szerda, december 31, 2008

Az idő

Nem csupán elszenvedői vagyunk annak, ami történik, hanem részesei-, sokszor megalkotói-, vagy éppen elindítói. Isten ajándékából pedig minden esemény, legyen jó vagy rossz, az mind alkalmas idő, kegyelmi idő, amelyet fel kell használnunk. Assisi szent Ferenc a Naphimnuszban így énekel: „Áldjon, Uram, tégedet… jó és rút idő.” És itt nem kizárólag az időjárásra gondol, hanem mindarra, ami velünk történik, vagy történhet. Szent Pál apostol szerint pedig: „az Isten szeretőknek minden a javukra válik.” Vagyis nem kizárólag a külső történések határozzák meg, hogy jó, vagy rossz ami történt. Ugyanennyire fontos, vagy még fontosabb a mi hozzáállásunk, az értelmezésünk, az értelem keresésünk, amely mindent átalakíthat. >>>> tovább

kedd, december 30, 2008

Jobbá lenni

Karácsony körül sok olyan filmet vetítenek, amely a karácsony hangulatáról szól. Ezek legtöbbször arról szólnak, hogy mennyire megváltoznak az emberek karácsonykor, sokkal jobbak lesznek egymáshoz a családtagok, kibékülnek egymással azok, akik addig ellenfelek voltak. És bizonyos fokig jól is van ez így. Mégis egy nagyon fontos dolog kimarad ezekből. Hisz sok esetben, alig történik utalás Jézus Krisztusra, a vallásos alapokra, vagy az is előfordul, hogy teljesen hiányzik. Pedig e-nélkül hamis az üzenet. Az ember a maga erejéből, a kegyelem segítsége nélkül aligha lesz képes arra, hogy jobbá legyen. >>>> tovább

vasárnap, december 28, 2008

Szent Család

Szent Család vasárnapja a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik. Ma nem csak azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus emberré lett, hanem k csak, kiemelt módon azt a tényt is, hogy családban testesült meg. Így az Egyház ezen a napon a család szerepének a fontosságára irányítja a figyelmünket. Ennek a napnak az üzenete kivétel nélkül, mindenkit érint. Ugyanis az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, hozzá tartozója vagyunk. Ezek a kapcsolatok életre szólak és nem lehet megszüntetni.
>>>>>> tovább

péntek, december 26, 2008

Szent István vértanú

Valamilyen formában mindenkit megérint Karácsonynak a melegsége. Annyira vágyunk megünnepelni Karácsonyt, hogy nem elég belőle egy nap. Karácsonynak nyolcada van, így több napon át tart Jézus Krisztus születésének az ünneplése. Mégis Karácsony másodnapján, amikor szent István vértanúságára emlékezünk, mintha ez a nap nem illene bele a karácsonyi ünnepkörbe. Mélyebbre tekintve azonban rádöbbenünk, hogy szent István áldozata a lényegre irányítja a figyelmünket. >>>>>> tovább

csütörtök, december 25, 2008

A közelség ünnepe

Karácsony, a közelség, a kapcsolat, a szeretet, a család és a közösség ünnepe.A karácsonyi ajándékozásban jó lenne, hogyha elsősorban az tudatosodna, hogy Isten Fia ajándékká lett értünk. Ezért, karácsonykor, de nem kizárólag csak most nekünk is ajándékká lennünk mások számára. Azonban ez nem lehet, csak egy karácsonyi jó feltétel, hanem egész életre szóló feladat is egyben.
>>>>>> tovább

