szerda, július 29, 2009

Imádkozzunk az üldözött keresztényekért !A pápa imát kér azért, hogy megfelelő megoldásokat találjanak az otthontalanok és a menekültek számára. XVI. Benedek erre hív meg augusztusi imaszándékával, amelyet az Imaapostolság nemzetközi mozgalma keretében tettek közzé

kedd, július 28, 2009

Mint az ember a barátjával

Az Úr Jézus baráti kapcsolatot kínál, azt akarja, hogy szoros szálak fűzzenek hozzá. Ehhez nekünk is olyan bizalmasan kell közelednünk hozzá, ahogyan Mózes közeledett Istenhez, ahogyan a tanítványok fordultak Jézushoz.

Erre jó lehetőség az imádság, a szentmise, szentáldozás. Így lesz az életünk olyan alkalmas szántóföld, amelyben gyökeret verhet és termést hozhat Jézus kegyelme és tanítása. Ez olyan erőt és tapasztalatot nyújt, amely semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható. ..... tovább

szombat, július 25, 2009

Az a kevéske jó

Jézus egy csoda folytán táplálta az embereket az öt kenyérrel és a két hallal, ugyanúgy csodával, vagyis isteni módon táplálja életűnket, lelkünket. Ehhez azonban arra van szükségűnk, hogy ne kizárólag a magunk alkotta mesterséges világban éljünk, hanem nyitott készséggel lépjünk be abba a világba amellyel Isten ajándékozott meg bennünket - legyen az a természet világa, vagy épp a bensők lelki-világa. Igy életűnk egy addig nem ismert tartalmat és mélységet nyer, amely mások számára is hasznos és termékeny, mert Isten kegyelme működik bennünk, amely a kevéske jó szándékot is képes megszaporítani, úgy hogy még marad is. ....... tovább

csütörtök, július 23, 2009

Az emberiség egyetlen család„Az igazságban megvalósuló szeretet a valódi fejlődés legfőbb előre vivő ereje”. Ezekkel a szavakkal mutatta be XVI. Benedek „Caritas in veritate” című enciklikáját a VI. Pál teremben az általános kihallgatásra egybegyűltek előtt.

szerda, július 22, 2009

Mária Magdolna

A Jézus iránti szeretete Mária Magdolnát arra indította, hogy Húsvét hajnalán elinduljon keresni Őt, akit nem veszíthetett el. A kitartó hűség jutalmaként a Feltámadott, élő Krisztus tanújává lett. Keressük mi is az élő Krisztust. Az iránta való szeretetünk legyen keresésünk mozgató rugója. ..... tovább

kedd, július 21, 2009

Brindisi szent Lőrinc

A ma ünnepelt ferences szent, Brindisi Szent Lőrinc 1559-ben született. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. Egészen kivételes nyelvkészségével fejből megtanulta a Szentírást héberül és görögül.1582-ben szentelték pappá.1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Az elfogott török tisztek azt vallották, hogy Lőrincet 5-6 méter magasnak látták, amint kereszttel a kezében bátorította a katonákat. Ez a kis legendás megjegyzés nagyon jól kifejezi az ő lelki nagyságát. .... tovább

csütörtök, július 16, 2009

„A pap teljesen az Úr embere“A hagyományos szerdai találkozón a napfényes Szent Péter téren XVI. Benedek arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a papság évéért, amelyet az Ars-i szent halálának 150. évfordulója alkalmából nyitott meg.

kedd, július 14, 2009

A bűnbánat, mint feltétel

Az Úr Jézus, Isten Országának meghirdetésekor a bűnbánattartást fontos feltételként szabta meg. Máté evangélista, ma kemény szavakat ad Jézus ajkára: „Jaj neked Korozain! Jaj neked Betszaida…!” Két olyan városra kiáltott jajt, amelyet a választott nép tagjai laktak, ahol a legtöbb csodát tette, és két olyan pogány várost állított velük szembe, amelynek a lakósai többnyire pogányok voltak. Isten országába, minden rendű-rangú ember meghívást nyert. A kiszolgáltatottság, a kicsinység, a szegénység, egyenesen ajánlólevélnek számit. A názáreti zsinagógában Jézus ezt hirdette: „az Úr lelke rajtam, ő kent fel, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.”

