csütörtök, január 31, 2008

Bosco szent János

Bosco szent János ünnepén figyeljünk fel arra, hogy mindenkinek van valamilyen sajátos adottsága, ami személy szerint az ő Istentől kapott adománya. Gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi is az amit mi sajátosan kaptunk . Van, aki például a gyakorlati dolgokban jobb, más a szellemiekben tűnik ki, könnyebben tanul. Fontos fejlesztenünk ezeket a képességeket, mert felelősek vagyunk érte. >>>>>> tovább

hétfő, január 28, 2008

Lelkigyakorlat Brassóban

A hétvégén a kollégistákkal Brassóban voltunk, ahol Róbert testvér lelkigyakorlatot tartott a fiúknak. Köszönet neki és az egész közösségnek a befogadó szeretért!
Brassó - Lelkigyakorlat

péntek, január 25, 2008

III Évközi Vasárnap

Krisztus bennünket is az ő követésére hív. Azonban a modern társadalom az önálló személyiségeket dicsőíti. Ez szerint az egyéniség, abban nyilvánul meg, hogy senkit nem utánoz, hanem van bátorsága szembefordulni minden tekintéllyel. Sokan vádolják azzal a katolikus egyházat, hogy csak olyan híveket tud elviselni, akik követik főpásztorukat, plébánosukat, követik a tanító hivatal utasításait. Tényleg ennyire szabad lenne a magát modernnek nevező ember?
>>>> tovább

kedd, január 22, 2008

Benső Értékek

A mindennapi élet eseményeit, elsősorban a belülről fakadó értékek alapján, a hit fényénél kell értelmeznünk. A vallásos élet semmilyen körülményben nem szorulhat háttérbe, hanem irányadó, meghatározó kell, hogy legyen. Hit nélkül üres és céltalan lenne az életünk, sokminden értelmetlenné válna. A hitből fakad az Isten iránti bizalmunk. Akinek van hite, nem csügged el egykönnyen, bármilyen nehézséggel is kellene szembenéznie sokminden átsegíti. >>>>> tovább

hétfő, január 21, 2008

A Mennyország Boltja

A napokban ráakadtam erre az elmélkedésre, amit valamikor én is kaptam, és egy kissé átalakitottam. Ma a hittanórákon felhasználtam, gondoltam közzé teszem.

péntek, január 18, 2008

Székelyudvarhely

A ferences templom falfestményei és ablakai:

Árpádházi szent Margit

Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. >>>>> tovább http://www.katolikus.hu

csütörtök, január 17, 2008

Gregorián II

Remete Szent Antal

Remete szent Antal 250 körül Egyiptomban született, gazdag családban. A Szentírást szívesen hallgatta, lassanként teljesen megtanulta, idővel már könyv nélkül tudta.
>>>>> tovább

szerda, január 16, 2008

Szent Berárd és társai

Első ferences vértanúk. Szent Ferenc megbízásából indultak el Marokkóba a vértanúság vágyával. A fővárosban Marakeshben az emír a feldühödött tömeg követelésére megkínozta, majd saját kezűleg végezte ki őket 1220. január 16-án. Holttestük Coimbrába került, ahol szentekként kezdték el tisztelni őket. Példájuk az ágoston-rendi kanonokot, Ferdinándot arra indította, hogy a ferenc-rendbe lépjen. Itt az Antal nevet vette fel. A hős vértanúkat a XV. században avatták szentté.

hétfő, január 14, 2008

Elkezdődött Az Évközi Idő !


"Közel van az Isten Országa. Térjetek meg, és higyjetek az evangéliumban."
Mk 1,14

szombat, január 12, 2008

Keresztség Szentsége

Urunk Megkeresztelkedése

Évről-évre a karácsonyi idő lezárásaként megünnepeljük Urunk megkeresztelkedésének vasárnapját. Mindig év elején van ez a nap, mintegy aláhúzva, hogy ezt az évet is a kereszténység jegyében akarjuk végig élni. Ez az ünnep irányt és betájolást ad az évnek. >>>>> tovább

kedd, január 08, 2008

Nem divat köszönni

A köztudatban az él, hogy a mai fiatalok nem tudnak köszönni. Kiveszett belőlük az idősek iránti tisztelet. Biztos, hogy ebben sok igazság van, de a kérdést nem intézhetjük el ennyivel. És főleg nem lehet az ítéleté a végső szó. A köszönés azt jelenti, hogy üdvözlöm a másikat. Fontos számomra a jelenléte, mert tudatára jutottam annak, hogy magamban nem vagyok tökéletes, rászorulok a másikra, de van, amiben én segíthetek neki. >>>>>> továbbhétfő, január 07, 2008

Isten a Szeretet

Szent János apostol azt mondja, hogy „Isten maga a szeretet.” Így természetes, hogy, aki szeret, az Isten szeretetét közvetíti, és ő maga is növekszik ebben a szeretetben. Isten szeretete tükröződik a gyermekét szerető édesanyában, a házastárs szeretetében, a jegyesek szeretetében, vagy egymás megbecsülésében a munkahelyen, az élet különféle helyzeteiben. Isten a forrása ennek a sokarcú szeretetnek. >>>>> tovább

szombat, január 05, 2008

Vízkereszt

Egy idő után a bölcsek is elvesztették a Betlehemi csillag fényét és Heródesnél érdeklődtek. Heródes pedig a maga önző érdekében akarta kihasználni az eseményt, rosszindulattal félre vezette őket, de mindez nem vált üdvösségére. A bölcseknek viszont újra megjelent a csillag, és így megtalálták a jászolban fekvő isteni kisdedet. A betlehemi csillag fénye vezet. Azok számára mindig van betlehemi csillag az égen, akik bíznak Istenben. >>>>> tovább

csütörtök, január 03, 2008

Jézus Neve

Szentírási gyökerű ünnep. A ferencesek nagyban hozzájárultak az elterjedéséhez, különösen a XVI században. Szienai szent Bernardin Jézus neve tiszteletének nagy apostola.

szerda, január 02, 2008

Család

XVI. Benedek: A hagyományos család út a világbékéhez
2008.01.01 14:06

A hagyományos család az út a világbékéhez - mondta a pápa a Vatikánban tartott újévi misén. XVI. Benedek kiemelte: a béke elsődleges közege a család, amelynek alapja egy férfi és egy nő közössége.

A teljes cikket ide kattintva tekintheti meg.

Video, a Duna TV híradása.

kedd, január 01, 2008

Újévi Körlevél

Megkezdtük az utolsó, a negyedik előkészületi évet, amely elvezet főegyházmegyénk szentistváni alapításának ezredik évfordulójához, a 2009-es millenniumhoz. Az emlékévet hivatalosan Csíksomlyón – a Szűzanya lábánál – fogjuk megnyitni 2008. szeptember 13-án, a Szűzanya névnapján, és Gyulafehérváron zárjuk majd be – az ősi székesegyházban – 2009. szeptember 29-én, Szent Mihály főünnepén, a búcsún.>>>>>> tovább