Karácsony

szerda, december 24, 2008

Isten szeretete megelőz

Isten a világosságot adó, felkelő Napunk. Elsősorban arra készülünk, hogy megünnepeljük Isten nagylelkűségét, hogy ő meglátogatott-, meglátogat minket. Ő az, aki lábainkat a béke útjára igazítja. Ne engedjük, hogy a karácsonyi készülődés, - netán a tevékenykedés felfokozott izgalma elterelje a figyelmünket a lényegről. >>>>> tovább

kedd, december 23, 2008

Előkarácsony

A mai napon amolyan, elő karácsonyt ünneplünk. Nem csak azért, mert holnap, már szent este van, hanem a szentírási szakaszok is erre hangolnak. Ugyanis az evangéliumban Keresztelő János, az előfutár születéséről olvasunk. Benne teljesedett Malakiás próféta jövendölése: „Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek….. Lám, már jön is.” Már a Keresztelő János születése is csoda számba ment. Anyja Erzsébet idős kora ellenére hozta a világra, és az édesapja Zakariás nyelve is csak akkor oldódott meg, amikor a fia megszületett, mert nem hitt az angyali ígéretnek. A szomszédok és rokonok, „amikor meghallották, hogy milyen irgalmas volt az Úr együtt örült mindenki.”

hétfő, december 22, 2008

Újdonság

Hála és Szolgálat

Fontos a hálás lelkület. Észre kell vennünk azt a tényt, hogy Istentől megajándékozott emberek vagyunk, és ezt az örömet meg kell tudnunk osztani másokkal is. A Magnificat az Egyház hálaadó énekévé lett. Minden esti zsolozsmában elimádkozzuk. Ez juttassa eszünkbe naponta, mindazt, amit Istentől kaptunk, hogy érte hálát adjunk. Nekünk is Isten központú emberré kell válnunk.
>>>>> tovább

szombat, december 20, 2008

Advent IV vasárnapja

Itt az adventi idő vége, közel a karácsony. Részben a lelki számvetés ideje is, amikor meg kell kérdeznünk önmagunktól mennyit épültünk kegyelemben? Remélhetőleg megszilárdult bennünk az a hit, hogy Istennek velünk is terve van, és meghívott arra, hogy megszülessen bennünk a keresztény ember, amelyet szent Pál apostol új embernek nevez. >>>> tovább

kedd, december 16, 2008

Ki engedelmeskedett?

Advent III hetében vagyunk. Már többször elhangzott, hogy a készülődés idejét éljük. Azonban, a készülődésünkben lehet egy adag megszokottság is, talán jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk előkészülni a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szűkség van arra, hogy újra és újra felülvizsgáljuk az életünket. A felkészülésünk szoros tartozéka a bűnbánat, az Isten kegyelme iránti nyitottság, odafigyelés, hogy mi az, amit most, ebben az adventben, ebben a hátralevő időben még meg kell megtennem. Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak bűnbánattal és a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg.
>>>>> tovább

vasárnap, december 14, 2008

A remény embere

Annak ellenére, hogy minden evangéliumi szakasz főszereplője Jézus, a mai adventi vasárnap evangéliumának központi személye Keresztelő szent János, de úgy, hogy Jézusra mutat. Ő az utolsó ószövetségi próféta. Színre lépése váratlanul tört be Izrael vallásos életébe. A nép már alig hitt abban, hogy Isten szól hozzájuk. Ekkor jelent meg János, mint Isten szóvivője. Azt mondhatjuk róla, hogy ő a remény embere. >>>>> tovább

szombat, december 13, 2008

A kegyelem ideje

Az adventi szent idő intenzitásában, tartalmában különbözik a többitől - ez a kegyelem ideje. Annyira meghatározó az Úr Jézus születése, hogy ennek megünneplésébe nem lehet csak úgy bele rohanni. Átmenetre van szükség. E nélkül csak hangulat, ajándékozás, pihenési lehetőség, kikapcsolódás szabadidő program lesz a Karácsony. Az advent egész életünk tükre. Amilyen az adventünk, olyan a karácsonyunk, és olyan az egész életünk.
>>>>>>>> tovább

péntek, december 12, 2008

Bella” – a film, amely ünnepli az életet"Bella” c. filmet, amely elnyerte a 2007-es Torontói Filmfesztivál közönségdíját, idén világszerte is bemutatták.