Ugyanakkor Jézus nem csak hirdette, hanem végig is járta a szegények életútját.

Ismerte: - az éhséget: „negyven nap és negyven éjjel böjtölt, s végül megéhezett.” Mt. 4,3

- a szomjúságot: a kereszten felkiáltott: „szomjazom” Mt. 19,58

- a kiszolgáltatottságot: „ a rókáknak odúja van, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét.’ Lk 9,58

Mindezek a világ szemében, földi érdekek szerint csak hátrányt jelenthetnének, azonban Jézus ott látja Isten országában mindazokat, akik szűkséget szenvednek ..... tovább

vasárnap, július 12, 2009

XV Évközi Vasárnap

A mi korunkban is szükség van prófétákra és apostolokra. Bennünket is hív és küld az Úr. Azonban első lépésként azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen a mi Krisztus-követésünk, hogy mi milyen fajta biztonságot keresünk. Ez alapvetően onnan derül ki, hogy mire fordítunk a legtöbb figyelmet, a legtöbb energiát, a legtöbb időt és a legtöbb anyagit. Ezek kézzelfoghatóan jelzik, hogy mi az, ami elsőbbséget élvez az életünkben. Mindezt családunk, barátaink, környezetünk is látja, így ez lesz tanúságtételünk első jele és eszköze. Ez fogja megalapozni mindazt, amit az értékekről vallunk, amit lelki tapasztalatokról, vallásról, Istenről mondunk. Az Úrtól kapott kegyelemre hagyatkozva, tegyünk róla, hogy a mi korunk se nélkülözze a hiteles prófétákat és apostolokat.
...... tovább

péntek, július 10, 2009

Grassroots Films: Értékes filmekAz észak-amerikai stúdió, a Grassroots Films új alkotása, „Az emberi tapasztalat” (The Human Experience) élénk visszhangot váltott ki világszerte. Nemrég került sor római bemutatójára.

csütörtök, július 09, 2009

A gazdaság és a közjóA pápa következő enciklikájában a gazdaság és a munka fontos témaköreivel foglalkozik.

kedd, július 07, 2009

Megesett rajtuk a szive

Imádkozzunk azért, hogy Isten küldjön munkásokat az ő aratásába. Ugyanakkor mi magunk is tartozzunk azok közé, akik vállalkoznak arra, hogy Isten Országának munkatársaivá lesznek. ..... tovább

hétfő, július 06, 2009

A pihenésA székesfehérvár-öreghegyi egyházközség által készített elmélkedéssorozat júliusi kisfilmje.

vasárnap, július 05, 2009

XIV évközi vasárnap

Az Úr Jézus biztosan tudta, hogy saját szülő városában, ahol nevelkedett ellenállásba fog ütközni. Mégis vállalta a próféták sorsát. Ugyanakkor a tanítványai miatt is fontosnak tarthatta ezt a tapasztalatot, hogy amikor majd nekik kell tanítani, munkálkodni az emberek üdvösségén semmiféle kudarc el ne tántorítsa küldetésüktől, és bátran hirdessék az igazságot Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. És íme, a 2000 éves igehirdetés ellenére a megkeresztelt emberek jelentős részét továbbra is nagy kettősség jellemzi ........ tovább

péntek, július 03, 2009

A hitetlenkedő tanúságtevő

Szent Tamás apostol

Hitetlenkedve a legmélyebb hitvallást tette, amikor a Feltámadott Krisztussal való találkozáskor azt mondja: "én Uram, én Istenem." Keressük mi is a Jézussal való találkozást, hogy hitünkkel megérinthessük Őt. ...... predikáció