélt szent negyven nap a mi életünkben nem jelenti a paradicsomi állapot visszatérését. De biztos, hogy megszelídülnek a körülöttünk lévõ vadállatok: a Sátán által kiforgatott értékrendû világ visszáságai. Biztos, hogy az Isten egy komoly felkészülés után a húsvét örömében megadja az igazi lelki békét, ami oly nagyon hiányzik ebbõl a világból. ..... tovább