Ami javadra válik

Az Úr Jézus nyilvános tevékenysége idején gyakran találkozott a visszautasítás keserű élményével. A mai evangéliumban egy korabeli gyermekvers szövegét használta fel, hogy véleményt mondjon a hallgatóságáról. Akkor talán közismert lehetett ez a mondóka, amit a gyermekek az utcákon ismételgettek: „furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Jézus önmagára és Keresztelő Jánosra alkalmazza ezt.
Keresztelő János határozott, kemény szavakkal prédikált a pusztában, megtérésre intve az embereket. Azonban nem mindenki értett a megtérésre hívó szóból.
Jézus szelídebb hangon, de ugyanolyan határozottsággal hirdette Isten Országnak örömhírét, de neki sem hitt mindenki. Olyan ez, mint a sírás könnyek nélkül, vagy a zene, hallgatóság és tánc nélkül. Jézus szava bennünket is el akar érni.
Ma nekünk is azt mondja a prófétán keresztül: "arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell.".

szerda, december 10, 2008

Lélekben megújulni

Gyakran arra vágyunk, hogy megváltozzanak a körülményeink és a lehetőségeink, mert ettől a változástól azt reméljük, hogy könnyebbé lesz az élet terhe. Azonban azt is megtapasztalhattuk már, hogy megtörténik az annyira óhajtott külső változás, és mégsem eredményezett hosszú távon benső változást. Elsősorban belső döntés következménye, az hogy értelmessé válik mindaz, amit teszünk, amit meg kell oldanunk, amivel találkozunk. Vagyis azzal hogy terheinkkel, keresztény hozzáállással Jézushoz megyünk, a lelkület változik meg. Jézus igája édes és a terhe könnyű, mert önmagában hordja értelmét. Így fizikailag akár fáradtak is lehetünk, vagy akár kimerültek, mégis lesz olyan benső erőforrásunk, amelyek képessé tesznek az értelmes életre. >>>>> tovább

vasárnap, december 07, 2008

Advent II Vasárnapja

Izaiás próféta elsősorban a földi rabságból való szabadulást, és hazatérést hirdette. Keresztelő János már arról beszélhetett, hogy közel van Isten országa. Nekünk pedig arról kell tanúskodnunk, hogy Isten Országa már itt van közöttünk. Nem csak várunk és reménykedünk benne, hanem elő kell segítenünk a befogadását, a megváltás megvalósulását. >>>>>> tovább

szombat, december 06, 2008

Lectio Divina


Folytonos szentírásolvasásba kezdtek a gyulafehérvári kispapok.


Free live streaming by Ustream

Szent Miklós

HTML clipboard350 körül halt meg. Jó példája tovább élt. Emlékére halála estéjén szokássá lett egymás megajándékozása. Az adventi szentidő a lelki, kegyelmi ajándékok ideje. Isten ajándékozó szeretete keres bennünket. Szent Miklósban jó gyümölcsöt termett. Jó lenne, ha ez a mi esetünkben sem lenne másképp. >>>>> tovább

péntek, december 05, 2008

Az élet kultúrájáért

XVI. Benedek december hónapra két fő imaszándékot jelöl meg: az élet kultúrájáért és a missziós országokban élő keresztények testvéri egységéért hív imára a pápa.

Készitsétek az Úr Útját

szerda, december 03, 2008

Elég a kegyetlen és értelmetlen erőszakból!

XVI. Benedek a vasárnapi Angelus-imádságakor:

Ettek és jóllaktak

„…odaadta tanítványainak.” (Mt 15,36)


A csodálatos kenyérszaporításkor Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg kenyeret, hanem abból a hétből, ami a tanítványoknál van, majd nem közvetlenül az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek.

Mindebből két lelki gondolat következik. Egyrészt az Úr felhasználja mindazt, amink van, s amit átadunk neki, másrészt a segítségünket kéri, hogy jóságának közvetítői, szeretetének továbbadói legyünk. Csodáihoz nem nélkülözhetetlen szereplői vagyunk, mégis kéri közreműködésünket kegyelmeinek közvetítéséhez.Adventben és karácsonykor Jézus önmagát adja nekünk. Őt szeretnénk tovább adni az embereknek, hogy találkozzanak vele és átéljék az Isten-látás örömét. (Horváth István Sándor)

kedd, december 02, 2008

Mélyebb látás

Új egyházi időszakot kezdtünk. Advent első hetében vagyunk. Elkezdődött a karácsonyra való lelki felkészülés. Az Isten Igéje fényében azt vizsgáljuk, hogy milyen lelkületet kér tőlünk ez a felkészülés. Az evangélium Isten jobb, és helyesebb megismerésének a feltételéről szól: „magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.” Meglepő kijelentés ez, ugyanis a világ, a környezetünk mást sugall. A hírek, a televízió, az újságok minden területen a kimagasló teljesítményt ünneplik. Mindenütt az ügyesek, a bölcsek, az okosak részesülnek elismerésben. >>>> tovább

szombat, november 29, 2008

Advent Idején

Ma este kaptam ezt az adventi bemutatót. Nem tudom ki készítette, de annyira szépnek találtam, hogy arra gondoltam a tulajdonos feltételezett engedélyével megosztom.

Advent I Vasárnapja

Tervezzünk, gondolkodjunk, imádkozzunk, hogy az advent folyamán az Úr Jézust teljesen tudjuk beengedni az életünk árnyoldalaiba is, hogy ránk ragyogjon az ő fényessége – amely elvezet oda, hogy átértékelődjön az életünk. Bárcsak ilyen lélekkel, lelkülettel érkeznénk el adventi zarándok-utunk végén a Karácsony örök öröméhez.>>>>> tovább

szerda, november 26, 2008

Misekönyv III kiadása


Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa bemutatta a pápának a Római Misekönyv harmadik kiadását.

Porto Maurizioi szent Lénárd

Az Észak-Itáliai Porto Maurizioban született. A ferences rendbe belépve 40 évig járta Itáliát, mint népmisszionárius. A keresztúti ájtatosság nagy apostola, a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának buzgó hirdetője volt. 75 éves korában halt meg Rómában. Ő a népmisszionáriusok égi pártfogója.
Az életéről bővebben >>>>>

kedd, november 25, 2008

Eutanázia vagy emberséges ítélet?

A jelenleg 37 éves olasz Eluana Englaro egy közúti baleset következtében 16 éve visszafordíthatatlan kómában fekszik egy lombardiai kórházban, ahol alapvető élelem és folyadékszükségletét biztosítják. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a vatikáni rádiónak fr. Harsányi Ottó ferences erkölcsteológus. Ide kattintva az interjú meghallgatható.

hétfő, november 24, 2008

Istennek Szentelt Személyek

Szombaton, november 22.-én találkozót tartottunk, a környéken működő szerzetes közösségekkel. A nap középpontjában a Szentírás állt. >>>>> bővebben és még több képpel itt.

vasárnap, november 23, 2008

A Szentföldi kusztos

Pierbattista Pizzaballa atya, a Szentföld kusztosza a Ciprus szigetén tartott Vallásközi Találkozón azt mondta, hogy a párbeszéd eredményeként ledőlnek a határok: „Fontos a párbeszéd, de önmagáért, hanem azért, hogy találkozás szülessen belőle, hidak épüljenek és ledőljenek a tudatlanság határai azáltal, hogy megismerjük a másikat, aki így már nem fenyegetés vagy veszély, hanem segítség lesz számunkra.” A kusztosz a San Egidio Közösség által Cipruson a béke ügyéért szervezett Vallásközi Találkozón vett részt, ahol hangsúlyozta, hogy a béke minden vallás önmagában hordozott értéke. Másrészt Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke kiemelte, hogy a párbeszéd a békés együtt élés egyetlen útja: „A párbeszéd az egyetlen alternatíva az erőszakkal szemben, senki nem akarja az erőszakot, de az emberek különbözőek, más a történelmük és a hagyományuk, és a párbeszédhez szükségük van az együtt élésre, hogy kicseréljék ajándékaikat, így a párbeszéd gazdagságot jelent mindenkinek.”

Krisztus Király

Nem felejthetjük el, hogy Jézus arcát a mindennapokban is meg kell látnunk azokban, akik kicsinyek, akik szükséget szenvednek és kitaszítottak. A mai ünnepi evangélium indítson önvizsgálatra. Kérdezzük meg magunktól, hogy van-e szemünk arra, hogy felismerjük őt az élet minden körülményében? Vagy netán alakítanunk kell látásmódunkon, mindennapi magatartásunkon? >>>>> tovább

kedd, november 18, 2008

Meghivás

Jerikó a sokszínű nagyváros számunkra a mai világ jelképe is lehet. Sokféle ember jár kel benne, köztük vagyunk mi is. Nagyon különbözőek vagyunk. Jézus mellettünk is megáll, és ránk tekint. Találkozni akar velünk. Nekünk is szól, amit Zakeusnak mondott: „Ma a te házadba akarok megszállni” Ehhez nekem is akarnom kell meglátni őt. Nem kímélhetjük meg magunkat attól az erőfeszítéstől, amit nekünk kell megtennünk a találkozás érdekében. Hogyha elég kitartóan, és bizalommal keressük őt, hogyha valóban vágyunk a vele való találkozásra Jézus betér a házunkba, életünkbe. Azonban hozzá való tartozásunkat jóvátétellel, nagylelkűséggel, megbocsátással, azaz konkrét tettekkel kell bizonyítanunk. Jó, ha felfigyelünk arra, hogy az evangéliumi történet bennünk keresi folytatását. >>>>>> tovább (31 évközi vasárnapnak is ez az evangéliumi részlete)

hétfő, november 17, 2008

Mi legyen ?

Gondoltam most már ideje lezárni a "Mi legyen az oldalon" hozzászólásokat. Összesen 273-an fejezték ki, hogy mit szeretnének olvasni a lapon. Alább látható az összehasonlítás, százalékban a szavazatok és a fent levő anyagok között.

Hírek szavazat 13% aktuális 15%
Prédika szavazat 45% aktuális 37%
Személyes szavazat 16% aktuális 1%
Képek szavazat 28% aktuális
Zene szavazat 26% aktuális 7%
Hitoktatás szavazat 20% aktuális 3%
Könyv szavazat 15%
Szentek szavazat 24% aktuális 22%
Ferences szavazat 22% aktuális 12%
Más szavazat 5% aktuális 3%

Nyilván sokkal többféle az anyag, mint amire rákérdeztem. Szinte mindegyik szöveghez van kép, a bemutatókhoz pedig zene. Örvendek, hogy a prédikációkat, a szavazatok alapján sokan igénylik. Mivel lelkipásztori céllal írom a blogot a legtöbb anyag a hitoktatásban is felhasználható. Személyes jellegű dolgokból, valamint a könyvismertetőből, a szavazók igénye szerint több kellene. Igyekeszem figyelembe venni a kérést. Köszönöm mindenkinek a szavazatát és várom a hozzászólásokat. Mihamarabb, egy másik témában új szavazást kezdeményezek.

szombat, november 15, 2008

33 évközi vasárnap

Számunkra a vasárnapi szentmise első olvasmányának kérdése: „derék asszonyt ki talál?” – nem üresen hangzó, költői kérdés. Ugyanis mi Árpádházi szent Erzsébetben derék asszonyra találunk. Az ünnepe a jövő hét folyamán, november 19-én van a napja. Az ő élete nagyon szépen gyakorlatba ülteti a 33 évközi vasárnap evangéliumát, amely az ajándékba kapott talentumokról szól.
>>>>> tovább

hétfő, november 10, 2008

Kollégiumi Hétvége

deva_2008_osz
A hétvégén az udvarhelyi kollégiumunk lakóival Déván vendégszerepeltünk. A fiuk előadták a Szent Ferencre betanult darabot. Az előadás végi tapsból ítélve sikerrel jártunk. Élményekben gazdag hétvége volt. Köszönet a dévai ferences testvéreknek, és a cserkészeknek a tartalmas programokért. A képre kattintva ízelítőt láthatsz az eseményekből.

vasárnap, november 09, 2008

Lateráni Bazilika

A mai vasárnap egy római templom felszentelésének az ünnepe kerül előtérbe. Azonban nem egy akármilyen templomról van szó. A homlokzatán található felirat megérteti ennek kiemelt fontosságát. Ezt olvassuk: a Város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje. Róma főtemplomai közül a Lateráni bazilika az első, mert a pápa székesegyháza.>>>>> tovább

csütörtök, november 06, 2008

Kereső Szeretet

"Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja?" Lk 15,1-10
A ma reggeli szentmise bevezető gondolata Isten kereső szeretetére irányította a figyelmemet. Isten nem szűnik meg kitartó, kereső szeretettel közeledni felénk. Ez bátorítás és ösztönzés, hogy bízzunk Isten szeretetében és mi is hasonló, kereső szeretettel forduljunk mások felé.
Nem is olyan könnyű feladat. :-)
Azt szívesen vesszük, hogy Isten ránk talál, az is kellemes, ha más szeretettel fordul felénk, de az már nehezebb, hogy a mi szeretetünk is feltétel nélküli, jó akaró és kereső legyen. De ilyen az igazi szeretet, hogyha ez hiányzik, akkor valami másról van szó.

kedd, november 04, 2008

Borromeo szent Károly

Azok számára, akik hozzánk tartoznak, mi is jó pásztorok kell, hogy legyünk. Természetesen leginkább családtagjaink vannak ránk bízva, de nem kizárólag. Családosoknak tartott lelkigyakorlaton mondta egyik házastárs: „életemet adnám családomért.” Ez valóban így van. Mindenkit foglalkoztat, izgat családtagjainak a helyzete, a megélhetés. Azonban ugyanilyen fontos a lelkiekről való gondoskodás is, hogy lelkileg se szűkölködjenek azok, akiket szeretünk.
>>>> tovább

hétfő, november 03, 2008

Miatyánk

Jótettek

Lk 14,12-14

"Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat."

A jótettek maradandó nyomot hagynak annak a lelkében akivel jót tettünk, és annak a lelkében, is aki a jót cselekedte. A legszebb az önzetlen jótett, amely amúgy is magában hordozza az örök jutalmat, de már a földi körülményekben felszabaditó ereje van.

szombat, november 01, 2008

Halottak Napja

Mikor volt nagyobb távolság köztünk és elhunyt szeretteink között? Most vagy amikor még a földi, látható világunk lakói voltak? Hisz a földi élet körülményei, a fizikai élet törvényei, a földrajzi távolságok oly messze sodorhatnak egymástól. Évek, akár évtizedek is eltelhetnek, hogy a távolság miatt nem látjuk egymást, esetleg egy-egy levél, vagy telefonhívás ad hírt létezésünkről. Szeretteink elhunytával minden átértékelődik, egy másfajta kapocs születik meg, vagy mélyül el - a lelkek összetartozása - síron innen és túl - amely a Teremtő Istenben élő - Megváltó Krisztusunk érdemeiből. Most már nem szükséges se a levél, se a telefon, nincs mit kezdenünk földi eszközökkel, még szabadkoznunk sem kell, hogy nem volt időnk egymásra, most már a lényegre terelődik a figyelem, nevezetesen arra, hogy milyen volt és jelen pillanatban milyen az Istenhez és egymáshoz való tartozásunk. Amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk világossá lesz számunkra, hogy csak a legfontosabb számíthat. És ez nem más, mint az ima, az értűk bemutatott szentmise áldozat, az értűk vállalt jótettek, és áldozatok. >>>>>> tovább

péntek, október 31, 2008

Út a boldogsághoz

Az evangéliumban nyolc boldogságról hallottunk. Nyolc magyarázat, nyolc felkínált lehetőség arra, hogy befogadjuk Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Ez rögtön már az első boldogság titkánál felismerhető, ha megértjük igazi jelentését. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.”
>>>>>> tovább

szerda, október 29, 2008

Hivatásunkról - Somlyón

Ma Csíksomlyón volt a rendi továbbképzőnk, hivatás témában. Itt is tartalmas és szép délelőttöt töltöttünk együtt a somlyói, brassói és udvarhelyi testvérekkel.
Hálás vagyok a részvételért, az őszinte megosztásokért. Talán itt sikerült a legnagyobb füstöt produkálni. A gyakorlati tanulság, hogy a füstölőt nem szabad műanyag terítőre tenni, mert a terítő megolvad-hat, és oda ragad-hat az asztalhoz.:-)
A táblára felkerült, általunk fontosnak tartott dolgok a mellékelt képen is láthatóak: közösség, testvéri biztatás, ima, "reklám" (önmagunk reklámozása pl. újságban), habitus viselés, célok, lelkigyakorlatok, közvetlenség, szegénység, Isten fele nyitottság, alázat.

vasárnap, október 26, 2008

Boldog Louis és Zélie Martin

Lisieux-i Szent Teréz szüleit október 19-én, a missziók világnapján a Lisieux-i bazilikában avatták boldoggá.

szombat, október 25, 2008

Főparancs

Krisztus eljövetele előtt az embereket az foglalkoztatta, hogy miként mutathatják meg az Isten iránti szeretetüket. Jézus megtanított bennünket arra, hogy van egy biztos út, amelyen járva ezt kimutathatjuk: az embertárs iránti szeretet útja. Ez az embertárs, pedig akit szeretnünk kell családtagként ott él velünk egy fedél alatt, vagy épp a szomszédunk, rokon, vagy ismeretlen. Ott dolgozunk vele együtt a munkahelyen, egy helyiségben, vagy éppen távolabb. Azonban mindenképp elérhető módon, láthatóan, anélkül hogy emberfeletti áldozatokat kellene vállalnunk ahhoz, hogy a közelébe jussunk. >>>>> tovább

péntek, október 24, 2008

A Hivatásunkról Déván

Ma délelőtt a folyamatos képzésünk dévai szakasza is lezajlott. Köszönet a testvéreknek az aktív részvételt. Azt tapasztalom egész jó hatással van ránk, ha szentségimádással kezdjük az ilyen napot. Így sokkal bensőségesebb, tartalmasabb és remélem maradandóbb is egyben. Itt is tartalmas, és személyes hozásszólásokat hallhattunk egymástól. Most már a tábláról készített képét is mellékelhetem. Mivel a méret miatt nem olvasható bemásolom, hogy mit is irtunk rá:
- Kedvesség egymás iránt
- A múlt megbecsülése
- Ima
- Közösség
- Kegyelem
- Példa
- Gondviselés
- Derű, jókedv
- Termeszét szeretet
- Szent Ferenc példája
Szeretnénk, hogyha ezek jellemeznének bennünket, ma élő ferenceseket. Remélem mindebből, legalább egy morzsányi jelen van az életünkben.

szerda, október 22, 2008

Hivatásunk

Ma delelőtt a dési rendházban folyamatos kepzes cimén találkozót szerveztünk. Itt voltak a ferences testvérek Kaplonyból, kepviseltette magat Kolozsvár, és itthon voltak a háziak, na meg jómagam.:-) Szép és tartalmas délelőtt volt. A tervezet szerint szentségimádással inditottunk. Ennek egyik gyakorlati tanulsága, hogy az égő szenet nem szabad üveg tálba tenni, mert szétpattan.-:) Mi ugyanis igy jártunk, azonban ez nem befolyásolta az ima bensőségességét. Utána a közösségi beszélgetésünk is jól sikerült. Arra a következtésre jutttunk, hogy az életvitelünkre nézve számunkra nagyon fontos többek között, a közös ima, a szeretet parancsa, a személyes ima, a munka, a kommunikációs bizalom, a közösség és a fogadalmaink gyakori megújitása. Hála a ferences hivatásunkról elhangzott tanuságokért, amit szivem szerint rögzitettem volna, hogy mások is hallják, de ehhez tul személyesek voltak, és az sem lett volna amivel felvennem. :-) Tehát hang nincs, de képek majd lesznek. A következő hasonló találkozó szinhelye Déva lesz.

kedd, október 21, 2008

Éberség

Hogyha van elég kitartás bennünk, hogyha kitárt szívvel imádkozunk, akkor eljön az Úr, és bele tekint a szívünkbe és mintegy azt mondja ennyi minden? Van-e kifogásod, hogy valamit kivegyek? Természetes bármit kivehetsz, hisz te vagy az Úr. Hogyha továbbra is kitartunk – megkérdi bele tehetek-e valamit? Igen, hisz te vagy az Úr. Ez a kapcsolat Istennel életünk biztos alapja lesz. Alkalmanként a szolga készségével, és éberségével állunk Isten elé, de megtapasztaljuk, hogy az ő gyermekei, Jézus barátai vagyunk. Így teljesül az evangélium szava: „boldogok azok a szolgák, akiket Uruk érkezése ébren talál.” >>>> tovább

hétfő, október 20, 2008

Gazdagodás

Lk 12,13-21
,
,Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?'' Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben gazdagodnék.''
A gazdagodás, gyarapodás vágya többé-kevésbé az életünk minden területén jelen van. Sajnos az gyakoribb, hogy az anyagiak vonatkozásában érvényesül jobban. Pedig ugyan ilyen fontos, hogy a lelkiekben-, Istenben is gazdagodjunk. Ugyanakkor követelmény, hogy amiből több van abból másoknak is juttassunk. Nyissuk meg lelki tarsolyunkat is, hogy mások is részesüljenek abból, amit ajándékba kaptunk.

vasárnap, október 19, 2008

XXIX évközi vasárnap

Elsősorban Istennek vagyunk adósai. Az Ő hívására, irántunk való szeretetére viszont szeretettel kell válaszolnunk. Egyben ez a szeretet lesz a forrása, az embertársaink iránti szeretetnek, tiszteletnek és megbecsülésnek. Benne átértékelődnek a kapcsolataink. Más lesz a munkánk, a törődésünk, a kötelességteljesítésünk, a szabadidőnk. Istennel másképp kezdődik, és másképp fejeződik be a napunk, más szemmel és más lelkülettel nézünk a nehézségekre, a szenvedésre. A mai vasárnapi olvasmányok ösztönzésére vizsgáljuk felül, hogy Isten, a vallásos élet milyen helyet foglal el az életünkben. Nézzük meg, hogy mire áldozunk a legtöbb időt, figyelmet, és pénzt – és ez a legfontosabb számunkra. Ha netán azt látjuk, hogy javítanunk kellene, kérjünk segítséget, hogy azt minél hamarabb és minél eredményesebben megtehessük. >>>>>>>tovább

szombat, október 18, 2008

Tartozásunk

Szent Lukács

Szent Lukács Jézus missziós parancsát úgy teljesítette, hogy megírta az evangéliumot, és az apostolok cselekedetét. Engedelmeskedett a Szentlélek sugallatának, és maradandót alkotott. Éber lélekkel nekünk is keresnünk kell, hogy miként teljesíthetjük a küldetésünket, hisz Isten országában továbbra is sok az aratni való, de a munkás kevés. Kérnünk kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Mi is megtapasztalhatjuk, amit Szent Lukács megtapasztalt, amikor a mai szent leckében így fogalmaz: „az Úr mellém állt és erőt öntött belém.” Biztosak lehetünk abban, hogy keresztény feladat teljesítésünkben az Úr mellettünk áll és erőt önt belénk. Így bátran járhatunk az Ő útján. >>>>>> tovább
HTML clipboard

csütörtök, október 16, 2008

Kérdések

Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54"Az írástudók és a farizeusok ....... sok mindenről kezdték őt faggatni, leskelődtek utána, hogy szavaiban megfogják." Jézus korabeli hallgatói rosszindulatú kérdéseket tettek fel, mert nem az életükre vonatkozóan vártak válaszokat, hanem ürügyet kerestek, hogy vádolhassák. A kérdések valójában Jézus oldaláról érkeznek felénk, nekünk pedig nyitott szívvel, készségesen kell válaszolnunk mindarra, ami az életünket érinti. A másik irány téves, és könnyen zsákutcába vezethet.


szerda, október 15, 2008

Avilai Nagy szent Teréz

Avila, 1515. március 28. +Alba de Torres, 1582. október 4.
Evangéliumi alapokon állva Krisztusból, mint szőlőtőből táplálkozott, és minden körülmény között benne maradt. Számunkra is legyen ösztönző a példája. Mindennapi elfoglaltságunk közepette keressük, és találjuk meg azokat az alkalmakat, helyeket és lehetőségeket, ahol Krisztusból táplálkozhatunk és maradjunk meg Benne.